Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-01-27 - 21:21:20 send message to rupicola

Over de noodzaak van goede hobbykwekers zijn we het snel eens, maar als het gaat om een feitelijke stelling van Jansen omtrent noemenswaardige bijdragen vanuit avicultuur aan natuurbescherming dan zou ik daar graag wat voorbeelden van vernemen.
Voor zover ik weet vallen die bijdragen in de praktijk namelijk bijzonder tegen, hetgeen overigens niet per definitie aan onwil vanuit avicultuur te wijten is.

Dan lees ik dat Jansen volhard in zijn stelling omtrent een algemene ring- en registratie/overdrachtsplicht voor vogels.
Dat is uiteraard zijn goed recht, maar dan kun je natuurlijk wel vragen verwachten van mensen, die dit tot op heden nergens in wet- en regelgeving terug hebben kunnen vinden.
Omdat wij ons daar immers allen aan dienen te houden zou ik -en wellicht vele forumgenoten met mij- dus graag vernemen waar dit omschreven staat.

rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-01-27 - 21:34:46 send message to rupicola

aanvulling:

Voor zover mij bekend bestaat er alleen een ringplicht voor vogelsoorten vermeld op de lijst CITES I en voor alle inheemse vogelsoorten.

Voor overige soorten geldt vooralsnog een ringadvies.


Bram Jansen
Website Member
Posts :46

Website Member
2014-01-28 - 10:40:32 send message to Bram Jansen

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Respect voor je diplomatieke antwoord Karel. Ik begrijp ook je opmerking over het belang van het onderwerp en voeg daarom hieronder nog even één en ander toe.

Voor de forumers die over het ringen van vogels hun mening hebben is het eigenlijk onnodig nog meer wijsheid aan hun kennis toe te voegen.

Toch zal ik als laatste bericht in dit topic hieronder een aantal regels uit het wet artikel over het ringen van in gevangenschap geboren vogels plaatsen.

Het betreft onder andere Artikel 66, lid 8 van de Uitvoeringsverordening en deze zegt het volgende: In gevangenschap geboren en gefokte vogels alsook andere in een gecontroleerd milieu geboren vogels worden gemerkt met behulp van een individueel gemerkte naadloze, gesloten pootring. Als naadloze, gesloten pootring geldt een ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet meer kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt, en die commercieel voor dat doel is vervaardigd.

De Basisverordening en de Uitvoeringsverordening is Europese wetgeving, welke dus van toepassing is in de EU-lidstaten.
Over het algemeen acht het ministerie het aannemelijk dat een vogel, gemerkt met een naadloos gesloten pootring, in gevangenschap gefokt en geboren is. Een vogel welke alleen is gemerkt met een microchiptransponder kan ook uit het wild afkomstig zijn. En dat MOET vervolgens weer worden aangetoond.

Mocht u uw vogels kwijt willen aan het ministerie, ring dan vooral niet, het staat u vrij wel of niet te ringen!


Daniel
Website Member
Posts :3284

Website Member
2014-01-28 - 11:46:46 send message to Daniel

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Bram, ik bekend met deze tekst maar dit is wetgeving die aangeeft hoe je bewijst dat vogels in gevangenschap zijn geboren. Het is geen verplichting om te ringen muv CITES 1 vogels (muv Lijst x) en inheemse soorten. Er is natuurlijk wel een dringen advies. En het is in Nederland nog steeds gewoon toegestaan wildvang vogels te houden indien deze legaal verkregen zijn. Als ik bijvoorbeeld een oude wildvang Pyrrhura perlata heb zitten ongeringd dan mag dat gewoon. In Belgie moet je kunnen aantonen hoe de vogel is verkregen door middel van een register waarin je alle inkomende en uitgaande vogels bijhoudt, maar dan hoeft de vogel nog steeds geen ring om te hebben.

En Bram je ervaringen worden gewaardeerd en iedereen leert daar graag van, maar je bent niet de enige met een goed inzicht in de wetgeving rond vogels.


ParkietenPeter
Website Member
Posts :4054

Website Member
2014-01-28 - 12:10:35 send message to ParkietenPeter

Bram, Ik bedoel daarmee idd dat niet velen weten hoe CITES volgens de letter der wet in elkaar steekt.

Het is lang geleden dat ik me hierin verdiept heb en daarna nooit meer mee te maken heb gehad.
Ik weet dat dit altijd al een uitgebreide discussies opleverde.

De CITES lijst wordt hier gevonden: http://www.cites.org/eng/app/appendices.php

Nu geldt deze dus voor handel tussen landen die opgenomen zijn in de lijst. Hier van zijn uitgezonderd:
quote
PSITTACIFORMES spp. (Except the species included in Appendix I and Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus and Psittacula krameri, which are not included in the Appendices)

Andere niet.

MAAR ...

Net zoals hier al behoorlijke onduidelijkheden in zijn, kan ik mij voorstellen dat dit voor de positieflijst ook zal zijn.

En net als bij cites zal de doorsnee vogel (categorie II) hier weinig last van ondervinden in de praktijk.

Maar zoals ik al zei: "We zullen het moeten afwachtten. Tot dan is het alleen maar gissen."

wink ;) Peter


ParkietenPeter
Website Member
Posts :4054

Website Member
2014-01-28 - 12:14:38 send message to ParkietenPeter

Bram ik snap je vurigheid.

Had ik ook ooit. Maar dat is absoluut onnodig.
Want ik neem aan dat na al die jaren van kweken er nog nooit een ambtenaar aan de deur is geweest?
Doorgaans doen zij dit ook alleen als er wildzang vogels gehoord worden. (natuurlijk ook op andere indicaties)
Maar bij kromsnavels valt dit heel erg mee. (Ja, het kan natuurlijk wel)

Niet al te druk maken zou ik zeggen. Gewoon je kennis blijven delen en wie horen wil, hij hore.

wink ;) Peter


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-01-28 - 12:21:52 send message to rupicola

Bedankt voor genomen moeite.

Voornoemde artikel maakt (uiteraard) deel uit van een groter geheel. De betreffende verordening waar dit artikel deel van uitmaakt maakt een verwijzing naar de wet en heeft als zodanig uitsluitend betrekking op soorten die wettelijk bescherming genieten en dat zijn de CITES lijst A en inheemse soorten.

Dit betekent dus geen algehele ringplicht voor alles wat in avicultuur wordt gefokt/gekweekt.

Vooralsnog geldt (althans in NL) zelfs geen ringplicht voor de zogenaamde lijst X soorten, laat staan alle overige onbeschermde soorten.
om het gemakkelijk te maken zijn hier overigens een paar uitzonderingen op gecreëerd. (o.a. Kapoetsensijs, en Hooded Parkiet)

Voor CITES lijst B soorten geldt dat geen ontheffing vereist wordt, maar dat de herkomst van het dier wel aangetoond moet kunnen worden.
Dat kan b.v. middels een overdrachtsdocument of een koopovereenkomst.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-01-28 - 15:43:17 send message to rupicola

De reactie van Bram Jansen op mijn vragen deed mij aanvankelijk even verbazen en datzelfde geldt voor zijn toch ietwat verbogen uitleg van de wet, maar inmiddels is bij mij het spreekwoordelijke kwartje gevallen.

Vorig jaar is op dit forum een onderwerp "transportpapieren particulier vanuit Frankrijk" ter sprake geweest.

http://www.vogelarena.com/forum/forum_read.php?id=14001&recordnum=0

Bram Jansen gaf daar destijds aan dat hij in Frankrijk flink wat problemen had gekregen met zijn CITES vogels en om die reden al 5 jaar aan het procederen was.
Nu geeft Jansen aan dat hij nog steeds (inmiddels 6 jaar) aan het procederen is en dat het daarbij om zijn ongeringde vogels gaat!

Ervan uitgaande dat dit dezelfde vogels betreft maakt dit veel duidelijk!


DirkD
Website Member
Posts :408

Website Member
2014-01-29 - 10:46:33 send message to DirkD

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

@Daniel
quote
Ten Slotte moet je er ook voor zorgen dat je programma een in-situ component heeft.
Een overzicht van de founding population.


Misschien hier niet onmiddellijk van toepassing.
Maar kan je even toelichten?

Mvg
Dirk


Daniel
Website Member
Posts :3284

Website Member
2014-01-29 - 16:34:36 send message to Daniel

Een overzicht van de founding populatie of overzicht van de founders houdt in dat je weet met welke dieren je het kweekprogramma begonnen bent en in hoeverre deze verwant zijn. Dit heb je nodig om de genetische diversiteit waarmee je begonnen bent te bepalen. Van onze populaties weten we dat gewoon niet. Zelfs als je vreemd bloed koopt weet je nooit zeker dat je geen afstammelingen koopt van je eigen vogels.

En in-situ programma houdt in een project in het leefgebied waar de soort voorkomt. Wij kweken om te kweken, maar voor natuurbescherming heeft dat geen zin. De dieren moeten zo snel mogelijk terug naar het wilt, met name om domesticatieprocessen te voorkomen. Dat houdt in dat er voldoende leefgebied moet zijn en dat hetgene wat de afname van de populatie veroorzaakt heeft, verholpen moet worden.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-01-29 - 20:13:15 send message to rupicola

En helaas zitten deze 'items' vol met valkuilen en dat maakt dat echt succesvolle projecten uiterst schaars zijn.

wink ;)


parrotmaniak
Website Member
Posts :580

Website Member
2014-01-29 - 20:17:44 send message to parrotmaniak

Waarom zou je je eigen kweekvogels niet ringen???,!!!!


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-01-29 - 20:47:15 send message to rupicola

Daar zijn eventueel wel een paar redenen voor te bedenken, maar voor zover het dit topic betreft heb ik niet de indruk dat iemand het advies heeft gegeven om geen vogels te ringen.
Er werd hier echter gesteld dat er sprake zou zijn van een wettelijke ringplicht voor alle soorten in avicultuur geboren (van groot tot klein) en dat is dus gewoon niet het geval.
Het bezit van ongeringde vogels (anders dan CITES lijst A of inheemse soorten) heeft dus ook niet per definitie juridische gevolgen.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-01-31 - 10:20:18 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

In afwachting van nadere publicatie van 'de voorwaarden' waaronder een specifieke groep diersoorten straks eventueel gehouden mag worden lijkt het momenteel even rustig omtrent de ontwikkelingen van de nieuwe wetgeving.

dan valt je oog wel eens op wat andere zaken zoals bijvoorbeeld dit voorbeeld van 'houding en drive' onder lieden die we naar mijn mening wel mogen beschouwen als tegenpartij!

http://forum.fok.nl/topic/267758

gewoon even ter kennisgeving dus. wink ;) . . . of eigenlijk meer sad :(


Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2014-01-31 - 11:37:48 send message to Karel

quote

. . . of eigenlijk meer sad sad :(Tja, je kunt dit de tegenpartij noemen, maar ik heb er geen moeite mee dat dierenkwelling a.g.v. het onkundig houden van dieren op deze manier openbaar wordt gemaakt. Het maakt duidelijk dat je het houden van dieren niet zondermeer vrij kunt geven en over kunt laten aan de goede bedoelingen van de aspirant-kopers/houders.

Een goed argument om zo snel mogelijk wettelijke eisen te gaan stellen aan het houden van (dit soort) dieren. NIET door ze te gaan verbieden, maar door bijv.
-het eisen van een houdersdiploma aan de houder.
-een verbod om deze dieren te verkopen aan niet-gediplomeerden.
-minimale eisen wat betreft leefruimte enz.

Nee, niet alles moet zomaar kunnen. Dieren moeten kundig en met respect worden gehouden. Daarom ben ik vóór een verbod voor leken om bepaalde (alle?) dieren te kunnen houden, maar tégen een eenzijdig uitsluiten van bepaalde diersoorten, uitgezonderd die soorten die een gevaar op kunnen leveren voor hun omgeving.
Plaats een reactieEr zijn in totaal 129 bezoekers op de site, waarvan 5 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede