Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.dundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2016-11-28 - 10:46:40 send message to dundieje

Mijn 'toon' ???

Ik mag hier uit concluderen dat u het niet prettig vind dat ik reageer op uw reactie's

Dit is met mijn vragen, opmerkingen, nooit de bedoeling geweest.

Mijn excuses hiervoor.


Ubernoob
Website Member
Posts :405

Website Member
2017-01-31 - 00:33:08 send message to Ubernoobdundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2017-02-01 - 01:05:15 send message to dundieje

Ik zie niet bepaald veel soorten er bij staan dat ik denk.... t'jonge t'jonge... mogen die niet meer gehouden worden.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2017-02-01 - 12:39:49 send message to rupicola

Uiteraard zal er op detail/per individueel geval vast nog wel wat juridisch uit te vechten blijven , maar zoals de Zoogdierlijsten nu voor liggen ziet dit er natuurlijk veel redelijker uit ten opzichte van de vorige ronde(s) waarbij slechts 6 soortjes (w.o. muizen) gehouden mochten worden en de rest domweg verboden werd.

Om toch even een voorbeeldje te noemen:
Het is minstens merkwaardig te noemen waarom het het woestijnvosje (u weet wel met die leuke grote oortjes) nog wel en het steppevosje niet meer mag worden gehouden. Beide soortjes doen het -vanzelfsprekend onder de juiste omstandigheden- uitstekend in gevangenschap en planten zich ook prima voort.

Hoe dan ook, als dit uiteindelijk de lijsten gaan worden denk ik dat de dierhouderij al een flinke slag gewonnen heeft ten opzichte van de vorige situatie. Overigens ook ten opzichte van de bloedfanatieke lobbyhoek, alwaar men die 6 soortjes van de vorige keer al te ruim vond!

Een en ander laat onverlet dat dit soort lijsten in de toekomst steeds (min of meer ongelimiteerd dus) aangepast kunnen worden, dus het is en blijft opletten en we moeten de ontwikkelingen blijven volgen.

De vooruitzichten op lijsten voor andere diergroepen w.o. vogels zien er vooralsnog beslist minder draconisch uit.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2017-02-02 - 12:50:48 send message to rupicola

Niet geheel onbelangrijk aspect is de passage uit de brief d.d. 30 januari 2017 van de staatsecretaris aan de Tweede Kamer aangaande de stand van zaken positieflijsten, waarin hij o.a. aangeeft de houderijvoorschriften, als bedoeld in artikel 2.2. tiende lid van de Wet Dieren vooralsnog niet verplicht te stellen, maar de sector en houders de ruimte biedt om zich bewust te worden van de juiste manier om dieren te houden.

DIT is dus een cruciaal moment voor ons als sector en houders om er alles aan te doen zodat die wettelijke verplichting er niet hoeft te komen!!!


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2019-06-19 - 13:44:44 send message to rupicola


LNV verspreidde Fake News, juni 2019
bron: www.huisdieren.nu

Op 16 november 2016 dienden bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) de drie beroepszaken die PVH aanspande tegen de Minister van LNV (toen nog EZ). Ter zitting gingen de vertegenwoordigers van de minister volledig voor schut. Ze werden op alle punten in de hoek gezet en volledig in het ongelijk gesteld, het was voor het ministerie een gênante vertoning.

Blijkbaar hebben de beide ambtenaren dat héél anders ervaren. We moeten aannemen dat ze met een bloedstollend overwinningsverhaal op het ministerie zijn teruggekomen want nog voor de rechter uitspraak kon doen, werd in januari 2017 alweer de volgende lijst van te verbieden soorten op internet gepubliceerd. Die lijst moest op 1 juli 2017 van kracht worden. Zover kwam het niet, op 28 maart 2017 deed de rechter uitspraak en verwees de hele systematiek naar de prullenbak.

Zo gretig als ze voor de muziek uit liepen en zich gedroegen alsof de invoering van de Positieflijst een gelopen race was, zo laks en lam bleken diezelfde ambtenaren in het uitdragen van het ‘slechte nieuws’ van 28 maart. Méér dan een jaar later stond de lijst van per 1 juli 2017 te verbieden soorten nog steeds op de websites van de overheid. Burgers die meenden de informatie van de overheid te kunnen vertrouwen, kwamen bedrogen uit. Het gaat niet alleen om dierhouders, ook docenten van dieropleidingen en handhavers (opsporingsambtenaren) gingen met de foute informatie op stap.

De klacht:

Na de zoveelste melding van een handhaver met een fout zoekbeeld, heeft PVH op 24 augustus 2018 een klacht ingediend bij de minister. Daarna werden we verrast. De toenmalige Projectleider Positieflijsten had de oplossing gevonden: onze klacht voldeed niet aan de wettelijke eisen en zou daarom niet als klacht worden behandeld. Pas op 7 november kwam de brief van de minister met de uitleg: we hadden in onze klacht niet aangemeld welke ambtenaar of afdeling in de fout was gegaan, daarom dus. Tja ……

Boerenslimheid, De reactie van PVH en Jammer dan:

Ach, het is natuurlijk een missertje van zo’n ambtenaar. En we zullen waarschijnlijk nooit weten of het ging om domheid (wist hij veel) of om slechtheid (een leugentje om bestwil moet toch kunnen). Wat we wel weten is dat het allemaal extra gedoe oplevert. Niet alleen voor PVH. In een WOB-verzoek hebben we alle management-info opgevraagd die betrekking heeft op het publiceren en daarna niet verwijderen van dit Fake News. We gaan dus maar op zoek naar de dader(s). Verder hebben we uiteraard tegen dit besluit bezwaar aangetekend. Op 1 februari 2019, meer dan vijf maanden na het indienen van de klacht, kregen we bericht dat onze klacht toch in behandeling zou worden genomen.

Afhandeling van de klacht en Geen gehoor:

Bij de afhandeling van de klacht werd PVH in het gelijk gesteld. Ja, er werd door het ministerie Fake News verspreid, en ja, onze klacht had dus gewoon in behandeling moeten worden genomen. Over het feit dat de gewraakte links nog twee maanden na aanmelding in de lucht bleven, stelt de commissie dat dit soort traagheid de overheid eigen is, daar is niks aan te doen. Belangrijker, er werden op geen enkele wijze conclusies verbonden aan de bevindingen van de Klachtencommissie. Vandaar dat we op 24 april 2019 de Minister een voorzetje hebben gestuurd met wat aanvullende overwegingen. Nadat de Minister hierop geen enkele reactie op gaf, hebben we ons een maand later, op 26 mei 2019, tot de Vaste Kamercommissie LNV gewend in de hoop dat er politieke partijen zijn die bereid zijn in te grijpen.

Een overweging:

We beseffen ten volle dat het leed en de schade die onze sector worden aangedaan door een falend overheidsapparaat in het niet vallen bij het grote leed en de maatschappelijke schade die elders werden toegebracht. Er lijkt geen einde te komen aan de reeks van treurige voorbeelden van ambtelijk falen die de pers halen.

Een zaak zoals hier aan de orde is, waarbij de overheid telkens weer door de bestuursrechter tot de orde wordt geroepen, maakt het misschien gemakkelijker om de pijnlijke thema’s betreffende moraliteit en kundigheid van onze ambtenaren bespreekbaar te maken.

In de loop der jaren kwam in onze sector een hele reeks bevel-is-bevel-ambtenaren voorbij: “De Kamer heeft het besloten, dus we gaan het doen. Het staat in het regeerakkoord, dus het moet. Niet eerlijk? Een vergissing? Feitelijk onjuist? In strijd met de wet? Allemaal niks mee te maken !!!“

Stuk voor stuk waren ze bereid de burger te vermalen om het vermeende gelijk van de staat te dienen en hun carrière veilig te stellen. Waar hebben we dit toch eerder gezien?


wiechmann
Website Member
Posts :944

Website Member
2019-06-30 - 09:49:30 send message to wiechmann

Ach dit is een normale gang van zaken bij overheid .ook bij cites .die kennen hun eigen regelgeving nog niet eens .
En die ambtenaar denk gelijk te hebben .en duld gewoon geen tegenspraak.
En zo ga er ook veel overheidsgeld verloren aan advocaten .
Die geen kans van slagen hebben .


jeffke kweker
Website Member
Posts :227

Website Member
2019-06-30 - 22:58:28 send message to jeffke kweker

Op mijn werk hebben ze zebra's drommedaarise kameele stekelvarkens prerie-hondjes stokstaarten servalkaten walybies otters hoestijnvosjes mara capibara
dundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2019-07-01 - 19:13:37 send message to dundieje

Op mijn werk een draak van een baas, en een beest van secretaresse!


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2019-07-09 - 21:46:26 send message to rupicola

Het wordt echt steeds gekker:TACHTIG BEOORDEELDE SOORTEN, juli 2019


Op 18 oktober 2018 presenteerde de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (de WAP) haar “Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren”. Dit toetsingskader werd in een internetconsultatie ter beoordeling voorgelegd aan het grote publiek. Iedereen mocht zijn mening geven.

De WAP testte de methode

Minstens zo belangrijk als wat u en ik er van vinden is wat de WAP er zelf van vindt. En dat hebben ze voor ons uitgezocht. Uit “Bijlage 3: test risicobeoordeling” (pagina 27/28) begrijpen we dat de ‘proefbeoordelingen’ niet echt geweldig verliepen. Er werden door vier beoordelaars in totaal 60 soorten beoordeeld en de scores bleken alle kanten op te vliegen. Niet gek natuurlijk, het gaat alleen maar om de meningen van enkele WAP-leden, er worden geen wetenschappelijke conclusies op grond van studies getrokken.

En dus werd, met wat aanpassingen in de methode, een tweede beoordeling uitgevoerd, nu op 20 andere soorten. De chaos bleef, ook na aanscherping van de criteria bleven de deskundigen heel verschillende meningen hebben. De conclusie is helder:

Bij het ontbreken van de wetenschappelijke studies kunnen er geen conclusies worden getrokken. Opiniepeilingen vormen geen zinnig alternatief, zelfs niet als ze worden gehouden onder WAP-leden die allemaal voor die voor ‘iets biologisch’ hebben doorgeleerd. Veronderstellingen en meningen van mensen zijn niet persé gestoeld op feitelijkheden. En, zoals bij de tests blijkt, de verschillen in opvatting zijn zelfs niet geheel weg te poetsen bij de toepassing van groepsdiscipline.

Even meekijken?

De minister beweert een objectieve wetenschappelijke beoordeling te geven van de risico’s die het houden van soorten met zich meebrengt. In plaats daarvan krijgen we een soort gekanaliseerde mening van een clubje ingehuurde wetenschappers.

Van de ervaringen van anderen kun je leren, daarom hebben we op 18 december 2018, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), geïnformeerd naar de resultaten van de 80 beoordelingen. Ambtenaren vinden het niet leuk als de burger kritisch meekijkt, en dus gebeurde er daarna helemaal niks. Ook ons herinneringsbriefje op 25 januari 2019 bleef zonder resultaat.

En daarmee moest de bestuursrechter er maar weer aan te pas komen. Die bepaalde op 16 april 2019 dat de minister uiterlijk op 1 mei 2019 een besluit moest nemen over de gevraagde gegevens, zo niet, dan zou daarna een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 15.000 ingaan.

Ambtelijke sabotage

Het kostte wat moeite maar dan toch, op 3 juni 2019 nam de minister eindelijk een besluit. In een lang verhaal werd uitgelegd welke informatie vooral niet publiekelijk bekend mocht worden. Dat kwam er op neer dat eigenlijk helemaal niets bekend mocht worden. Tot onze verrassing werden ook alle oordelen en afwegingen van de WAP tot ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ verklaard. Dat wordt best lastig voor de minister om straks weer uit te leggen dat de beoordelingsmethode door onafhankelijke wetenschappers werd bedacht en dat het niet om tijdelijk ingehuurde ambtenaren ging die met hun persoonlijke beleidsopvattingen een beetje wetenschappelijk liepen te doen.

Behalve de brief met “het besluit”, werd er een set documenten aangeleverd waaruit (heel terecht) alle namen waren weggehaald, maar waaruit ook alle inhoudelijke informatie was verwijderd. Zelfs de namen van de 80 beoordeelde soorten werden verzwegen. Het werden dus 47 pagina’s non-informatie. Ofwel, een dure (in bestede manuren) en volledig zinloze sabotagepoging, geheel en al passend in het beleid van dit ministerie en de Directie DAD om de burger te vernachelen.

In de laatste paragraaf van het besluit van de minister werd melding gemaakt van de door de rechter opgelegde dwangsom. Voor de periode van 2 mei tot en met 3 juni ontvangt PVH de dwangsom van € 100,– per dag. Overigens, voor wie daarover zou willen juichen, het is ook uw geld dat door onze falende overheid wordt verkwist.

Toch nog kleine lekjes

Het is duidelijk dat de minister de sector bij verrassing wil nemen met de volgende versie van de Positieflijst. Van de mislukkingen van 2013, 2015 en 2017 hebben ze niets geleerd. En bovendien, stiekem vernachelen, het leidt tot helemaal niks, de rechter heeft het laatste woord.

In bijlage 3 van het Adviesrapport wordt gemeld dat ook soorten die algemeen worden gehouden (hond, kat, paard, konijn etc.) als test werden beoordeeld. Omdat de minister liever geen ruzie krijgt met al de houders van deze diersoorten, zal er alles aan worden gedaan om die uitkomsten van deze beoordelingen te verdoezelen.

Pijnlijk is daarbij dat er hier en daar een foutje werd gemaakt bij het deleten van de inhoudelijke gegevens (details vindt u in een PVH-notitie van 4 juni 2019).

Zo leren we op pagina 18 de mening van één van de beoordelaars kennen:

Zoals ons bekend blijft ……. van mening dat met jaarlijks 800 kinderen met aangeboren afwijking de kat niet gehouden zou mogen worden.

En blijkt het op pagina’s 37 en volgende niet mogelijk om tot eenduidige conclusies te komen in een proces dat gebaseerd is op de meningen, opvattingen en veronderstellingen van individuele WAP-leden. Maar, met enig handjeklap lijken er best wel compromissen en dealtjes te sluiten.

Dan maar weer naar de rechter.

Het zal u duidelijk zijn dat het ministerie van LNV er alles aan doet om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zowel naar de letter als naar de geest te flessen. Het betekent dat we ook hier weer bezwaar tegen aantekenen en we weer naar de rechter zullen moeten om inzage te krijgen in de resultaten. Het kost even tijd, maar die tijd hebben we.

Er lopen intussen nog wat zaken waarin de rechter het ministerie bevolen heeft om voor een bepaalde datum te besluiten. Voor een aantal van die zaken zijn de termijnen nu al overschreden en bouwen zich de dwangsommen alweer leuk op.


bron: www.huisdieren.nu


P.Rooth
Website Member
Posts :2791

Website Member
2019-07-10 - 19:04:24 send message to P.Rooth

Na dit gelezen te hebben Rupicola ben ik erin gesterkt dat de wetgever en de uitvoerende instanties in principe opgeheven kunnen worden . Zoveel grove onkunde is stuitend .


bva118
Website Member
Posts :289

Website Member
2019-07-10 - 22:11:17 send message to bva118

Rupicola. Dank voor de info.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2019-07-11 - 11:03:30 send message to rupicola

Een aantoonbaar eenzijdige ministeriële visie, een gebleken stuk onkunde, het verkeerd informeren van de burger, het frustreren van procedures alsmede ook de wettelijk vastgestelde transparantie, diverse door de rechter afgewezen zaken . . . en dan, ondanks die uitspraken, toch gewoon door blijven drammen.

Let wel, allemaal op kosten van de belastingbetaler!Ruim 2 decennia wanbeleid op dit thema is geen flauwekul, waarbij opgemerkt dat de sector en passant uiteraard ook op kosten wordt gejaagd.

Het is bovenal nogal verontrustend dat een Nederlands ministerie op deze wijze en gedurende een blijkbaar onbeperkte periode (we zijn inmiddels enkele ministeriële naamswijzigingen en diverse ministers en staatssecretarissen verder en het ministerie geeft bepaald nog niet op) een gehele sector -dierhouderij- nagenoeg ongehinderd kan bejegenen.


Helaas kan ik niet anders dan nog vele jaren geldverslindende toevoegingen aan deze soap voorzien.


wiechmann
Website Member
Posts :944

Website Member
2019-07-12 - 09:43:59 send message to wiechmann

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Perfect weer rupicola .en zo word in heel veel zaken ons geld gewoon in de put gegooid .
Terwijl er met al dat geld zoveel goede dingen gedaan kunnen worden


J. Elsen
Website Member
Posts :359

Website Member
2019-07-12 - 12:48:36 send message to J. Elsen

Wat is uiteindelijk doel/eis van die organisatie die zich daarvoor inzet?
Dat alle zoogdieren die voorkomen op "inventarislijst zoogdieren voor huisdierenlijst" door iedereen mogen worden gehouden,en straks ook reptielen en vogels, zonder voorwaarden. Eenieder dat op de één of andere manier betrokken is bij dieren-vogels weet dat dit vandaag de dag niet meer mogelijk is.

Wel dat die organisatie(s)-personen( dan zelf een lijst opmaakt wat wel en niet kan. En niet in de eerste plaatst denken aan persoonlijke belangen. Persoonlijke belangen die meermaals te maken hebben met financieel belangen.
Jammer genoeg lijkt het hier meer en meer op.
Europa hanteert ook nog een lijst "Invasieve soort". Soorten die daar op voorkomen mogen binnen de EU niet meer verhandeld worden en of mee gefokt worden.
De hertensoort waar volgens die organisatie zoveel om de toen was, staat ook vermeld op die "invasieve lijst". Jammer genoeg heeft die organisatie die zich naar buiten toe "inzet" voor alles wat met huisdieren te maken hebben, daar nooit melding van gemaakt. Worden huisdieren bezitters in het ongewisse gelaten, aan hun lot overgelaten, met mogelijks alle gevolgen van dien voor die huisdieren bezitters (muntjak).
Nochtans voor het algemeen huisdierenbelang één van de belangrijkste onderwerpen

"Positieve lijst laat laat 422 reptielsoorten toe als huisdier" in Belgie/Vlaanderen. Dit zijn er zelfs meer dan reptielenorganisaties hadden voorgenomen, hadden vooropgesteld.
Want daar was/is niet vooropgesteld dat alle reptielensoorten als huisdier mag gehouden worden.

Zolang in Nederland daar niet vanaf stapt, heeft Nederland juridisch-gerechtelijk een probleem.

Positieve-huisdierenlijst hebben te maken met huidige "esthetische" belangen dierenwelzijn, en niet in de eerste plaatst de persoonlijke belangen.
Plaats een reactieEr zijn in totaal 132 bezoekers op de site, waarvan 4 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede