Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.J. Elsen
Website Member
Posts :359

Website Member
2019-07-12 - 12:48:36 send message to J. Elsen

Wat is uiteindelijk doel/eis van die organisatie die zich daarvoor inzet?
Dat alle zoogdieren die voorkomen op "inventarislijst zoogdieren voor huisdierenlijst" door iedereen mogen worden gehouden,en straks ook reptielen en vogels, zonder voorwaarden. Eenieder dat op de één of andere manier betrokken is bij dieren-vogels weet dat dit vandaag de dag niet meer mogelijk is.

Wel dat die organisatie(s)-personen( dan zelf een lijst opmaakt wat wel en niet kan. En niet in de eerste plaatst denken aan persoonlijke belangen. Persoonlijke belangen die meermaals te maken hebben met financieel belangen.
Jammer genoeg lijkt het hier meer en meer op.
Europa hanteert ook nog een lijst "Invasieve soort". Soorten die daar op voorkomen mogen binnen de EU niet meer verhandeld worden en of mee gefokt worden.
De hertensoort waar volgens die organisatie zoveel om de toen was, staat ook vermeld op die "invasieve lijst". Jammer genoeg heeft die organisatie die zich naar buiten toe "inzet" voor alles wat met huisdieren te maken hebben, daar nooit melding van gemaakt. Worden huisdieren bezitters in het ongewisse gelaten, aan hun lot overgelaten, met mogelijks alle gevolgen van dien voor die huisdieren bezitters (muntjak).
Nochtans voor het algemeen huisdierenbelang één van de belangrijkste onderwerpen

"Positieve lijst laat laat 422 reptielsoorten toe als huisdier" in Belgie/Vlaanderen. Dit zijn er zelfs meer dan reptielenorganisaties hadden voorgenomen, hadden vooropgesteld.
Want daar was/is niet vooropgesteld dat alle reptielensoorten als huisdier mag gehouden worden.

Zolang in Nederland daar niet vanaf stapt, heeft Nederland juridisch-gerechtelijk een probleem.

Positieve-huisdierenlijst hebben te maken met huidige "esthetische" belangen dierenwelzijn, en niet in de eerste plaatst de persoonlijke belangen.


J. Elsen
Website Member
Posts :359

Website Member
2019-07-12 - 21:51:19 send message to J. Elsen

Sorry.

Het gaat natuurlijk om "ethische" belangen dierenwelzijn.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2019-07-29 - 12:20:40 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Opnieuw een stuk tekst waar we uit kunnen leren dat het gedrag van het ministerie o.l.v. minister Schouten zo langzamerhand ongeoorloofd blijkt.

Laat ik het nog maar een keer duidelijk aangeven: Het ministerie LNV laat het dus gewoon allemaal gebeuren, maar de door de rechter aan het ministerie opgelegde dwangsom wordt uiteindelijk door de belastingbetaler betaald....

Wat een onwaarschijnlijke vertoning is dit zeg!!!Hier de tekst van www.huisdieren.nu :

Een lijst van zoogsoorten die de minister op 1 juli 2017 had willen verbieden, stond nog steeds als geldend op de overheidswebsites. Daarom diende PVH op 24 augustus 2018 bij het ministerie van LNV een klacht in wegens het langdurig verspreiden van Fake News.
Een week na de klacht, op 31 augustus 2018, meende de toenmalige Projectleider Positieflijsten het probleem voor LNV weg te kunnen werken met een smoesje. De PVH-klacht voldeed niet aan de wettelijke eisen en kon daarom niet als officiële klacht worden behandeld. De reden daarvoor meldde hij nog niet, die hoorden we ruim twee maanden later van de minister.
Na alle zinloos en respectloos gebabbel van de man over ‘vertrouwen’ en ‘samenwerken’ (als je maar doet wat ik zeg) heeft PVH op 14 september 2018 met enige terughoudendheid gereageerd. We hoopten nog steeds dat de ambtenaren de babbel-fase te boven zouden komen en aan èchte oplossingen zouden gaan werken. Vergeefs.

Een Wob-verzoek
Per brief van 7 november 2018 informeerde de minister ons over het creatieve denkwerk van haar Projectleider Positieflijsten. We hadden nagelaten, zo had hij verzonnen, om in de klacht aan te geven welke persoon of afdeling zich jegens PVH had misdragen. Voor ons is een eerste conclusie helder: met dit optreden heeft de Projectleider Positieflijsten zich jegens PVH misdragen.
Om de minister ter wille te zijn heeft PVH op 22 november 2018 een passend Wob-verzoek ingediend. Het is voor de sector van groot belang te weten hoe de processen bij het ministerie lopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Bij alle reeds vertoonde nalatigheid van het ambtenarencorps willen we graag kunnen helpen bij de implementatie van de consequenties van volgende zeperds die LNV bij de bestuursrechter haalt. Qua aansturing en management is het daar nogal een chaos.

Chaos alom
Bij zichzelf respecterende ondernemingen zijn er procedures waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met vragen en klachten van klanten. De overheid heeft die ook (in de vorm van de Algemene wet bestuursrecht, de Awb). Maar helaas, de Awb lijkt bij de Directie DAD van het ministerie van LNV niet erg te leven. De voorbeelden waaruit dit blijkt zijn er te over.
Er werd op 5 december 2018 eerst door de RvO een ontvangstbevestiging gestuurd met de belofte dat we uiterlijk op 27 december 2018 antwoord zouden krijgen (een besluit of een uitstelbericht). Twee weken later, op 19 december 2018 stuurde de directie DAD haar uitstelbericht voor drie Wob-verzoeken naar een verkeerd adres. En daarna deed weer helemaal niemand iets. Uitstelberichten in het rond sturen, het kan nog net, maar de gevraagde info aanleveren? ho maar, da’s andere koek.

Dan maar weer de bestuursrechter
En dus moesten we ook hier weer naar de bestuursrechter. De ingebrekestelling op 7 januari 2019 werd door de minister volledig genegeerd. Daarop volgde op 29 januari 2019 een beroep bij de rechter en kwam de nalatigheid van LNV op 7 mei 2019 ter zitting bij de bestuursrechter.
De afgang en het onvermogen van de vertegenwoordigers van de minister tijdens die zitting hebben we al toegelicht bij het bespreken van de ‘Kwaliteitseisen voor WAP-leden’. en ook hier maakte de rechter korte metten met de minister en haar vertegenwoordigers. PVH werd volledig in het gelijk gesteld en de minister kreeg de opdracht om uiterlijk op 1 juli 2019 een besluit te nemen naar aanleiding van het Wob-verzoek van 22 november 2018. Dit werd gekoppeld aan een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 15.000 voor elke dag dat de minister in gebreke zou blijven.
En ook hier, inmiddels zijn we alweer driekwart maand voorbij de deadline die de rechter oplegde. Van de minister nog niets gehoord, zij heeft niet alleen lak aan de sector, ook de mening van de bestuursrechter lijkt voor haar nauwelijks relevant.


J. Elsen
Website Member
Posts :359

Website Member
2019-07-29 - 21:06:33 send message to J. Elsen

Wie weet heeft het al of niet te maken met dwangsom-boete die de EU oplegt, en worden uiteindelijk ook door de belastingbetalers betaald.
Is de opgelegde dwangsom door de rechter kleiner dan de opgelegde dwangsom-boete door EU. En waardoor het goedkoper uitkomt voor de belastingbetaler.
Toch wel opmerkelijk dat die organisatie nooit melding maakt van mogelijke EU boetes door mogelijke allerhande vertragingen EU aanbevelingen.
EU verordeningen zijn binnen de EU rechtstreeks van kracht, van toepassing.
Zoals "nieuwe" invasieve lijst die vanaf 23 augustus in voege treed. Vanaf die datum is het onder andere verboden om nog langer Muntjak nog langer te houden.
Ook in Nederland.
Er is zelfs binnen de EU een dierenpark die de muntjakken hebben gedood, en het vlees hebben gevoederd aan andere dieren.

Hoe langer dat die organisatie op allerhande manieren probeer tegen te werken, hoe meer uiteindelijk de belastingbetalers zullen betalen.
Hoe meer er moet betaalt worden, hoe minder er overblijft voor allerhande hobbyorganisaties te subsideren, om financieel steun.

Hoe verklaart U dat op andere locaties binnen de EU wel mogelijk is, zoals Belgie-Vlaanderen. Straks zelf positieflijst reptielen.
De reden waarom het in Nederland niet kan, niet mogelijk is, heb ik in een vorige bericht aangekaart.
Dieren-vogels in gevangenschap houden-kweken met al of niet voorwaarden.
Volgens die organisatie is er maar één mogelijkheid.
Zonder voorwaarden.
Nogmaals:
De dag vandaag is dit niet meer mogelijk met alles wat te maken hebben met levende dieren-vogels.
Die genegen die beweren van wel, horen eigenlijk niet meet thuis binnen hobbymatig dieren-vogels houden-kweken.
Die denken in de eerste plaats aan eigen belangen, meermaals zijn dat fanciéle belangen.
En de bewijzen zijn er.
Of werken die personen gratis voor niets, zoals zovele vrijwilligers. Die zich belangeloos inzetten voor de algemene belangen verenigingen-bonden.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2019-07-29 - 22:05:07 send message to rupicola

@ J.Elsen:

U haalt hier nogal wat zaken door elkaar, hetgeen de toch al niet eenvoudige materie er bepaald niet duidelijker op maakt.

De ruim 2 decennia lopende positieflijstenaffaire betreft Nationale- en daarmee dus Nederlandse regelgeving en staat vooralsnog los van EU beleid.

De regelgeving aangaande invasie exotische soorten is wel een EU aangelegenheid, maar dat heeft weer niets te maken met de positieflijsten te maken.


J. Elsen
Website Member
Posts :359

Website Member
2019-07-29 - 23:52:54 send message to J. Elsen

Klopt dat positieflijst te maken hebben met Nationaal beleid. Maar dit komt door aanbeveling EU beleid dierenwelzijn.
De voornaamste reden waarom nu sprake is van huisdierenlijst.
Bij EU aanbevelen zijn het de EU Lidstaten zelf die EU aanbevelen in Wetsteksten, regeltjes-wetten moeten omzetten.
Al of niet strenger.
Al of niet minder streng.
Dat is het verschil met EU verordeningen.
Daar kunnen de EU Lidstaten elk afzonderlijk EU verordening strenger maken, maar nooit minder streng.
Kunnen de EU Lidstaten elk afzonderlijk planten-dieren-vogels toevoegen aan/bij invasievelijst. Maar nooit van die EU invasievelijst schrappen.

Om terug tekeren wat postieflijs-huisdierenlijst betreft. Er zijn al EU Lidstaten die bepaalde vogels verbieden binnenshuis, binnen woonruimte. Zoals in Belgie; roofvogels en straks soorten papegaaien. Wat in Oostenrijk al van kracht, van toepassing is.
En ook Nederland moet binnen een bepaalde termijn (doorgaans maximum 2 jaar) zich daaraan houden. Gebeurd dit niet, dan worden over het algemeen sancties getroffen. Doorgaans zijn dat financiéle boetes. En dat is de reden waarom dat die al of niet officiéle positieflijst-huisdierenlijst als officieel vermeld is.
Gewoonweg om EU boetes te vermijden, en niks anders.


J. Elsen
Website Member
Posts :359

Website Member
2019-07-30 - 00:19:16 send message to J. Elsen

Het is in de eerste plaats die organisatie-personen die er voor zorgen dat die materie ingewikkeld is, niet eenvoudig zijn.
Wat kan er nu simpeler-eenvoudiger zijn.
Papegaai-soort A is toegelaten in de woonkamer,binnen het woongedeelte. Wordt aanzien als huisdier, en komt op die lijst zonder voorwaarden.
Papegaai-soort B is niet toegelaten in de woonkamer, binnen het woongedeelte. Daarbuiten wel, komt op die lijst met voorwaarden.
Wat is daar verkeerd aan?
En toch wil(len) die organisatie-personen daar niet mee akkoord gaan.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2019-07-30 - 12:03:51 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Er is heel erg veel verkeerd aan!

los van het feit dat beleidsmakers zich zelf niet aan diverse vormen van wetgeving houden, worden ook nog eens ontoereikend gebleken onderbouwde criteria gehanteerd, is sprake van eenzijdige visie, waartoe zelfs zogenaamde wetenschappelijke gronden worden verdraaid. men negeert zelfs uitspraken van de rechter en doet bovendien openbaar (op sites van de overheid) voorkomen alsof de positieflijst al in werking is getreden...

met andere woorden:

Het rammelt juridisch gezien aan alle kanten . . . DAT is er verkeerd aan!


gille parkiet
Website Member
Posts :51

Website Member
2019-08-04 - 14:16:49 send message to gille parkiet

ga bij de prof kwekers maar laat hobby kwekers gerust dank u


gille parkiet
Website Member
Posts :51

Website Member
2019-08-04 - 14:19:10 send message to gille parkiet

zo haal je de mensen die het voor hobby doen naar beneden


J. Elsen
Website Member
Posts :359

Website Member
2019-08-05 - 17:41:40 send message to J. Elsen

Politie vindt 68 dieren-vogels in een studio van 35 vierkante meter. En waarvan 22 van die dieren-vogels in beslag worden genomen.
Op verschillende plaatsen worden meer dan 50 roofvogels ter plekke in beslag genomen. "ter plekke" betekent dat de vogels op hun verblijfplaats mogen blijven, maar deze niet mogen verlaten.
Na verder onderzoek bleek dat één persoon eigenaar was van al die roofvogels. En werd er beslist om 15 ervan definitief in beslag te nemen. Zes ervan waren verdwenen. Volgens de eigenaar ontsnapt op op geeten.
Oorzaak van onderzoek, inbeslagname, was dat de roofvogels niet in orde waren volgens huidige regeltjes-wetten. Wat betreft behuizingen, Cites, etc.

Dus volgens sommige organisaties-personen moet dit eigenlijk allemaal kunnen, mogelijk zijn, toe gelaten worden. Dieren-vogels houden-kweken zonder voorwaarden.
Zelfs zomaar dieren-vogels houden op kinderkamers.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2019-08-11 - 18:37:45 send message to rupicola

@ J Elsen of wie je dan ook bent:


In NL zit het net even anders dan wat je beschrijft.

Alle mogelijke misstanden t.a.v. dieren en het houden van dieren zijn al geregeld in wet- en regelgeving.

De door jou omschreven misstanden worden hier dan ook niet ondersteund door organisaties en of personen. Wat dit betreft ventileer je hier een hele bijzondere zienswijze!

Forse uitbreiding van bestaande wetgeving heeft slechts ten doel het houden van dieren zoveel mogelijk aan banden te leggen, teneinde de levensvisie van een heel specifieke en vooral uiterst fanatieke doelgroep tegemoet te komen.
Een en ander is overigens ook gebleken uit diverse stukken van bewindslieden en andere kopstukken en blijkt ook nog eens overduidelijk uit de werkwijze van het ministerie over de afgelopen jaren.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2019-08-15 - 16:40:21 send message to rupicola

Exotische zoogdieren in Nederland, Alive and happy!

Wordt met het rapport “Alive and kicking, The exotic mammal trade in The Netherlands ” van Stichting AAP de noodzaak aangetoond voor een nieuwe positieflijst voor zoogdieren?
Het antwoord hierop luidt nee.

Stichting AAP geeft in het rapport “Alive and kicking,” geschokt aan dat er 55 verschillende soorten exotische zoogdieren in Nederland in de handel zijn en dat er daarom een (nieuwe) positieflijst nodig is, na het fiasco van Positieflijst voor zoogdieren die in juli 2017 in werking zou treden, maar op het laatste moment wegens grote juridische fouten werd uitgesteld.

Er zijn bij particuliere Nederlandse houders nauwelijks problemen met de soorten die Stichting AAP in de handel heeft geconstateerd. Vijf degoes, drie witbuikegels, twee genetkatten en één zilvervos – een soort die overigens niet in het rapport voorkomt – dit zijn de dieren die sinds juli 2017 door Stichting AAP uit Nederlandse huishoudens zijn opgevangen.

Uitsluitend de genetkatten en de zilvervos zouden onder de Positieflijst voor zoogdieren 2017 zijn verboden. De degoes en de witbuikegels zouden gewoon zijn toegestaan. Naast de genoemde 11 dieren ving Stichting AAP nog een Bengaalse tijgerkat en een Gambiaanse hamsterrat op waarvan niet duidelijk is of deze van Nederlandse particuliere houders komen of van elders. De Gambiaanse hamsterrat zou ook met de positieflijst zij toegelaten. De Bengaalse tijgerkat is al lange tijd zonder positieflijst verboden in Nederland.

In totaal ving Stichting AAP sinds juli 2017 dus slechts 11 tot 13 dieren op afkomstig uit Nederlandse huishoudens. Dit kan natuurlijk geen reden zijn voor een ingrijpend en kostbaar stuk wetgeving als een Positieflijst voor zoogdieren.

Ook de jaarverslagen van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, waarin ook gegevens over bedrijfsmatige houders zijn opgenomen, kunnen een Positieflijst voor zoogdieren niet rechtvaardigen: In 2015 is er 1 gerbil in bewaring genomen en in 2018 zijn in één zaak 47 degoes, 14 gerbils en 11 eekhoorns in beslag genomen. Nu degoes en gerbils op de Positieflijst voor zoogdieren 2017 zouden hebben gestaan, zou de positieflijst deze zaak niet voorkomen hebben. De dieren uit deze zaak zijn verdeeld over verschillende opvangcentra, waaronder Stichting AAP. Overigens zijn in dezelfde periode (2015-2018) 720 honden en 593 katten in beslag of bewaring genomen, gelet op de LID jaarverslagen in extreem verwaarloosde toestand.

Deze cijfers tonen dus aan dat er relatief weinig problemen zijn met exotische diersoorten in Nederland. Bovendien heeft een positieflijst geen enkele invloed op het dierenwelzijn omdat juist de soorten die met een positieflijst worden toegelaten het meest voorkomen onder de soorten die verkeerd gehouden worden en opgevangen moeten worden.

Moet er dan niets gebeuren? Jawel, er moeten voor alle dieren soortspecifieke houderijvoorschriften komen, zodat voor iedere (toekomstige) houder exact duidelijk is waar aan moet worden voldaan om goed voor een dier te zorgen. In Duitsland worden deze richtlijnen al gebruikt, het wiel hoeft dus niet opnieuw uitgevonden te worden. Soortspecifieke houderijvoorschriften geven voor iedere diersoort duidelijkheid, ook voor de veel gehouden soorten die het vaakst slachtoffer zijn van misstanden.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2019-08-15 - 16:44:27 send message to rupicola

stichting AAP is een van de grootste aanjagers tegen onze hobby!

Voel u dus vooral niet geremd om vorenstaande tekst te kopiëren en op andere plaatsen te verspreiden.


jeffke kweker
Website Member
Posts :227

Website Member
2019-09-29 - 23:20:24 send message to jeffke kweker

Op mijn werk zitten mangoesjes stekelvarkens mara zebra's otters stokstaarten preriehondjes
Plaats een reactieEr zijn in totaal 99 bezoekers op de site, waarvan 0 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede