Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > nieuwe lijst Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.Daniel
Website Member
Posts :3284

Website Member
2016-10-06 - 22:45:05 send message to Daniel

Ah Hans ik zie het misverstand. Ik had de orginele lijst van 37 soorten als 1e fase geteld.


parrotmaniak
Website Member
Posts :577

Website Member
2016-10-21 - 00:20:12 send message to parrotmaniak

is er nog nieuws omtrent de wet invasieve soorten,want ik denk dat we (de kwekers van halsbanden ,alexanders, muisparkieten e.d.)hier mee aan de slag moeten.
ik weet alleen niet hoe


Daniel
Website Member
Posts :3284

Website Member
2016-10-21 - 10:20:48 send message to Daniel

Mijn advies zou zijn dat al deze kwekers met hun bond gaan overleggen en vragen hoe deze bonden dat oppakken bij onze regering?


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2016-10-21 - 13:05:29 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Dat lijkt mij ook de meest voor de hand liggende actie.


Persoonlijk ben ik nog steeds uitermate gefascineerd door het gegeven dat kat en hond als gehouden diersoorten systematisch buiten spel worden gehouden (zowel bij Positieflijsten [NL] als bij invasieve exoten [EU]) en zou t.z.t. graag eens van een rechter horen hoe een en ander zich verhoudt tot de beoordeling van (veroordeling tot) de categorie 'niet houdbaar' of als 'invasieve exoot' van andere veel gehouden diersoorten.


Daniel
Website Member
Posts :3284

Website Member
2016-10-21 - 15:24:36 send message to Daniel

Rond de positieflijst is dat inderdaad een interessant gegeven, maar in het geval van invasieve exoten gaat die vraag minder op. Aan de ene kant kunnen soorten die inheems zijn niet als exoot worden aangemerkt en ten tweede is er tot nu toe niemand die een risico analyse heeft aangemaakt voor deze 2 soorten (en daarna moet deze analyse voorgedragen worden door een lidstaat of de Europese Commissie) en dus kan er geen beslissing worden gemaakt over deze 2 soorten.


JURGENG
Website Member
Posts :7

Website Member
2016-10-21 - 15:52:47 send message to JURGENG

Klopt zijn halsbanden nog exoten????

Halsbanden in natuur gezien vanaf 1966

Wat doen we met de Turkse tortel in natuur gezien vanaf 1950

Vanaf welk jaar spreken we van invasieve soorten ??


Daniel
Website Member
Posts :3284

Website Member
2016-10-21 - 18:34:20 send message to Daniel

Die vraag laat de Europese Commissie bewust open, maar een van de eisen is dat de soort hier is gekomen door menselijk handelen en dat geldt voor de halsband, maar niet voor de tortel.


Antony
Website Member
Posts :71

Website Member
2016-10-29 - 17:41:11 send message to Antony

Het was me nog niet eerder opgevallen maar de bekende roodoorbuulbuul (waar komen die in Europa voor?) staat ook op de 'mogelijke' lijst voor over een goed jaar. Tijd vliegt dus voor dat we het weten is het mogelijk al zover.
Een vriend van mij kweekt er goed mee, hopelijk mag hij dat blijven doen. Mooie soort!

http://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2013/01/Schermafbeelding-2016-08-26-om-16.57.51.jpg.pdf


alexanders
Website Member
Posts :18

Website Member
2016-11-01 - 22:52:10 send message to alexanders

En hoe zit het dan met b.v de RAT Het konijn de Fazant


Martien Strijdveen
Website Member
Posts :195

Website Member
2016-11-05 - 00:12:23 send message to Martien Strijdveen

NBvV nieuwsbrief

Wettelijke status Alexanderparkiet

N.a.v. diverse publicaties bereiken ons met enige regelmaat vragen over de wettelijke status m.b.t. het al dan niet mogen houden van de Alexanderparkiet. Wij hebben hierover navraag gedaan mij het Ministerie en kregen het volgende antwoord:
De regels van de Europese verordening gelden alleen voor soorten die op de Unielijst staan. Dat is op dit moment de lijst van 37 soorten d.d. 3 augustus jl. De Grote Alexanderparkiet staat daar niet op. In de toekomst zullen waarschijnlijk meer soorten op deze lijst komen. Welke soorten dat zijn, is echter niet te voorspellen.
Ondertussen wordt gewerkt aan aanvullingen. Dat ‘werken aan’ gebeurt in verschillende stappen:
Eerst moet een de Commissie of een lidstaat een wetenschappelijke risicobeoordeling indienen;
Dan moet een wetenschappelijk forum beoordelen of die risicoanalyse voldoet;
En vervolgens discussiëren de lidstaten over de soorten, en wordt uiteindelijk gestemd.
Het is goed als belanghebbenden weten dat er wordt gewerkt aan nieuwe soorten. Maar het is niet te voorspellen of de soorten die worden onderzocht ooit op de Unielijst zullen komen, of hoeveel tijd dat kan gaan vergen (Het kan zijn dat de risico’s klein worden geacht, of dat de soort om andere redenen weer wordt ingetrokken.. ) En het beleid is pas van kracht als een soort op de Unielijst staat.
De Grote Alexanderparkiet zal in ieder geval niet op de eerstvolgende lijst voor aanvullingen staan, die volgens planning in april 2017 ter stemming wordt aangeboden.


Daniel
Website Member
Posts :3284

Website Member
2016-11-05 - 22:13:58 send message to Daniel

Deze informatie is vrijwel helemaal correct, met de uitzondering dat de Alexanderparkiet door het Europees Netwerk van Invasieve exotische soorten als zeer invasief is bestempeld en dat de soort voorkomt op de lijst van 95 soorten van de Europese Commissie's horizon scan van soorten waarvan aanbevolen wordt een risico analyse van te maken.


P.Rooth
Website Member
Posts :2768

Website Member
2016-11-06 - 20:28:12 send message to P.Rooth

Snap niet waarom er zolang gewacht moet worden en er eindelijk maatregelen genomen gaan worden om de alexanders en halsbanden in het wild drastisch in te gaan korten door vangst en verbieden om die vogels te (bij)voeren .
Een normaal denkend mens beseft toch dat dit foute boel is .
Gelijk de katten die loslopen vangen en ja is dan jammer maar zijn er geen liefhebbers voor dan is het einde verhaal


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2017-10-22 - 14:30:07 send message to rupicola

Even een update voor de actuele stand van zaken.

Per 2 augustus 2017 is de Unielijst uitgebreid met een 12 tal soorten, waaronder 1 vogelsoort t.w. de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus).

Het totaalplaatje t.a.v. vogels ziet er momenteel dus als volgt uit:


Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus)
Huiskraai (Corvus splendens)
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis)


Soorten op deze (Unie)lijst mag u niet:

•houden
•kweken, telen of laten voortplanten
•verhandelen
•gebruiken
•invoeren, uitvoeren of doorvoeren
•vrijlaten


Overgangsregeling niet-commerciële houders:

Bent u een niet-commerciële houder en houdt u diersoorten die op de lijst staan als gezelschapsdier? Dan mag u ze houden totdat ze doodgaan. Hier heeft u geen vergunning voor nodig. U mag ze niet laten voortplanten of er in handelen. Ook zorgt u ervoor dat ze niet kunnen ontsnappen.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2018-12-05 - 09:51:09 send message to rupicola

ter informatie:

Hoewel de soort als zodanig (nog) niet op de Unielijst vermeld staat de halsbandparkiet (alvast) wel genoemd in het nieuwe lesmateriaal aangaande invasieve exoten dat de NVWA heeft laten ontwikkelen ten behoeve van het VMBO.

De dierhouderij dient dus scherp op te letten wat er de komende ronde wordt bijgeschreven op de Unielijst en zich wellicht voor te bereiden op een gang naar de rechter.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2018-12-05 - 15:24:46 send message to rupicola

In de Bijlagen Expertpanelbeoordeling 152 invasieve exoten (2015-2016), te vinden op de site van NVWA, is in bijlage 9 vogels terug te halen dan het expertpanel de halsbandparkiet al eens heeft voorgedragen voor plaatsing op de Unielijst.
dit is toen niet gelukt, maar het expertpanel heeft middels gelijkwaardige beoordelingen andere soorten wel op de unielijst gekregen. Het ligt voor de hand dat een en ander bij volgende gelegenheid (2019) opnieuw zal worden geprobeerd.
Plaats een reactieEr zijn in totaal 123 bezoekers op de site, waarvan 10 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede