Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Cites en citesringen aanvragen voor grijze roodstaarten Moderators
agabird Karel Daniel


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.

Pagina : 1 2 3 4 5
<<< vorige


hookbill
Website Member
Posts :97

Website Member
2019-08-10 - 12:12:35

Dat klopt niet helemaal Rupicola. Ik mag kweken met een koppel Bijlage A vogels, de jongen correct ringen uiteraard maar ze gewoon in mijn bezit houden, zonder dat ik een cites aanvraag. Pas als ik ze overdraag heb ik een EU certificaat nodig.


J. Elsen
Website Member
Posts :141

Website Member
2019-08-10 - 14:44:40

Klopt wat hookbill aanhaalt.

Een juridisch-gerechtelijk voorval bij bejaard vrouwtje die in het bezit was van grijze roodstaart als huisdier-gezelschapsvogel. En die niet wist dat er nu voor die grijze roodstaart een bezitsverbod is,dat ontheffingsbewijs verplicht was.
Dit bejaard vrouwtje heeft in het verleden een café-herberg uitgebaat, en waar die grijze roodstaart de "vedette" was(dansen-spreken-zingen).
Aangaande allerhande krantenknipsels-artikels uit het verleden die het bejaard vrouwtje had bewaard.
Doordat dit als bewijs van herkomst werd aanzien, werd het bejaard vrouwtje door rechtsuitspraak volledig vrij gepleit. Bezat het bejaard vrouwtje een ontheffingsbewijs voor haar grijze roodstaart.


J. Elsen
Website Member
Posts :141

Website Member
2019-08-10 - 14:52:10

Er nog aan toevoegend.
Was die grijze roodstaart nu nog in dat café-herberg, dan was er een ontheffingsformulier, Cites-EU certificaat, nodig. Want café-herberg wordt aanzien als openbare plaats.


rupicola
Website Member
Posts :1669

Website Member
2019-08-11 - 13:27:44

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Quote: Dat klopt niet helemaal Rupicola. Ik mag kweken met een koppel Bijlage A vogels, de jongen correct ringen uiteraard maar ze gewoon in mijn bezit houden, zonder dat ik een cites aanvraag. Pas als ik ze overdraag heb ik een EU certificaat nodig. einde quote.

In dat geval ben ik zeer geïnteresseerd in waar deze 'tijdelijke ontheffing' dan in de wet geregeld is.
Tot nu toe heb ik het nergens kunnen vinden.
het spreekt voor zich dat een houder eigenaar van een bijlage A soort wel even in de gelegenheid moet worden gesteld om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, maar als bij controle geen CITES document aanwezig is bij jonge (laten we zeggen zelfstandige) dieren of zelfs nog geen aanvraag is gedaan kan de eigenaar bij controle door een handhaver toch echt wel in de problemen komen.


P.Rooth
Website Member
Posts :2661

Website Member
2019-08-11 - 19:34:32

die tijdelijke ontheffing cites was van vele jaren geleden ( denk een 15 jaar zeker ) had daar ook mee te maken gehad door kweek Goffins die toen net onder bijlage A kwamen en een hoop gedonder om citespapieren bij de vogels te krijgen om ze over te kunnen dragen aan derden . Vroeg de citespapieren aan die toen nog gratis waren en kreeg te horen dat ik alleen papieren nodig was als ik ze over zou dragen en dan was je alweer 2 maanden verder . En pas toen ik aangaf dat ik ze over wilde dragen kreeg ik de juiste papieren vrij snel . Dus verhaal is van vele jaren geleden en is nu veranderd


P.Rooth
Website Member
Posts :2661

Website Member
2019-08-11 - 19:36:36

die tijdelijke ontheffing cites was van vele jaren geleden ( denk een 15 jaar zeker ) had daar ook mee te maken gehad door kweek Goffins die toen net onder bijlage A kwamen en een hoop gedonder om citespapieren bij de vogels te krijgen om ze over te kunnen dragen aan derden . Vroeg de citespapieren aan die toen nog gratis waren en kreeg te horen dat ik alleen papieren nodig was als ik ze over zou dragen en dan was je alweer 2 maanden verder . En pas toen ik aangaf dat ik ze over wilde dragen kreeg ik de juiste papieren vrij snel . Dus verhaal is van vele jaren geleden en is nu veranderd Dus Rupicola het is van verouderde wetgeving die nu niet meer van kracht is


dundieje
Website Member
Posts :210

Website Member
2019-08-11 - 20:34:15

@rupicola
In dat geval ben ik zeer geïnteresseerd in waar deze 'tijdelijke ontheffing' dan in de wet geregeld is.
Tot nu toe heb ik het nergens kunnen vinden.

het is overigens geen tijdelijke ontheffing!
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-soorten-nederland-en-de-eu/eu


J. Elsen
Website Member
Posts :141

Website Member
2019-08-11 - 22:46:17

Heb ik ook een EU-certificaat nodig voor vervoer naar dierenarts?
Van spoedbehandeling en brengt U het direct naar de plaats waar het mag blijven (geboorte plaats). Dan hoeft U geen toestemming te vragen, dit wordt niet gezien als een overdracht.

Want bij alle andere gevallen bevinden die vogels niet meer op hun geboorte plaats, en wordt het beschouwd als overdracht.
Vogeltentoonstellingen worden ook beschouwd als overdracht. En hebt je EU-certificaat nodig.
hookbill
Website Member
Posts :97

Website Member
2019-08-12 - 10:52:24

Het EU certificaat is een overdrachtspapier, zodat de nieuwe bezitter de legale herkomst kan aantonen. Als je ze zelf kweekt zijn ze niet overgedragen en heb je ook geen papier nodig. Zo was het altijd, tenzij er wat veranderd is. De link van Dundie onderschrijft dit.


P.Rooth
Website Member
Posts :2661

Website Member
2019-08-12 - 12:55:04

VWA of vroeger de AID vertelde mij aan huis dat ik van de nateelt zodra die geringd was een citesvergunning aangevraagd moest worden en mensen die een citesvogel in huis hebben moeten ook een citesvergunning voorhanden hebben ondanks dat de vogel niet overgedragen wordt . Tevens moet die vergunning om de zoveel jaar geactualiseerd worden anders hangt beslag in de lucht . Werd mij verteld jaaaren geleden i.v.m. verandering van de wetgeving


J. Elsen
Website Member
Posts :141

Website Member
2019-08-12 - 14:33:03

Als EU-certificaat altijd verplicht is. Waarom dan die vraag bij transport naar dierenarts. En vooral antwoord-informatie: dan hoeft U geen toestemming te vragen. Dit wordt niet gezien als overdracht. Maar je bent wel verplicht EU-certificaat in je bezit te hebben.
Zoals zo dikwijls zal gerechtsuitspraak beslissend zijn.
Al X aantal keren gevraagd aan allerhande instanties-personen die met deze materie bevoegd zijn.
Vraagt je het aan bevoegde ambtenaren, dan krijg je steeds het zelfde antwoord: EU-certificaat verplicht.
Het is de eenvoudigste-simpelste oplossing,en zorgt voor de minste problemen-discussies.
Vraagt je het aan juristen-gerechtsdeskundigen die bevoegd zijn met deze materie, dan krijg je een ander antwoord.
Sommigen van hen vergelijken het deels met informatie vogels Bijlage B en of Bijlage X: Geen ringplicht maar is wel aangeraden om de vogels te ringen.

Enkele van die personen gaven mij de volgende uitleg.
Wat is de betekenis zogenaamd geboorte plaats beschermde vogels Cites I/Bijlage A.
Adres plaats van/bij geboorte beschermde vogels Cites I/Bijlage A, is afhankelijk van adres plaats aanvrager-eigenaar vogelringen bestemd voor die beschermde vogels.
Zijn beide adres gegevens dezelfde, dan is er geen overdracht. Is er letterlijk uit juridisch-gerechtelijk standpunt gezien, geen EU-certificaat nodig, maar is aangeraden voor bezit EU-certificaat.
Het is pas als die beschermde vogels hun verblijfplaats verlaten, en of die beschermde vogels van eigenaar veranderen, dat EU-certificaat in je bezit moet hebben.
Er is wel EU-certificaat verplicht als die eigen gekweekte beschermde vogels op een andere plaats verblijven dan de eigenaar-kweker, aanvrager-eigenaar vogelringen van die beschermde vogels.
Als die persoon verhuisd naar andere locatie, al of niet met die eigen gekweekte beschermde vogels.
Of als meerdere personen, familie, vrienden, die beschermde vogels houden-kweken op één en dezelfde locatie.
Vanwege al die verschillende mogelijkheden, situaties, onduidelijkheden, etc, zijn die Cites maatregelen aangepast. En wordt aangeraden om altijd in het bezit te zijn van EU-certificaat voor/bij die beschermde vogels. Maar het is niet altijd verplicht als er zich geen overdracht voordoet. Zie informatie op weg naar dierenarts.
Zoals meermaals zijn regeltjes-wetten dubbelzinnig, en voor interpretatie vatbaar.


jeffke kweker
Website Member
Posts :126

Website Member
2019-08-12 - 23:06:12

De jongen vogels van de citès moeten speciale citès ringen hebben niet te gewoon ringen


J. Elsen
Website Member
Posts :141

Website Member
2019-08-13 - 13:54:51

Maar dan heeft het vooral te maken met de manier waarop dergelijke vogelringen worden aangevraagd.
Voor elke vogelsoort voorkomend op Cites I/Bijlage A afzonderlijk. En mogen dergelijke vogelringen enkel gebruikt worden voor/bij die vogelsoort waarvoor ze zijn aangevraagd.
Is nu ook van toepassing voor/bij vogelsoorten die voorkomen op Cites II/Bijlage B. En waar ook een groot aantal kleurslagen, mutaties/mutanten voorkomen. Die bovendien in Nederland ook beschermt zijn als soortgenoten wildkleur. Terwijl dat in andere EU Lidstaten niet het geval is. Zoals in Belgie, en waar zelfs bewijs van legale herkomst niet nodig is.
Eens zien hoe dit straks allemaal in Nederland verloopt bij vogelevenementen zoals Zwolse vogelmarkt. Want eigenlijk moeten alle dergelijke vogels in het bezit zijn van EU-certificaat.
Want EU Cites verordening "zegt" dat de verkopers voor die EU-certificaten moeten zorgen. Wat neerkomt bij overdracht van dergelijke vogels aan Nederlander er ook een EU-certificaat moet worden afgeleverd.
Eens benieuwd hoe dit allemaal zal verlopen. En waar ik een uitnodiging heb ik gekregen voor/bij een bijeenkomst over dit onderwerp. en waar ik van de gelegenheid gebruik zal maken wat betreft betreft verplicht EU-certificaat.ook als er zich geen overdracht voordoet.
Recente EU Cites verordening dateert van 2017, en waar verschillende vogels zijn aantoegevoegd. Hoofdzakelijk exotische roofvogels. En of zijn vogelsoorten verplaatst, zoals grijze roodstaart.
EU Cites verordening heeft hoofdzakelijk te maken met het verhandelen van dergelijke planten-dieren-vogels.
Elke EU Lidstaat afzonderlijk heeft het recht om aanpassingen toe te passen aan/bij die EU Cites verordening. Enkel strengere maatregelen mogen daaraan toegevoegd worden, minder streng is niet toegelaten. Ook Nederland heeft daar "strengere" maatregelen aan toegevoegd. Zoals algemeen EU-certificaat plicht bij vogels Cites I/Bijlage B. Maar vooral ook dezelfde verplichtingen als wildkleur soortgenoten bij kleurslagen, mutaties-mutanten. Dit zal voor/bij Nederlanders voor "enorme" problemen zorgen, met alle gevolgen van dien.
Jammer genoeg als je al die vaststellingen openbaar maakt, aankaart op flora's-forums ben je een "drol" en of achteraan een meeloper van één of andere dierenarts.
Het "grote" probleem binnen sier-zangvogel-hobby is de vergrijzing binnen die schitterende hobby. En dan in de eerste plaats op bestuurlijk vlak.
Daar is dringend nood aan verandering, zoals in Italie. Maar dan krijg je tegenkanting van die vergrijzing(vriendjespolitiek), en waardoor er gedreigd word met het oprichten van "nieuwe" Vogelbond. Net zoals in Nederland ANBvV is ontstaan.
Wil die "mooie" vogelhobby standhouden, dan is samenhorigheid binnen die hobby absoluut een must. Zelfs tussen de verschillende dieren-vogelhobby's is het een noodzaak.
Jammer genoeg wordt steeds meer en meer het tegenovergestelde vastgesteld.

PS. Ook ik ben één van die "vergrijzen" Net nog zevenstige verjaardag gevierd.
Maar ik had het geluk om mijn opleiding te doen in een Land waar toen al "strenge" maatregelen werden toepast. Namelijk toen Franstalig Canada-Quebec.
Ooit in een lang verleden een collega vandaar bij mij tuis uitgenodigd.
Zijn eerste reactie was; "wat zijn die voliéres aan de kleine kant. Als je weet dat de grondoppervlak voor koppel Europese vinkensoorten zes vierkante meter was.
Is nog wat anders dan tegenwoordig dergelijke vogels te houden-kweken in al of niet kleine kooien.
Het is ons aanpassen aan het hedendaagse dat noodzakelijk is.Pagina : 1 2 3 4 5
<<< vorige

Plaats een reactieEr zijn in totaal 117 bezoekers op de site, waarvan 8 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright Jan Brinkers 1998-2018,
Laatste update: 22 mei 2018
e-mail: webmaster@vogelarena.com
Goedkope hosting / webhosting of een Gratis forum of toch kinderopvang in Enschede