Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > Kweek en verzorging. > Cites en Dna Moderators
agabird Karel Daniel


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.

Pagina : 1 2 3
volgende >>>


Auteur Onderwerp : Cites en Dna
cecille
Website Member
Posts :7

Website Member
2020-03-06 - 17:05:17 send message to cecille

Voor de citesaanvraag moet ik Dna doorsturen naar Brussel.
Als je leest dat geslachtsbepaling via Dna gebeurt is is dit dan voldoende voor Cites of moet dat nog iets anders zijn?
Ook een voorstel om dat via welke firma aan te vragen of kan dit enkel via bloedname bij de veearts?
Voor geslachtsbepaling is dat een pluim uittrekken. Is dat gelijk welke pluim en moet je hard trekken?
Dank voor de reacties.


Antonia
Website Member
Posts :1933

Website Member
2020-03-06 - 20:09:27 send message to Antonia

Een paar veertjes uit de borst trekken en opsturen naar een lab.
Ik ken er geen in Belgie, maar je kan het er aanvragen. Meestal heb je de uitslag in een paar dagen.


jason
Website Member
Posts :23

Website Member
2020-03-06 - 22:15:05 send message to jason

het moet verplicht opgestuurd en afgenomen worden door dieren arts zowel van de ouders als jongen,is ookduurdste test dus kostelyke zaak komt gemakkelyk als je 1 jong hebt op 300 euro


J. Elsen
Website Member
Posts :230

Website Member
2020-03-06 - 22:15:39 send message to J. Elsen

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

EU Cites verordening: bewijs legale herkomst Cites vogels zijn vorig jaar via "richtsnoeren" aangepast.
Hangt van verschillende factoren af.
Eigen gekweekte jongen gekenmerkt met microchip.
Dan is bewijs DNA verwantschap oudervogels nodig.
Aangezien certificaat nodig heb van dierenarts die de vogels heeft gemicrochipt kunt je de nodige DNA, geslachtsbepaling ook door die dierenarts laten uitvoeren.
U woont in de buurt Universiteit Leuven.
Als ik mij niet vergis voert Universiteit Dierengeneeskunde Leuven geen DNA onderzoeken bij vogels.
De Universiteit Dierengeneeskunde Gent wel.

www.ugent.be/di/di05/nl/dienstverlening/ziek/vogels.htm

Bekijk de volgende informatie, mits wat zoek-klikwerk bekomt je de nodige informatie.

www.aviornis.be/wetgeving/cites/

PS. Denkt eraan dat vogels Cites I/Bijlage A en nu ook Cites II/Bijlage B altijd geindentificeerd te worden door middel van officieel erkende pootring, of officieel erkende microchip. Microchip is belangrijk bij vogels Cites II/Bijlage B die niet officieel geringd met gesloten pootring.
Ook van toepassing Bij vogels Bijlage X.

www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/wat-cites
Antonia
Website Member
Posts :1933

Website Member
2020-03-07 - 10:14:06 send message to Antonia

Jason, ben jij niet in de war met testen op ziektes ? Dan ben je idd een hoop geld kwijt bij een vogelarts.

Op de uitslag van dna/geslacht bepaling staat niet persé wie het heeft uitgevoerd.
Ik heb nog nooit van een kweker gehoord dat ie met een bak jongen naar een va gaat om het geslacht te bepalen...


P.Rooth
Website Member
Posts :2697

Website Member
2020-03-07 - 13:01:28 send message to P.Rooth

Gegevens van de ouders Cites daarvan kopiëren en meezenden was/is de regel in nederland van de jongen heb ik nog nooit een dna test behoeven mee te zenden wel het ringnr die van een erkende vereniging afkomstig dient te zijn


J. Elsen
Website Member
Posts :230

Website Member
2020-03-07 - 14:09:39 send message to J. Elsen

Dit bericht is 9 keer gewijzigd

Afstammingscontroles kunnen belangrijk zijn voor het verkrijgen Cites formulieren.
Altijd verplicht als het te maken hebben met/bij microchip. Ook in Nederland, en moeten worden uitgevoerd door officieel erkende organisatie-persoon (dierenarts/labo).
Sinds EU Cites richtsnoeren is dit eigenlijk nu ook van toepassing voor/bij de eerste aanvraag gesloten pootringen jongen nieuw gevormde oudervogels,kweekvogels-koppels.
Maar probleem is "korte" periode aanbrengen gesloten pootring bij deze jongen.
Daarom dat het dan belangrijk is bewijzen legale herkomst ouder-voor-oudervogels. Onder andere kopie Cites formulier,EU certificaat voor/bij commercieel gebruik oudervogels. En telkenmaal opnieuw bij ouderpaar man of pop wordt vervangen.
Volgens juridische/gerechtelijke deskundigen is bij gesloten pootringen dit enkel van toepassing is dit enkel toegelaten bij deze jongen voor/bij eigen gebruik.
Van zodra deze jongen worden verhandeld zijn verwantschap onderzoeken nodig. Omdat dan volgens die zelfde deskundigen die verwantschapsonderzoeken toch nog kunnen doorgaan, kunnen plaatsvinden.
Kweken met vogels worden beschouwd als bedrijfsmatig.
Wat betekent dat deze oudervogels moeten beschikken over gegevens Cites bedrijfsmatig gebruik.
Bewijzen legale herkomst oudervogels, voor oudervogels. Dit vanwege "nieuwe" EU Cites richtsnoeren
Bij Cites I/bijlage A zijn daarvoor Cites formulieren , EU certificaten, nodig.
Bij Cites II/Bijlage B of Bijlage X de "nieuwe" EU overdrachtsverklaringen voor nodig als deze vogels beschikken over officieel erkende gesloten pootring, of microchip. Dit als bewijs legale herkomst Is dit bij deze vogels niet het geval, dan zijn bij deze vogels altijd EU certificaten nodig als bewijzen legale herkomst van/bij deze vogels
Deze verschillende soorten Cites oudervogels moeten altijd geregistreerd zijn.
Ook in Nederland.

Nogmaals:
Verplicht verwantschap onderzoek bij deze jongen met microchip.
Onkosten verwantschap onderzoeken man, pop, jongen, dierenarts, dan komt je al snel aan een "serieus" bedrag.

www.trigenio.be/dieren/samenwerking/

www.gendika.com/vogels/verwantschapsanalyse-van-vogels/

PS. Vanwege EU Cites richtsnoeren wordt aangeraden om verwantschapsonderzoeken uit te voeren, toe te passen. En zeker als het de bedoeling is om deze jongen te verhandelen, te verkopen.
Zelfs als deze jongen voorzien zijn, in het bezit zijn, officieel erkende gesloten pootringen.
Dan is men 100% zeker bij deze jongen/vogels, bewijs legale herkomst.
Want kopie Cites formulier betekent nog niet dat die vogels wel degelijk de oudervogels zijn van die jongen.

"Bij aanvraag gesloten pootringen voor/bij deze Cites vogels, rekent men op de eerlijkheid, de oprechtheid, aanvrager deze gesloten pootringen".
Dit was/is één van de argumenten EU Cites richtsnoeren.
Dit werd niet, of bijna niet gecontroleerd.
Vandaar die verwantschapsonderzoeken oudervogels-jongen.
Net zoals overdrachtsverklaringen waarbij deze vogels niet beschikken over gesloten pootringen.
Ook dan is bewijs van legale herkomst niet mogelijk.
En is dan altijd EU certificaat nodig.
Dienen dan foto"s, aankoopbon, etc, Als bewijzen legale herkomst bij aanvraag EU certificaten voor/bij deze vogels. En war onder andere van toepassing was/is bij grijze roodstaart papegaaien.
Eerst Cites II/Bijlage B (geen ringplicht), nu Cites I/Bijlage A (wel ringplicht).
En waar bij sommige van deze vogels verwantschapsonderzoeken, bewijs verwantschap, aan te pas kwamen.


wiechmann
Website Member
Posts :942

Website Member
2020-03-08 - 09:52:27 send message to wiechmann

verwantschapsonderzoek kost 42,50 per vogel bij Gendika . en is gewoon paar veertjes per vogel .dus van ouders en van de jonge . en kan je gewoon zelf doen .


wiechmann
Website Member
Posts :942

Website Member
2020-03-08 - 09:55:18 send message to wiechmann

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

.


J. Elsen
Website Member
Posts :230

Website Member
2020-03-08 - 12:36:18 send message to J. Elsen

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

Klopt dat je het gewoon zelf kan doen.
Maar dan is het alleen geldig voor persoonlijk gebruik.
Van zodra deze jongen-vogels worden verhandeld, van eigenaar veranderen, hebben die bewijzen geen enkele juridische waarde meer. Dus ook niet wat betreft aanvraag Cites formulieren.
Het zijn officieel bevoegde personen die dit moeten uitvoeren (dierenartsen) om wettelijk erkend te worden.
Het zelfde wat slachtsbepaling betreft die op deze manieren gebeuren, zelf veren plukken en opsturen naar labo. Ook dat is enkel geldig voor/bij eigen gebruik.

Want wie bewijst dat alles correct verloopt?
Wie heeft er alle belangen bij?
De aanvrager DNA onderzoek (eigenaar van deze vogel) .
De ontvanger DNA onderzoek (eigenaar van deze vogel).
Simpel uitgelegd:
Wanneer vragen, uitvoeren, geven, nemen, één en de zelfde persoon is (Eigenaar van deze vogel(s)), dan moet er altijd een officieel erkende onafhankelijke persoon aan te pas komen.
Doorgaans zijn dat officieel erkende, bevoegde personen.
Zoals dierenartsen.

Vraag het maar aan Jason aangaande dure kaketoe gekocht, borna virus.
De kweker van deze vogel wordt voor alles verantwoordelijk gesteld, omdat er geen officieel erkende onafhankelijke derde persoon aan te pas komt.
Die onafhankelijk derde persoon kan bijvoorbeeld een dierenarts zijn.
Dan is die dierenarts verantwoordelijk.

Wat Jason is overkomen.
Op het ogenblik ligt een wetsvoorstel op tafel, Dat bij dergelijke transacties, verkopen, de verkoper, tussenpersoon, handlanger, etc, altijd verantwoordelijk is bij dergelijke transacties, verkopen.
En als mijn informaties kloppen is dat de voornaamste reden waarom Jason op het ogenblik geen rechtszaak op start (kweker van deze vogel verantwoordelijk.
Maar doordat Jason zelf een officieel erkende onafhankelijke persoon (dierenarts) heeft geraadpleegd, ingeschakeld, betekent dit dat gerechtsprocedure is ingeschakeld, geactiveerd is.
En waardoor Jason 10 jaar de tijd krijgt , verjaringstermijn, om die gerechtelijke procedure, rechtszaak, op te starten.
Komen er binnen die periode nog klachten, of de betreffende vogel komt te overlijden. Dan pas begint de verjaringstermijn pas vanaf laatste klacht, of vanaf overlijden deze vogel.

En daar was ook de uitspraak Nederlandse rechter op gebaseerd, op gestoeid, bij cites vogels.
Bewijs legale herkomst gekweekte vogels in gevangenschap zijn in de eerste plaats oudervogels en of voor oudervogels.
Vandaar die "strengere" Cites maatregelen EU-Cites-verordening-richtsnoeren.
En binnen de volledige EU van toepassing, ook in Nederland.


Antonia
Website Member
Posts :1933

Website Member
2020-03-08 - 13:45:20 send message to Antonia

Wat Jason is overkomen heeft niks te maken met regels voor een cites document.


wiechmann
Website Member
Posts :942

Website Member
2020-03-08 - 17:09:45 send message to wiechmann

Vraag het maar aan Jason aangaande dure kaketoe gekocht, borna virus.
De kweker van deze vogel wordt voor alles verantwoordelijk gesteld, omdat er geen officieel erkende onafhankelijke derde persoon aan te pas komt.
Die onafhankelijk derde persoon kan bijvoorbeeld een dierenarts zijn.
Dan is die dierenarts verantwoordelijk.

men kan de kweker aansprakelijk stellen als de vogel rechtstreeks bij de kweker gekocht is . als er tussenhandel tussen zit . dan kan men de kweker nooit aansprakelijk stellen .
het zou helemaal te gek voor woorden zijn ik heb 8 jaar geleden vogel verkocht wie weet hoeveel eigenaren deze vogel gehad heb . en de vogel sterft aan de bekende ziektes en dan zou ik verantwoordelijk zijn . dat zou heel vreemd zijn .


J. Elsen
Website Member
Posts :230

Website Member
2020-03-08 - 19:06:46 send message to J. Elsen

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

@ Wiechmann:

Wat is er altijd gekend bij geringde Cites vogels?
De kweker, de aanvrager gesloten pootringen, deze vogels.
Wat als er niets anders officieel gekend is?
Dan komt men automatisch terecht bij deze persoon, kweker, aanvrager gesloten pootring deze vogel.

Wat P. Rooth aankaart klopt wat betreft gegevens oudervogels kopiéren.
Maar dan gaat om Cites formulieren voor persoonlijk gebruik. Gaat het om EU certificaten voor persoonlijk gebruik. Omdat de oudervogels doorgaans nog aanwezig zijn
En zijn die geldig zoals transport huisdieren.
Van zodra deze Cites vogels worden verhandelt, veranderen van eigenaar, zijn er andere Cites formulieren, en vooral andere EU certificaten nodig (bedrijfsmatig). Ook bij particuliere vogelverkoop. Want dan zijn die oudervogels van deze Cites vogels gekweekt in gevangenschap bij nieuwe eigenaar niet aanwezig.
Wat als officieel alleen de Cites formulieren, EU certificaten van de kweker van deze vogel bekent zijn, en officieel geen overdrachtsverklaring aanwezig is, bekend is?
Dan komt men automatisch terug bij die kweker van deze vogel.
Mag zelfs beschikken over de nodige inventaris, als officieel niets kan bewezen worden. In de eerste plaats officieel overdrachtsbewijs eigen gekweekte vogels. En wat meermaals voorkwam, voorkomt, zeker in het verleden.
Dan is de enige die bekent is, de kweker, eigenaar/aanvrager gesloten pootring deze vogel.
En wat bij Cites vogels Bijlage B die niet geringd zijn?
Wel bij grootste deel deze vogels is officieel onmogelijk om legale herkomst te bewijzen.
En is de enige mogelijkheid verwantschapsanalyse.
Het zijn op al deze argumenten dat die Nederlandse rechter zich heeft gebaseerd bij rechtelijk uitspraak.
Dus bij om het even welke rechtszaak Cites vogels, zal dit de basis zijn.
En het klopt dat gerechtelijke uitspraken Cites vogels doorgaans strenger zijn dan die bij Inlandse, Europese vogels.

Dus wat Jason is overkomen heeft niks te maken met regels voor Cites document, laat ik in het midden. Ga daarover niet dieper op in.

Om nog eens terug te keren op wat P.Rooth aanhaalt.
Wie controleert dit op juistheid?
En vooral wie controleert dit op juistheid bij aanvraag gesloten pootringen voor/bij deze Cites vogels.

Simpel uitgelegd;
Laksheid bij het beleid, verantwoordelijken, ook vogelbonden. En met als gevolg, al of niet illegale praktijken.
En waar die Nederlandse rechter vooral naar die vaststellingen verwees.

Waarom verplicht verwantschapsanalyse bij microchip?
Omdat dit ook kan worden toegepast bij volwassen vogels (aanbrengen microchip). Dus ook illegaal bij Cites vogels gevangen uit de natuur.

Neem nu Cites vogels Bijlage B in Nederland.
Een groot deel van deze vogels worden op het ogenblik illegaal verhandeld, verkocht, vanwege "nieuw" Europees overdrachtsverklaring.

Wat vooral belangrijk is bij Cites vogels.
Is de herkomst deze Cites vogels in gevangenschap geboren, gekweekt.
Plaats, eigenaar/kweker, oudervogels, van deze in gevangenschap geboren, gekweekte, vogels.
En natuurlijk huidige eigenaar.


Antonia
Website Member
Posts :1933

Website Member
2020-03-08 - 20:26:20 send message to Antonia

Zo'n EU- certificaat kan je aanvragen wanneer je het citesdocumant bij de vogel hebt, is dus wat anders dan het citesducument zelf.
Het zou wat zijn dat als ik nu met mijn vogel op vakantie wil of hem wil verkopen, dat ik eerst tetug moet naar de kweker zodat hij deze papieren voor mij kan aanvragen.
Maar intussen wijkt dit steeds verder af van de vraag van de topic-starter.


J. Elsen
Website Member
Posts :230

Website Member
2020-03-08 - 21:49:47 send message to J. Elsen

Wel dan klopt het wat Jason aanhaalt.
Ondanks dat er niks geweten is van de vogel(s) zelf topic-starter.
Soort vogel(s).
Al of niet geringd?
Al of niet correcte, juiste, gesloten pootring?
Al of niet correcte, juiste, microchip?
Al of niet eigen kweek?
Al of niet maatregelen Vlaams Gewest, Brussels Gewest, Waals Gewest?

Dus voor de zogenaamde "stille" lezers, nogal wat vraagtekens, en waar nogal wat informaties, antwoorden, voor nodig zijn.

Vooral belangrijk voor die zogenaamde "stille" lezers.
Juiste, legale informaties, antwoorden.
En zeker niet, onjuiste, illegale informaties, antwoorden.


cecille
Website Member
Posts :7

Website Member
2020-03-09 - 09:16:54 send message to cecille

Concreet gaat het over een zelf gekweekte vogel van nu ongeveer 20 jaar oud.
Ik heb deze vogel niet geringd.
De ouders zijn ondertussen al lang overleden.
Ik heb cites aangevraagd en moet nu Dna achtergrond geven.
Mijn vraag was of een Dna geslachtsbepaling daarvoor voldoende is?
Waarom vraag ik het niet aan de afdeling zelf? Het begint moeilijk te worden....
Heb de vogel laten chippen en aangetoond via foto’s dat hij bij mij gekweekt is maar nu is het dat ik Dna moet doorgeven. En als ik dat telkens voor eventuele jongen moet gaan doen is de goesting stilaan aan het voorbij ebben.Pagina : 1 2 3
volgende >>>

Plaats een reactieEr zijn in totaal 162 bezoekers op de site, waarvan 6 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright Jan Brinkers 1998-2018,
Laatste update: 22 mei 2018
e-mail: webmaster@vogelarena.com
Goedkope hosting / webhosting of een Gratis forum of toch kinderopvang in Enschede