Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > Kweek en verzorging. > handopfok kaketoe Moderators
agabird Karel Daniel


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.

Pagina : 1 2 3
<<< vorige


J. Elsen
Website Member
Posts :230

Website Member
2020-04-27 - 23:07:02 send message to J. Elsen

Dit bericht is 4 keer gewijzigd

@ rupicola.

Wat U aanhaalt klopt gedeeltelijk.

Er wordt inderdaad bij vogels een onderscheid gemaakt:
vogelsoorten die worden aanzien als pluimvee, en vogelsoorten die niet worden aanzien als pluimvee.

Bij vogelsoorten die als pluimvee worden aanzien zijn mogelijks eieren uitbroeden broedmachines toegelaten.
Bij alle andere vogelsoorten die niet als pluimvee worden aanzien zijn eieren uitbroeden broedmachines verboden. Wat betreft uitbroeden eieren deze vogelsoorten.

Het klopt wat U aanhaalt met zorgplicht.

Maar.

Is wet zorgplicht nog van toepassing voor/bij iets war vooraf al verboden is?
Want dan gaat het om zorgplicht voor/bij dieren/vogels die illegaal zijn.
En het klopt dat er ook een zorgplicht bestaat voor/bij deze illegale dieren/vogels.
Maar het neemt niet weg dat je wettelijk strafbaar bent voor/bij deze illegale dieren/vogels.
Want niet wettelijk toegelaten dieren/vogels betekent illegaal.

Waar U geen rekening mee houd is de betekenis "NEEN"
"NEEN" betekent bij wettekst VERBOD.

En het is daar dat alle personen bevoegd met deze materie naar verwijzen.

Nergens in de wettekst is er sprake al of "toelaten" eieren vroegtijdig scheiden oudervogels, al of niet "toelaten" eieren uitbroeden broedmachine.

Als het in de wettekst niet vermeld is, niet voorkomt, betekent dit "NEEN" en komt het overeen met VERBOD.

En waar die bevoegde personen ook naar verwijzen.

De meeste van deze vogelsoorten komen voor op/bij Cites.

Wie, wat, zijn dan de oudervogels bij aanvraag gesloten pootringen?
Want deze moedervogels hebben wel de eieren gelegd, maar niet zelf uitgebroed, niet zelf groot gebracht (oudervogels).
Dus deze jongen zijn niet wettelijk geboren, en worden dus beschouwd als illegaal

Kijk:
Ik heb weet van dergelijke juridische, gerechtelijke discussie.

Het was de kweker van handopfok jongen buitennest, om te bewijzen dat de oudervogels wel degelijk genetisch de oudervogels waren van deze handopfok jongen.
Via onderzoek genetische verwantschap heeft die persoon, betrokkene, kunnen bewijzen dat het wel degelijk genetisch oudervogels waren.
Heeft wel moeten opdraaien voor alle kosten, plus een gepeperde boete.

PS. Nog een geluk met een ongeluk, dat oudervogels handopfok jongen buiten nest aanwezig waren. Want anders was strafmaat nog zwaarder.
Meer dan waarschijnlijk inbeslagname van alles wat beschouwd word als illegaal (handopfok jongen uit nest, broedmachine).
Want dan gaat het om handopfok van ouderloze jonge vogels.
En het klopt dat er ook voor/bij deze jongen wet zorgplicht is, bestaat.
Maar dan is het aan de betrokkene, de verdachte, om te bewijzen dat dit wel degelijk zo is (bewijs oudervogels).


dundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2020-04-28 - 07:45:56 send message to dundieje

als dit de wet is die rupicola aangeeft.
dan moet je wel heel ruim denkend zijn,
om hieruit de plicht te halen,om een vogel met de hand groot te brengen.
hieronder dieren wet 1.3 ( 1.4 is nog niet in werking getreden )

De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend.

2Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.

3Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:

a.dorst, honger en onjuiste voeding;

b.fysiek en fysiologisch ongerief;

c.pijn, verwonding en ziektes;

d.angst en chronische stress;

e.beperking van hun natuurlijk gedrag;

voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Artikel 1.4. Algemene zorgplicht
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen


rupicola
Website Member
Posts :1687

Website Member
2020-04-28 - 09:55:01 send message to rupicola

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

even een paar dingen uit elkaar houden.

Er is in de Wet Dieren sprake van algemene wetgeving [o.a. de voornoemde artikelen]

maar tegelijk is ook sprake van specifieke wetgeving t.a.v. het scheiden van jonge papegaaiachtigen van hun ouders. Dit laatste is dus een uitermate specifiek onderdeel van de wetgeving.

Dan is in de wet rekening gehouden met noodgevallen, je zou het uitzonderingsbepalingen kunnen noemen.
In die noodgevallen komt bijvoorbeeld die eerder genoemde zorgplicht in beeld.
Ten aanzien van die noodgevallen geldt een door de eigenaar/houder aan te tonen bewijslast.

Als je dus aanzienlijke hoeveelheden eieren van PAPEGAAIACHTIGEN gaat rapen met het doel deze in broedmachines op te kweken is dat niet uit te leggen als een grote hoeveelheid noodgevallen en wordt dit gezien als een commerciële handeling. Dat is strafbaar gesteld en daar is betreffende wetgeving ook voor bedoeld.

Heb je thuis een incidenteel en te onderbouwen noodgeval met een koppel papegaaiachtigen dan is het 'redden' van een paar eieren of jongen
niet strafbaar, sterker nog dan komt dus de zorgplicht in beeld.

Voor de meeste andere vogelsoorten is helemaal geen sprake van een verbod op het scheiden van jongen en in al die gevallen geen broedmachineverbod o.i.d.
J. Elsen
Website Member
Posts :230

Website Member
2020-04-28 - 13:07:50 send message to J. Elsen

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

Waar is het eigenlijk om te doen.

Ontwikkeling genetisch instinct.
En dit zit ook verwerkt in/bij wetgeving dierelwelzijn.
Zowel EU wetgeving dierenwelzijn, als wetgeving EU lidstaten dierenwelzijn.
Maar bij bepaalde vogelsoorten zijn deze wetgevingen aangepast.

Bij ontwikkeling genetisch instinct bevind het genetische al in de eieren bij opbouw eieren. Bij de eieren zelf.
Oudervogels zorgen voor het grootste deel, en vooral ouder-moeders, zorgen mede voor de ontwikkeling.
En begint al van bij het begin kweek-broedcyclus.
Oudervogels, vooral moeder-vogels, rechtstreeks contact met eieren-embryo,
En dit is van toepassing voor/bij zo goed als alle vogelsoorten.
Want dit is ook van toepassing bij roofvogels, maar dan onder de vorm: wetgeving roofvogels.
Er wordt een uitzondering gemaakt bij vogelsoorten die beschouwd worden als pluimvee (ontwikkeling genetische aanleg). Deze kuikens, jongen, zijn bijna al na de geboorte zelfstandig.
Maar als het te maken hebben met beschermde inheemse, uitheemse, vogels, komt er ook wetgeving beschermde inheemse vogels (Europese), of wetgeving uitheemse vogels aan te pas (Cites)

Neem nu als voorbeeld topic-starter en het voorbeeld NVWA.

Is het wettelijk noodzakelijk dat topic-starter het voorbeeld NVWA toepast.
Is het wettelijk toegelaten dat topic-starter eieren wegneemt, deze eieren vervangt door kunsteieren. Deze eieren uitbroed broedmachine, en deze eieren kort voor het uitpikken terug legt bij oudervogels.

Is dit allemaal noodzakelijk, is dit incidenteel en onderbouwd?
Betekent bevoegde organisaties, personen, zoals dierenartsen.
Betekent officieel wettelijk bewijzen.

Neem nu terug als voorbeeld topic-starter.
Wie zegt dat het niet te maken hebben met allerhande andere oorzaken, genetische aanleg, aandoeningen, ziektes.

Als het te maken hebben met genetisch aanleg, aandoening, ziekte.
Dan is het bij wet verboden om bij deze vogels, of één van deze vogels, verder te kweken.

Is het dan noodzakelijk?
Bewijzen, zijn dan bewijzen nodig?
Bevoegde organisaties, personen, zoals dierenartsen, zijn dan deze personen nodig

Wie beslist dat het wettelijk noodzakelijk is?
De topic-starter, de betrokkene, of onafhankelijk bevoegd persoon, organisatie, zoals dierenarts.

Waarom heeft men bij sommige vogelsoorten wettekst verduidelijkt, aangepast?
Omdat de huidige wettekst dierwelzijn blijkbaar niet voldoende was voor/bij bepaalde vogelsoorten, zoals soorten papegaaien.

Wettekst dierenwelzijn is van toepassing voor/bij alle soorten dieren/vogels die in gevangenschap worden gehouden/gekweekt.

Dus wettekst dierenwelzijn "ontwikkeling genetisch instinct" van toepassing voor bij alle vogelsoorten.
Is bijvoorbeeld om de zelfde redenen ook verboden bij alle soorten zangvogels.

En dit was één van mijn werkterreinen.
Want alles wat te maken hadden met zangvogels was al meer dan voldoende.
En waar genetische onderzoeken (instinct) ook bij horen.

Die "extra" wetstekst is van toepassing tot wanneer deze jonge vogels wettelijk zelfstandig zijn.
Daarna is de "gewone" wettekst dierenwelzijn van toepassing.
Uitgezonderd als het te maken hebben beschermde vogels.

Wettekst zorgplicht is een "extra" wettekst dierenwelzijn.

Om nogmaals terug te komen topic-starter.

Vanwege coronavirus ben ik "verplicht" zelf eieren uitbroeden broedmachine en daaruit voortvloeiend handopfok.

Wat als er geen coronavirus was?
Ging dan iemand anders die manier van werken uitvoeren.

Wat als het dan gaat om ringplicht bij deze jongen?
Welke gegevens gesloten pootringen, zoals persoonlijk nummer, kweeknummer.

De gesloten pootringen eigenaar van deze eieren, topicstarter?
Dan kloppen gegevens gesloten pootringen niet.
Dan komen persoonlijk nummer, kweeknummer gesloten pootring niet overeen met persoonlijk nummer, kweeknummer, persoon die deze handeling uitvooert, persoon die deze jonge vogels opdat ogenblik in het bezit heeft, niet met elkaar overeen, niet de zelfde.

De gesloten pootringen persoon die deze handeling uitvoert?
Dan zijn de oudervogels niet aanwezig.

Bewijs het allemaal maar dat alles op een wettelijke, legale manier gebeurd.

Bij deze materie komt er veel meer bij kijken dan velen zouden denken.

Drie belangrijke argumenten:
Noodzakelijk.
Bewijzen.
Bevoegde organisaties, personen, zoals dierenartsen.

PS. kort en simpel uitgelegd.
Eieren van deze vogels worden beschouwd als species wetgeving deze vogels.
Dan vallen deze species, eieren, onder zelfde wetgeving deze jonge-vogels.

Dat is de betekenis: "NEEN", VERBOD.

Vanwege toenemend misbruik wetgeving dierenwelzijn bij bepaalde vogelsoorten, zoals papegaaien, is die wetgeving dierenwelzijn voor/bij deze vogels, zoals papegaaien, extra aangepast.

Geen enkel dier/vogel in gevangenschap gehouden,gekweekt, mag vroegtijdig gescheiden worden ouderdier(en), oudervogel(s), als er geen noodzakelijk aan te pas komt.


rupicola
Website Member
Posts :1687

Website Member
2020-04-28 - 17:03:17 send message to rupicola

quote: "En dit was één van mijn werkterreinen."

Goh, dat zou ik uit je schrijfstijl nu niet direct 123 hebben opgemaakt!

mijn deelname aan dit topic sluit ik nu echter wel af met een #.


meyersam
Website Member
Posts :215

Website Member
2020-05-02 - 13:35:12 send message to meyersam

Als j elsen dit forum nog lang mag vervuilen zullen de meesten hier wegblijven.
Zijn gelul op de weinige vragen die nog gesteld worden maakt dat dit forum nog weinig bijdraagt tot de hobby.
Hopelijk gooien jullie deze forumvervuiler eruit.


J. Elsen
Website Member
Posts :230

Website Member
2020-05-02 - 14:28:39 send message to J. Elsen

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

En wat maakt dat dit forum nog bijdraagt tot de hobby.

Kunstmatige ingrepen die al of niet illegaal zijn?

Dus volgens U mag hier op dit forum niet aangekaart worden dat de hobby ook nog op een andere manier kan, kunt, beoefenen.

In de eerste plaats om/bij de "jonge, jeugdige, stille lezers.
Want daar gaat het in de eerste plaats erom.
Want deze "jeugdige" personen die de hobby beoefen bepalen de toekomst van de hobby.

En is het een toeval dat aantal "stille" lezers, bezoekers, bijna verdubbelt is.
Coronavirus heeft daar ook mee te maken.
Allerhande fora's, forums worden op het ogenblik meer bezocht, ook door jonge, jeugdige, personen.

En ik geef grif toe dat ik daar deels op inspeel.
Elke vogel-hobbyist die deze hobby op een zo natuurlijke manier beoefent is een aanwinst.
En zeker als het gaat om jong, jeugdig, persoon. Want zij zijn het die er moeten voor zorgen dat de hobby een verder bestaan heeft.

Simpel uitgelegd:
Al of niet de hoofdstekker er wordt uitgetrokken van de hobby.

Dat er bepaalde stekkers er zal uitgetrokken worden. Of die stekkers zullen aan gepast worden. Is een vaststaand feit. En nog meer vanwege coronavirus.

En de eerste die aanbod zullen komen, zijn papegaaien.
Voor deze vogelsoorten komen er toekomst gericht, "strengere" maatregelen.
Vergelijkbaar zoals maatregelen bij roofvogels.
Zoals:
Minimum afmetingen ruimtes waarin deze vogels zich bevinden
Papegaaien niet langer toelaten in leefruimtes, gesloten ruimtes.
Etc.

Ben eens benieuwd hoe sommigen die nu een "grootte" mond opzetten, dan zullen reageren.


Timon.feys
Website Member
Posts :109

Website Member
2020-05-02 - 19:45:09 send message to Timon.feys

daar is het antwoord zeer simpel op. onze jonge jeugdige lezers (zoals ikzelf) zullen uw naam beginnen herkennen op het forum en zeer selectief uw lappen tekst die niet bijdragen tot de vraag van de topicstarter leren te negeren en zullen allemaal denken "wat zevert die gast nu weeral" gevolgd door eindeloos vermaak in het lezen over de algemene consensus dat u een forumvervuiler bent en nu totaal niets bijdraagt tot onze mooie hobby. en al uw pleidooien over illegale praktijken zullen alsnog genegeerd worden als u niet leert om te antwoorden in maximaal 10 zinnen in een begrijpelijk nederlands. alsook is geen enkel jeugdig persoon geïnteresseerd in die miniscule mierenneukende wetgeving waar niemand zijn hoofd over zal breken tot er cites in gemoeid komt maar dat is meestal niet van toepassing voor onze jeugdige garde, noch geraken ze eraan uit wat u probeert te vermelden in zeeën van overbodige teksten dus doe ons allemaal toegeving en verdwijn van dit forum of voorzie enkel nuttige info zoals eigen ervaringen etc en niet die lappen tekst


Antonia
Website Member
Posts :1933

Website Member
2020-05-02 - 20:17:30 send message to Antonia

laugh :D laugh :D 👍🏼


J. Elsen
Website Member
Posts :230

Website Member
2020-05-02 - 20:44:46 send message to J. Elsen

Dit bericht is 4 keer gewijzigd

Wel voor de jeugdige lezers, en in de eerste plaats voor U zelf.

Bekijk eens aandachtig volgende informatie.

PS. Rose Kaketoe komt voor op/bij Cites II/Bijlage B
Betekent ringplicht voor/bij deze vogels.
Bezitten deze vogels niet over een gesloten pootring, dan zijn EU-Certificaten nodig.

www.huisdierinfo.be/sites/default/files/atoms/files/huisdierwijzer%20kaketoe.pdf

En voor de jeugdige lezers, en of andere lezers, personen die dieren/vogels houden/kweken, of het van zin zijn.
Zie volgende informaties.

www.huisdierinfo.be/kaketoe

www.huisdierinfo.be


Karel
Moderator
Posts :6821

Moderator
2020-05-04 - 23:27:41 send message to Karel

Met toenemende verbazing en eigenlijk ook wel met wat plezier, heb ik dit topic doorgelezen.
Maar nu is het wel genoeg denk ik.

Verdere bijdragen die niet direct tot doel hebben de vragen van de topicstarter naar blijkbare behoefte te beantwoorden, zullen worden verwijderd.

Laten we het leuk en (relevant) informatief houden.


dundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2020-05-21 - 09:21:21 send message to dundieje

Hoe gaat het nu?
Zijn de eieren nog uitgekomen?
Lukt het met de handopfok?


Timon.feys
Website Member
Posts :109

Website Member
2020-05-21 - 11:31:59 send message to Timon.feys

alles gaat goed, de eieren zijn uitgekomen en de ouders zijn op de nepeieren beginnen broeden. na 1 week handopfok heb ik ze progressief terug gelegd en de nepeieren weg genomen. tot nu toe doen de ouders het goed maar ik blijf het in de gaten houden.


dundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2020-05-21 - 12:47:06 send message to dundieje

Top!!
best bijzonder dat de jongen aangenomen worden door de ouders.


Timon.feys
Website Member
Posts :109

Website Member
2020-05-21 - 17:38:31 send message to Timon.feys

je weet wat ze zeggen he, als je niet probeert... wink ;)Pagina : 1 2 3
<<< vorige

Plaats een reactieEr zijn in totaal 171 bezoekers op de site, waarvan 0 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright Jan Brinkers 1998-2018,
Laatste update: 22 mei 2018
e-mail: webmaster@vogelarena.com
Goedkope hosting / webhosting of een Gratis forum of toch kinderopvang in Enschede