Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > Kweek en verzorging. > informatie CITES Moderators
agabird Karel Daniel


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.

Pagina : 1 2
volgende >>>


Auteur Onderwerp : informatie CITES
Picolet
Website Member
Posts :975

Website Member
2005-04-03 - 16:02:59 send message to Picolet

In het april nummer van de P.S. heb ik een artikel geschreven over Kaketoes. De redacteur heeft helaas het informatiegedeelte over Cites wegens plaatsgebrek niet geplaatst. Gezien er binnenkort een informatieavond is over de wijzingen van het beleid en de wetgeving wil ik hierbij de huidige manier waarop de wetgeving omtrent Cites wordt uitgevoerd beschrijven en hoe men momenteel moet handelen met Cites vogels of toekomstige Cites vogels.
Het ontbrekende deel van het artikel:
CITES

Een aantal kaketoes staan op de Cites verordening op bijlage A, de zogenaamde lijst 1 vogels.
De volgende soorten kaketoes staan hierop vermeld:
1) Cacatua haematuropygia, de Filippijnse Kaketoe.
2) Cacatua goffini, de Goffini Kaketoe.
3) Cacatua moluccensis, de Molukken Kaketoe.

De liefhebber die de onder 1 tot en met 3 genoemde vogels in zijn bezit heeft moet over geldige Cites papieren beschikken. Tevens is elke liefhebber verplicht nakweek van lijst 1 vogels te voorzien van speciale ringen. Deze ringen worden alleen door vijf vogelbonden verstrekt o.a. Aviornis (siervogels) en de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers. De bonden verstrekken de speciale ringen aan leden en niet leden. Via een spoedbestelling kan men redelijk snel bij de NBVV over de benodigde ringen beschikken mits men het bestelformulier juist invult en op tijd betaald. Helaas zijn de tekens op de ringen slecht van kwaliteit en na korte tijd moeilijk leesbaar. De leesbaarheid is bij geregistreerde vogels natuurlijk een eerste vereiste zeker wanneer een vogel doorverkocht wordt en bij een eventuele controle van een ambtenaar van de Algemene Inspectie Dienst.

Op de 13e Cites Conferentie die afgelopen najaar in Thailand werd gehouden werd besloten DE Finschi Amazone en alle Kleine Geelkuif Kaketoes (Cacatua sulphurea) van bijlage B naar A op de verordening te plaatsten. Binnen de Europese Unie moet deze wijziging nog officieel van kracht worden omdat er eerst een EG verordening moet worden vastgelegd. Waarschijnlijk is dit binnen 6 maanden na de conferentie geregeld en moet men zijn vogels gaan aanmelden. Overigens is de verwachting dat er op de volgende conventie meerder soorten op deze lijst worden gezet. Een treurige zaak voor de vogels maar ook veel administratieve rompslomp voor de liefhebbers.
Het probleem bij aanmelden van de Kleine Geelkuif Kaketoes ( Cacatua sulphurea) zijn de minimale onderlinge verschillen tussen de zes ondersoorten. De vogels zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden en is alleen de Oranje Kuif (Cacatua sulphurea citrinocristata) makkelijk te herkennen door zijn in kleur afwijkende kuif. De andere 5 soorten hebben een gele wangvlek die per soort in intensiteit kan variëren, is er verschil in grote van de snavel en is er verschil in lengte en gewicht. De vogels zou men kunnen herkennen als men alle soorten naast elkaar zou zetten. Het blijft echter een moeilijke zaak en worden vaak de grotere soorten van het geslacht Cacatua sulphurea “Midden Geelkuif Kaketoes” genoemd en de kleinere soorten “Kleine Geelkuif Kaketoes”. Dus de aanmeldingsplicht geldt binnenkort dus voor zowel Kleine - als Midden Geelkuif Kaketoes. Een ander probleem is dat er ondersoorten met elkaar gekruist zijn en is het helemaal moeilijk om de juiste soort te benoemen. Het gaat om de volgende zes soorten Kleine Geelkuif Kaketoes:

4) Cacatua sulphurea sulphurea, de nominaat vorm van de Kleine Geelkuif (33 cm)
Cacatua sulphurea djampeana, een van de ondersoorten van de Kleine Geelkuif (33 cm)
Cacatua sulphurea abbotti, een van de ondersoorten van de Kleine Geelkuif (40 cm)
Cacatua sulphurea occidentalis, een van de ondersoorten van de Kleine Geelkuif. (38 cm)
Cacatua sulphurea parvula, een van de ondersoorten van de Kleine Geelkuif (33cm)
Cacatua sulphurea citrinocristata, een van de ondersoorten van de Kleine Geelkuif die beter bekent staat als de Oranje Kuif Kaketoe (38 cm)

Wanneer men in het bezit is van een van de 6 ondersoorten onder 4 genoemde kaketoes is het nog niet verplicht deze aan te melden bij Laser omdat de EG verordening nog niet is vastgelegd. Dit gebeurt meestal binnen 6 maanden na een conventie. Waarschijnlijk zal deze zomer de verplichting ingaan om de vogels aan te melden. Voor ongeringde vogels en vogels waarvan de ring onleesbaar of niet geheel gesloten is, is het verstandig een transponder in te laten brengen door een dierenarts. De vogel kan dan worden aangemeld met het nummer van de transponder en wordt deze code op het Cites formulier vermeld. Voor geringde vogels met duidelijk leesbare tekens kan men deze gegevens doorgeven die dan op het Cites formulier vermeld worden. Controleer de opgegeven nummers nauwkeurig want bij fouten is de Cites ongeldig en de vogel illegaal. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren.

Het adres waar men een brief naar toe moet sturen is:

CITES BURO LASER
POSTBUS 1191
3300 BD DORDRECHT


Wat men zeker bij het aanvragen van de Cites papieren in de brief moet vermelden is de bevestiging van ontvangst door LASER. Dit is uw bewijs dat u de vogels hebt aangemeld en is de naam van de ambtenaar die uw aanvraag in behandeling heeft genomen bekend en kunt u die eventueel telefonisch benaderen. Tevens voeg ik bij alle aanvragen de volgende tekst toe in mijn brieven:
Graag zou ik per opgegeven vogel een EEG document van u ontvangen waar bij punt 18 een (3) is aangekruist en bij punt 19 een (2) is aangekruist. Tevens wil ik u verzoeken om bij punt 20 in te vullen “ dat aankoop en te koop aanbieden en verwerven van dit betreffende dier is op basis van dit certificaat ook aan andere dan in vak 1 genoemde persoon is toegestaan.

Deze opmerking is van groot belang om een Cites formulier te krijgen waarmee men de vogel vrij kan verhandelen en dus ook aan de handel kan leveren en opsturen naar het buitenland. In het verleden heb ik mijn neus gestoten door een koppel vogels over te nemen die door een vogelpark waren gekweekt. De bijgeleverde Cites waren zogenaamde houders Cites die bedoeld zijn om vogels door te geven aan “liefhebbers”. De vogels zijn echter duur betaald en overgenomen van een grote Duitse vogelkweker. Omdat de gele Cites erbij zat en de ringnummers klopten ging ik er vanuit dat alles oké was. De vogels heb ik aangemeld bij Laser en hoorde niets omdat alles in orde was, dacht ik! Enkele jaren later overleed het mannetje en leverde het popje aan de handel. De handelaar pakte de vogel uit de loper en stopte de vogel meteen weer terug. Helaas kon de vogel niet gekocht worden omdat de vogel geringd was met een Amerikaanse ring, dwz een ring die wel gesloten is maar niet naadloos omdat er een lasnaad zichtbaar is. Sinds enkele jaren mogen deze niet meer gebruikt worden voor lijst 1 vogels. Bij controle van het Cites papier door de handelaar bleek dat er op deze vogel ook nog eens een zogenaamde houders Cites afgegeven was door het Spaanse Ministerie van Landbouw. De bedoeling van de houders Cites is dat de vogels aan liefhebbers onderling worden doorgegeven en niet worden verkocht. De handel voldoet natuurlijk niet aan deze criteria en worden dergelijke vogels zelfs in beslag genomen bij een controle van de A.I.D. Een reis voor niks gemaakt en een harde les wijzer in onze mooie vogelwereld.


johanblok
Website Member
Posts :1969

Website Member
2005-04-03 - 18:07:16 send message to johanblok

Helaas lijkt het een algemeen kenmerk te zijn van de parkieten societeit om geen informatie over CITES e.d. te verschaffen, nog informatie over de verkrijgbaarheid van wettige ringen. Juist dit soort zaken dienen in een dergelijk blad bij uitstek behandeld te worden. Ik vind dit een ernstig manko van de PS.


johanblok
Website Member
Posts :1969

Website Member
2005-04-03 - 18:07:48 send message to johanblok

Juist daarom uitstekend dat deze informatie hierop het forum als nog terecht komt!


wiechmann
Website Member
Posts :929

Website Member
2005-04-03 - 18:18:32 send message to wiechmann

dus dat wil zeggen dat je voor de maracana geen ps ringen mag gebruiken om cites te krijgen en wat als je de jongen al wel geringd heb met ps ringen


Wickingh
Website Member
Posts :1058

Website Member
2005-04-03 - 18:23:57 send message to Wickingh

hai,

ik had vorige maand al een aanvraag gedaan bij Laser voor citespapieren voor mijn oranjekuif ,die aanvraag werd afgewezen omdat hij nog niet op bijlage A stond,

mvg Frank


johanblok
Website Member
Posts :1969

Website Member
2005-04-03 - 19:24:16 send message to johanblok

Inderdaad mag je ze niet ringen met PS ringen, als je het wel gedaan hebt, weet ik ook niet wat je het beste kunt doen. Misschien chippen.


ParkietenPeter
Website Member
Posts :4049

Website Member
2005-04-03 - 21:20:28 send message to ParkietenPeter

Welke 5 verenigingen zijn het dn die de officiele ringen mogen leveren?
Zijn er helemaal geen ringen die duidelijk leesbaar blijven?

wink ;) Dank je wel.


Jacqueline
Website Member
Posts :1216

Website Member
2005-04-04 - 06:47:34 send message to Jacqueline

happy :)

Algemene Nederlandse Bond van
Vogelhouders, gevestigd te Zutphen;
– Nederlandse Bond van Hoender-,
Dwerghoender-, Sier- en
Watervogelhouders, gevestigd te
Utrecht;
– Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers, gevestigd te Bergen
op Zoom;
– Vereniging Aviornis International
Nederland, gevestigd te Wijchen;
– Vereniging Belangenbehartiging
Europese Cultuurvogel, gevestigd te
Eindhoven.

wink ;)
Peter.


ParkietenPeter
Website Member
Posts :4049

Website Member
2005-04-04 - 09:51:51 send message to ParkietenPeter

Dank je wel, ik heb de internet pagina's erbij gezocht en gevonden;

- Algemene Nederlandse Bond van
Vogelhouders, gevestigd te Zutphen;
http://www.anbvv.nl/

– Nederlandse Bond van Hoender-,
Dwerghoender-, Sier- en
Watervogelhouders, gevestigd te
Utrecht;
http://www.nhdb.nl/

– Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers, gevestigd te Bergen
op Zoom;
http://www.nbvv.nl/

– Vereniging Aviornis International
Nederland, gevestigd te Wijchen;
http://www.aviornis.nl/

– Vereniging Belangenbehartiging
Europese Cultuurvogel, gevestigd te
Eindhoven.
http://home.hetnet.nl/~bec-info/index.html

Alle info compleet.

wink ;) Peter


wiechmann
Website Member
Posts :929

Website Member
2005-04-04 - 10:36:08 send message to wiechmann

ik heb net cites in dordrecht gebeld en volgens hun mag je iedere ring gebruiken mits het een gesloten voetring is en niet verwijderd of mee geknoeid kan worden.dus ook van ps mag je gebruiken als het niet zo blijk te zijn ben ik verkeerd door de cites voorgelicht


johanblok
Website Member
Posts :1969

Website Member
2005-04-04 - 13:21:38 send message to johanblok

Dit is echt niet in overeenstemming met de (nieuwe) wetgeving die al weer enkele jaren oud is. Kan best zijn dat ze daar pragmatisch mee om gaan. alle CITES I vogels van voor de invoering van de wet hebben immers ook niet zo'n ring.


wiechmann
Website Member
Posts :929

Website Member
2005-04-04 - 13:42:23 send message to wiechmann

dus u wil zeggen dat cites zich niet aan de richtlijnen houd.


Karel
Moderator
Posts :6799

Moderator
2005-04-04 - 14:04:27 send message to Karel

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Nee, Wiechmann, je bent niet verkeerd voorgelicht maar "slechts" onvolledig.

De wettelijke bepaling geeft inderdaad alleen aan dat de ring deugdelijk, gesloten en niet-verwijderbaar moet zijn.

Later is aan deze bepaling inhoud gegeven door een 4-tal (thans 5-tal) verenigingen aan te wijzen die zich garant hebben gesteld voor de deugdzaamheid van hun ringen, ten aanzien van de wettelijke bepaling.

Deze in/aanvulling is in de praktijk net zo sterk als de wettelijk bepaling zelf.

Een ander aanvulling betreft overigens het materiaal van de ringen. Zo mogen bijv. geen kunststof ringen worden gebruikt voor bepaalde kleine maten (ook niet als ze van de "goedgekeurde" verenigingen komen), terwijl dit bij grotere maten wel is toegestaan.

Wat betreft de PS ringen:

Picolet geeft aan:

quote
Tevens is elke liefhebber verplicht nakweek van lijst 1 vogels te voorzien van speciale ringen. Deze ringen worden alleen door vijf vogelbonden verstrekt o.a. Aviornis (siervogels) en de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers.


Het is duidelijk dat het hier om nakweek vogels gaat van lijst 1 vogels. M.a.w.: Op het moment dat een vogelsoort wordt ingedeeld onder lijst 1, is er (nog) geen sprake van "nakweek van een lijst 1 vogel", hetgeen betekent dat ieder erkend kenmerk voldoet voor het aanvragen van papieren voor de betreffende vogel. Het gaat immers "slechts" om het aannemelijk maken dat de vogel op het moment van wets- of regelwijziging in bezit was van de aanvrager.
Erkend is in dit geval een gesloten voetring (ook PS dus), maar ook chippen is op het moment van ingang nog een mogelijkheid.


johanblok
Website Member
Posts :1969

Website Member
2005-04-04 - 15:58:40 send message to johanblok

Inderdaad voor vogels die reeds bestonden bij het ingaan van de wet zijn b.v. PS ringen natuurlijk geen probleem, wel voor na het ingangsjaar geboren CITES I vogels.
Deze organisaties zijn aangewezen omdat er een administratie verplicht is waarbij gegevens over wie CITES I ringen gebruikt, bekend moeten zijn en opvraagbaar door het ministerie/AID/LASER. Daarom dien je voor het aanvragen van deze ringen een appart formulier in te vullen waarin je ook ondertekend deze ringen niet aan anderen te geven nog voor andere soorten vogels te gebruiken.

Kort samengevat: basiseis is een gesloten voetring die ook de PS levert, maar voor CITES I dienen deze door een erkende vereniging, in de wet bij naam genoemd, middels een speciaal formulier aangevraagd te worden.


wiechmann
Website Member
Posts :929

Website Member
2005-04-04 - 16:11:49 send message to wiechmann

sorry vlogens cites is ps ringen nu nog geen probleem ik heb duidelijk vermeld dat het voor vogels zijn die ik nu moet ringen


johanblok
Website Member
Posts :1969

Website Member
2005-04-04 - 18:58:32 send message to johanblok

Voor jonge vogels nu is dat echt niet in overeenstemming met de wet, tenzij PS toegevoegd is als organisatie. Zowiezo moeten deze ringen dan via een appart formulier besteld worden, via de normale procedure bij PS kan dit nooit wettige ringen voor cites I vogels opleveren.Pagina : 1 2
volgende >>>

Plaats een reactieEr zijn in totaal 167 bezoekers op de site, waarvan 11 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright Jan Brinkers 1998-2018,
Laatste update: 22 mei 2018
e-mail: webmaster@vogelarena.com
Goedkope hosting / webhosting of een Gratis forum of toch kinderopvang in Enschede