Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   

De volière van frank_ursela
stuur frank_ursela een bericht
e-mail: Stuur email
geplaatst : 2007-06-03
laatste wijziging : 2023-05-14
bekeken : 631516
Inleiding
Ik ben FRANK HUMMELINK
en woon in lichtenvoorde ( gelderland )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Heb 27 jaar met swiftparkieten gekweekt , maar door omschakeling nu 3 koppels koningsparkieten. ---------------------------------------------------------------------------( 2 koppels groenvleugel koningsparkieten en 1 koppel australische konings.


Afmeting nachthok
Zie: afmetingen buitenhok
Afmetingen buitenhok
3 VLUCHTEN (Hoogte 2,00m x Lengte 3,60m x Breedte 1,60 m ) waarvan 1 vlucht is aangetrokken bij nachthok 1,80 x 1,80.

Indeling nachthok
Hoogte 2,00m x Lengte 1,80m x Breedte 1,80m
Indeling buiten
voliere is overdekt ,9 meter breed en 3,60 meter diep.( 3 vluchten apart , waarvan 1 vlucht+nachthok apart )
Vogels
3 kweekkoppels koningsparkieten.

1 koppel groenvleugels (2021 ).
1 koppel groenvleugels (2022 ).
1 koppel australische konings (2021 ).

Deze 6 vogels komen ook van 6 verschillende kwekers , en zijn allen 100% onverwant.


Beplanting
3x in de MAAND VERSE WILGENTAKKEN !
In wilgenbast zit o.a , salicine ,anorganische zouten ,looistof ,flavonoiden.
Die stoffen werken: aansterkend ,ontstekening-remmend ,kalmerend ,koortswerend ,bloedstelpend.
Dit zijn nuttige stoffen die voor een goede balans zorgen in belang voor de koningsparkieten.
Afgezien van de al dan niet voor de vogels bruikbare stoffen ,die overigens vooral in de bast van de wilg voorkomen, is de verrijkingswaarde in de zin van tijdverdrijf doorgaans zeer hoog.
Het gevaar voor VERVELING wordt bij koningsparkieten daarom ook vaak onderschat .
(want de koningsparkiet is een actieve, en ondernemende parkietensoort )
Afstand tot buren
aangrenzend rondom met de buren ,wonende in een woonwijk
Ligging
voorkant zuiden
Daglicht - Ramen
hele dag komt er daglicht in de voliere
Verlichting
6 Ledlampen die aan/uit gaan via een sensor.
Metname wanneer er onraad is , kunnen de koningsparkieten zo hun ,,weg\" weer terug vinden.
Uren licht
Voor een goede kweek moet de koningsparkiet VOLDOENDE daglicht hebben !
Verwarming
geen verwarming nodig , de koningsparkiet is winterhard ,( ze moeten wel in goede conditie zijn )
Zorg wel dat de koningsparkieten tocht vrij zitten ( zeker s\'nachts ! )
Bouwervaring
zelf alleen gebouwd
Materialen
steen en hard hout
Isolatie
Op de voliere ligt een polyester golfplaat , op de plek waar de nestkasten komen te hangen , zitten witgeschilderde plexiplaten ( vooral in de zomer tegen de felle zon )
Ongedierte preventie
muizevallen
voor katten en roofvogels een hobby stroomkastje
Bouwjaar
1991

Voor- en Nadelen
Een groot voordeel :
In de voliere zit een alarm systeem ( tegen diefstal ),zodra deze afgaat nemen 2 verborgen infra rood camera\'s op wat er gebeurd + dat er een signaal afgaat naar mijn mobiele telefoon !!
En natuurlijk goede sloten op de deur !

(--------ZEKER EEN AANDACHTSPUNT WAARD !!----------)
Inpassing in de tuin
alle 3 koppels zijn goed te volgen ( ook vanuit de huiskamer )
Gebruik - Beschrijving


VERDERE BELANGRIJKE VOEDINGSINFO VOOR DE KONINGSPARKIETEN:

Het met plezier houden van vogels valt en staat met een
goede gezondheid. Niets is immers vervelender dan zieke
vogels in de volière. Iedere liefhebber zal dan ook op de
hoogte moeten zijn van de eisen die aan een goede vogelvoeding
worden gesteld. Hij is immers degene die bepaalt
wat zijn vogels voorgezet krijgen. Een goede voeding is
niet alleen van belang voor de gezondheid van de vogels
maar ook voor de groei, de ontwikkeling, het prestatievermogen
en het nageslacht. Het gaat er daarbij om, dat alle
stoffen erin voorkomen in de juiste hoeveelheden die het
vogellichaam nodig heeft
Een aantal voedingsstoffen is daarin onontbeerlijk. Dit zijn
eiwitten, vetten, koolhydraten, water, mineralen en
vitaminen. Afhankelijk van de functie die voedingsstoffen
in het vogellichaam vervullen, worden ze onderscheiden in
bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen:
•BOUWSTOFFEN: zijn stoffen die de vogel nodig heeft voor
de opbouw, de wederopbouw en het herstel van de
weefsels en cellen van het lichaam. Van de voedingsstoffen
worden eiwitten, mineralen en water gerekend
tot de bouwstoffen;
•BRANDSTOFFEN: zijn stoffen die vogels onder andere nodig
hebben voor het instandhouden van hun lichaamstemperatuur.
Daarnaast leveren brandstoffen de energie
die nodig is voor spierarbeid, zoals voor het vliegen. Van
de voedingsstoffen worden de vetten, koolhydraten en
eiwitten gerekend tot de brandstoffen.
•BESCHERMENDE STOFFEN: zijn stoffen die ervoor zorgen dat
alle lichaamsprocessen goed kunnen verlopen. Van de
voedingsstoffen worden de vitaminen en mineralen
gerekend
tot deze beschermende stoffen.

EIWITTEN:
Eiwitten behoren tot de bouwstoffen. Ze zijn zeer groot
en opgebouwd uit een groot aantal kleine moleculen, de
zogenaamde aminozuren. Door hun grootte moeten
eiwitten, alvorens ze in het lichaam van een vogel kunnen
worden opgenomen, afgebroken worden tot de al eerder
genoemde aminozuren. Deze kunnen namelijk wél direct
in het vogellichaam worden opgenomen. Er zijn 29
verschillende soorten aminozuren bekend, waarmee een
niet te tellen hoeveelheid eiwitten kan worden opgebouwd.
Een en ander is te vergelijken met de letters van
het alfabet waarmee we immers een oneindig aantal
woorden kunnen samenstellen. Nadat de eiwitten in het
vogellichaam zijn afgebroken worden ze dus ook weer in
het lichaam opgebouwd. Er zijn echter tien aminozuren
die vogels zelf niet kunnen maken c.q. opbouwen. Deze
worden de essentiële aminozuren genoemd. Een tijdelijk
tekort aan één van deze aminozuren zal de vorming van
lichaamseiwit doen stoppen. Een blijvend tekort zal
uiteindelijk de dood van de vogel tot gevolg hebben. Deze
essentiële aminozuren zullen dus in het voer van onze
vogels aanwezig moeten zijn. Zaadmengsels, hoe goed ook
samengesteld, kunnen de behoefte aan essentiële aminozuren
niet dekken. Daarnaast is uit onderzoek gebleken,
dat de hoeveelheid eiwit in de voeding van de meeste
vogels rond de 20% behoort te zijn. Een mengsel van
uitsluitend zaad geeft een aandeel van ongeveer 15%,
hetgeen dus duidelijk onvoldoende is. Toevoeging van
extra eiwitten is dus noodzakelijk.
Dierlijke bronnen zijn rijker aan essentiële aminozuren
dan plantaardige. Het is dus erg belangrijk dat de vogels
in de volière ook dierlijke eiwitten tot hun beschikking
hebben. In hun natuurlijk leefmilieu, zo hebben onderzoekers
vastgesteld, eten vele soorten vogels regelmatig
insecten. Het dagelijks verstrekken van een goed krachtvoer,
waarin de essentiële aminozuren in de juiste verhoudingen
voorkomen, is een goede manier om aan de eiwitbehoefte
van vogels tegemoet te komen.
Naast het feit dat eiwitten gerekend worden tot de bouwstoffen
spelen ze ook een rol bij de energiebehoefte van
vogels. Dit is de reden waarom ze eveneens tot de brandstoffen
worden gerekend.

MINERALEN:
Als tweede in de rij van
bouwstoffen worden de
mineralen behandeld. Deze
komen in minimale hoeveelheden
(sporenelementen) in
het vogellichaam voor.
Mineralen zijn betrokken bij
verschillende levensprocessen
van de vogels. Zo
vormen ze bijvoorbeeld de
bouwstenen voor verschillende
enzymen en
hormonen. Net als bij de aminozuren blijkt er een aantal
te zijn dat voor het leven
van een vogel van essentieel
(noodzakelijk) belang
is. Ook hiervoor geldt dus
dat een tijdelijk of blijvend
tekort zal lijden tot ziekte
of sterfte. De dosering van
minerale sporenelementen
dient uiterst nauwkeurig te
geschieden, waarbij als
regel geldt dat teveel even
slecht is als te weinig. Over
het algemeen kan de mineralenbehoefte
voldoende worden gedekt door het
verstrekken van in de handel aanwezige vogelmineralen.
Het is erg belangrijk om deze los in een bakje te
verstrekken en minimaal één keer per week te \"verversen\".
Omdat de vogels slechts datgene opnemen wat ze nodig
hebben lijkt het vaak alsof er nog voldoende in het bakje
aanwezig is. Dit is echter een misvatting, De meeste vogels
zijn erg selectief in het zoeken van mineralen; daarom kan
het best zijn dat de mineralen die ze op dat moment nodig
hebben, er in een eerder stadium al door hen of andere
vogels zijn uitgehaald. Het kan dan ook niet voldoende
benadrukt worden dat regelmatig (eens per week) nieuwe
mineralen moeten worden verstrekt.
Naast het verstrekken van vogelmineralen blijft het ook
belangrijk om natuurlijke producten te geven die redelijke
hoeveelheden mineralen bevatten. Voorbeelden hiervan
zijn: boerenkool, andijvie, eigeel, tarwe, sepia en grit. Aan
kant-en-klare krachtvoeders zijn in de meeste gevallen
mineralen toegevoegd. Veelal staat dit aangegeven op de
verpakking.

WATER:
Derde in de rij van bouwstoffen is water. Dit is bijzonder
belangrijk voor vogels. Zo bevatten hun bloed en spieren
respectievelijk 95% en 70-80% water. Iedere keer als
voedingsstoffen naar of van een lichaamscel worden
vervoerd is water het vervoermiddel. In bijna alle
voedingsmiddelen is water aanwezig. Bij verbranding van
voedingsstoffen ontstaan, naast het vrijkomen van
energie, de verbrandingsproducten water en koolzuur. Het
vrijgekomen water is echter ontoereikend voor de totale
waterbehoefte. Extra water zal
dan ook in de vorm van drinkwater
moeten worden opgenomen.
Dit dient niet te koud
te zijn. De drinkbakjes moeten
in ieder geval eens in de week
worden schoongemaakt en het
water dient dagelijks te
worden ververst. Verontreinigd
water is namelijk één van de
belangrijkste veroorzakers van
darminfecties.

VETTEN:
Zoals reeds eerder is opgemerkt heeft een vogellichaam
naast bouwstoffen ook brandstoffen nodig. In dat opzicht
spelen de vetten een belangrijke rol. Brandstoffen zijn
onder meer nodig voor het op peil houden van de
lichaamstemperatuur (42 C) en voor het leveren van
spierarbeid. De vetten kunnen we naar hun bouw
onderscheiden in verzadigde en onverzadigde vetzuren.
De verzadigde vetzuren worden op hun beurt weer
verdeeld in vetzuren met lange koolstofketens en
vetzuren met kortere koolstofketens. De onverzadigde
vetzuren worden verdeeld in enkelvoudige onverzadigde
vetzuren en meervoudige onverzadigde vetzuren. Evenals
bij de aminozuren en mineralen waarvan er een aantal
essentieel (noodzakelijk) is, zijn ook de meervoudige
onverzadigde vetzuren essentieel voor het vogellichaam.
De drie belangrijkste meervoudige vetzuren zijn linolzuur,
linoleenzuur en arachidonzuur. Gekiemd zaad is rijk aan
deze essentiële vetzuren. Het is daarom erg belangrijk om
dit aan volièrevogels te verstrekken. Aan het eind van dit
hoofdstuk wordt daarom aandacht besteed aan het maken
van gekiemd zaad.
Teveel vet in de voeding van vogels kan schadelijk zijn.
Vet remt namelijk de maagsapafscheiding, waardoor het
voedsel langer in de maag blijft. Dit veroorzaakt een
verzadigingsgevoel bij de vogel met het gevolg dat geen
ander voedsel meer wordt opgenomen. Tekorten aan
levensnoodzakelijke stoffen zullen hier uiteindelijk het
gevolg van kunnen zijn. Verstrek dus nooit meer vet dan
strikt noodzakelijk is.

KOOLHYDRATEN:
Naast de vetten zijn het vooral de koolhydraten die dienst
doen als energiebron. Die in de voeding van vogels zijn in
hoofdzaak van plantaardige oorsprong. De voor de voeding
belangrijkste koolhydraten kunnen worden onderscheiden
in de volgende groepen: monosacchariden, disacchariden
en polysacchariden. Monosacchariden, zoals glucose en
fructose, zijn enkelvoudige suikers, die direct in het
vogellichaam kunnen worden opgenomen. Dit geldt niet
voor meervoudige suikers als disacchariden en polysacchariden.
Meervoudige suikers moeten, alvorens ze in het
vogellichaam kunnen worden opgenomen, eerst onder
invloed van enzymen gesplitst worden tot enkelvoudige
suikers.
Alle vogels moeten een voldoende hoeveelheid koolhydraten
via de voeding binnen krijgen. Zaden, vruchten
en groenvoer bevatten deze in voldoende mate en dienen
daarom dagelijks verstrekt te worden

VITAMINEN:
Na de groepen bouw- en brandstoffen blijft over de groep
van beschermende stoffen. Naast de mineralen, die we
ook tot deze groep rekenen, zijn het vooral de vitaminen
die een essentiële (levensnoodzakelijke) rol spelen bij het
gezond blijven van onze vogels. Vitaminen maken veelal
onderdeel uit van het natuurlijk voedsel. Iedere vitamine
heeft bij de lichaamsprocessen in het vogellichaam een
eigen specifieke taak. Evenals een tekort kan ook een
teveel aan vitaminen in de vogelvoeding schadelijk zijn en
afwijkingen veroorzaken. De overwaardering die veel liefhebbers
voor vitaminen hebben en die zich uit in het
overdadig gebruik van vitaminepreparaten levert dan ook
voor vogels het gevaar op van vitaminevergiftiging.
Evenals bij de mineralen is bij het verstrekken van vitaminen
een goede onderlinge verhouding van belang. De
volgende producten zijn onder andere rijk aan één of
meerdere vitaminen: melk, bruinbrood gedoopt in melk,
eidooier, gekiemde zaden, granen, zaden, sojameel,
groenten en vruchten.


SAMENSTELLEN VAN EEN GOEDE VOEDING:
Na het lezen van het bovenstaande zal het u duidelijk zijn
dat het zelf samenstellen van een juiste voeding voor
volièrevogels de nodige zorg vereist. Vogelzaden zijn niet
allemaal even rijk aan eiwitten, vetten, koolhydraten,
mineralen en vitaminen. Door verschillende soorten zaden
te mengen kan een voer verkregen worden dat genoemde
bestanddelen zoveel mogelijk in goede verhoudingen
bevat. Geen enkel zaadmengsel is echter in staat om de
behoefte aan aminozuren, mineralen, vitaminen en essentiële
vetzuren van volièrevogels te dekken. Aan vogels in
gevangenschap zullen deze dan ook extra verstrekt
moeten worden. Voor wat betreft de vetzuren zou dit
bijvoorbeeld kunnen door het geven van gekiemde zaden.
Aan de behoefte aan essentiële aminozuren kan voldaan
worden door verstrekking van meelwormen, miereneieren
universeelvoer, krachtvoer/eivoer en bruinbrood gedoopt
in melk (denk aan bederf bij warm weer!!). Mineralen
kunnen worden gegeven in de vorm van grit en sepia
alsmede in de vorm van specifiek in de handel verkrijgbare
vogelmineralen. Ook zijn aan de meeste krachtvoeders
mineralen toegevoegd. Mineralen in de vorm van
grit en/of vogelmineralen dienen minimaal één keer per
week te worden ververst (ook al lijkt er nog voldoende in
het bakje te zitten).Vitaminen kunnen worden verstrekt
door toevoeging van een goed vitaminepreparaat aan het
drinkwater of aan het krachtvoer/eivoer. In de praktijk
zijn aan de meeste krachtvoeders/eivoeders vaak al de
meest essentiële vitaminen toegevoegd zodat het extra
geven van vitaminen middels een vitaminepreparaat dan
%0
Slot
Koningsparkiet
Alisterus scapularis scapularis.

Hiervan zijn 3 soorten, de Australisch- de Groenvleugel- en de Ambon Koningsparkiet. De Australische soort komt het meest in ons land als Avicultuur vogel voor. Er komen van allen ondersoorten voor. In het wild leeft deze soort in kust- en berggebieden van Oost Australië en van Noord Queensland tot Zuid Victoria in Eucalyptusbossen en Subtropisch regenwoud.

Buiten het broedseizoen wat van september tot januari loopt laat de Koningsparkiet zich ook in parken, tuinen, dorpen en steden zien. Ze vliegen per paar of in een kleine groep. In de herfst verzamelen de jongen zich en vormen groepen van 20 tot 30 stuks. Overdag verschuilen zij zich in de bomen, of zijn of zoek naar eten en drinken.

Met 3 jaar zijn de vogels geslachtsrijp.
Uitzonderingen bevestigen echter de regel, want er zijn gevallen bekend waarbij poppen al op tweejarige leeftijd jongen groot brachten. Ook komt het voor dat eerstejaars poppen al eieren leggen. Mannen moeten minimaal 2 jaar en meestal 3 jaar zijn om überhaupt te kunnen bevruchten. In het wild maken ze graag gebruik van hele diepe nesten in hoge bomen. De nesten kunnen een diepte hebben die gelijk is aan het maaiveld. Ze zijn erg kieskeurig wat partnerkeuze betreft. Het is daarom beter al jonge vogels bij elkaar te zetten. Het onderscheid tussen man en pop is moeilijk te bepalen. Sommige mannen beginnen al in het eerste jaar te kleuren en laten dan al een vleugelstreep zien. Het rood is ook wat hoger op de borst. Het blauw op de stuit is bij de man wat donkerder. De snavel van de pop is donkerder. Na 2 jaar zijn de vogels pas op kleur. Zo kieskeurig de vogels zijn met hun partnerkeuze, zijn zij ook met het broedblok. Wanneer de pop eieren op de grond legt, is het aangeboden broedblok afgekeurd.

Vraag aan de kweker van wie U de pop koopt in wat voor broedblok zij is grootgebracht. Vaak geven zij daar de voorkeur aan. Er worden meestal staande broedblokken van 2 meter hoog en een bodem van 25 x 25 gebruikt, maar er zijn ook hangende broedblokken van 60 cm. hoog en de bodem 30 x 30 cm. Zorg dat het broedblok in de buitenvlucht op een koele donkere plaats staat/hangt. De (meestal) 5 eieren worden om de dag gelegd, en door de pop bebroed. De man voert de pop in het blok. Na 20 dagen komen de jongen uit en na 35 dagen vliegen ze uit. De ringmaat is 7 mm.

Temp/ Luchtvochtigheid: Ze kunnen goed tegen lage temperaturen. In de winter hebben ze wel een tochtvrij en beschut nachthok nodig.

Voeding: Zaadmengsel voor grote parkieten aangevuld met geweekte zaden, eivoer en enkele meelwormen. Verder kunt u dagelijks fruit geven (bijv.: appel, peer) en groenvoer (vogelmier, sla, andijvie, witlof of i.d.). Verder mag scherpe maagkiezel en grit niet ontbreken in hun voedselmenu! Het schors (cellulose) wat ze van de wilgen/fruitboom takken knagen wordt ook gedeeltelijk opgegeten, hetgeen weer belangrijk is voor een goede spijsvertering van de vogels. In hun natuurlijke leefomgeving bestaat het voedsel van de koningsparkiet uit vruchten, bessen, noten, zaden van gras(sen) en planten, nestar, bloesems en bladknoppen. Ook dierlijk voedsel in de vorm van insecten en larven van insecten worden gegeten. Uit observaties van de vogels in het wild is naar voren gekomen dat ze een voorkeur hebben voor de zaden van eucalyptussen en acacia\'s en halfrijpe maïs:
BEVRUCHTING VAN DE EIEREN:
De wijze van voortplanting van mensen en dieren is een natuurlijk proces dat bijzonder en complex is. In de dierenwereld is het nageslacht krijgen op velerlei manieren te bewonderen. Bij vogels is dat zeer bijzonder. Je kan daarbij denken aan de korte tijd dat een vogel een ei kan produceren of dat er na twee weken broeden een jong is, zo klein, maar wel met alles erop en eraan en dan krijgt dat jong ook heel snel weer een totaal verenpakket. Dit alles kunnen wij waarnemen. Maar wat gebeurt er niet allemaal wat wij niet kunnen zien in het vrouwtje om dat ei te kunnen maken in haar lichaam. Een zeer uniek en complex proces.

Voordat vogels zich kunnen voortplanten moeten ze eerst broedrijp worden. Hoe een vogel broedrijp wordt is afhankelijk van het gebied waar ze leven. Ten noorden of zuiden van de evenaar, waar de lichturen per dag wisselen door de stand van de zon, worden vogels broedrijp als de zonuren toenemen. Op en rond de evenaar, waar de zonuren per dag nagenoeg gelijk blijven, 12 uur licht 12 uur donker, worden de vogels broedrijp als er genoeg voedsel voor de jongen aanwezig is, dat is meestal na de regenperiode. Na de regenperiode gaan planten groeien en insecten komen tot leven. Vogels reduceren hun geslachtsdelen buiten de broedtijd. Dit doen ze om zo licht mogelijk te zijn om optimaal te kunnen vliegen om voedsel te kunnen bemachtigen. Als de lichturen toenemen of als er genoeg voedsel is, worden de vogels stapsgewijs broedrijp. Via de hersenen, hypofyse, worden de hormonen gestimuleerd waardoor de geslachtsdelen weer hun functionele grootte aannemen. In het begin van het broedrijp worden van het vrouwtje lijkt haar eierstok nog op een tros druiven. De eierstok bestaat dan uit een groot aantal kleine eicellen. Door het broedrijp worden groeien een aantal van de eicellen. Nu ontstaat in de eicellen die gegroeid zijn de gele eidooier en komen deze eicellen los van de eierstok. In tegenstelling met de mensenvrouw maakt het vogelvrouwtje steeds nieuwe eicellen aan. De mensenvrouw krijgt een hoeveelheid eicellen mee voor haar leven. Het vogelmannetje, net als het mensenmannetje, maakt ook steeds zaalcellen, sperma, aan. de geslachtsdelen van het vrouwtje worden gereduceerd buiten de broedtijd om zo min mogelijk gewicht te hebben om goed te kunnen vliegen. In een gereduceerd geslachtsdeel kunnen natuurlijk geen eicellen worden opgeslagen. Een van de vele aanpassing die het vliegen mogelijk maakt.

In de kiemschijf, die zich in de dooier bevindt, is het genetisch materiaal van het vrouwtje opgeslagen. De dooier bezit de voedingsstoffen die het embryo nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Deze voedingsstoffen zijn proteïnen, vitaminen, mineralen en pigmenten. die afkomstig zijn uit de voeding die het vrouwtje heeft opgenomen. Weer een gegeven hoe belangrijk voeding is. De tijdsduur dat zich de dooier ontwikkelt is afhankelijk van de soort vogel. De calcium die nodig is om het skelet van de te vormen embryo wordt geleverd door de eischaal. Als de eicel groot genoeg is geworden, met alle toevoegen van het vrouwtje, wordt de eicel los gelaten door de eierstok om in de eileider bevrucht te kunnen worden. Boven aan de eicel zit de kiemschijf, een klein plekje dat bestaat uit cytoplasma en het DNA van het vrouwtje, het uiteindelijke doel van de mannelijke zaadcel.

De balts van het mannetje begint een dag of 7 voordat het eerste ei gelegd wordt. Het vrouwtje laat blijken door haar houding dat ze vruchtbaar is.
Een ei bevruchten gaat er op zijn zachtst gezegd apart aan toe bij vogels, want de mannetjesvogels hebben geen penis. Het sperma komt bij het paren uit de cloaca. Dat is een soort multifunctionele opening waar urine en ontlasting tegelijk uitkomen, en dus ook sperma.
Bij de vogels worden dan de cloaca\'s van beide geslachten tegen elkaar gedrukt waarbij het sperma van het mannetje in het vrouwtje wordt gebracht.
De eicel komt vrij in de eileider. Het ei blaasje, de eicel met alle cellagen er omheen, opent zich. In de mond van de eileider liggen, na de paring met het mannetje, duizenden zaadcellen te wachten om hun kans te grijpen en binnen te dringen in de eicel / ei blaasje, de bevruchting. Na een kwartier wordt de vrouwelijke geslachtscel, of ze nu bevrucht is of niet, afgesloten door een beschermende laag om andere zaadcellen geen kans te geven in de eicel te dringen. Voordat de eicel bevrucht wordt heeft het vrouwtje het sperma van het mannetje opgeslagen. Dit doet het vrouwtje om er zeker van te zijn dat op het moment dat de eicel zo ver is om bevrucht te worden er genoeg goede zaadcellen aanwezig zijn om een goede bevruchting te laten plaats te vinden. Het sperma, de zaadcellen, worden in de eileider dicht bij de cloaca opgeslagen in een klein doodlopend buisje. Twee dagen voordat de eicel los komt van de eierstok laat het vrouwtje het opgeslagen sperma uit de opslagbuis los in de eileider. In tegenstelling met zoogdieren hebben vogels meer zaadcellen nodig voor de bevruchting. Waarom dit zo is, is nog niet geheel duidelijk. Het heeft waarschijnlijk te maken met reserve zaadcellen die moeten kunnen doordringen in de eicel?

Het embryo gaat zich nu ontwikkelen, maar eerst vormt zich nog een omhulsel rond het embryo. Dit omhulsel heeft de beschermende functie om bacteriën buiten te houden, maar zodanig dat het embryo zich wel kan blijven voorzien van zuurstof. Nu is het embryo zover dat de eischaal gevormd kan gaan worden. De kalkachtige eischaal moet poreus zijn, maar wel zo sterk dat het de broedende vogel kan dragen zonder stuk te gaan. Ook zal de eischaal weer zacht genoeg moeten zijn zodat de jonge vogel bij het uitkomen door de schaal heen moet kunnen breken. 6 uur na het loslaten van de eicel en bevruchting, komt de bevruchte eicel in de baarmoeder terecht waar het wordt opgenomen in de schaalklier. In die fase wordt de eicel bij elkaar gehouden door een dubbel gelaagd membraam dat bestaat grotendeels uit proteïne, eiwit, en is gevormd in de eileider. Nu gaat het proces van de eischaal maken beginnen. De bevruchte eicel met het dubbel gelaagd membraam er omheen komt nu in de ruimte die je het beste kunt voorstellen als een auto in een carwashstraat. Alleen nu komt er geen water uit de sproei installatie maar een kalkachtig calciumcarbonaat substraat dat op de bevruchte eicel wordt gespoten. De ruimte waarin dit gebeurt heet de schaalklier. De substraat die de eischaal maakt is schuimachtig en wordt als bolletjes op de eicel gespoten waarna ze opdrogen tot schuimklopjes. Het zijn wel duizend spuitjes die dit werk moeten doen. Binnen een paar uur is het gehele oppervlakte van de eicel met schuimklopjes bespoten. Inmiddels is de eicel een ei geworden. Het ei schuift nu verder in de eileider tot aan de plek waar weer spuitjes zijn die water spuiten in de poreuze eischaal. Door dit water zwelt het membraam op tot maximale grote. Hierna komen de volgende spuitjes in werking die calciumcarbonaat over het ei heen spuiten, waar het ook weer moeten drogen. Dit is het afmaken van de eischaal. Door de wijze van het spuiten, in klompjes, ontstaan er in de schaal luchtkanaaltjes. Deze kanaaltjes zorgen er voor dat het embryo in het ei kan ademen en gassen en waterdamp kan afvoeren. Het proces duurt nu 20 uur en is nog niet compleet. In de komende 2 a 3 uur is de volgende set spuitjes aan de beurt die een laagje kleurstoffen op de schaal aan brengen. Dit pigment zal zich vermengen met de bovenste laag calciumcarbonaat en zo de grondkleur van de eischaal bepalen. Nu komen er spuitjes inwerking die de vlekken op de eischaal maken. Hierna worden door de volgende set spuitjes een waslaag op de eischaal aangebracht die bestaat uit kleverige proteïnen en die bij sommige vogelsoorten vermengd wordt met het pigment van de eischaal. Dit is de laag die het embryo tegen indringende bacteriën beschermd. Deze beschermende laag droogt als het ei met buitenlucht in aanraking komt. Het calcium dat de vogel nodig heeft voor de aanmaak van de eischaal moet de vogel uit de voeding tot zich nemen omdat de vogel geen voorraad in zijn lichaam heeft van calcium. De broedperiode breekt aan. de broedtijd is voor de meeste vogels verschillend. Hoe groter de vogelsoort hoe langer de broedtijd. Het ei gaat nu gelegd worden en het jong komt tot ontwikkeling door het broeden van de ouder vogels. Zoals we al eerder gezien hebben zijn de poriën van belang voor de ademhaling van het embryo maar ook om gassen en waterdamp af te kunnen voeren. De grootste concentratie poriën bevinden zich aan de stompe kant van het ei waar de luchtkamer is. De luchtkamer is ongeveer 15 % van het totale volumen van het ei. De luchtkamer ontstaat door de waterdamp die het ei uitademt door het broeden van de ouder vogel. Aan het eind van broedproces, net voor dat het jong uit het ei komt, ontwikkelt de luchtkamer zich. De lucht in de luchtkamer is voldoende voor het jong om uit het ei te geraken. Deze luchtkamer bevindt zich tussen het binnenste en buitenste schaalmembraam. Het vrouwtje verlaat het legsel op het moment dat het jong of de jongen uit het ei komen, het ei koelt hierdoor wat af, de inhoud van het ei krimpt en de lucht kan door de poriën binnen stromen en de luchtkamer ontstaat. De lichaamstemperatuur van het vrouwtje is 42° Celsius, alle vogels hebben een lichaamstemperatuur van 42° Celsius, het ei heeft ook een temperatuut die dichtbij deze 42° Celsius ligt. Het jong breekt met zijn eitand, die op het puntje van de snavel zit, door de eischaal heen en komt op de wereld. Na een paar dagen verdwijnt de eitand weer. De opfok van de jongen door de oudere vogels breekt na twee dagen aan. De eerste twee dagen leven de jongen nog van de eidooier die ze mee gekregen hebben uit het ei.
MOGELIJKHEID TOT ONBEVRUCHTE EIEREN:

1) vogels zijn te vet , waaronder te weinig bewegingsruimte

2) losse en/of te dunne zitstokken in voliere

3) lawaai in en/of buiten de voliere om

4) de man is te jong en dus nog niet geslachtsrijp

5) niet klikken onderling met het koppel

6) te veel veren rondom de cloaca van pop

7) niet in goede conditie

8) man of pop heeft teveel aandacht aan andere vogels ( bv de vlucht ernaast )

9) vitamine voor bevruchting , voeding niet goed

10) man is niet in broedstemming

11) inteelt

12) eenzijdige voeding

13) ziekte onder kweekkoppel ( bacterie , virus , wormen , etc )

14) weersinvloed in het jaar 

Foto's
Klik op een foto voor een vergroting
KOPPEL 1 -------------------------------------------------------------------------------Een jong onverwant koppel groenvleugel koningsparkieten van 2022.

Hier circa 4 maanden oud , pop links en de man rechts.

Circa 4 maanden oud

circa 4 maanden oud

wilgentakken zijn ze gek op.

circa 4 maanden oud

KOPPEL 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ONVERWANT KOPPEL AUSTRALISCHE KONINGS VAN 2021.

jONGE kONINGSMAN MET STUKJE WORTEL.

KONINGS MAN CIRCA 9 MAANDEN OUD.

KOPPEL CIRCA 9 MAANDEN OUD , koningsman vooraan.

HIER CIRCA 11 MAANDEN OUD

KOPPEL CIRCA 1 JAAR OUD , koningsman vooraan.

SNAVEL VAN KONINGSMAN BEGINT TE VERKLEUREN

CIRCA 1 JAAR OUD

CIRCA 1 JAAR OUD

koppel 3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONVERWANT KOPPEL GROENVLEUGEL KONINGSPARKIETEN VAN 2021

DIT KOPPEL IS OOK HELEMAAL 100% ONVERWANT VAN KOPPEL 1

Pop links en man rechts

hier is het koppel 1 jaar oud

groenvleugelman van circa 1 jaar , begint al een blauwe rug te krijgen

mooi koppel

genietend in de wilgentakken

groenvleugelpop

klikt goed met deze 2 vogels

groenvleugelpop

Elk koppel (groenvleugels)konings krijgt 2 verschillende nestkasten tot hun beschikking. Hier een schuine nestkast.

Hier een rechtstaande nestkast.

Waterbak op plateau


Reactie's op deze volière:

marc1
Website member


2007-06-03 - 21:13:00


frank je hebt het schitterend voor elkaar!!nu de tekst nog even?

msmartijn
Website member


2007-06-04 - 07:18:58


hallow ziet er mooi uit!
ook mooie vogel de swiften.
groetjes martijn

cocobar
Website member


2007-06-04 - 20:02:15


Leuk dat je ze in koloniekweekt. Lijkt me veel interessanter om hun gedrag te observeren...
Mooie vogels ook!!

gr koen

Bok
Website member


2007-06-13 - 20:47:30


Hallo Frank&Ursela,

Ziet er allemaal leuk uit daar bij jullie mijn complimenten , ik heb mij een week geleden naast mijn neophema's ook een trio swiften aangekocht nooit geweten het zulke leuke ondernemende en vredelievende vogels zijn ik ben er dan ook erg blij mee.
Ik heb ze hier ook geplaatst onder de naam BOK neem maar eens een kijkje.
Het zijn 2 poppen van 2006 en een van van 2000 bij elkaar in een voliere , is dit wel een goede combinatie?
En kan ik van dit trio nog jongen verwachten dit jaar?

Mvg
Henk

frank_ursela
Website member


2007-06-13 - 22:04:35


HOI HENK
Zolang de swiften niet in de rui vallen is het nog steeds mogelijk om met de swiften te kweken
Een man op 2 poppen is goed mogelijk,heb het zelf in het verleden ook gehad. (succes )
groetjes FRANK

Bok
Website member


2007-06-14 - 03:37:29


Hallo Frank,

Hartelijk dank voor de info dat geeft de burger moed ik had 2 nestkasten in het nachthok gehangen die hebben ze namelijk ook alle 2 ook al bezocht ze hebben behoorlijk zitten te wroeten in de hout spaanders vermengd met turfmolm , ik laat je wel weten of het daad werkelijk nog wat is geworden.

Mvg
Henk.

wings
Website member


2008-01-29 - 21:42:20


Hoi Frank,
Goed bezig man.
Dat ziet er allemaal schitterend uit.
Mooi hoor de swiftparkieten.
Nog veel plezier en succes met de hobby.
gr Jan

Kilian
Website member


2008-04-25 - 08:43:08


Hallo Frank,

Swiften zijn inderdaad prachtige vogels.
Ik heb zelf 2 koppels zitten waarmee ik nog geen succes heb gehad helaas. Graag zou ik dan ook eens langs komen om te kijken naar het moois dat je hebt zitten.

MVG
Kilian

anjeve
Website member


2008-07-06 - 11:15:29


Hoi Frank,

Nog bedankt voor de informatie via mail. Je voliere en hokken zien er goed uit. Leuke en mooie vogels. Ik overweeg zelf toch ook om over te stappen naar de swiftparkiet.

Groet
Joost

Kilian
Website member


2008-07-06 - 12:18:32


Hallo Frank,

De jonge pop heb ik al bij de voerbak zien eten alleen de man nog niet maar die lijkt wel overvol te zijn van energie. Hij vliegt van de ene naar de andere kant.
Tegen de tijd dat er iets gebeurd volgend jaar qua eieren/jongen dan laat ik het je weten en mocht ik tegen de tijd nog een koppeltje nodig hebben dan maken we wel weer een afspraak.

Gr,
Kilian

H. Mentink
Website member


2008-07-06 - 14:24:21


Goed gedaan Frank. Ziet er netjes uit.
Het wordt wel weer eens tijd voor een biertje,
lang niet gedaan.
Henri.

johan74
Website member


2008-07-11 - 21:55:50


hallo frank
je vogels zien er mooi uit
en ja je kan er rustig virginische
boomkwartels of blauwschubben kwartels
bij in hebben gaat heel goed samen
groeten v johan


Blauwe bergen
Website member


2008-07-12 - 15:13:57


heel mooi !!! www.loriesrichard.mysites.nl

Kilian
Website member


2008-07-12 - 19:48:02


Hoi frank,

De swiften maken het erg goed en vandaag weer wat foto's gemaakt. Hier onder 2 via linkje te zien:
http://i8.photobucket.com/albums/a7/parkietenlover/P1020104.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a7/parkietenlover/P1020098.jpg
Hieronder is de man links met de 2 poppen te zien. Meest rechter pop is dus de pop die ook bij jou vandaan komt.
http://i8.photobucket.com/albums/a7/parkietenlover/P1020106.jpg

Gr,
Kilian

mattj
Website member


2008-07-15 - 19:57:30


hallo
ik denk dat het prachtig is om die mooie swiften in kolonie te zien!
succes met de kweek met de swift

matthias

Bok
Website member


2008-07-16 - 06:40:51


Hallo,

Als eerst mijn dank voor je / jullie bezoek aan mijn site,
en mijn excuses voor mijn late reactie.
Ik ben nogal druk geweest met veranderingen aan te brengen aan een gedeelte van mijn volieres.

Het ziet er bij jou / jullie als vanouds heel mooi uit hoor!

Veel geluk en succes verder met de vogels.

met vriendelijke groet,
Henk.

tuinman222
Website member


2008-07-20 - 16:47:46


hoi nog bedank voor jou reaktie dat ziet er goed uit met jou swiften zie dat jij je daar in helemaal gespecialeerd in bent en zon grootte kolonie heeft altijd wel wat ik heb zelf dit jaar 2 nestjes gehad van 1 koppel waar ik zeer tevrede over bent vorig jaar had ik dat ook als ik bij jou in de buurt bent wil ik zeker langs komen gerard

lorie
Website member


2008-07-25 - 16:50:58


Hallo Frank,

Je hebt het keurig voor elkaar.
Prachtige vogels die swiften. Heb zelf in het verleden ook veel met swiften gekweekt. Ideale "overgangs vogel" wanneer je van plan bent om nog eens lories te gaan houden.

gr. Pim

Bok
Website member


2008-07-25 - 23:42:57


Hallo,

Als eerst mijn dank voor je bezoek aan mijn site,
en excuses voor mijn late reactie.
Ik ben nogal druk geweest met het perfectioneren en uitbreiden van mijn voliere's
Het ziet er bij jou / jullie ook als vanouds perfect uit hoor!

mvg
Henk.


digipeet58
Website member


2008-07-26 - 13:15:31


nou Frank,
dat ziet er heel goed uit.
heb zelf niets met maar 1 soort,
maar begin nu toch te twijfelen,
echt mooi.
hou het toch bij mijn eigen tropen,
anders moet ik de voliere helemaal veranderen
(verstevigen)
maar leuk te zien dat de hobby ook heel anders kan beleefd worden.
kom nog wel eens kijken.
succes verder en de groeten.
Peter

wings
Website member


2008-07-27 - 21:47:34


Hallo Frank,
Bedankt voor je reactie, ben gauw bij jou gaan kijken.
Ik zie wel dat je het virus ook goed te pakken heb.
Ziet er allemaal picobello uit hoor.
Veel plezier en succes met onze mooie hobby.
gr Jan

tigra
Website member


2008-07-29 - 14:55:41


hallo frank,ziet er allemaal mooi uit,mooie grote swiften,heb ze vroeger ook gehad[leuke vogels]
en lichtenvoorde is niet ver weg van hier.
succes met de kweek

gr richard

vdieren
Website member


2008-07-31 - 20:27:44


hoi frank
ziet er echt heel mooi
je volieres,en je swiften ook
ik vindt het een van de mooiste parkieten die er zijn
ik twijfel nog of ik ze wel wil weg doen

@ussiebirds
Website member


2008-08-01 - 11:20:57


Hallo Frank,

Je hebt het mooi voor elkaar met je swiften en aan sucses ontbreekt het je ook niet zo te lezen.

veel plezier met de vrolijke vogels die ik zelf ook met veel plezier kweek.

Groetjes,
Richard

pennantrosella
Website member


2008-08-03 - 10:19:24


Hallo Frank naar aanraden van jou kant een kijkje op jou voliere, ziet er echt best uit, mooie volieres met pracht swiften erin, goede kweek gehad ?, ziet er top uit

Mvg Harry en Richard

raymonddinjens
Website member


2008-08-10 - 22:56:42


Hoi Frank. Dankjewel voor je ber. op mijn voliere. Je hebt het goed voor mekaar. Schitterende vogels jouw swiften.
Om jouw vraag te beantwoorden: Die vitamine fontijntjes heb ik alleen in de herfst en winter ophangen. In de zomer gaat het water te snel vies worden. In de winter verstrek ik zo water. Bevriest bijna nooit. Zal ook wel door de vit. komen. Zijn wateroplosbare vit van de bogena. Niets byzonders.
Succes met je hobby. Groeten Raymond.

turbos
Website member


2008-08-23 - 20:44:10


Hallo Frank,
Heb zelf 3koppels swiften ben begin het jaar 2008 begonnen maar heb nog geen jongen gekregen.Heb mijn hart verloren aan deze vogels mooie en zeer speels.wat een prachtige vogels en vogeliere gewoon geweldig.jammer dat je zo ver woont anders kwam ik zeker eens langs om te komen kijken.Ben uit Belgie uit de streek kortrijk(heule).Als u tips hebt voor het volgend kweekseizoen mag u ze altijd doormailen op mijn adres.Bedankt voor De tips misschien!!!!

Groeten Chris!!!!!!

dun grijzeroodstaart
Website member


2008-08-23 - 21:05:54


hallo frank ,

allereerst mijn complimenten ziet er tip top uit bij jou !

zeer mooie vogels heb je zitten .

ga zo door .

en bedankt voor je reactie bij mijn voliere , dun grijze roodstaart .

groet

Tim

frank_ursela
Website member


2008-08-23 - 22:27:13


Hoi Mensen

Allemaal nog bedankt voor de fijne reacties , die jullie mij geven !
Geeft een goed gevoel ,om er het beste van te maken met deze mooie hobby !
( turbos , ik heb geen mailadres van je , als je vragen hebt ,kun je me altijd mailen )

Mensen , BEDANKT !!

m.vr.gr Frank

turbos
Website member


2008-08-24 - 08:53:45


Hoi frank ,
Mijn email is chris.vermeulen1@elenet.be
Geven swiftpoppen aan elkaar ook eten over,heb een jonge pop???of man??,die eten geeft aan een oudere pop?Kan dit of niet???,

Hartelijk bedankt als je wat tips van voeding of om het eerste kweekjaar meet te starten ,nestbak,nestmateriaal,enz wilt geven

Groeten Chris(turbos)

populier
Website member


2008-08-24 - 12:40:24


Hallo Frank,

Nog bedankt voor je reactie bij mijn voliere.

Jij hebt het ook mooi voor elkaar met die mooie vluchten.

Prachtige vogels die swiften en vooral leuk die handtamme jongen.

Dat mis ik toch wel vogels die echt handtam zijn.

Ga zo door en veel plezier met de vogelhobby.

Groeten Populier.

Neophemagek
Website member


2008-08-24 - 20:16:12


Hoi
Bedankt voor je bezoek aan mijn voliere.
Bij jullie ziet het er ook top uit.
Zijn zeker leuke vogels swiften.
Veel plezier ermee.
Gr.
Frans


Leandro
Website member


2008-08-26 - 17:48:18


Prettige vogels zijn dat.

Worden die vanzelf zo tam ??


Veel geluk en plezierMvg,leandro.

frank_ursela
Website member


2008-08-26 - 21:29:44


Hoi Leandro
Bedankt voor je reactie !

De swiften kun je zo tam krijgen ,vanaf dat de jongen al in het blok zitten, maar HOOFDZAKELIJK wanneer de jonge swiften uitvliegen, dan is het mooiste moment om de swiften TAM te krijgen !
( maar dit lukt alleen met de nodige aandacht en veel geduld )

m.vr.gr Frank


Dries arn.
Website member


2008-08-26 - 22:07:33


Hoi Frank,
bedankt voor je reactie op mn voliere.
De jouwe ziet er ook piekfijn uit. Ontzettend mooie vogels trouwens!! Lijkt me heel tof om de vogels te verzorgen als ze allemaal zo tam zijn.
Nog veel succes!

Groeten Dries

aschwin
Website member


2008-08-26 - 22:40:05


Hallo Frank,
Bedankt voor je bezoekje aan mijn volière ook die van jou ziet perfect uit veel succes met je swiften ze zien er top uit prachtig een genot om naar te kijken.

Mvg,
Aschwin.

jamile
Website member


2008-08-28 - 12:42:45


hallo frank en ursela.wat een ontzettend mooie vogels en volieres hebben jullie.zijn swiften ook in gezelschapsvolieres te houden,en zo ja,met welke soorten gaat dit t beste?

groeten mike

frank_ursela
Website member


2008-08-28 - 19:37:00


Hoi Mike
Nog bedankt voor je reactie .
Swiften kunnen uiteraard heel goed in kolonie gehouden worden, maar natuurlijk ook in een gezelschapsvoliere .
Zorg er echter wel voor dat er GEEN agressieve soorten bij in zitten , en dat de voliere niet te klein is . ( houd er rekening mee ,dat er eventueel ook nog jongen bij in kunnen )

m.vr.gr Frank


wilbor
Website member


2008-08-29 - 14:08:27


Nadat je bij mijn voliëre op bezoek was geweest kon ik niet nalaten om bij jou te kijken en ik moet zeggen, ik vind het een en al lof hoe jij je vogels houd. Ziet er ,zowel je vogels als je voliëre, schitterend uit.

M.v.g. Wilbor

johan34
Website member


2008-08-29 - 22:49:53


Hallo Frank bedankt voor je reactie vandaag. Je hebt zelf erg mooie swiften zitten. Om op je vraag terug te komen: Ik heb dit jaar 1 ronde gekweekt met de swiften. 5 eieren en 5 jongen op stok. Van deze jongen was er een met geel dons?! Vorig jaar had ik ook twee jongen met geel dons, maar die zijn in het nest dood gegaan. Heb je hier ervaring mee? De vogel ziet er verder gewoon uit.
Veel succes! Groet, Johan

ineznick
Website member


2008-08-29 - 23:10:10


Hallo Frank,
Maar bij jou ziet het er ook heel mooi uit , hoor !!
Geweldig al die mooie vogels, ga zo door.
Succes met de kweek, maar dat gaat goed zie ik .

gr gerben

Guus de Groot
Website member


2008-09-01 - 23:49:03


Frank,
In een woord geweldig
Prachtig formaat vogels en zo te zien ook een goed kweekjaar.
Jullie zijn goed bezig,ik heb jaren geleden ook een koppeltje swiften gehad, maar nooit geen kweekresultaat gehad, toch wel jammer als ik dit bij jullie zo zie.
Veel plezier met deze geweldige hobby.
Groet Guus.

bathoorn
Website member


2008-09-03 - 11:14:32


Hallo Frank.

Bedankt voor jou reaktie.
Jij hebt een prachtige voliere met even mooie vogels. Het ziet er perfekt uit.
Ik wens jou veel (kweek)plezier met de swiften.

Groet Bathoorn.


eckers
Website member


2008-09-05 - 00:09:41


hallo frank,
mooie voliere en mooie vogels,een kennis van mij heeft vroeger ook swiften gehad,toen was ik nog een jaar of 10,ik heb het van toen af aan heel mooie vogels gevonden,de kweek gaat je ook goed af zo te zien,een vraagje,maken zwiften veel geluid?
ik lees trouwens dat je in lichtenvoorde woont,toevallig ook op de zwarte cross geweest?
veel succes nog met het houden en kweken van je zwiften,
groetjes jan willem

mooie vogels
Website member


2008-09-05 - 13:41:00


hoi frank
bedankt dat je ook even op mijn sait gekeken hebt en dat je het mooi vondt waar dat ik mee bezig bent,maar moet zeggen dat jij het ook heel mooi hebt hoor ,mijn complumenten ziet er gaaf uit en zeker hoe jij met je vogels om gaat echt geweldig om te zien.ik wens je heel veel succes met je hobbie en laat graag nog eens van je horen.
mvg john

douwe.sabrina
Website member


2008-09-05 - 18:20:02


Ziet er heel proffesioneel uit echt heel erg mooi hoor!!
Succes met je hobby en bedankt voor het kijkje bij onze voliere!

gr. Douwe en Sabrina

smiegelke
Website member


2008-09-07 - 14:43:05


waaauw echt prachtige foto's van de parkieten en heel knappe voliere

groetjes

tjoepe
Website member


2008-09-07 - 18:51:56


hey frank
ik heb je een mailtje gestuurd omdat ik enkele problemen had op vogelarena met pc.
in elk geval heb je een prachtig verblijf en heel mooie vogels.
mvg.tjoepe
(rud)

petro
Website member


2008-09-08 - 20:23:36


Hallo,

kan niet anders zeggen dat je het goed voor elkaar hebt,mooie resultaten met de jongen.
Veel plezier verder gewenst met de hobby.

Mvg,Petro

Pico'tje
Website member


2008-09-08 - 22:06:00


Hallo Frans,

Een mooie voliere. Vergeleken met uw voliere is de mijne niets! Prachtige swiftparkieten.

Mvg,

Luc

parkelaar
Website member


2008-09-08 - 22:08:12


Hallo Frank, Dat ziet er erg goed uit bij jouw.
De kweek gaat erg goed als ik dit zo lees.vooral de foto met de 5 jongen is een'"plaatje"
veel succes

suk
Website member


2008-09-13 - 17:52:07


hallo.

je heb het mooi voorelkaar zo.
je kweekt ook goed zie ik.

succes verder .

groeten sebastiaan

sluusie
Website member


2008-09-13 - 23:07:00


hoi frank jij hebt het ook mooi voor elkaar swiften zijn en blijven mooi ik heb ze ook wel gehad vroeger maar, blijf nu bij mijn koppels bonte boeren
succses met de kweek

groten sluusie

vincent49
Website member


2008-09-15 - 19:36:48


Hallo Frank

Wat vind je van mijn profiel? De foto's staan erop!

Groeten Vincent.

W. Paulus
Website member


2008-09-16 - 14:22:08


Hallo Frank
Dank voor het bezoek op mijn site, de swiften staan er heel goed voor bij u, swiften zijn een heel ander soort parkiet dan bijvoorbeeld de neophema die ik oa kweek, swiften staan voor later ook nog op mijn verlanglijstje.. Een paar jaar geleden had ik zo'n 10 jonge splendids in een grote vlucht, die ook erg tam werden en ook uit mijn handen aten.. dan heb je er dubbel zoveel plezier van.

Veel succes met de swiften. Groeten Wieger

vingerhoed
Website member


2008-09-21 - 21:07:39


Hallo Frank,

Bedankt voor je reactie op mijn profoel. Jouw voliere mag ook gezien worden hoor !!! Met 1 woord schitterend !!!
Veel succes nog met deze mooie hobby

Mvg Raymond

schriemer33
Website member


2008-09-23 - 10:28:58


Dag Frank .
Dat ziet er heel goed uit hoor .
Die mooie volieres ,en ook super mooie vogels die je hebt .
Ga zo door met je hobby .
En veel vogel plezier .

Groet jitze schriemer .


auke
Website member


2008-09-23 - 15:50:13


Hallo Frank,

Bedankt voor je reactie heb jou vogels ook even bekeken ziet er goed uit een echte liefhebber.
Heb zelf jaren terug ook een koppel in mijn bezit gehad maar was geen succes ze zijn namelijk weg gevlogen ,had het deurtje niet goed op slot gedaan helaas.
Nou nog veel succes met je vogels.

Mvg Auke.

roodvl
Website member


2008-09-26 - 20:51:14


Dag Frank,

Mooie vogels en voliere's.De kweek gaat ook uitstekend zie ik.
Doe je ook mee aan tentoonstellingen .

Groeten Daniel

frank_ursela
Website member


2008-09-26 - 22:37:26


Hoi Daniel

Nee, ik doe niet mee aan een tentoonstelling . Omdat de swiften rustig in hun eigen buiten voliere zitten , en de tentoonstelling vaak laat in het jaar is ,laat ik de swiften liever met rust + het is altijd oppassen met ziektes etc.

Iedereen nog bedankt voor het geven van een fijne reactie !

m.vr.gr Frank

BRILJANTE VALK
Website member


2008-09-27 - 18:37:19


Hou Frank,

Het ziet er picobello uit.Nog heel veel succes met het houden cq kweken met deze mooie australische vogel(overgang parkiet-lori),

Mvrgr Neopsephotushome/Briljante valk.

johan74
Website member


2008-09-28 - 18:55:33


hoi frank
nog een compliment voor je vogels
ik heb nu een trio swiften
ben benieuwd of dat gaat lukken
groeten v johan


wimpie
Website member


2008-09-29 - 21:19:02


Hallo achterhoeker.

Je hebt het super voor elkaar,mooie vogels,goede kweekresultaten ga zo door!
En vooral geniet ervan.
Gr Benno

Blauwe bergen
Website member


2008-09-30 - 19:34:37


echt heel mooi !!!

leo visser
Website member


2008-09-30 - 20:10:11


Het ziet er super uit Frank ,ga zo door.
Leo

Amy_Vogels
Website member


2008-09-30 - 21:33:35


hallo Frank
bedank voor je reactie
mooien vogels heeft u en alles mooi verzorgt
wij beginnen volgend jaar (zomer) pas met de voliere te maken en dan kan ik ook de rest in vullen mijn vogels staan nou nog allemaal in huis

groetjes Amy


digipeet58
Website member


2008-10-01 - 22:19:28


Ha die Frank,
bedankt voor je bezoek aan mijn voliere.
het antwoord op je vraag:
ben mijn voliere aan de achter/boven kant aan het regen dicht maken.
heb nog jonge binzen in het nest liggen.
ook nog 2 eieren van de duiven.
dit alles buiten; alle papegaaiamadines zitten nu binnen.
maar bij jouw ziet het er nog steeds prima uit;
zo tam zullen mijn vogels nooit worden.
heel leuk om te zien, nog heel veel plezier en succes met jouw vogels.
Peter

Willie W
Website member


2008-10-02 - 18:57:17


Ik heb jullie vogeltjes bekeken en het is duidelijk dat ze erg goed verzorgd worden ze zien er prachtig uit houwen zo.

Groed Wil

erika
Website member


2008-10-03 - 11:54:03


Hallo,

Bedankt voor je berichtje !!! Ik moet zeggen dat het er bij jou ook prima uitziet !!! erg leuk die jonge swiften, erg mooie vogels ook !

groetjes erika

goulds75
Website member


2008-10-05 - 18:58:40


Bedankt voor je berichtje.Komplimentje.Zit er schitterend uit met prachtige vogels.
Gr.Gabriella

ferry1
Website member


2008-10-06 - 17:59:06


hoi frank
je volieres zien er heel netjes uit.
altijd leuk he jongen allemaal erg gezellig
ook voor jouw ga vooral door.
groeten ferry

postvogel
Website member


2008-10-06 - 20:31:46


Hallo Frank
Alles zeer netjes voor elkaar qua voliere's en swiften.Weet je al welke jongen blijven en die er weggaan? Wat zijn het trouwens ook tamme vogels,leuk om te zien.
Succes ermee en bedankt voor je bezoekje bij mijn voliere groet Chris.

bourkie
Website member


2008-10-09 - 20:22:11


Hallo Frank,

inderdaad het ziet er goed uit bij jou.
in de toekomst zit ik er aan te denken om een koppel swiften bij de goulds in te doen.
ik weet dat ze zeer aanhankelijk kunnen zijn.
ga zo door met je geweldige vogels.
gr,
johan

R Pool
Website member


2008-10-09 - 20:42:41


Hallo Frank

Bedankt voor het bezoek aan mijn voliére.
Mijn complimenten hoe mooi en netjes het er bij jou allemaal uitziet.
De vogels zijn ook erg tam zie ik op sommige foto's
veel succes met deze mooie hobby.

Mgv Ruurd.

jeroen de roo
Website member


2008-10-10 - 09:58:59


hallo frank

Bedankt voor je bezoek aan mijn voliere en de complimenten, bij jou ziet ook alles er tip top uit, veel succes met de kweek volgend jaar.

gr jeroen de roo

BJP44
Website member


2008-10-10 - 11:54:51


Haal Frank,
Bedankt voor je bezoek aan mijn voliere.
Mooie voliere, interessante vogels, ziet er allemaal prima uit. Nog veel succes met de kweek en veel plezier met je hobby.
Groetjes,jp

Marcel Boxebeld
Website member


2008-10-10 - 20:24:51


Hallo Frank,

Hoe zo hobby? Het ziet er zeer professioneel uit.
Mooi ook dat je het bij een soort houdt.
Succes met alles.

daltons
Website member


2008-10-12 - 11:39:44


hallo Frank
bedankt voor het compliment op mijn voliere
mooie vogels die swiften.en een prachtige voliere
mijn complimenten hiervoor.succes met je hobby

Mvg


Vijfeijken
Website member


2008-10-12 - 12:39:04


Dag Frank,

Bedankt voor je bericht bij mijn volière. Ik zie dat je je heb gespecialiseerd in 1 soort. Dit spreekt mij erg aan. Maar krijg je dan niet af en toe de kriebels om er toch weer andere soorten bij te gaan houden? Met mijn vier volières vind ik het zelf al moeilijk om te kiezen. Er is dan ook zo veel moois om uit te kiezen. In ieder geval complimenten voor de mooie swiften en je volières.

Gr. Ad

vincent49
Website member


2008-10-12 - 13:47:14


heee zwager frank_ursela

Wat een geweldige collectie vogels heb je ,echt super .
Ze zien er prachtig uit !
En met de kweek is het ook niet mis , heel goed gedaan .
Zelf heb ik alleen koningsparkieten & roodvleugels, maar dat weet je wel!( 5 zeer prachtige en mooie kweekkoppels ,kijk maar eens ) ook dit jaar weer goed mee gekweekt . ( ik kon ze niet tellen! het waren er zo veel!)
Het ook mooi om te zien , hoe een ander met zijn vogels om gaat .
Ga vooral zo door , en nog heel veel succes .

m.vr.gr vincent


wyvalk
Website member


2008-10-12 - 20:57:55


bedankt voor je reactie.maar het ziet er bij jou erg goed uit ik ben zelf groot liefhebber van kromsnavels,maar ik durf niet groter te gaan als de grasjes ivm lastige buren,maar ik beleef veel plezier aan de hobby.

ga zo door en ik zal de pagina zeker nog eens bekijken.

groeten ed

Albert V.B.
Website member


2008-10-13 - 22:14:12


Hallo Frank, Dit is de eerste maal dat ik dit onderdeel van vogelarena bezoek, Je heb een mooie collectie swiften zitten, mooie voliéres en goed onderhouden zo te zien, en de kweekresultaten zijn ook niet slecht. doe zo verder, en nog veel succes.U hoort nog van mij.
Groetjes, Albert

cornestrijkert
Website member


2008-10-14 - 17:22:35


hoi frank,

Bedankt voor het bezoek aan mijn voliere. Je hebt zelf de zaken ook super voor elkaar!! Ik vind Swiften ook altijd hele mooie vogels. U ook nog succes met de vogels verder..

Mvg Corné

herman hoekstra
Website member


2008-10-15 - 21:32:22


Hoi Frank-ursela
Bedankt voor het bezoek op mijn voliere .
Je hebt het maar goed voormekaar leuk zo de zwiften bijelkaar , vooral de jonge vogels als ze zo tam zijn . Met de kweek is het ook goed gegaan heb ik gelezen , geen wonder als ik zie hoe goed je het voormekaar hebt . kom wel weer eens kijken . Succes verder Groetjes Herman

goulds
Website member


2008-10-18 - 20:20:48


Ey Frank ,bedankt voor je reactie bij jou iet het anders ook picco bello uit zeker die foto's met tamme swiften spreken voor zich.

Ga zo door zal vaker langskomen(site) om up to date te blijven van je kweek en bijbehoren

birdies
Website member


2008-10-20 - 14:48:44


Hallo,

Echt hele nette hokken en mooie vogels!
Bedankt voor uw reactie.

paul.geurtz
Website member


2008-10-24 - 01:14:14


Hallo Frank,
het ziet er bij jou ook allemaal perfekt uit.
de kweek gaat je ook goed af zo te zien.
mij is het nooit gelukt om met swiften te kweken.
ik heb toch verschillende koppels gehad.
veel plezier verder met deze prachtige soort.

Met vriendelijke groet,Paul

barry
Website member


2008-10-24 - 20:56:45


Frank en Max

Zeer mooie collectie vogels en netjes voor elkaar.
Nog veel plezier en veel kweek succes met deze prachtige vogels

barry
Http://www.forpushoeve.com

roodrug
Website member


2008-10-25 - 01:16:57


hallo frank. leuk dat je een berichtje bij mij hebt achter gelaten. jij hebt het zelf ook heel mooi voor elkaar en zeker hele mooie vogels heb je.

Alex Bos
Website member


2008-10-26 - 13:45:55


Mooi hok en vogels heb je, ik zelf heb ook al eens overwogen om met een kolonie swiften te beginnen.
Gr.Alex

berre
Website member


2008-10-30 - 11:30:33


hallo frank,

Bedankt voor je reactie op mijn voliere. Jij hebt eveneens een pracht van een voliere. En pracht vogels heb je daar. Nog veel geluk ermee.
GRTZ bert

edou
Website member


2008-11-08 - 08:09:42


hallo frank, dat ziet er prachtig uit,

Kilian
Website member


2008-11-09 - 10:57:06


Hoi Frank,

Hoe is het ermee?
Hier gaat alles goed en de vogels die bij jou vandaan komen zitten er goed bij. Daarnaast klikt het ook goed voor zo ver ik zien kan.

Er zitten nu 3 koppels en ben benieuwd wat aankomend kweek jaar zal brengen.

Mvg,
Kilian

jeeg
Website member


2008-11-19 - 22:16:04


hey frank super bedankt voor u reactie.u zwiften zien er ook super mooi uit.succes met het kweken.gr den

Patrick
Website member


2008-11-22 - 20:46:00


Hallo Frank,bedankt voor je reactie op mijn "voliere".Jij hebt het keurig voor elkaar en de foto,s zeggen verder meer dan genoeg!
Ik heb zelf maar 1 (kweek)koppel swiften en vind het leuke active vogels.
gr.Patrick

Gerrie13
Website member


2008-11-23 - 14:51:15


Hallo Frank,
Net zoals mijn voorgangers bedankt voor je reactie. Zo zie je maar weer als je over al een reactie achterlaat dan komt iedereen uit nieuwsgierigheid terecht bij jouw prachtige vogels!!!!!!!!
Ik weet wel dat wanneer ik verhuis en een grotere voliere neer kan zetten dan kom ik zeker nog een keer bij jouw voliere op vogelarena kijken. Ik vind Swiften namelijk erg mooie vogels alleen dan moet je de ruimte ervooor hebben en die ontbreekt bij mij. Ik weet nu dus wel,aan wie ik informatie moet vragen.

Ga vooral zo door!
groeten Gerrie

ringbirds
Website member


2008-11-24 - 09:29:30


dag frank

ik heb het dit jaar geprobeert om met 1 man en 2 poppen te kweken maar helaas mijn man accepteerde maar 1 pop hier kreeg ik dan 3 jongen van op stok.ik heb ook even bij jou site gekeken en dat ziet er ook zeer mooi uit,alvast een goede kweek toegewenst.

mvg ringbirds


Willie W
Website member


2008-11-24 - 12:50:03


Ik heb het nog eens goed bekeken.Jullie hebben het prachtig voor elkaar,het is te zien dat jullie met hart en ziel bezig zijn. Groet Wil

kakeriek
Website member


2008-11-25 - 11:54:15


hoi Frank,

allereerst onze complimenten voor jou volliere ziet er werkelijk prachtig uit.
maar wij hebben een vraag,en misschien weet jij of iemand anders het antwoord?
wij hebben een familie volliere met daarin 1 koppel valken 1koppel grasparkieten,1koppel kakerieken,1 koppel splendits,en 1 koppel swiften.
onze vraag nu is of de swiften (1 jaar oud) bij deze soorten kunnen broeden en dan met name met de kakerieken?
alvast bedankt voor jullie reactie.

groeten tjitske.

frank_ursela
Website member


2008-11-25 - 13:10:35


Hallo Tjitske

De swiftparkiet is een geschikte vogel voor een gezelschaps voliere,( bij valkparkieten ,grasparkieten en de splendids ,moet dat lukken ) mits de voliere ruim genoeg is ,hou er namelijk altijd rekening mee dat er ook nog jonge vogels bij in kunnen !!
Bij de kakariki's is het inderdaad wat minder ,de kakariki man wil in het kweekseizoen nog wel eens FEL uit de hoek komen !

Verder wil ik iedereen bedanken ,voor de leuke reacties die jullie mij gegeven hebben !

m.vr.gr Frank

Dehing Bart
Website member


2008-11-25 - 13:37:37


Mooie collectie heb je hier ,
je mag er fier op zijn ik vind het enorm leuk te weten dat het echt jouw hobby is want dit voelen jouw vogels moest het enkel en alleen voor de kweek zijn zouden ze zo mooi niet zitten .
Hopelijk een goed kweekjaar in 2009 .

Schippie
Website member


2008-11-27 - 22:48:27


Hallo Frank,

Zoals beloofd, hier een berichtje terug.
Je hebt het mooi voor elkaar met de vogels. Prachtige vogel die Swiftparkiet, ook leuk dat je zoon ook interesse heeft voor vogels, zo gaat het natuurlijk vaak, van vader op zoon.
Ik wens je een goed kweekseizoen toe de volgende keer en misschien breek je je record wel, qua jongen dan!

Groeten Cor

jkl
Website member


2008-11-28 - 09:38:01


ziet er heel mooi uit die swiften
heb ze vroeger ook gehad.
ga zo door en op naar de 50 jongen?

groeten john

HarryK
Website member


2008-12-04 - 17:03:01


Hallo Frank
We hebben al eerder contact gehad ik heb zelf ook een koppel Swiften. Het zijn echt mooie vogels, misschien neem ik ooit nog een koppel erbij, maar ja ruimte is mij een groot probleem. Ik kweek nu met diverse koppels valken en qua karakter kunnen Swiften daar goed bij.
gr Harry

R Pool
Website member


2008-12-07 - 11:29:43


Hallo Frank

Eerst nog bedankt voor je reactie bij mijn voliére.
Wat jij allemaal laat zien is zeker de moeite waard.
Swift Parkieten zijn zeker heel mooie vogels om mee te kweken.
Zelf heb ik er vroeger ook mee gekweekt,maar mijn persoonlijke voorkeur ging uit naar grotere pakieten en papegaaien.
Ik wens je verder veel succes met deze mooie hobby.

Mvgv Ruurd.

Heidrun
Website member


2008-12-10 - 20:50:47


Ja....dat wil ik ook wel haha
maar ik ben ook tevreden met mijn kleine hobby voliere.
zelf vind ik de swift een toppertje,maar waarom zijn ze bij jou zo tam?
ze zitten bij mij samen met grote en kleine australishe parkieten van berg tot bourk. dat gaat primma.
de swift is een grote acrobaat, mijn bergen willen het graag nadoen,maar zijn te lomp haha.
mijn complimenten voor jou kooien!!!
groetjes Heidrun

red rumped mark
Website member


2008-12-12 - 22:00:44


hallo mooi en verzorgd allemaal heb net enkele swift koppels gekocht kan ik deze in kollonie kweken en zo ja kan je me even raad geven in verband met kolonie kweek groetjes marc
http://www.parrots-mutaties.be/

jp sluis
Website member


2008-12-19 - 19:36:32


ziet er echt super uit bij je !!!!
zo met een soort is inderdaad ook mooi
goed kweekjaar en veel plezier gewenst

wilbor
Website member


2008-12-20 - 13:12:51


In een woord, geweldig

Bok
Website member


2008-12-21 - 19:01:30


Hallo Frank,
Veel succes met je vogels het komende jaar!
Verder fijne feestdagen en een voorspoedig 2009.

Groeten,
Henk

Pico'tje
Website member


2008-12-21 - 19:16:47


Beste Frank,

Eensgelijk heah wink ;).

Mvg,

Luc

digipeet58
Website member


2008-12-21 - 19:21:34


bedankt Frank,
natuurlijk wens ik jou en de jouwe hetzelfde.

mvg. Peter

wimpie
Website member


2008-12-21 - 20:04:39


Hallo Frank.
Hele fijne dagen,en alvast de beste wensen voor 2009.
En geniet van je hobby.
Gr Benno

aschwin
Website member


2008-12-21 - 20:06:23


Hallo Frank,
Veel succes met de kweek en natuurlijk fijne feestdagen en een goed 2009 toegewenst.

Groeten,
Aschwin.

johan74
Website member


2008-12-21 - 20:42:02


hallo frank

jij ook een goed jaar toegewenst
ik ga proberen met een trio swiften te kweken

groeten v johan

Neophemagek
Website member


2008-12-21 - 21:13:12


Hoi Frank.
jij en ursela ook prettigedagen gewenst.
en dat het een goed kweekjaar mag gaan worden.

Mvg.
Frans

tuinman222
Website member


2008-12-21 - 21:59:24


ik wens jullie fijne feestdagen en een gezond 2009 toe met een goed broedjaar gerard

wilbor
Website member


2008-12-21 - 22:27:36


Hoi Frank en Ursela.

Hartelijk dank voor de goede wensen.
Uiteraard wens ik jullie alle goeds toe in 2009 en daarbij een goed kweekseizoen

Dehing Bart
Website member


2008-12-22 - 06:43:19


Hallo ,
Ik vind dat je jouw hobby leuk aanpakt .
Ik wens jou en uw familie men heel leuke feestdagen
en veel plezier in 2009 .
Ik wens je een goed kweekjaar 2009
Dehing Bart

auke
Website member


2008-12-22 - 09:41:29


Hallo daar,

Dank voor de goede wensen.
Ik wens jullie ook prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar en alvast een goed kweekjaar 2009.

Mvg Auke.

vingerhoed
Website member


2008-12-22 - 15:59:42


Hallo Frank en Ursela,

Veel succes met de kweek en fijne feestdagen en een voorspoedig 2009.

Mvg Raymond

douwe.sabrina
Website member


2008-12-22 - 16:48:39


Hallo Frank en Ursela,

Jullie ook hele fijne feestdagen en natuurlijk een voorspoedig en goed (kweek)jaar gewenst voor 2009.

gr. Sabrina en Douwe

ferry1
Website member


2008-12-22 - 18:18:39


hoi frank bedankt voor je berichtje
jij ook een heel goed 2009 toegewenst
gr ferry

H. Mentink
Website member


2008-12-22 - 22:30:39


Hallo Frank.
Ik wens jullie ook fijne feestdagen, en een goed kweekjaar voor 2009.

groetjes Henri.

mooie vogels
Website member


2008-12-22 - 22:36:52


hoi frank en ursela
ik wens jullie ook fijne fesstdagen en een gelukkig en gezond en een goeie kweek jaar toe.
groetjes john

Leandro
Website member


2008-12-23 - 14:11:36


Hallo,

Prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig 2009 met je prachtige collectie swiften.

LEANDRO.

populier
Website member


2008-12-23 - 17:36:27


Hallo Frank,

Jij ook nog fijne dagen en een Heel! goed kweekjaar 2009.

Groeten Michael.

populier
Website member


2008-12-23 - 17:37:34


Hallo Frank,

Jij ook nog een Heeel! goed kweekjaar 2009.

Groeten Michael.

petro
Website member


2008-12-23 - 20:25:01


hallo,

ook van deze kant een goed 2009 gewenst.

sluusie
Website member


2008-12-23 - 21:54:07


Hoi Frank jij ook een super goed 2009 toegewenst veel succes met je mutatie s die wil aanschaffen
al zijn de wildkleur swiften ook heel mooi om te zien

postvogel
Website member


2008-12-23 - 23:05:38


Hallo,
Fijne feestdagen en natuurlijk een goed kweekjaar 2009 toegewenst,
Groet Chris.

schriemer33
Website member


2008-12-24 - 11:51:16


Dag Frank.
Prettige feestdagen,en een gelukkig nieuwjaar,Toegewensten een goed kweekjaar in 2009 .

Groet jitze schriemer .

Kilian
Website member


2008-12-24 - 14:22:56


Hallo Frank,

Fijne dagen gewenst en een goede jaarwisseling.
Daarnaast ook een goed kweekjaar gewenst.

Mvg,
Kilian

frank_ursela
Website member


2008-12-24 - 18:24:07


Iedereen die op deze site heeft gekeken en/of een reactie heeft gegeven :BEDANKT !
Allemaal fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2009 .

m.vr.gr Frank


edou
Website member


2008-12-24 - 18:55:39


hallo frank,

alvast fijne dagen toegewenst,

p.s. heb je al mutatie s gevonden??

eckers
Website member


2008-12-25 - 06:42:09


hallo frank,
prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar,een goed (kweek)jaar met de vogels,
groetjes jan willem

wings
Website member


2008-12-25 - 18:42:20


Hallo Frank,
De aller beste wensen, en een goed swiftjaar.
gr Jan.

Thijs Nouws
Website member


2008-12-25 - 19:39:56


Hallo, Frank
Mooie volieres en bedankt voor de positieve reactie, heb inmiddels al een sluis bijaangetekend
groetjes
Thijs

BJP44
Website member


2008-12-26 - 11:33:38


Hallo Frank,
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2009.
Veel succes met je vogels het komende jaar!
Groetjes, JPparkelaar
Website member


2008-12-26 - 11:37:32


alle goed en voorspoed in 2009 gewenst

daltons
Website member


2008-12-26 - 12:20:58


hallo frank
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
en nog heel veel succes met je hobby.
mvg
peter

barry
Website member


2008-12-26 - 23:04:27


Hallo Frank,

Mooi dat jullie nu ook forpussen hebben,
En dat jij en je dochter er net zoveel plezier aan mag beleven als ik heb

prettige feestdagen en een gezond 2009

barry


frank_ursela
Website member


2008-12-27 - 00:14:04


Hallo Barry

Bedankt voor je reactie ,maar forpussen heb ik niet hoor , alleen maar swiftparkieten !
Toch nog fijne dagen ,en jij ook een goed 2009 .

m.vr.gr Frank

goulds75
Website member


2008-12-27 - 17:55:44


Hoi Frank
Wat een prachtige voliere heb je met prachtige vogels.En je zoontje is ook een schatje.
Ik wens jullie ook fijne feesdagen en een succesvole nieuwe (kweek)jaar.
Groetjes Gabriella

barry
Website member


2008-12-27 - 22:19:40


Oeps

Heb even wat door elkaar gehaald

sorry

smiegelke
Website member


2008-12-28 - 00:56:49


en zal het blijven zeggen é.
is een prachtcollectie dat je hier hebt.

de beste wensen en een gelukkig 2009 en hopelijk een goed kweekjaar

vele groetjes stijn

HarryK
Website member


2008-12-28 - 11:06:40


Vanuit Zutphen wens ik jou en jou gezin een voorspoedig 2009. Als het een keer uitkomt kom ik eens kijken bij jou Swiften(de kunst afkijken).

gr Harry

Blauwe bergen
Website member


2008-12-28 - 19:05:50


Alvast een fijne jaarwisseling en een gezond 2009 en de jaren die volgen.
en een goede kweek !!

raymonddinjens
Website member


2008-12-28 - 22:32:38


Hoi Frank.
De allerbeste wensen voor jullie en jullie vogels. Mogen er mooie jongen op stok komen! Geniet van onze mooie hobby! Groeten Raymond.

bathoorn
Website member


2008-12-29 - 16:50:40


We wensen jou een goede jaarwisseling en een gezond en goed kweekjaar voor 2009.

Fam. Bathoorn

rixt
Website member


2008-12-30 - 20:48:40


Hallo Frank
Een goed en gezond 2009 toegewenst met veel jonge vogels. (swiften blijft een mooie vogel.)
gr Bernard.

dun grijzeroodstaart
Website member


2009-01-02 - 09:08:36


frank ,

fijne jaarwisseling en goed kweek jaar toegewenst !

mvg

tim

lily
Website member


2009-01-03 - 12:57:16


Frank
Mooie vogels ,ben juist beggonnen met swiften ,
heb een overjaars paar aangeschaft wildkleur man
en eenwildkleur split misty ,zoek nog wat vogels


@ussiebirds
Website member


2009-01-05 - 08:41:54


Hallo Frank en Ursela,

Nog de beste wensen voor 2009 en een goed kweekjaar met de swiften.

Groetjes,
Richard

Schippie
Website member


2009-01-05 - 12:47:15


Hallo Frank,

Beter laat dan nooit, zeg ik dan maar!
Natuurlijk voor jullie ook een vogelrijk 2009 toegewenst!!

Groeten,
Cor

herman hoekstra
Website member


2009-01-09 - 20:54:21


Hallo Frank en Ursela
Ook een goed kweekjaar 2009 toegewenst .
Mvg Herman

Bart 2
Website member


2009-01-10 - 18:22:59


Mooie volière, mooie vogels. Maar vooral dank voor de nuttige tips, die menig liefhebber kunnen helpen eveneens succes t eboeken in het kweekseizoen.
Nog immens veel plezier met de vogels.
Bart

a smelter
Website member


2009-01-16 - 14:40:47


Hallo Frank ziet er keurig uit.
Mooi die Swiften heb ze zelf ook gehad.
Ik heb ze weg gedaan i.v.m. ruimte gebrek, wilde graag red caps hebben.
Ben nog met mijn site bezig, moet nog foto's van mijn nacht hokken hebben en de rest van mijn vogels.
Tot ( ziens ) dan maar weer.

wijtze
Website member


2009-01-18 - 21:04:21


hallo frank
ziet er goed uit de vogels en voliere
en u vroeg als ik er al jongen bij had gehad
nee nog niet
maar ben ook nog maar net weer begonnen met de hobby

nog bedankt voor u reaktie

m.v.g wijtze

JVH1
Website member


2009-02-12 - 19:06:17


Hoi,
mooie kollectie vogels vooral die kolonie kweek interreseerd mij lijkt me heel leuk om een aantal van die vogels samen in een grote voliere te zien.
Groeten Johan

De groenling 1
Website member


2009-02-14 - 18:21:50


Echt pracht van vogels !!
Ik hoop dat je er veel mee ga kweken!!
ik kweek zelf met Agapornis ficherie ook prachtige vogeltjes!!

kkikkert
Website member


2009-02-17 - 19:17:52


hee frank bedankt voor je reactie jij hebt ook zeker mooie vogels

groeten stefan


jerobas
Website member


2009-02-19 - 19:25:11


hallo frank!

bedankt voor je reactie op mijn voliere! je hebt het echt mooi voor elkaar! en swiftparkieten zijn idd erg mooie vogels! succes verder!

mvg, robbin

digipeet58
Website member


2009-02-20 - 21:36:55


ga zo door Frank,
mooie nieuwe foto's
en alles, als van ouds,
prachtig.
succes dit jaar.

Bok
Website member


2009-02-21 - 18:04:46


Hallo Frank - Ursela,

Prachtige foto's.
Met name de foto's van de swiften met de kinderen zijn geweldig.
Veel succes verder met de vogels.

Groet,
Henk.oli4
Website member


2009-02-23 - 17:42:14


Hoi frank,

Die swiften van jou zien er echt supper uit.Ook je vluchten zijn prachtig. Het is echt een tof zicht om de jonge swiften zo te zien spelen.

Groeten en nog veel succes
oli4

jungle
Website member


2009-02-23 - 21:39:40


Hallo Frank,leuk dat je ook bij mijn voliere een reaktie plaatste.
Ook al heb ik geen kromsnavels
Ik heb tangara,s
Maar wat heb je het voor elkaar en leuk dat je je kinderen er bij betrekt.
Veel plezier met je hobby.
gr.herbert


m.arendsen
Website member


2009-02-24 - 20:45:19


hoi frank hier even een berichtje van mij jij hebt ook een leuke side alleen jammer van dat ajax shirt haha maar aan de voliere te zien ben ik als bij jou geweest jaren terug

NTristan
Website member


2009-03-02 - 12:45:51


hallo,

allereerst bedankt voor je berichtje, wat een mooie vogels mooi strak in de veren nu ik die wildkleuren zo zie denk ik dat het zonde is om er een mutatie in te kweken. een tijd terug had ik een foto gekregen met daarop een khaki x fallow zal hem proberen terug te vinden bij interesse wil ik hem wel mailen. ik weet alleen niet waar ze zitten ik denk in het buitenland.

mvg Niels

waaksens
Website member


2009-03-27 - 21:17:30


Hoi frank

Ik heb zelf geen swift parkieten maar ik zie zelden zulke mooie swiften zelf kweek ik lizard kanaries en pennant rosella,s en cal kuifkwartels maar misschien wil ik nu ook wel een koppel swift parkieten

oli4
Website member


2009-03-28 - 09:09:57


Hey Frank,
Proficiat met je jonge swiften, erg mooie vogels! Zijn alle eieren uitgekomen? Veel succes nog. groetn
oli4

Kilian
Website member


2009-03-29 - 22:44:40


Hy frank,

Gefeliciteerd met de eerste jongen swiften!!.
Hier zijn de 2 koppels ook al bezig met het blok in en uit gaat. Verder heb ik beide poppen al plat op de stok gezien alleen hebben die keren beide mannen niet getreden.

Even afwachten dus wat het word.

Gr,
Kilian

digipeet58
Website member


2009-03-31 - 22:29:26


mooie foto's, die laatste.
prachtig resultaat ook.
wordt dus weer een goed kweekjaar voor je.
geniet ervan en ga zo door.
Peter

frank_ursela
Website member


2009-04-01 - 19:03:56


Hallo Allemaal
Iedereen nog bedankt ,voor het geven van een leuke en positieve reactie op deze site.
En dat het voor ieder een goed kweekjaar mag worden !

m.vr.gr Frank

Rowol
Website member


2009-04-05 - 08:35:22


hallo frank,
bedankt voor je berichtje op mijn voliere!
leuke vogels die swiften! erg actief en mooi ook
mooi dat je er al jongen van hebt man!

suc6 verder met de kweek

groeten Rene

H. Mentink
Website member


2009-04-05 - 10:45:01


Hallo Frank,
Ik zie dat je al de eerste jongen hebt hardstike mooi man. Bij zijn de eersten net aan het leggen.

Groeten Henri.

auke
Website member


2009-04-09 - 09:19:19


Hallo Frank,

Ik zie dat je al jonge vogels hebt, verder nog veel succes met de kweek kom nog wel eens voorbij vliegen.

Mvg Auke.

De groenling 1
Website member


2009-04-15 - 18:56:00


Proficiat met je jonge vogels !
Hopelijk nog meer jonge vogels !!

Mvg De groenling 1


Kilian
Website member


2009-04-15 - 21:41:09


Hoi Frank,

31 jongen al. Dat is toch een goed begin dacht ik zo. Hier voeren ze elkaar en doen pogingen tot treden maar daar blijft het dan ook bij. Beide poppen zitten wel in het blok en er zal straks ook wel wat komen denk ik.

We wachten gewoon af en dan zien we wel weer.

Prachtige foto's ook weer van het jonge grut. Ben benieuwd naar meer zodra dit mogelijk is.

Gr,
Kilian

digipeet58
Website member


2009-04-18 - 10:37:33


Hallo Frank,

ik kwam weer een keer kijken en
nog steeds prachtig.
en al zoveel jongen.
niet mis hoor.
die vogels hebben het maar goed bij jou.
veel plezier weer dit jaar
en blijf genieten van deze leuke hobby.
groeten Peter

Leandro
Website member


2009-04-18 - 12:16:49


Héhé 31 jongen, dat verdient een dikke proficiat.
Hopelijk vliegen ze allen uit en gaat er niets fout.


Mvg,Leandro.

jonok
Website member


2009-04-18 - 22:44:14


Hallo Frank,
Heb me net vanavond hier aangemeld en ben nu al niet achter de PC weg te krijgen wink ;) Zo leuk om te zien en te lezen hoe anderen hun voliëre hebben enzo. Ik ben nog beginnende en heb veel te leren. Vond het leuk om jouw swift verhaal te lezen en te zien. Heb zelf ook 2 swiften. Als het goed is, is het een koppel..Meende dat die fokker mij toen het vleugel verhaal ook heeft laten zien. Ze zitten lief naast elkaar...maar verder niks. Misschien komt dat door de combinatie met de andere vogels? Nja..misschien geduld hebben. Ik kom zeker nog eens jouw voliere bezoeken hier. Suc6 met de kweek verder.
Groetjes Sandra

jonok
Website member


2009-04-23 - 18:24:19


Hallo Frank,
Vandaag heeft mijn man de beide swiften even gevangen en ik ben er achter. Ik heb inderdaad een koppel. Met jouw uitleg in het achterhoofd..de vleugels even gechecked en kloptte inderdaad. De ene had witte stippen..de andere niet (meer). De swiften hebben een bordeauxrode ring..Is dat niet van 2007?
Gr Sandra

liz
Website member


2009-04-26 - 09:28:14


hallo frank

zozo het gaat goed met de swiften of niet.

het ziet er allemaal nog goed en verzorgd uit.
verder suc 6 met de jongen.

reinold

Kilian
Website member


2009-04-26 - 12:00:38


Hoi Frank,

Ik heb vandaag het eerste swiftei gevonden bij het overjarig koppel dat ik had zitten. Nu dus afwachten of er straks eieren bevrucht zullen zijn. (hoop het natuurlijk wel) maar verwacht het eerlijk gezegd niet. Daarnaast zal ik bij het koppel dat ik vorig jaar bij jou heb aangeschaft nog even moeten wachten. Maar ze hebben een blok dus als ze willen dan kunnen ze aan de gang.

Gr,
Kilian

HarryK
Website member


2009-04-30 - 09:50:56


Hallo frank,

Ik heb jou al eerder een berichtje gestuurd. Ik heb ee koppel Swiften waar ik maar geen jongen bij kon krijgen, vorig jaar 3 jongen maar die waren na 2 dagen al dood. Nu heb ik weer 3 jongen en het lijkt goed te gaan, zijn 5 dagen oud en worden goed gevoerd. Ik heb dan ook goede hoop dt het dit keer misschien gaat lukken.

gr Harry

v.baadjou
Website member


2009-04-30 - 23:04:54


Hallo,
Wat een prachtige Swiften.Mijn complimenten!
Als ik ooit in de buurt kom.Zou ik graag eens een kijkje willen komen nemen.
Vele groeten uit Sittard,
Veronique Baadjou

Kilian
Website member


2009-05-01 - 10:39:44


Hoi Frank,

Ondertussen zijn we al 4 eieren verder bij het overjarig koppel en ik wil nog niet te vroeg juichen maar ik dacht toch bij 1 van de eieren iets te zien. Nog even afwachten tot na het weekend en dan hoop ik toch zeker meer te kunnen zien bij de meeste eieren.

De pop van het jonge koppel zit vrij veel in het blok maar heb er nog geen eieren of treedpogingen gezien. Ben benieuwd wanneer zij zullen beginnen.

Gr,
Kilian

oli4
Website member


2009-05-02 - 09:04:37


Hey Frank,

Proficat met je jonge swiften, erg mooie vogels! Ze zien er echt schattig uit. Veel succes.

mvg olivier

johan34
Website member


2009-05-03 - 20:57:45


Dag Frank, Gefeliciteerd met je resultaat. alle koppels jongen! Mijn koppeltje had 3 van de 5 eiren bevrucht. Zijn er twee uitgekomen (grijs dons). Gaat goed met de jongen, afgelopen week geringd. Mijn geelbuiken heb ik helaas niet meer. Begin van seizoen ging de pop dood. Erg jammer.

Veel succes verder dit jaar.

JanDini
Website member


2009-05-03 - 22:27:39


Hoi Frank,
allereerst proficiat je hebt en prachtige vogels en met de kweek gaat het ook prima zie ik ,ik hoop dat er nog meer jongen komen
Ik kweek ook al jaren swiften en doe ook mee met tentoonstellingen maar mijn kweekresultaten zijn per jaar erg wisselend.
Dit jaar 6 koppels opgezet waarvan 3 koppel binnen in broedkooien ,de drie koppels in broedkooien hadden snel eieren en jongen maar helaas liet èèn koppel de jongen doodgaan,
van de andere twee koppels zitten 8 jongen nu op uitvliegen ,maar de drie koppels buiten hebben nog geen eieren maar komen wel in de nestblokken dus misschien?
groeten en veel succes met de kweek
Jan

auke
Website member


2009-05-05 - 11:28:01


Hallo Frank,

Ik zie dat de kweek goed gaat bij jou,dat is mooi.
Bij mij gaat het iets minder heb toch een kleine 7 eieren die niet zijn uit gekomen,het blijft vreemd ze waren volgroeid de kuikens.
Dus dit jaar geen grote nesten , volgend jaar maar weer proberen.
Nou verder nog succes met je vogels.

Mvg Auke

Kilian
Website member


2009-05-07 - 14:02:38


Hoi Frank,

Nog meer goed nieuws.
Het overjarige koppel heeft inmiddels 5 eieren die allen bevrucht zijn. Daarnaast is het koppel dat bij jou vandaan komt ook begonnen met leggen. Vandaag het eerste ei gevonden. Zodra er meer nieuws is zal ik het zeker laten weten.

Mvg,
Kilian

Pico'tje
Website member


2009-05-11 - 06:43:06


Beste Frank,

Hoe gaat het met de kweek, ondertussen al een aantal jongen tot leven gebracht?

Mvg Luc

frank_ursela
Website member


2009-05-11 - 20:42:23


Hallo Mensen
Teneerste ,iedereen nog bedankt voor het geven van een reactie .
Luc ,het gaat inderdaad goed met de kweek ,momenteel 34 jonge swiften en er zijn al weer een aantal koppels die alweer eieren hebben of aanstalte maken om weer te beginnen met de 2e ronde, dus afwachten maar !

m.vr.gr Frank

Kilian
Website member


2009-05-16 - 18:58:35


Hoi Frank,

Het eerste swiftjong is er dan eindelijk. Het overjarige koppel heeft op dit moment 1 jong liggen en een 2de is al aan het volgen.

Het jonge koppel heeft 3 eieren gelegd en deze zijn na schouwen helaas allen onbevrucht. Een volgende ronde nieuwe kansen.

Mvg,
Kilian

Jarno Blom.
Website member


2009-05-18 - 19:01:06


hallo frank.

Dat gaat super met de kweek!
veel jongen, en ook hele mooie jongen!
Veel succes met de 2e kweekronde, en met uw jongen!

Groetjes Jarno Blom.

Pico'tje
Website member


2009-05-19 - 13:18:45


Beste Frank,

Bedankt voor de reactie. Ik vind het zelf ook steeds mooier worden, vooral met een mooi weertje erbij. Ik heb laatst op uw site gekeken. Echt een prachtig broedresultaat tot nu toe!! Ik hoop dat ik ook een beetje geluk mag hebben. laugh :D

Met vriendelijke groeten,

Luc

Mariël
Website member


2009-05-23 - 14:27:28


Hoi Frank,
Bedankt voor je reactie! Swiften zijn inderdaad mooie vogels! Je geeft er ook veel informatie van. Succes met de kweek!

Groetjes Mariël

berre
Website member


2009-05-27 - 20:07:22


wat een prachtige vogels heb je. Zo een prachtige kleuren. Eveneens een mooie voliere. Je kan zien dat de hele familie er plezier aan beleeft. Wat wenst een mens nog meer. Nog een goede kweek verder.
Groeten bert

mooie vogels
Website member


2009-05-29 - 00:10:36


hoi frank
bedankt voor je complimentjes,nee ik klaag niet over mijn vogels ze doen het op moment goed en het kweken ook dus ik klaag niet,maar ziet er bij ook mooi uit en zo te zien mag jij ook niet klagen mooi,ook mooi dat je zoontje ook leuk met de vogels om gaat,hoop dat mijn zoontje dat later ook gaat doen,das is afwachten.maar een goede kweek toe gewenst en misschien spreken we mekaar nog eens.
mvg john

kommie78
Website member


2009-05-29 - 18:58:03


hallo frank,
prachtige grote voliere,
ook leuke vogels(wel heel iets anders dan mijn kleine pietjes)
veel plezier met de vogels en als je nog aan het kweken bent ook nog een goed kweekseizoen gewenst.
groeten


Andyneo
Website member


2009-05-31 - 20:00:08


Hallo,
gewoon geweldig de slikken parkieten,
dank voor de vragen.
Helaas, ik ben het echtpaar is overleden.
Begroeting
Andreas

Balt
Website member


2009-05-31 - 20:34:07


Hoi Frank,
Mooie site met mooie vogels.
Heb ze zelf ook en heb nu voor het eerst 2 jongen bij 1 koppel en nog 5 bevruchte eieren bij een ander koppel.
Ik heb een vraag misschien weet jij daar het antwoord op. Hebben swiften altijd 1 legsel per jaar of kunnen dat er ook meer zijn.

vr.gr.
Baltus


djpas
Website member


2009-06-04 - 13:43:23


hallo frank
ja jij hebt het ook mooi voor me kaar
echt netjes enz en al mooie jongen zie ik
ik heb bij mijn neofhemas ook al jongen
gaat mooi zo met de vogels
en jij ook veel succes met de kweek en jme vogels
vrg pascal

zias
Website member


2009-06-04 - 18:57:26


hoi frank
bedankt voor je complimenten.
bij jouw ziet het er ook prima uit.
een hoop gezelligheid met die swiften.
gr. luuk

jtgford
Website member


2009-06-07 - 13:02:34


Hallo Frank
Prachtig het gaat goed bij jullie,mooie vogels
Ga zo door ook bij ons is het vogel virus over gebracht bij onze dochter`s nu de jongen`s nog.
Nog veel succes.
Groetjes Theo

jonok
Website member


2009-06-11 - 22:50:53


Hoi Frank,
Even genoten van je foto's. Gaat goed he met je swiften. Helaas die van mij..niet zo. De man is ruw aangevallen doo rosella..Maar hij redt het gelukkig wel. Pfff... Rosella's nu ook verwijderd en komen er niet meer in. Maar qua verliefdheidwink ;) tussen mijn 2 swiften...ik kan niks ontdekken..wacht nog 1 jaar en als dan nie wat wordt..maar eens even iets ruilen/verversen oid.

Jij veel suc6 met alles he.
Groetjes Sandra

wilbor
Website member


2009-06-12 - 13:36:54


Hoi Frank.

Ik heb net jou voliëre bezocht en ik voelde een gezonde jaloezie opkomen wat het resultaat betreft met je jonge swiften, prachtig resultaat. Is je van harte gegund en dat je er veel genoegen aan mag beleven.
Gewoon doorgaan zei Barry Stevens vroeger al op de T.V

m.v.g Wilbor

A.de Beer
Website member


2009-06-13 - 14:53:51


Je hebt een mooie site
Gr. A.de beer

johan34
Website member


2009-06-17 - 20:57:41


Dag Frank, Heb twee jongen op stok. De oudervogels hebben een tweede legsel. Even afwachten wat dit wordt. Heb nog steeds een lege ren. Even na de vakantie kijken wat ik hiermee doe.

Groet Johan.
PS. zie ook mijn berichtje hier van 3 mei.

Kilian
Website member


2009-06-18 - 11:12:09


Hoi Frank,

Het overjarige koppel swiften heeft 4 jongen. Deze staan op het punt van uitvliegen. En het jonge koppel is weer opnieuw begonnen na 1 ronde 3 onbevruchte eieren gehad te hebben. Ben benieuwd wat het nu worden gaat.

En ben benieuwd of het overjarige koppel nog een ronde doen gaat.

Verder ben ik wel redelijk tevreden over de kweek. Al had ik toch wel wat meer verwacht als ik eerlijk ben maar dat is van te voren toch niet te sturen wat het weer een leuke uitdaging maakt.

Gr,
Kilian

LoendersB
Website member


2009-06-20 - 17:59:25


Prachtige vogels die swiften, ook prachtig om te zien hoe tam je ze kan krijgen
Werk gewoon verder aan wat je bezig bent dit is om trots op te zijn

Mvg
Bert

Rudy17
Website member


2009-06-25 - 21:47:49


Dank je om naar mijn foto's te kijken en een berichtje na te laten.
Ik heb ook es bij jou gekeken en vind jouw vogels prachtig.
En een goeie kweek gewenst!

Mvg
Rudy

Bok
Website member


2009-06-27 - 17:08:03


Hallo,

Als eerst gefeliciteerd met de vele jonge vogels.
De foto(s) weg laten bij mij is geen bewuste keuze.
Mijn voornemen was een gedeelte te updaten.
Als verwijdert,en nu krijg ik niets herplaatst!?
Dacht aanvankelijk dat het formaat te groot was.
Heb echter de foto(s) verschaald,en nu lukt het nog niet.
Ook normaal JEPEG wat ik anders ook doe.
Ik probeer het wel te achterhalen wat de aanleiding is dat ik geen foto(s) meer kan plaatsen.

Groeten,
Henk.wings
Website member


2009-06-28 - 17:48:55


Hallo Frank,
Dat kun je wel zien dat het goed gaat met de swift-parkieten bij jou, bij mij is het allemaal niet zo goed afgelopen met mijn swiften, mijn popje kreeg legnood en is daaraan overleden, ik heb inmiddels een nieuwe overjarige pop aangeschaft en het klikt goed.
Mijn bonte boeren en taranta's kweken goed.
Ik heb nu... waar ik al jaren lang mijn zinnen heb op gezet... twee onverwante edelpapegaaien besteld , het mannetje komt over een maand thuis en het popje over twee maanden, dus het kan mij niet snel genoeg gaan.

gr Jan.


rufio
Website member


2009-07-05 - 17:45:01


echt mooie vogels
en ze zien erg super gezond uit en goed verzorgd

jonok
Website member


2009-07-06 - 12:18:54


Hoi,
Ben even weer langs geweest. Tjonge wat een jongkies heb jij zeg. Geweldig! Mijn swiften doen niks samen. Ik wil dolgraag ook eens jongkies van hun. Misschien dat ik er eens een stel bij aan moet schaffen. Blijf het leuke vogels vinden.
Groetjes Sandra

De groenling 1
Website member


2009-07-10 - 17:36:20


Proficiat met je 52 jongen !
Doe zo verder zou ik zeggen !

Mvg de groenling 1

De groenling 1
Website member


2009-07-10 - 19:59:30


Ja hoor ik ben wel tevreden met het resultaat !
Maar er zijn nog jongen op komst !
Ik ga in oktober ook mee aan de tt doen !
Vorig jaar had ik 1 kampioen maar toen was het de 1ste keer en had ik er maar 3 mee !
Dit jaar ga ik voor 15 vogels op de show !

Mvg De groenling 1

flubke
Website member


2009-07-12 - 15:43:35


heel mooie swiften

proficiat met je goede kweek groetjes

Ruben89
Website member


2009-07-12 - 17:22:39


hallo,

gefeliciteerd met je jongen, weer een groot aantal. dat zit wel goed bij jou.
succes nog met de vogels en de kweek

mvg, ruben

flubke
Website member


2009-07-17 - 22:17:53


Geweldige vogels.

Ik denk dat dat binnen een paar jaar mijn volgende vogels gaan worden happy :)

welkom01
Website member


2009-07-26 - 16:09:08


hoi frank bedankt voor je leuke reaktie op mijn site jouw vogels zijn ook top mag het volgende broedseisoen nog beter worden mvg geert

taranta kweeker
Website member


2009-07-29 - 07:43:34


super site ik verheug me nu al op na de vakantie dan kom ik een koppel swiften ophalen die ik heb bestel bij je

herman hoekstra
Website member


2009-07-29 - 09:51:03


Hallo Frank
Al 52 jongen prachtig . Ga zo door maar dat komt zeker goed daar bij jully ziet er allemaal zeer goed uit . Groetjes Herman


De groenling 1
Website member


2009-07-31 - 20:46:14


Zo amai !
Het ziet het er echt prachtig uit die jonge swiftjes! Het zijn hele mooi vogeltjes !

Mvg De groenling 1

auke
Website member


2009-08-02 - 21:45:36


Hallo Frank,

Heb nog maar eens gekeken,je hebt supper gekweekt lees ik dat is mooi.
Zijn ook leuke vogels om te zien ,zal nu wel druk zijn in de hokken bij jou met al het jonge spul ,nou nog succes verder.

groetjes Auke.

digipeet58
Website member


2009-08-03 - 12:13:11


Ha Frank,
tijd geleden dat ik ben komen kijken.
wat een goed (broed)resultaat; zoveel jongen.
mooie nieuwe foto's ook.
je zoon ook al enthousiast voor de vogelhobby.
gelukkig is het een onschuldig virus.
groeten Peter

gravaka
Website member


2009-08-15 - 21:42:14


hallo frank.

ziet er erg mooi uit.lijkt me erg mooi om in kolonie te kweken met swiften.maar helaas heb ik daar de ruimte niet voor.

erg mooi idee trouwens met het vastzetten van de wilgentakken.

grtz yvonne

Kilian
Website member


2009-08-23 - 20:48:23


Hy frank,

Thx voor je bericht in het gastenboek op mijn website. En er zijn nog maar 2 koppels over. De man van het 3de koppel lag ineens strak in de hoek en de pop ging hem al snel achterna. Toch heb ik van de swiften 6 jongen mogen krijgen. Overigens maar van 1 koppel. Het koppel van jou heeft wel eieren gelegd maar deze waren niet bevrucht.

Op dit moment nog 2 jongen in het blok.

Mvg,
Kilian

BRILJANTE VALK
Website member


2009-08-24 - 23:02:26


Hoi Frank

Heel veel succes met je nieuwe aanwinst.Waar blijven de foto´s (-:
Je volieres en je swiften zien er goed uit.Mooie forse swiften lijkt me.
Veel plezier nog van deze mooie hobby,

Grtn Peter.

Jan Elegant
Website member


2009-08-25 - 09:54:04


Hey Frank.

De voliere van jou mag er ook wezen.
Mooie vogels heb jij ook.


frank_ursela
Website member


2009-08-25 - 12:07:57


Hallo Mensen
Iedereen nog bedankt voor het geven van een reactie.
Peter,hierbij ook de foto's van mijn nieuwe aanwinst.
m.vr.gr Frank

taranta kweeker
Website member


2009-09-01 - 11:34:42


he frank het gaat super met mijn swiften ze hebben het erg naar hun zin ik hoop dat ik volgen jaar wat jongen van dit koppel mag verwachten dan hoor je het nog

mvg taranta kweker

liz
Website member


2009-09-05 - 12:49:26


hallo frank

dank je wel voor de complimenten.
maar ik zie dat je een goed kweek seizoen heb gedraaid.
en heb je alweer nieuwe koppels samen gesteld en de jonge vogels alweer kwijt.
ik heb zelf erg veel schik met de rosella.
we spreken elkaar wel weer eens via arena.

reinold

oli4
Website member


2009-09-09 - 11:55:32


Hey Frank,
Je nieuwe swift faded is echt heel knap. Hopelijk volgend jaar jongen! Heb mijn klein broertje van 11 je site op vogelarena laten zien. Hij is zot van swiften en werd echt gek toen hij al je prachtige vogels zag. Dus zal ik voor hem plaats moeten maken voor een koppeltje.
oli4

Mark Honsbeek
Website member


2009-09-10 - 11:46:40


zeer mooie uitgebreide voliere,

Schitterend!

mark honsbeek

harmvo
Website member


2009-09-12 - 21:43:17


jouw voliere mag er ook zeker wel wezen net als je vogels,

ook leuk om te zien dat je elk jaar meer jongen kweekt, is dit ook met hetzelfde aantal kweekkoppels?

succes..

martinbos
Website member


2009-09-13 - 11:52:09


hallo frank, bedankt voro je reactie..
Je hebt inderdaad zeer mooie swiften.
Mijn collies zijn momenteel flink aan het kweken. doe er helemaal niks aan.
Geen extra voer of licht helemaal niks. Maar eieren in overvloed, terwijl de jongen nog in nestkast slapen bij de ouders!!
MNaar zeer mooie foto's gr martin

parkelaar
Website member


2009-09-19 - 22:40:28


ik kijk wel vaker ff op je voliere, en iedere keer zie ik weer een mooi hobby die prachtig uitgevoerd word!!

Eduard_nl
Website member


2009-09-24 - 14:36:20


bedankt voor het compliment op mijn vogels.Ziet er allemaal top uit bij je, mijn complimenten !
alvast een goede kweek voor 2010.
groetjes van Eduart

petro
Website member


2009-09-28 - 09:28:01


ziet er weer goed uit,veel succes met de nieuwe pop en de rest van je vogels.

marc1
Website member


2009-09-29 - 21:29:05


frank, ben altijd onder de indruk van je gedrevenheid,ik denk doordat je je richt op 1 vogelsoort, je een expert in hart en nieren bent.

ThomasO.
Website member


2009-10-01 - 20:39:59


Zo hé! Wat een vogels! Je voliere staat er mooi bij. Lichtenvoorde is inderdaad vlakbij! Ik zag dat je de swiften in koloniebroed kweekt, leuk! Ben je ook wel eens te zien op vogelshows in de buurt?

Groeten!

frank_ursela
Website member


2009-10-03 - 14:35:45


Hallo Mensen
Iedereen nog bedankt voor het geven van een reactie !!
Thomas ,Ik kom met mijn swiften niet op een vogelshow ,omdat de vogelshow vaak op het einde van het jaar is ,laat ik mijn swiften liever rustig buiten in de voliere zitten + is het altijd oppassen met ziektes etc.
m.vr.gr Frank

Pico'tje
Website member


2009-10-07 - 17:31:41


Bedankt voor je reactie. Er is veel veranderd in vergelijking tot vorig jaar. Heb nu een heel andere collectie vogels zitten. En ik ben er nog niet klaar mee. Ik wil namelijk nog wat vaste koppels op gaan stellen.

En.. een goed kweekseizoen gehad dit jaar?

Gr.
Luc

De groenling 1
Website member


2009-10-11 - 13:24:14


Hallo frank,

Heel mooi die faded pop. Hopelijk volgend jaar vele jongen. Bij mij kan ik de vogels niet laten stoppen. Ze bouwen altijd nesten die ik nooit vind in de bosjes. Weer vier jonge zebravinken happy :)

Doe zo verder !!

Mvg De groenling 1

bathoorn
Website member


2009-10-16 - 15:53:46


Hallo Frank.

Bedankt voor je reaktie.
Ik heb dit jaar geen jongen gehad.
We hebben 2 span nieuwe vogels gekocht. De geelvoorhoofd amazones en de geelwang amazones.
We hopen dat we volgend jaar jongen krijgen.

Het ziet er bij jou ook perfekt uit. Ga zo door.

rixt
Website member


2009-10-18 - 20:34:36


Hallo Franf,
Bedankt voor u reactie, dit waren nog wel mijn oude hokken,nieuwe zijn in aanbouw.
Ziet er bij u ook zeer goed uit en wat een jongen dit jaar!

Bernard Nyenhuis.


eckers
Website member


2009-10-24 - 15:36:18


hallo frank,
jij hebt ook zeer veel mooie en duidelijke foto,s van je swiften,ook een mooie omschrijving,zo te lezen heb je dit jaar een goed kweek siezoen gehad
ik heb het altijd prachtige vogels gevonden die swiften,veel succes met je hobby,en op naar het volgend kweekseizoen,
groetjes jan willem

Marc_o
Website member


2009-10-29 - 15:52:59


Hallo Frank,

Bedankt voor de leuke reactie, heb sinds kort ook een koppel gele roodbuik opaline turquoisines, hiermee wil ik komend jaar mee gaan kweken. De swiften zien er prachtig uit, leuk om te zien dat Max er ook plezier in heeft.

Groetjes,

Marco

postvogel
Website member


2009-11-01 - 14:48:33


Hallo Frank,

Bedankt voor je reactie,ik heb je site nu ook bekeken,ziet er zeer goed uit en veel nuttige informatie ook.
Swiften zien er goed uit en je kweekt er goed mee nu hopen dat je mutatie's gaat kweken.
Groet Chris.

red rumped mark
Website member


2009-11-02 - 18:14:33


hallo ik ken iemand in belgie die verschillende swiften koppels heeft met de rode borst en olijf mutatie mocht je interesse hebben voor contact met deze zoek ik het wel even voor je op
groetje marc trouwens mooi verzorgde vogels heb je

frank_ursela
Website member


2009-11-02 - 19:07:06


Hallo
Iedereen nog bedankt voor het geven van een reactie.
Marc: uiteraard heb ik wel interesse in de persoon die kweekt met swift mutaties , heel attent van je.
Bedankt nog daarvoor !!
m.vr.gr Frank

wilbor
Website member


2009-11-07 - 13:39:38


Hallo Frank

Krijg net het blad van de Parkieten Sociëteit in de bus en ziet dat er een artikel over swiften in staat door jou geschreven. Ik wil je daarmee complimenteren met de duidelijkheid waarmee je dit hebt geschreven. Ik denk voor de mensen die met swiften willen beginnen daar veel lering uit kunnen trekken.

M.v.g Joop Wildschut. [wilbor]

frank_ursela
Website member


2009-11-07 - 17:13:37


Hallo Joop
Bedankt voor je reactie.
Klopt , ik sta momenteel met een eigen artikel in de Parkieten Societeit (maand November 2009 ).
Dit artikel is door mij zelf geschreven , en zou het inderdaad prachtig vinden dat mensen hier lering uit trekken , en zodoende veel opsteken wat betreft de omgang met de swiftparkiet.
Veel succes.
m.vr.gr Frank

edou
Website member


2009-11-07 - 19:43:21


hallo frank,

heb je stukje ook gelezen,

helemaal top

gr edou

H. Mentink
Website member


2009-11-08 - 10:04:24


Hallo Frank
Mooi stukje in de parkieten societeit.
Henri.

jtgford
Website member


2009-11-08 - 13:25:04


Hallo Frank
Heb het ook gelezen in parkieten societeit.
Ziet er goed uit
mvg Theo

Rik
Website member


2009-11-08 - 20:28:45


Ha Frank!

Bedankt voor je reactie op mijn voliére. Wat ziet jouw voliére er goed uit! Ik had voorheen alleen agaporniden maar ben momenteel arg gecharmeerd van pyrrhura's. Net als de Swiften van jou....erg grappigge vogels!

Mijn zoontje is nu 3,5 jaar. Hij wil niets van mijn agaporniden (taranta's) weten. Ik zie het al...dat ligt niet aan mijn zoontje maar aan de vogelsoort. Mischien moet z'n vader maar een keer overstappen naar Swiften! Geweldige beesten!

wimpie
Website member


2009-11-09 - 20:09:13


Hoi Frank.
Bedankt voor je reactie,je hebt het super voor elkaar!!
Veel succes.
Gr Benno.

Kilian
Website member


2009-11-10 - 10:16:55


Hoi Frank,

Hoe is het er mee? Ondertussen al wat meer in contact gekomen met mutatie kwekers? Hier gaat wel goed. Heb de grasparkieten overigens van de hand gedaan en heb nu alleen de swiften + enkele papegaaien.

Mvg,
Kilian

Kilian
Website member


2009-11-10 - 21:47:49


Hoi Frank,

Jah bij mij ook alles prima. En nee ben niet lid van pc. Jammer had wel leerzaam geweest. Misschien dat ik het artikel nog kan lezen door een blad te lenen van iemand hier uit de buurt.

Mvg,
Kilian

Gerjan kroneman
Website member


2009-11-11 - 20:36:35


Hallo frank
Wat een mooie grote parkieten
Een mooie felle kleur groen en dat rood maakt het helemaal af.
Veel succes met kweken
Gr Gerjan

redbul
Website member


2009-11-13 - 09:15:56


Merci dat je myn vogels mooi vindt,met myn grasparkieten had ik 52jongen met myn andere vogels volgend jaar 1ste keer dat ik ga kweken.
Ik heb die nog maar een paar weken.
Ik vind jou vogels ook mooi en leuk van kleur.
Zelf wou ik deze ook aanschaffen,misschien volgend jaar.
Eerst mijn kweek afwachten want het is voor mij allemaal nieuw.
Vele groeten david

schriemer33
Website member


2009-11-14 - 19:07:43


Dag Frank .

Dat ziet er weer super mooi uit hoor .
Dat zijn mooie jonge vogels ,die je hebt gekweekt.
Zo te zien is het ook een mooie hobby voor je zoon ,super .

Groeten jitze schriemer


RICHARDVHASSELT
Website member


2009-11-15 - 08:28:58


HOI FRANK JE HEBT EEN MOOI VERHAAL IN HET BLAD STAAN MOOI GEDAAN EEN COMPLIMNENT WAARD.

GR RICHARD

nah
Website member


2009-11-18 - 08:21:26


hoi frank,ziet er fantastisch uit jouw voliere en de vogels.echt schitterend hoor een koppel met 5 jongen bijelkaar.mooi gezicht, ook dat e zo tam zijn trekt mij wel. ik heb ook vaak gedacht om een koppel van deze vogels in een gedeelte van mijn voliere te plaatsen, maar maken deze soort geen lawaai, zodat ik problemen met de buurt krijg.? leuk om naar te kijken

frank_ursela
Website member


2009-11-18 - 18:55:02


Hallo mensen
Allemaal nog bedankt voor het geven van een leuke en positieve reactie.
HAN: de swiftparkiet is een sociale vogel met weinig lawaai ,daar zul je zeker geen problemen door krijgen in de buurt.
m.vr.gr Frank

skb93
Website member


2009-11-25 - 19:23:57


hallo frank

mooie voliere en vogels heb je daar.
mijn complimenten.

mvg kevin

auke
Website member


2009-11-26 - 11:52:52


Hoi Frank,

Bedankt voor je reactie bij mijn voliere,ziet er bij jou ook toppie uit.
Ook wat je in de P.S. hebt geschreven is goed onder woorden gebracht hoe je met de swiften kunt kweken.
Dus denk ik dat er wel meer mensen zijn die de swift parkiet gaan houden.
Nog veel succes met je vogels.

Groet Auke.

bram en jake
Website member


2009-11-30 - 19:13:05


hoi frank

bedankt dat je iets hebt geschreven bij mijn voliere. jou voliere is echt geweldig mooi en die swiften van jou zijn helemaal toppie.

groetjes bram

populier
Website member


2009-12-02 - 13:44:30


Hallo Frank,

Ze zien er weer super uit de vogels en de hokken natuurlijk.

En zo te zien een flinke stijgende lijn in het aantal gekweekte jongen dit jaar, ga zo door!

Nog bedankt voor je reactie bij mijn voliere.

Groeten michael.

Galah
Website member


2009-12-14 - 22:00:03


Hoi Frank,

Allereerst zeer bedankt voor de positieve commentaar! Vriendelijk van je.

Je hebt een hele collectie swiften! Zitten enkele zeer mooie vogels tussen vind ik. Swiften vind ik al langer mooie vogeltjes. Ik ben aan het denken om misschien volgend jaar toch een koppel aan te schaffen? Zou je mij wat meer uitleg willen geven via pm?

Nick.

petro
Website member


2009-12-18 - 19:54:37


hoi,
van deze kant ook fijne feestagen en een goed 2010 gewenst

Bok
Website member


2009-12-18 - 20:39:25


Hallo,

Ziet er weer top uit daar bij jullie.
Volgend jaar veel succes met de kweek, en alvast fijne feestdagen en een goed 2010 toe gewenst.

Groeten,
Henk.

tuinman222
Website member


2009-12-18 - 20:56:22


ik wens jullie fijne feestdagen en een goed broedjaar 2010 toe gerard

liz
Website member


2009-12-18 - 21:03:50


hallo frank

ook van deze kant prettige feestdagen,
en een goed voorspoedig kweekjaar 2010 toegewenst.

groetjes reinold

edou
Website member


2009-12-18 - 23:02:20


hallo frank,

ook jij vast goede dagen een goed 2010 gewenst, ik denk trouwens dat ik volgend jaar maar eens bij je langs moet komen, aangezien ik de swiften steeds mooier ga vinden!!

skb93
Website member


2009-12-19 - 03:01:05


hallo frank

ook voor jou fijne feestdagen en goed (kweek)jaar 2010 veel succes.

mvg kevin

rixt
Website member


2009-12-19 - 11:58:01


Hallo Frank,

Was een mooi artiekel in de PS.
Voor u ook prettige feestdagen en een heel goed vogel jaar in 2010.
vr gr. Bernard

Neophemagek
Website member


2009-12-19 - 13:50:24


Hoi Frank ook vanuit hier prettige dagen en een swiftvol 2010

oli4
Website member


2009-12-19 - 15:23:08


Hey Frank,
Bedankt voor je reactie. Ook voor jou prettige dagen en een heel leuk komend jaar.

mvg
oli4

HarryK
Website member


2009-12-19 - 16:27:15


Frank jij en jou familie heel prettige feestdagen en een heel goed 2010 toe gewenst

gr Harry

cindel
Website member


2009-12-19 - 17:02:47


Zeer mooi verblijf en prachtige vogels heb je daar. is niet zo ver van hier .

fijne feestdagen en een gezond en goed kweekjaar in 2010

auke
Website member


2009-12-19 - 17:04:33


Hallo Frank,

Vanaf deze kant ook prettige kerstdagen en een gezond 2010 toe gewenst.

Groet Auke

kommie78
Website member


2009-12-19 - 19:52:13


Een goede kerst en een goed jaar gewenst in 2010. Ook met de vogels

kommie78

barry
Website member


2009-12-19 - 23:14:12


Frank,

Prachtig mooie swiften
en natuurlijk netjes voor elkaar

Prettige feestdagen en een goed uiteinde

Barry

populier
Website member


2009-12-20 - 10:46:22


Hallo Frank,

Jij en je familie ook hele fijne feestdagen en een vruchtbaar 2010.

Groeten Michael.

postvogel
Website member


2009-12-20 - 11:38:32


Hallo Frank,

Goed gekweekt weer dit jaar en nu dus meer naar de mutatiekweek.
Veel succes daarmee,alvast fijne feestdagen en een goed kweekjaar 2010 toegewenst.
Groeten Chris.

H. Mentink
Website member


2009-12-20 - 12:01:24


Hallo Frank.

Ook jullie fijne feestdagen en ook een goed kweek jaar voor 2010.

Groeten Henri.

Kilian
Website member


2009-12-20 - 14:05:05


Hoi Frank,

Bij mij gaat alles tot op heden goed. Bij jou ook?
Tevens ook fijne feestdagen en een goede kweek voor 2010 gewenst.

Mvg,
Kilian

Jarno Blom.
Website member


2009-12-20 - 19:45:58


hallo frank,

Bedankt voor uw reactie.
Het ziet er bij u ook zoals altijd weer super uit.
Kwaliteit speelt een grote rol bij u denk ik anders had u niet in het mooie blad gestaan! en wel op de voorpagina zelfs! mijn complimenten.

alvast fijne kerstdagen en een gelukkig 2010 toegewenst, en natuurlijk op een goed kweekjaar in 2010!

Groetjes Jarno Blom.

ej roelofs
Website member


2009-12-20 - 19:57:57


prettige feestdagen en een goed nieuw kweekseizoen gewenst

mvg erwin roelofs

taranta kweeker
Website member


2009-12-20 - 20:14:34


he frank ik heb het koppel gekocht van meneer bunder uit belgie dus hopen dat het lukt volgend jaar maar goede kerstdagen gewenst en een goed kweekjaar 2010

butje

Galah
Website member


2009-12-21 - 11:11:16


Hoi Frank,

Voor u hetzelfde gewenst! Prettige kerstdagen en de beste wensen voor 2010. Hopend op veel mooie jonge swiften!

Nick

Marc_o
Website member


2009-12-21 - 11:54:24


Hoi Frank,

Ook jij fijne feestdagen en een gezond en gelukking 2010. Hopend dat 2010 voor ons alle een fijn kweekjaar wordt.

Groetjes,

Marco

gravaka
Website member


2009-12-21 - 15:21:55


hallo frank

voor jou ook hele fijne feestdagen en een goed uiteinde!
en hopend op een goed kweekjaar in 2010!

bij mij is de kweek zoals je hebt kunnen lezen alweer begonnen!mag niet klagen over de resultaten tot nu toe.de swiften bezoeken het blok maar doen (verwacht) nog niks!

grtz yvonne

Jan Elegant
Website member


2009-12-21 - 15:30:50


Hey Frank,

Bedankt voor je reactie,ook voor jou nog fijne feestdagen en een goed 2010 toegewenst.
Groet Jan Elegant.

Pico'tje
Website member


2009-12-22 - 10:21:19


Beste Frank,

Ja, van hetzelfde hea. Hopelijk wordt het een mooi kweekjaar.

Met vriendelijke groeten,

Luc

wimpie
Website member


2009-12-22 - 10:39:48


Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2010.en een goede kweek.
Gr Benno

ThomasO.
Website member


2009-12-22 - 19:10:02


Hoi Frank!
Bedankt he! Heb inmiddels een aantal broedkooien in elkaar geknutseld en een jongenvlucht geïnstalleerd! Morgen komen er waarnschijnlijk wel foto's online.

Ook prettige feestdagen toegewenst!!

Thomas

Eduard_nl
Website member


2009-12-23 - 00:30:32


Bedankt voor je complimenten.
Je hebt het ook mooi voor elkaar.
Het ziet er allemaal netjes uit en je hebt mooie vogels.
Ik wens jou veel kweekplezier met de vogels.prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Met vriendelijke groeten
Eduard

wilbor
Website member


2009-12-23 - 23:27:59


Hallo Frank.

Dank voor je goede wensen, eveneens wens ik jou en je gezin alle goeds toe met veel gezondheid en kweekplezier in 2010.

m.v.g. Joop Wildschut

frank_ursela
Website member


2009-12-24 - 11:32:07


Iedereen die op deze site heeft gekeken en/of een reactie heeft gegeven: BEDANKT !!!

ALLEMAAL FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED (KWEEK)JAAR 2010.

m.vr.gr Frank

vingerhoed
Website member


2009-12-25 - 09:35:28


Hoi Frank,

ik wens jou en je gezin fijne feestdagen en een gezond 2010. Veel kweekpkezier en een top 2010 vogeljaar

mvg raymond

raymonddinjens
Website member


2009-12-26 - 23:18:41


Hoi Frank. Bedankt voor je ber.
Jij ook de allerbeste wensen voor 2010. Laten we zorgeloos kunnen genieten van onze prachtige hobby. Groetjes uit het diepe zuiden. Raymond.

forpus1
Website member


2009-12-27 - 17:10:25


hallo Frank!

Bedankt voor je reactie op mijn voliere! je hebt het goed voor elkaar met de swiftparkieten!

Een goed en gezond 2010!

Mvg Cor


red rumped mark
Website member


2009-12-30 - 18:17:48


hallo frank fijne nieuwjaar gewenst
en mooie kweek 2010

dun grijzeroodstaart
Website member


2009-12-31 - 14:39:19


ook een heel goed uiteinde voor 2009 en een super goed kweekjaar voor 2010 .....

gr

Tim

De groenling 1
Website member


2010-01-01 - 21:29:28


Veel succes met de kweek in 2010

Mvg Mathias

loribreeder
Website member


2010-01-04 - 18:59:28


Hoi Frank

de beste wensen en een goed kweek jaar in 2010

Gr Idalgo

ringneck
Website member


2010-01-05 - 21:15:36


Hallo Frank,

Bedankt voor je leuke reactie.
En mijn complimenten voor jou vogel bestand.
En het onderkomen van de vogels ziet er ook schitterend uit.
Ik wens jullie een goed kweekseizoen en veel plezier met jullie hobby.

gr Henry van Oene

eckers
Website member


2010-01-09 - 12:30:55


hallo frank,
een beetje laat,maar nog een goed en gezond 2010,en dat het een goed kweekjaar mag worden,
groetjes jan willem

parkietengait
Website member


2010-01-14 - 19:59:12


hallo frank en ursela bedankt voor je reactie ziet er zeer netjes uit bij jou heb het verhaal in de ps ook met veel plezier gelezen ga zo door!!! ps: een goed kweek seizoen gewenst grt gert morsink

mooie vogels
Website member


2010-01-16 - 23:07:18


hoi frank
een late reactie,maar beter laat dan nooit,een gezond en gelukkig 2010 toe gewenst,en natuurlijk een goed kweek jaar.

gr john

welkom01
Website member


2010-01-20 - 18:24:02


hoi frank heb even je fotos bekeken mooie vogels die swiften hoop op een goede kweek 2010

jonok
Website member


2010-01-23 - 18:35:37


Hoi Ftank,
T was een poosje geleden dat ik hier ingelogd was sad :( Maar heb even weer je site bezocht. Leuk zeg..Die faded kleur swift. Ben benieuwd of het me dit jaar gaat lukken met de swiften..I hope so happy :) Wens jou ook een succesvol jaar!
Groetjes Sandra

oli4
Website member


2010-01-26 - 08:46:55


Hey Frank,
blijft leuk om je site te bezoeken. Indien mijn grootvader kolonkweek met swiften zou doen, zou jij dan altijd een oneven aantal paartjes houden, of gewoon steeds meer dan twee paartjes zodat er ruzie is tussen twee paartjes, er een derde zich mee kan moeien. Ze krijgen een voliere van 4.5 breed, 6lang en 3hoog.
groetjes olivier

frank_ursela
Website member


2010-01-26 - 11:39:57


Hallo Olivier
Bedankt voor je reactie.
Ikzelf heb in het verleden alleen maar koloniekweek gehad in een voliere van 7.00m x 3.60m x 2.00m met 6-7 kweekkoppels swiften.
De kweekresultaten waren redelijk goed te noemen, maar mijn ervaring is wel het beste om de swiftparkieten per koppel apart te houden ,waarbij de controle ook beter is.
Natuurlijk met de afmetingen van de voliere ,van je grootvader is het uiteraard wel goed mogelijk om met 6-7 koppels swiften in koloniekweek te gaan kweken.
Dus hierbij speelt het oneven aantal koppels geen rol.
Hang in het kweekseizoen wel 2 nestkasten per koppel in de voliere ,zodat ze ruim de keuze hebben om een geschikte nestkast uit te zoeken.
Veel succes.
m.vr.gr Frank

merten
Website member


2010-02-28 - 20:26:36


hallo frank mooie site mooie vogels die swiften,ik zelf kweek met bourks,splendid en eleganten die ik nu in kweekkooien heb zitten, dus ik heb nu ruimte in mijn buiten voilere van 3 mtr lengte 0,70 mtr breed en 1,80 mtr hoog met binnenhok waar in een kanarie man en twee poppen ,nu kan ik een koppel swiften kopen kunnen deze bij elkaar groeten merten

frank_ursela
Website member


2010-02-28 - 21:15:07


Hallo Merten
Bedankt voor de complimenten ,in de ruimte die je aangeeft is het zeker mogelijk om swiften samen met de kanaries te houden.
Swiftparkieten zijn actieve sociale vogels ,en zeker niet agressief.
Veel succes.
Mvg Frank

merten
Website member


2010-02-28 - 22:28:30


ok bedankt voor je snelle reaktie, laat je ter zijner tijd mijn resultaten weten, met voor mij deze nieuwe soort vogel. met vr groet merten

Kilian
Website member


2010-03-05 - 11:17:41


Hoi Frank,

Van de week een 3de koppel swiften aan mijn bestand toegevoegd. Vorig jaar had ik al 3 koppels zitten maar toen is me 1 koppel vrij snel achter elkaar overleden.

Het zijn overjarige vogels van 2008 dus dit jaar kweek ik met wat geluk uit 3 koppels mooie jongen.

Gr,
Kilian

svg123
Website member


2010-03-16 - 21:34:37


hallo,
ik heb in mijn buitevoliere 4 koppels grasparkieten en 2 kakarikimannen, kan ik hier een koppel swiftparkieten bij zetten, want ik vind het zo'n mooie vogels.

frank_ursela
Website member


2010-03-17 - 19:39:03


Hallo svg
Swiftparkieten zijn sociale en ondernemende vogels , die wel enige ruimte nodig hebben om goed tot hun recht te komen.
Als je buitenvoliere ruim genoeg is ,zou het mogelijk zijn.
Maar hou de kakarikimannen wel in de gaten , kunnen soms storend zijn.
Veel succes.
Mvg Frank

Leandro
Website member


2010-03-17 - 20:37:24


Hallootjes

De nieuwe foto's zien er weer zeer mooi uit.
Veel succes met de kweek =)

Groetjes.

svg123
Website member


2010-03-17 - 21:52:26


Hallo,
Kan ik een koppel swiftparkieten bij de zebravinken zetten of gaat dat niet goed. Ik zat er eerst aan te denken om er turquoisineparkieten bij te zetten, maar als swiftparkieten ook kunnen moet ik nog even denken welke ik wil.

frank_ursela
Website member


2010-03-18 - 18:48:53


Hallo svg
Als de voliere ruim genoeg is ,kun je swiftparkieten met zebravinken houden.
Maar met een koppel turquoisineparkieten is dit ook goed mogelijk.
Hou er namelijk rekening mee , dat de jonge vogels ook leefruimte nodig hebben.
Hang ook meerdere nestkasten in de voliere ,zodat de vogels een keuze kunnen maken.
Veel succes .
Mvg Frank

keizer
Website member


2010-03-19 - 21:01:31


Ziet er superr uit Frank, ook lekker veel info erbij. Heb zelf (nog) nooit swiften gehad, misschien komt het er ooit nog eens van..

auke
Website member


2010-04-07 - 09:29:04


Hallo Frank,

Bedankt voor je reactie ,heb de eeste rosebourks geringt het begin is er.
Zie dat het bij jou ook al van start is gegaan ,succes nog met de kweek.

Groet Auke.

Kilian
Website member


2010-04-13 - 17:56:06


Hoi frank,

Zie dat je al weer het een en ander in de blokken hebt zitten/liggen. Bij mij kwam ik er vandaag achter dat 1 koppel 2 eieren liggen had. De swiften zijn dus ook begonnen.

Ben erg benieuwd hoeveel jongen je dit jaar op stok gaat krijgen.

Mvg,
Kilian

Kilian
Website member


2010-04-26 - 11:08:13


Hoi Frank,

Inderdaad de 3 koppels op eieren. 1 koppel (vorig jaar ook al jongen) is uitgelegd en heeft 5 eieren liggen waarvan 4 bevrucht. De 2 andere koppels beide van 2008 zijn nog aan de leg dus nog even afwachten.

Gr,
Kilian

oli4
Website member


2010-05-09 - 18:32:34


Mooie nieuwe foto's Frank,
wel wat streng he happy :)
Je gaat dit jaar een mooie kweek hebben zo te zien. Veel succes.

oli4

frank_ursela
Website member


2010-05-09 - 20:35:30


Hallo Olivier
Bedankt voor je reactie.
Inderdaad een beetje ,,streng", maar met de nieuwe foto's was het al moeilijk genoeg om de jonge swiften er goed op te krijgen ,toch mijn best gedaan.

Momenteel 24 jonge swiften , een goed begin van het kweekseizoen.
Maar het is altijd weer afwachten hoe het verder verloopt?
Mvg Frank


Kilian
Website member


2010-05-14 - 10:31:54


Hoi Frank,

Zeker weer een mooi begin met 24 jongen. Hed hier wel weer pech hoor. 3 koppels op eieren zitten. Het overjarige koppel alle 5 bevrucht 2 uitgekomen en alle 2 dood helaas. De pop ziet er ook zeer slecht uit. Heel mager en zit veel bol borstbeen steekt er duidelijk uit. Heb nu ff ontworming gedaan maar vrees het ergste.

De 2 andere koppels beide 2008 4 eieren allen bevrucht. 1 koppel nu met 2 jongen andere 2 zijn afgestorven en de andere 3 die nog moeten uitkomen en dus 1 afgestorven.

Het weer zal denk ik meespelen maar na een goed jaar is dit toch wel weer even jammer.

Gr,
Kilian

frank_ursela
Website member


2010-05-14 - 17:06:47


Hallo Kilian
Wat een pech ,en dat dit nu met de kweek moet gebeuren.
Hopelijk gaat de pop het redden ,dan maar een nest verliezen , wel jammer natuurlijk.
De weersomstandigheden op dit moment zijn ook niet echt ideaal , koude en vochtige nachten.
Ook overdag is het nog veel te fris ,wat de vogels niet altijd ten goede komt.
Toch veel geluk met je swiftparkieten.
Mvg Frank

Kilian
Website member


2010-05-18 - 22:16:19


Hoi Frank,

Het popje heeft het inderdaad niet overleefd. Had het min of meer al aan zien komen. Baal er idd van dat het nu net midden in het kweekseizoen gebeurd maar het is niet anders. Had er dit seizoen wel wat van verwacht gezien ze het vorig jaar al goed heeft gedaan. Al is het ene het andere jaar niet.

Een nieuwe pop voor deze man zoeken is geen optie.
Heb daarnaast toch nog 2 koppels van 2008 die het beide nu ook doen dus ga ik hier mee verder.

Vandaar dat de man dus te koop staat.

Gr,
Kilian

edou
Website member


2010-06-03 - 06:55:15


hallo frank,

hoe gaat hetmet de kweek?

frank_ursela
Website member


2010-06-04 - 19:23:55


Hallo Edou
Na een lange en koude winter zijn de swiften ook enkele weken later begonnen ( nu half Maart )dan andere jaren.
Toch zijn er momenteel al een aantal jongen op stok gekomen , namelijk 24 + nog 2 jongen in blok.
Vele poppen hebben nu alweer eieren of maken aanstalte om te beginnen aan de 2e ronde.
Zelfs mijn koppel wildkleur x Faded , hebben deze week hun 1e ei gelegd.
Dit is voorlopig het kweekresultaat, afwachten dus.
Mvg Frank

Kilian
Website member


2010-06-13 - 16:06:26


Hoi Frank,

Heb gisteren de jongen onder gelegd gezien er geen tot bijna niets aan voer meer in de krop zat. Nu heb ik vanmorgen gekeken en toen hadden alle 4 de jongen geen voer meer in de krop terwijl ik daarvoor nieuw gevoerd had.

Heb toen direct de keuze maar gemaakt om de jonge bij te voeren met lorifood en nu dus afwachten of de pop weer voeren gaat. Anders blijf ik bij voeren met lorifood totdat ze uitvliegen.

Baal er in ieder geval goed van en hoop deze jongen wel op stok te krijgen gezien het 3 poppen zijn en 1 man.

Gr,
Kilian

Kilian
Website member


2010-06-14 - 10:42:40


Hoi Frank,

Ook het niet leuke deel is onderdeel van onze hobby. De 4 jongen doen het zoals het er nu naar uit ziet toch aardig dus heb min of meer wel goede hoop op een klein succesje dit jaar.

Lukt het niet dat heb ik het in ieder geval geprobeerd en is het gewoon jammer.

Gr,
Kilian

AUKEBERGSMA
Website member


2010-06-18 - 22:52:01


vind het verbazend hoe iemand zich op 1 vogelsoort kan befreaken en anderen daarmee lastig valt. swiftparkieten zijn geen loris! loris zijn interessant, ik vind uw swiftparkieten heel erg saai! en met mij velen denk ik anders werden ze meer gehouden wat dus niet zo is. veel succes met uw swiftparkiet zelf bent u niet zo swift vinden wij.

frank_ursela
Website member


2010-06-19 - 12:59:12


Hallo Auke
Een merkwaardige reactie ,voor mij zijn dit prettige en prachtige vogels om te houden.
Zo ieder zijn mening , maar goed dat de realiteit anders is ,gezien de vele leuke en positieve reactie's die ik krijg.
Veel succes.
Mvg Frank

Kilian
Website member


2010-06-19 - 20:47:21


Hoi frank,

Ik ben van mening dat Auke niet weet hoe leuk swiften kunnen zijn. Echter zoals je zelf aangeeft heeft een ieder zijn eigen mening maar deze vind ik nogal vreemd.

Daarnaast ben ik blij met kwekers zoals jou die zich volledig concentreren op 1 soort en vervolgens kwaliteit vogels op stok krijgen.

Natuurlijk heeft een ieder zijn eigen persoonlijke voorkeur maar dat betekend niet dat hij zo'n vage reactie geven moet aan een mede hobbyist. Iedereen ervaart deze hobby op zijn manier en voert deze uit op zijn manier.


Maar om even terug te komen op de reden van mijn bericht:

Het is nu een week geleden dat de 4 jonge swiften zijn verstoten en dus tevens een week geleden begonnen met handopfok. Tot op heden toe doen ze het alle 4 zeer goed. Ze eten alle 4 al redelijk zelfstandig van het eivoer en de trosgierst word ook al aardig aangebroken. Tussen door krijgen ze overigens nog steeds lorinectar.

Mvg,
Kilian

frank_ursela
Website member


2010-06-20 - 21:57:36


Hallo Kilian
De reactie van Auke is voor een vogelliefhebber moeilijk te omschrijven.
Hij geeft weinig blijk van waardering richting de swiftparkiet.
Ik begrijp ook niet goed wat hier de bedoeling van is , heb hier al een aantal reacties van mensen op gehad die hier ook een andere gedachte over hebben , en krijg juist veel complimenten.
De swiftparkiet is zeker geen ,,saaie" vogel , maar een actieve en ondernemende vogelsoort.
De keuze om het alleen bij de swiftparkiet te houden , was dan ook niet moeilijk voor mij.
Het is een geweldige hobby , waar ik veel tijd en energie insteek.
De resultaten zijn er dan ook naar , en heb met de jaren een prachtige collectie swiften op kunnen bouwen.
Hierbij zeker oplettend naar de kwaliteit van de vogels.
Daarom erg vreemd voor iemand die zelf vogels heeft om zo een minderwaardige reatie te geven,onbegrijpelijk.
Daar doe je de swiftparkiet echt te kort mee .

Kilian: geweldig om te horen , dat de 4 jonge swiften het goed maken.
Was ook niet makkelijk om deze keuze te maken ,zal zeker goed komen.
Veel succes ,en ook nog bedankt voor het geven van je reactie.
Mvg Frank

roy-vogelkweker
Website member


2010-06-27 - 14:59:01


hey

bedankt voor je bericht de jonge halsbanden heb ik niet zelf gekweekt maar komen bij ruben weg die heeft hier ook een pagina opwink ;)

met deze halsbanden wil ik over 2 of 3 jaar zelf gaan kweken en dus 3 koppels vormen als de ruimte het toe laatwink ;)

verder ziet het er hier ook super mooi uit en ik wens jou ook nog veel succes met de kweek.

mvg roy

Kilian
Website member


2010-07-03 - 22:03:18


Hoi Frank,

Van de 4 jongen hebben het er tot op heden toe 3 overleefd. 1 is me helaas overleden. De andere 3 doen het voor als nog goed. Verder is het ook vervelend warm voor de vogels. Nu dan ook maar veel aan het sproeien en daar genieten ze behoorlijk van.

Gr,
Kilian

digipeet58
Website member


2010-07-18 - 15:55:26


hoewel ik zelf kleine tropen heb,
vind ik jouw site: goed, mooi, duidelijk
en zeer leerzaam. (niet alleen eigen ervaring; ook een stukje (noodzakelijke) informatie.
zo heeft iedereen een eigen invulling van onze leuke vogelhobby.
ga zo door Frank: echt prachtig.
groeten van Peter.

svg123
Website member


2010-07-22 - 13:41:56


Hallo,
Erg mooie vogels die swiftparkieten.
Ik heb een eigenlijk even een paar vraagjes:
Kan bij een paar koppels zebravinken, 1 koppel bourkeparkieten een koppel swiften erbij?

Is de loripap voeding wat de swiften echt nodig hebben, of kan het ook goed zonder dat?

En weet u hoe duur 1 koppel swiften ongeveer is?

Zou u op uw site of de mijne de antwoorden willen zetten.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
svg123


frank_ursela
Website member


2010-07-22 - 20:24:00


Hallo svg123
Bedankt voor de complimenten ,heb je vragen beantwoord bij je op de site.
Veel succes met je hobby.
Mvg Frank

Kilian
Website member


2010-07-22 - 22:13:09


Hoi Frank,

Ik vind ze idd ook zeer strak zitten. Ben daar ook wel erg blij evenals met de 2 nieuwe misty aanwinsten. Heb nu 2 jonge koppels Misty x Wildkleur opgezet en hoop volgend jaar hiervan enkele jongen op stok te mogen verwelkomen. Maar dat zien we tegen die tijd allemaal wel weer.

Gr,
Kilian

svg123
Website member


2010-07-23 - 13:28:15


oke, bedankt voor je reactie op mijn site. Zijn de swiften makkelijk te verzorgen?
Ik denk het niet, of wel?

frank_ursela
Website member


2010-07-30 - 08:58:27


Hallo Stefan
Met swiftparkieten is goed mee te kweken ,wel hebben ze enige aandacht nodig.
Zeker in het kweekseizoen is goede verzorging niet overbodig ,aangezien de vogels ook Lorifood (pap) tot hun beschikking hebben.
Maar het is allemaal goed te doen hoor ,de resultaten zijn er dan ook naar.
Veel succes.
Mvg Frank

jotto
Website member


2010-08-02 - 14:55:30


Hey Frank,

Ik ben dan toch eens gaan zoeken hoe het nu zit met de swiftparkieten. Je hebt met andere woorden mijn nieuwsgierigheid aangewakkerd. Nu snap ik het echt allemaal het lijken mij prachtige vogels, ik heb spijtig genoeg niet de ruimte of de tijd om hiervan een succes te maken. Ze komen alvast wel op mijn verlanglijstej voor in de toekomst wink :)

Groeten

Joachim

svg123
Website member


2010-08-09 - 17:11:10


Hallo Frank,
Ik zou graag een koppeltje swiften willen houden in mijn voliere, maar kunnen ze samen gehouden worden met 2 kakarikis en 4 grasparkieten?

En verkoop je ook swiften?

frank_ursela
Website member


2010-08-10 - 18:59:15


Hallo Stefan
Als je een ruime voliere hebt , kun je ze samen houden met 2 kakariki's en 4 grasparkieten.
Maar hang wel meerdere nestkasten in de voliere ,dan je aan vogels hebt.
Hou er ook rekening mee , dat de jonge vogels ook enige ruimte nodig hebben.

Ik verkoop ook swiften !!

Veel succes , Mvg Frank

oli4
Website member


2010-08-12 - 16:59:34


Hoi Frank,

Knap je nieuwe mutatie koppel! De kweek is al goed gegaan dit jaar!! Verwacht je nog iets voor de rest van augustus en september, of is de kweekperiode voor deze vogels dan al gedaan.

veel succes verder,
olivier

frank_ursela
Website member


2010-08-13 - 11:41:41


Hallo Olivier
Heb inderdaad dit jaar een goede kweek gehad met de swiften ,vooral mijn koppel faded met 2 prachtige jongen deed het goed in het 1e jaar.
Voor Augustus en September is het wel gedaan met de kweek van de swiften ,ze vallen veelal in de rui en dan is het echt gebeurd.
Jij ook succes.
Mvg Frank

Kilian
Website member


2010-08-13 - 21:35:55


Hoi Frank,

Zeer mooi die jonge EK faded. Zo te zien mooi rood ook. Is dit het enige faded jong dat je tot op heden toe hebt gekweekt of..?

Gr,
Kilian

digipeet58
Website member


2010-08-15 - 16:18:33


noch steeds ziet het er prachtig uit bij jou.
en duidelijk allemaal; zowel tektst als foto's.
mooi die verschillende kleurmutaties.
blijf genieten en vooral zo doorgaan.
leuk dat een ieder zijn eigen invulling aan de vogelhobby geeft.
kom nog wel eens aan vliegen.
groeten Peter.

frank_ursela
Website member


2010-08-15 - 19:28:00


Hallo Kilian en Peter
Bedankt voor de complimenten.
Ben zeker tevreden met mijn EK jonge faded ,ook mijn enigste dit jaar maar wel een mooie met prachtige gele bevedering.
Mvg Frank


edou
Website member


2010-08-15 - 19:40:42


hallo frank,

proficiat met je eerste faded!!!

heb je ook misty??

vr gr edou

frank_ursela
Website member


2010-08-16 - 18:37:16


Hallo Edou
Bedankt voor je reactie.
Ja, ik heb ook misty swiften.
Zal binnenkort wel meer laten zien van deze mutatie.
Veel succes.
Mvg Frank

petro
Website member


2010-08-17 - 09:20:30


blijven mooie vogels om te zien.
ook de mutaties zien er goed uit.
veel succes verder

svg123
Website member


2010-08-18 - 11:41:29


Hallo Frank,

Ik heb een vraag over de loripap:
Waar koop/bestel je loripap en hoe duur is het?

Mvg,
Stefan

frank_ursela
Website member


2010-08-19 - 19:46:03


Hallo Stefan
Het Lorifood van CeDe ( 1 Kg.),dat ik gebruik ,is verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak.
Prijs 8.35 euro per verpakking.
Mvg Frank

svg123
Website member


2010-08-19 - 22:23:55


bedankt voor je antwoord.

mvg
stefan

BRILJANTE VALK
Website member


2010-08-23 - 01:27:26


Hallo Frank

Fijn te horen dat het goed gaat met je Swiften en de Faded Swift die je van me het gekocht.
Ik heb dit jaar enkele Misty´s EF&DF gekweekt.
Het zou mooi zijn als er een keer een blauwe mutant of een lutino mutant ergens uit het ei kruipt of een Donkerfactorige.Veel succes nog met je Swiften,grtn Peter

twansoerendonk
Website member


2010-08-24 - 22:39:45


Hoi Frank,
Mooi vogeltje die jonge faded man van je!!
Mooie kleur.
Succes met je hobby!
Groeten Twan.

frank_ursela
Website member


2010-08-25 - 21:32:48


Hallo Twan en Peter
Bedankt voor jullie reacties.
Ben ook erg tevreden met mijn 1e jonge fadedman.
Heb zelf ook enkele misty's , maar zijn dit jaar aangekocht , dus afwachten wat het wordt volgend jaar.
Jullie ook succes.
Mvg Frank


Honsbeek
Website member


2010-08-27 - 22:00:56


Hallo Frank,

Hebben jullie het nog kunnen houden bij volière na al die wateroverlast wat je op tv kon zien.

Bij ons was het gisteren en vijver in het voorste gedeelte, waar we gras hebben, gelukkig hebben de natuurbroed kwartels droge voeten kunnen houden. Bij ons was er 70 mm gevallen.

Ik hoop dat het allemaal goed gaat met de vogels,

Groeten Peter

frank_ursela
Website member


2010-08-28 - 09:54:29


Hallo Peter
Het gaat goed met de swiften ,afgelopen donderdag is er in Nederland heel veel regen gevallen.
Metname bij ons in de achterhoek (ook Lichtenvoorde ) ,is gedurende 24 uur 145 mm regen neer gevallen ,echt niet normaal.
Veel wateroverlast ,wat inderdaad goed te zien was op de tv beelden.
Gelukkig is het bij ons goed afgelopen.
Bedankt voor je bericht ,en veel succes met de vogels.
Mvg Frank

Horsta
Website member


2010-08-28 - 11:49:32


Hoi Frank,

Bedankt voor de mooie Swiften!

Gr. Alwin

Pita
Website member


2010-08-30 - 21:23:09


Mooie vogels heb je zitten Frank.
Leuk dat ze zo snel tam zijn he?
Groetjes Petra.

roy-vogelkweker
Website member


2010-09-02 - 10:19:29


hey frank.

bedankt voor je reactie ja het zijn echt mooi vogels. ze hebben alle nagels etc. ook
tip top inordewink ;)

ik ga ze in sturen op de TT van de vereniging en kijken wat ze behalen.

mvg roy

svg123
Website member


2010-09-12 - 14:17:30


hallo frank,
hoe gaat het met de vogels?

ik zat net op google.nl info te zoeken over de swiften, en er stond ergens dat als je een jong koppel hebt, komt het wel eens voor dat de jonge onervaren mannetjes de jongen wel een pikken of zelfs dood maken. klopt dit?

zias
Website member


2010-09-12 - 23:55:27


hoi frank het ziet er allemaal goed uit de gele swift is dus de faded.

svg123
Website member


2010-09-13 - 19:43:51


hallo frank,

ik wil graag een koppel swiftparkieten aanschaffen. ik had al een keer eerder gevraagd of je ook swiftparkieten verkoopt, toen had nog vogels te koop, heeft u die nu ook nog?
zo ja, heb je die over een paar maanden ook nog denk je? want als ik ergens 1 koppel swiften ga halen wil het ze het liefste bij u halen als dat kan, want op marktplaats.nl staan nu bijna alleen losse mannen of losse poppen.

met vriendelijke groeten,
stefan

frank_ursela
Website member


2010-09-15 - 11:38:30


Hallo Stefan
Hier alles goed met de swiften.
Heb zelf in al die jaren gelukkig nooit meegemaakt ,dat een jonge onervaren swiftman ,de jongen ging pikken of dood maken.
Heb overigens geen swiften meer te koop ,zal volgend jaar weer worden.
Mvg Frank


svg123
Website member


2010-09-15 - 16:13:50


Hallo Frank,
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb op marktplaats gekeken, en ik ga a.s vrijdagavond kijken bij iemand bij mij in de buurt, die heeft ook swiften.
Geef jij ze ook neophema voer?
En die loripap, moet dat iedere dag, of alleen tijdens de kweek?

Mvg
Stefan

frank_ursela
Website member


2010-09-16 - 18:06:57


Hallo Stefan
De zaadsamenstelling kun je inderdaad vergelijken met het neophema mengsel.
De Loripap krijgen ze iedere dag , 30%-40% van het dagelijkse voer.
Veel succes.
Mvg Frank

svg123
Website member


2010-09-16 - 19:07:57


dankjewel, ik denk dat ik de swiften bij de parkieten en de 2 kakariki's (allebei mannen) zet, of lijkt het jou verstandiger om ze bij de zebravinken te zetten? en zal ik voor dat neophema voer een apart bakje neer zetten?

frank_ursela
Website member


2010-09-17 - 17:49:53


Hallo Stefan
Kakariki's zijn ook erg levendige vogels ,die misschien het nest van de swiften zou kunnen verstoren.
Heb eigenlijk niet veel ervaring met kakariki's ,maar het zijn wel drukke vogels.
Zou je kunnen proberen om ze samen te houden.
Neophema mengsel kun je inderdaad apart zetten ,vinden ze gauw genoeg.
Mvg Frank

svg123
Website member


2010-09-17 - 21:01:29


Hallo Frank,
Kakarikis zijn inderdaad behoorlijk levendig, maar ik heb nog nooit gezien dat ze mijn parkieten aan het plagen waren, ook als ze aan het broeden waren kijken de kakarikis niet om naar de parkieten.
Ik ben net bij iemand geweest van een advertentie op martkplaats. Ik ga waarschijnlijk morgen een koppel halen die dit jaar 3 hebben hebben gehad en het jaar ervoor ook. Maar die mensen gaven ze gewoon grof parkietenzaad.

Mvg
Stefan

svg123
Website member


2010-09-17 - 21:02:16


sorry ik was iets vergeten, na de 3 moet nog 'jongen' staan

svg123
Website member


2010-10-02 - 09:30:18


Hallo Frank,

Het gaat goed met de swiften, ze hadden eerst nog bij de grasparkieten en kakarikis gezeten, maar 1 kakariki zat steeds achter de swiften aan te jagen, toen ik dat zag heb ik de swiften meteen eruit gevangen en bij de zebravinken gezet. Eerst waren de zebravinken nog een beetje bang voor de swiften, maar nu niet meer. Zo als het nu is gaat het goed. Gaat het bij jou ook goed met de vogels?

Mvg
Stefan

frank_ursela
Website member


2010-10-02 - 14:55:15


Hallo Stefan
Een goede keuze , dan kun je ze beter uit elkaar halen.
Is er ook meer rust in de voliere.
Hier gaat het overigens prima met de swiften ,kweekseizoen voorbij en nu voor bereiden op de winter die komen gaat.
Mvg Frank

Kilian
Website member


2010-10-02 - 19:28:40


Hy Frank,

Heb inderdaad bevruchte eieren bij een van de koppels grijze. Het 2de koppel maakt ook aanstalten en het zou me eigenlijk niet verbazen als er ook daar binnen kort eieren liggen. Afwachten dus.

Zeker spannend. Kan nu eigenlijk al niet meer wachten tot ongeveer de 16de. Hoop in ieder geval op 1 jong (meer mag natuurlijk altijd) dan is dit jaar toch nog wat succesvol geweest.

Gr,
Kilian

auke
Website member


2010-10-04 - 17:03:50


Hallo Frank,

Bedankt voor je reactie , zelf heb je het ook toppie hoor.Las dat de kweek ook goed is verlopen.
Veel succes nog met de hobby.

Groetjes Auke.

marc1
Website member


2010-10-14 - 16:29:11


frank het blijven plaatjes, mn complimenten voor jou manier van vogels houden en kweken..een aanrader voor iedereen!!

roy-vogelkweker
Website member


2010-10-14 - 19:22:42


prachtig
meer kun je niet zeggen..

echt schitterende vogels..

Succes op de TT.

mvg roy

edou
Website member


2010-10-18 - 07:38:55


he frank,

die faded man is mooi geworden!!

gr edou

Kilian
Website member


2010-10-18 - 19:50:52


Hy Frank,

Thx voor wat betreft de felicitatie en ik zal zodra er de mogelijkheid is een foto maken. Heb het jong zelf nog niet eens volledig kunnen aanschouwen omdat de pop nogal beschermend is. Maar zodra er dus de mogelijkheid is zal ik zeker een foto maken.

Mvg,
Kilian

Honsbeek
Website member


2010-10-21 - 20:20:58


Hallo Frank,

Als ik je foto's goed bekijk zie ik dat de broedblokken achtern een blinde houtenplaat zijn geplaatst. Wat is de reden daarvan.

We zijn bezig met de voorbereidingen voor 2011, maar bij ons is de open ruimte 2.800 x 1800 mm met grasparkieten, valken en nu 4 Swiften. Zoals ik het nu kan beoordelen helaas 3 mannen (2004,2009 en 2010) en een pop 2009. Wel heel veel plezier met de Swiften want ze zijn lekker aan het klauteren en de wilgen aan het verbouwen.

Groetjes,

Peter

frank_ursela
Website member


2010-10-22 - 18:18:17


Hallo Peter
Dat klopt ,heb 7 open vluchten + 1 vlucht met nachthok.
Achterin de vlucht zit een witte houtenplaat waar de swiften eventueel achter kunnen schuilen bij onraad ,ook de broedblokken hangen daar ,waar ze rustig kunnen broeden en hun eigen ,,plek" hebben.
Dat is hoofdzakelijk de reden van deze blinde houtenplaat.
Heb je overigens goed opgemerkt , in ieder geval veel succes.
Mvg Frank


Pico'tje
Website member


2010-10-23 - 09:52:11


He Frank,


Ja, het is zeker een prachtige ervaring. Ik geniet er daarom ook echt van! Als je het voor het eerst ziet dan weet je niet wat je overkomt. Je kent die vogels alleen van ''gevangenschap''. In ieder geval prachtig om te zien. Dan zie je eens hoe ze in het wild leven en nestelen. laugh :D Het is al een hele tijd geleden dat ik op vogelarena heb gekeken. Zo te zien heeft u weer een goed kweekjaar gehad. Dat is altijd mooi! Ik heb dit jaar rond de 12 vogels groot gebracht. Blijkbaar zijn ze nu nog steeds aan het broeden (binnen), misschien komen er dus nog een paar bij. Dit jaar eerste succes behaald met Forpussen. Catharina's wil nog niet lukken. Zitten nu nog wel op eieren dus wie weet..
Met vriendelijke groeten,

Luc

Ruben89
Website member


2010-10-27 - 21:20:48


Hallo Frank,

bedankt voor je reactie.
Het ziet er bij u ook super uit.
mooie mutatie heeft u bij de swiften.
swiften kweken is bij mij helaas nooit een succes geweest. wie weet probeer ik het in de toekomst nog eens.
succes nog

mvg, ruben

pkbos
Website member


2010-10-28 - 17:59:56


Hoi Frank,
Wat een lange weg moest ik gaan voor ik bij "plaats een reactie"was, fantasties wat een reacties,en wat een mooie vogels die swiften,veel succes verder gewenst.
Mvg.Piet.

Kilian
Website member


2010-11-01 - 21:23:59


Hoi Frank,

Helaas is het maar bij 1 jong gebleven. De overige 2 eieren zijn niet uitgekomen en zullen ook niet meer uitkomen. Jongen zijn waarschijnlijk gestorven in de dop.

In ieder geval een leuk resultaat tot nu toe 1 jong. Nu afwachten of de ouders het jong ook helemaal zelfstandig grootbrengen. Dat is in ieder geval de insteek bij dit jong.

Gr,
Kilian

Kilian
Website member


2010-11-13 - 20:08:28


Hoi Frank,

De jonge grijze is inderdaad goed aangekomen. Ben ook erg blij met het resultaat tot nu toe. Alleen jammer dat handopfok toegepast moet worden maar aan de andere kant natuurlijk ook zeer leerzaam en toch ook leuk. Al is natuurbroed wel het streven.

Gr,
Kilian

oli4
Website member


2010-11-14 - 19:37:18


Hoi Frank,

Lees dat je een speciaal beveiligingssysteem hebt. Kun je me daar een beetje uitleg over geven, waar kun je zo'n camera's vinden, en is dat wat prijzig voor een jonge kweker?? Lijkt me zeker een aanrader als je wat vogels hebt zitten.

verder weer een hele mooie site!!veel succes

olivier

frank_ursela
Website member


2010-11-15 - 11:42:17


Hallo Olivier
Beveiliging is bijna niet meer weg te denken bij de vogels.
Helaas is het jammer ,dat er altijd nog mensen zijn ,die vogels uit onze voliere's weg nemen ,en zo deze prachtige hobby kapot maken.
Je begrijpt dat ik natuurlijk niet alles in detail ga vertellen over dit beveiligingssysteem.
Wel dat de infra rode camera's verborgen zitten in de voliere en me waarschuwen voor onraad.
Heb dit systeem gekocht bij een bewakingsbedrijf bij ons in de regio , en werkt perfect.
Jij ook veel succes.
Mvg Frank
oli4
Website member


2010-11-15 - 12:45:37


waar ze verborgen zitten en zo moet ik niet weten, wil enkel wat meer info over de firma, en eventueel prijzen, mag ja altijd in PM sturen, liever zelf.

tis zo dat ik al tijdje op zoek ben, maar een goed systeem is duur voor jonge kweker zoals ik, ben aan het kijken wat een goede prijs/kwaliteitverhouding geeft.

frank_ursela
Website member


2010-11-15 - 13:30:20


Hallo Olivier
Als je begrijp wat ik bedoel ,ga ik hier op ,,vogelarena" niet in op hoe een beveiligingssysteem in zijn werking gaat.
Zal je daarom een PB sturen , maar dan nog hou ik het op dit gebied beperkt aan alle inormatie omtrent de beveiliging.
Heb in het verleden vaker reacties gehad ,van mensen die wilden weten hoe het systeem werkt.
Ben daarom wel voorzichtig geworden in het verstrekken van enige info richting de beveiliging van mijn vogels.
Mvg Frank

Kilian
Website member


2010-12-06 - 09:03:26


Hoi Frank,

De jonge grijze doet het zeer goed. Word met de dag meer vogel. En ben ook al heel erg blij dat het 2de koppel ook al jongen heeft. Zo komt er toch nog een mooi einde aan 2010 na wat tegenslag met de swiften.

Gr,
Kilian

rita52
Website member


2010-12-15 - 13:50:30


hallo bedankt voor je reactie mooie swiften ziet er goed uit succes met de hobby johan

kommie78
Website member


2010-12-17 - 20:39:27


u ook fijne feestdagen gewenst
en een gelukkig nieuwjaar, ook met de kweek!
fijn 2011
Kommie78

pkbos
Website member


2010-12-17 - 21:51:24


Beste Frank,
Om te beginnen wat een prachtige colektie aan swiften heb jij....prachtig, en verder net zoals jij het mij wenste, een gezond en prachtig (kweek)jaar 2011....
Met vriendelijke groeten.
Piet.

Kilian
Website member


2010-12-17 - 22:16:18


Hoi Frank,

Ook jullie fijne feestdagen een goede afsluiting van 2010 en een goede kweek voor 2011 gewenst.

Gr,
Kilian

perushke012
Website member


2010-12-18 - 00:25:06


bedankt voor de reactie

voor u ook fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2011

en natuurlijk zeer veel succes met je hobby.

mvg perushke012

westerhaar
Website member


2010-12-18 - 10:05:26


hallo Frank
fijne feestdagen en een goed kweekjaar 2011
Ben dit jaar met swiften begonnen en vooral de misty kleur heeft mijn interesse gewekt.ik heb je in de ps nog even na gelezen mooie duidelijk verhaal .mvg Gerrit

rixt
Website member


2010-12-18 - 11:37:45


Hallo Frank,
U ook fijne feestdagen en veel succes met onze mooie hobby.
Mvg. Bernard

roy-vogelkweker
Website member


2010-12-18 - 16:04:22


hey frank

jij ook fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2011 en een mooie kweek gewenstwink ;)

mvg roy

petro
Website member


2010-12-18 - 16:08:46


hallo,

jij ook fijne feestdagen en een goed 2011 gewenst.

ThomasO.
Website member


2010-12-18 - 16:51:35


Hallo Frank,

Ik wens u natuurlijk hetzelfde toe!
Hou mijn voiliere in de gaten want is imiddels al heel wat verandert. Van de week zal ik een aantal foto's plaatsen.

Groeten,
Thomas uit Bredevoort

auke
Website member


2010-12-18 - 19:37:16


Hoi Frank,

Wens jullie daar ook fijne feestdagen en een goedkweekjaar toe.

Mvg Auke.

H. Mentink
Website member


2010-12-19 - 08:26:07


Hallo Frank,
Ik wens julie ook fijne feestdagen en een goed kweekjaar.

Henri.

Honsbeek
Website member


2010-12-19 - 10:44:38


Hallo Frank,

Wij wensen jullie, hele fijne feestdagen en vooral een goed en gezond 2011 toe.

Ook heel veel plezier met het kweekseizoen 2011

Een kerstgroet van Peter en Hasina Honsbeek

postvogel
Website member


2010-12-19 - 12:27:06


Hallo,

Fijne feestdagen toegewenst en een goed kweekseizoen 2011.

Vogelgroet Chris.

Ruben89
Website member


2010-12-19 - 19:31:22


Hallo

Ziet er prachtig uit. de mutaties zijn ook erg mooi.

Alvast prettige feestdagen, gelukkig 2011 en een succesvol kweekseizoen 2011 toegewenst.

met vriendelijke groet,

Ruben

svg123
Website member


2010-12-19 - 21:46:40


Hallo Frank,

Jij ook fijne feestdagen en een gelukkig 2011 en een goede kweek volgend jaar natuurlijk.

Stefan

pkbos
Website member


2010-12-20 - 12:05:32


Hoi Frank,
Ik wens jou fijne feestdagen,en een gezond en een
prachtig (kweek)jaar 2011 toe...
Mvg.Piet.

liz
Website member


2010-12-20 - 19:52:07


hey frank

het ziet er weer professioneel uit.
ik wens je prettige feestdagen en voorspoedig 2011 toe.
en natuurlijk een goed kweek jaar.

reinold [liz]

dun grijzeroodstaart
Website member


2010-12-21 - 00:26:23


frank , '


jij ook fijne feestdagen en een super goed 2011 !!

en uiteraard weer een super goed kweekjaar !

populier
Website member


2010-12-21 - 10:22:03


Zo te zien ook weer een top jaar bij jouw geweest.

Fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2011.

ej roelofs
Website member


2010-12-21 - 19:26:06


fijne feestdagen en een goed kweek jaar gewenst

mvg erwin

Bok
Website member


2010-12-21 - 22:39:08


Dag Frank,

Excuses voor de wat late reactie van mij.
Heb even wat andere dingen aan mijn hoofd gehad.
Mijn dank voor je reactie(s) bij onze site.
Het ziet erbij jou wederom voortreffelijk uit.
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2011 gewenst.

Groeten,
Henk & Ineke.

raymonddinjens
Website member


2010-12-22 - 22:44:37


Hoie Frank.
Alvast prettige feestdagen. Een goede gezondheid en wat mooie jongen op stok.
Groeten uit het uiterste zuiden des lands. Raymond

oli4
Website member


2010-12-23 - 10:12:09


Hoi Frank,

Bedankt voor de reactie, natuurlijk voor jou ook prettige feesten toegewenstwink ;)


Groet,
olivier

wilbor
Website member


2010-12-23 - 11:39:41


Hoi Frank

Dank voor je goede wensen, uiteraard ook prettige kerstdagen en een goed en gezond 2011 toegewenst

Hartelijke groeten Joop Wildschut

De groenling 1
Website member


2010-12-23 - 12:01:00


fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2011.
Succes.

jtgford
Website member


2010-12-23 - 15:16:21


Hallo Frank
Fijne feestdagen
succes met de kweek
Groet Theo

edou
Website member


2010-12-24 - 09:07:02


hallo frank,

ook jij prettige feestdagen toegewenst,

vrg edou

aschwin
Website member


2010-12-24 - 11:58:53


Frank,
Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2011
Gr Aschwin.

frank_ursela
Website member


2010-12-24 - 13:05:51


Iedereen die deze site heeft bekeken en/of een reactie heeft gegeven: BEDANKT !!
Allemaal fijne feestdagen en een goed en gezond (kweek)jaar 2011.
Mvg Frank

loribreeder
Website member


2010-12-24 - 14:23:00


Hallo Frank
Ik wens jou en je familie fijne feestdagen en een goed uit einde toe en een goed kweek jaar in 2011

Mvg Idalgo

Neophemagek
Website member


2010-12-24 - 19:31:19


Hallo Frank
Prettige feestdagen en een kweekvol 2011 toegewenst.
Mvg.
Frans

RICHARDVHASSELT
Website member


2010-12-25 - 08:16:31


Hoi Frank prettige feestdagen en maak er een goed 2011 van met de swiften met veel jongen op de stok.

Gr Richard

skb93
Website member


2010-12-25 - 20:16:46


Fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2011

mvg Kevin

françoisken
Website member


2010-12-26 - 18:30:28


Hoi Frank en Ursula,


Jullie hebben een mooie website en prachtige foto's van jullie Swiften. zeer mooi om naar te kijken!!

groeten en alvast een gezond en gelukkig 2011!!

François De Meersman
België

tomajo
Website member


2010-12-28 - 11:48:37


Beste Frank,

De jonge vogels van jou doen het uitstekend. (mooie vogels) Ik wens jou en je familie een voorspoedig 2011 toe. Uiteraard ook dat 2011 een geweldig kweekjaar mag worden.

hedrik
Website member


2010-12-29 - 22:27:25


Hallo Frank,
wat heb jij al veel reacties zeg
maar dat kan ook niet anders als je zo goed met vogels bezig bent
swift parkieten zijn ook erg leuk
heb nu 1 koppeltje voor het eerst maar vindt ze erg leuk
je vogels zien er ook heel mooi uit
veel sucses met je kweek in 2011
vr groeten Henk.

daltons
Website member


2011-01-02 - 10:28:02


hallo Frank
beste wensen en een gelukkig en gezond nieuwjaar
mvg
peter

herman hoekstra
Website member


2011-01-02 - 11:17:11


Hallo Frank
Ziet er daar nog steeds uitstekend uit
Ook nog maar een gezond en goed 2011 .
en een goed kweekjaar maar dat komt bij u wel goed Mvg Herman

edou
Website member


2011-01-02 - 12:51:14


hallo frank,

een prettig en goed 2011 toegewenst,

mvg edou

jan-ferdinand
Website member


2011-01-02 - 13:23:40


frank veel succes in 2011 met je swift parkieten en dat het een leuk kweekjaar mag zijn
zag afgelopen week nog paar vogels (swiften) in staphorst bij bevriende kweker
kwamen volgens mij bij jou vandaan althans een paar ervan
groetjes jan ferdinand

tibi
Website member


2011-01-02 - 19:43:27


Prachtioge swiftparkieten.
Zou je deze ook kunnen houden in een gewone kweekkooi van 118x50x50? Alleszins een zeer mooie volière ben jaloers, je volière ziet er ook zeer proper uit. Zo zie je maar dat een mooie en hygiënische volière ook een veel mooier aanzicht biedt.

Mvg thibaut

fischeri42
Website member


2011-01-09 - 11:25:30


Hallo Frank,

Die swiftparkieten van jou zien er netjes uit, doe je ook mee aan tentoonstellingen.
Ook de hokken zien er goed uit.

Mvg Daniël


frank_ursela
Website member


2011-01-10 - 18:34:34


Hallo Daniel
Nee ,ga niet met mijn swiften naar een tentoonstelling.
Heb er weleens aan zitten denken ,maar zie er toch vanaf !
Aangezien ik de swiften buiten heb zitten en de shows veelal op het einde van het jaar zijn , laat ik mijn swiften liever tot rust ,zodat ze ook beter de winter door komen.
Kans op ziektes word zo ook uit gesloten.
Mvg Frank

svg123
Website member


2011-01-19 - 22:22:11


Hallo Frank,
Het koppeltje swiften dat ik een paar maanden geleden heb gekocht doen het heel goed tussen de zebravinken en spitsstaartamadines, maar wanneer kan ik het broedblok in de voliere hangen?

Mvg
Stefan

frank_ursela
Website member


2011-01-20 - 19:07:09


Hallo Stefan
Prachtig toch ,dat de swiften het uitstekend doen .
Ook belangrijk dat de vogels in alle rust en in goede conditie de winter door komen voor het aankomende kweekseizoen.
Wanneer de broedblokken in de voliere hangen?
Swiften kunnen al vroeg in het jaar (Maart) aan de kweek beginnen , maar dit zal uiteraard ook afhankelijk zijn van hoe op dat moment de weersomstandigheden zijn.
Afgelopen winter was de winter vrij streng en lang ,toch hadden toen een aantal koppels half Maart met succes al hun 1e legsel.
Het is dan mogelijk om half Februari al de broedblokken op te hangen.
Succes met de kweek.
Mvg Frank

svg123
Website member


2011-01-20 - 21:37:24


oke, dan wacht ik het weer nog even af.
jij ook succes met de kweek

stefan

Kilian
Website member


2011-01-25 - 16:18:17


Hoi Frank,

1 van de 3 jongen ben ik inderdaad met de hand aan het grootbrengen. Dit is geen noodgedwongen keuze geweest. Ze doen het alle 3 tot nu toe zeer goed.

Ook jij veel succes gewenst met de swiften dit jaar.

Groeten,
Kilian

svg123
Website member


2011-02-04 - 15:39:40


Hallo Frank,

Ik vroeg me af (als ik jonge swiften krijg) of die niet zo nieuwsgierig zijn zodat ze in de nestjes van de zebravinken gaat zitten, want die zitten in traliekastjes. Of denk je dat ze daar niet in gaan?

En wat moet er onderin de blok, ik denk zaagsel.

Mvg
Stefan

frank_ursela
Website member


2011-02-05 - 08:53:59


Hallo Stefan
Swiftparkieten zijn ondernemende vogels en zijn veelal nieuwsgierig wat er in de voliere gebeurd.
Denk toch dat ze het nest van de zebravinken met rust laten ,zeker als de voliere ruim genoeg is en ze voldoende ,,afleiding" hebben.
Onder in het blok zou je inderdaad houtkrullen kunnen gebruiken .
Zelf gebruik ik bij de swiften ook hennepstro.
Succes.
Mvg Frank

svg123
Website member


2011-02-05 - 17:08:07


oké, bedankt voor je reactie

ara militaris
Website member


2011-02-10 - 21:49:36


hallo frank ursela
bedankt voor u compliment
het ziet er bij jullie ook echt goed uit
mooie vogels leuk om zo n heel stel vogels bij elkaar te zien
heel veel succes met alles
mvg michelle


bram en jake
Website member


2011-02-14 - 22:28:52


hoi frank,

ik heb van vele gehoord dat treurwilgen giftig zijn. zelf heb jij een treurwilg in de voliere hangen zo te zien aan de foto. is het nu wel of niet giftig?

mvg bram

frank_ursela
Website member


2011-02-15 - 17:51:17


Hallo Bram
Of de ,,treurwilg" giftig is voor onze vogels ,weet ik niet.
Er zijn vele wilgen soorten ,maar zelf geef ik al vele jaren mijn swiften wilgentakken van de ,,knotwilg".
Deze zijn te herkennen aan oa het lange grijsblauwe blad aan de onderkant.
De wilgentakken bevallen mij zeer goed voor de swiften ,zitten veel goede stoffen in en ze zullen zich niet vervelen.
Mvg Frank

svg123
Website member


2011-02-16 - 14:35:15


Hallo Frank,

Ik denk persoonlijk dat het beter is om mijn swiften bij de grasparkieten te zetten ipv bij de zebravinken zoals het nu is, omdat ik denk dat de (jonge) swiften ,als ik die krijg, in de nestjes van de zebravinken gaan zodat er uiteindelijk denk ik niet veel overblijft van de nestjes, eieren en jongen. Dan doe ik bij de grasparkieten wel de kakarikis weg, want de kakarikis en de swiften mogen elkaar niet. Denk jij ook dat dit slimmer is?

frank_ursela
Website member


2011-02-17 - 17:51:26


Hallo Stefan
Grasparkieten tesamen met swiften ,dit moet zeker goed gaan.
Is een goede keuze van je , maar hang voor beide soorten wel meerdere nestkasten in de voliere ,zodat ze een geschikte nestkast kunnen uitzoeken.
Veel succes met de kweek.
Mvg Frank

svg123
Website member


2011-02-17 - 22:08:15


Bedankt voor je reactie Frank.
Ik heb voor de 5 koppels parkieten 6 nestkasten opgehangen, maar voor de swiften heb ik nog maar 1 blok (ik heb er vorige week een trappetje in gemaakt zodat ze niet op hun eieren springen), maar ik kan denk ik wel een tweede regelen.
Kakarikis gaan uit de voliere, swiften bij de parkieten, en ik ga in een broedkooi proberen te kweken met 1 koppel goudvinken.

Mvg
Stefan (svg123)

P.Bastiaan
Website member


2011-02-27 - 14:29:07


Nog bedankt voor je reactie op mijn voliere.
Het zal mij benieuwen hoe de kweek met de Swiften gaat.
Zoals je op mijn voliere kunt zien komen ze al in de stemming, ik houd je op de hoogte.
mvg P.bastiaan

ara militaris
Website member


2011-03-02 - 18:38:41


hallo frank
wat blijft het toch leuk om bij jullie voliere te kijken
echt een prachtig gezicht die swiften
heel veel succes met de kweek
groetjes michelle

Kilian
Website member


2011-03-18 - 15:22:08


Hoi Frank,

Hier gaat alles prima. Bij jullie thuis ook?

Wat de kweek van de grijze betreft daar mag ik niet over klagen. Alleen jammer dat ik laatst 3 onbevruchte eieren heb verwijderd. Maar alnog mag ik niet klagen met 4 jonge grijze uit 2 koppels.

Ik hoop dit jaar met de swiften ook succes te hebben inderdaad. Heb 2 koppels zitten waarvan de mannen misty zijn en de poppen wildkleur. Ze zijn al wel bezig dus we wachten rustig af.

Ook jij succes met dit kweekseizoen. En hopen dat je weer veel mooie jongen op stok krijgt.

Groeten,
Kilian

mark smits
Website member


2011-03-20 - 10:21:36


Hallo Frank,

Het zijn mooien vogels die swiften. Zo te zien geef je de vogels ook de ruimte.

Ik wens je veel suc6 met de kweek.

Groeten van Mark.

Boozy jr.
Website member


2011-03-22 - 19:56:02


hai frank ook alles goed


dag

frank_ursela
Website member


2011-03-23 - 16:25:52


Hallo Ramon (Boozy jr.)
Hier is ook alles goed , het kweekseizoen kan beginnen.
Als jeugdig lid is het fijn om te horen dat je veel interesse hebt in de vogelhobby.
Jij ook veel succes met de kweek ,en nog bedankt voor je reactie.
Mvg Frank

Boozy
Website member


2011-03-26 - 00:05:30


Hallo Frank,
bedankt voor je reactie. Bij jou ziet het er ook prima uit en mooi dat ze tam zijn. Bij ons gaat de personata er af en toe uit tijdens het voeren en komt dan op je hoofd zitten. Doe je ook mee aan TT?
En ik vind het ook geweldig de hobby te kunnen delen met m'n zoon, hij is er druk mee happy :)
Ook succes met de kweek
Vr. gr. JW

frank_ursela
Website member


2011-03-27 - 20:07:41


Hallo ,,Boozy"
Bedankt voor je reactie.
Nee, ik doe met de swiften niet mee aan een TT ,heb de vogels rustig buiten zitten ,en laat dit liever ook zo.
Vaak is een TT ook op het ,,einde van het jaar , en wil de vogels ïn deze periode dan niet storen.
Jij ook succes met de kweek.
Mvg Frank

RICHARDVHASSELT
Website member


2011-04-03 - 09:10:02


Hoi Frank Swiften blijven mooi om te zien ik wil er zeker 1 koppel van aanschaffen voor bij de lori zijn er ook familie van dus horen erbij vind ik ziet er allemaal perfect uit prachtig.

GR Richard

bonte bourke
Website member


2011-04-04 - 14:51:37


hoi Frank,
ziet er allemaal nog steeds super uit bij jou.
leukt het een beetje om met de mutanten te kweeken .
veel suc6 verder.
groeten Patrick

pkbos
Website member


2011-04-07 - 20:31:34


He Frank,
Bedankt voor je leuke reactie,maar jou gedrevenheid voor de swift mag er ook wezen!!!!
Maar laten wij eerlijk zijn het is toch ook een prachtige hobby(maakt niet uit welke vogel)...
Maar het kweken is weer van start gegaan,Frank ik wens jou een prachtig kweekjaar,met wie weet een nieuwe mutatie,geluk.
Groetjes Piet

svg123
Website member


2011-04-11 - 19:04:46


Hallo Frank,

Hoe gaat het met de swiften?
Bij mij gaat het goed met m'n koppel, ze zitten sinds vorige week in de blok, sinds gisteren eerste ei, pop broedt goed tot nu toe.
Grasparkieten gaat ook goed, 15 jongen,
zebravinken zijn nesten aan het bouwen, goudvinken doen nog niks.
Ik hoop dat het wat wordt met de swiften, ook bij jou!

Mvg
Stefan

ara militaris
Website member


2011-04-11 - 22:08:42


hallo frank
hoe gaat het met je swiften?
wij hebben inmiddels 2 eieren bij de bonte boeren
succes met de kweek
groetjes michelle

frank_ursela
Website member


2011-04-12 - 18:14:39


Hallo Mensen
Iedereen nog bedankt voor het geven van een reactie .
Met de swiften gaat het goed , kweekseizoen is in volle gang.
Momenteel 13 jongen en nog 2 poppen met eieren.
Zijn nog wel de oudere koppels ,die het vooralsnog doen.
Heb vorig jaar 5 jonge ,nieuwe koppels ( faded + misty ) samengesteld , verwacht dat ze later beginnen en maar 1 ronde doen ,afwachten dus.
Ook allemaal nog veel succes met de kweek.
Mvg Frank

pkbos
Website member


2011-04-12 - 20:37:52


Hallo Frank,
Ik zie dat het voorspoedig loopt,ik heb het zelfde de oudere vogels doen het goed,de jonge
vogels is nog afwachten,ik wens jou in iedergeval
geluk verder met de kweek....
Gr.Piet.

P.Bastiaan
Website member


2011-04-14 - 19:21:04


Hoi Frank,
Een goed begin , ze zeggen dat dat het halve werk is.
Dus dat belooft nog wat voor de rest van het seizoen.
Nog veel succes met de jonge koppels.......
Mvg Peter


svg123
Website member


2011-04-19 - 18:10:23


Hallo Frank,

Hoe gaat het nu met je swiftparkieten?
Ik heb nu 5 eieren bij m'n koppel.

Mvg,
Stefan

frank_ursela
Website member


2011-04-20 - 17:52:48


Hallo Stefan
Prachtig toch , bij de swiften al 5 eieren , nu hopen dat ze bevrucht zijn?
Bijmezelf zijn gisteren de 1e jongen uitgevlogen , geweldig om te zien ,hoe speels deze vogels zijn.
Succes.
Mvg Frank

svg123
Website member


2011-04-20 - 21:17:52


Hallo,
Ja, ik hoop ook dat ze bevrucht zijn.
Bij jouw gaat het ook goed zo te horen, de eerste alweer uitgevlogen, lijkt me leuk om te zien, die jonge swiften.
Jij ook nog succes,

Mvg,
Stefan

Kilian
Website member


2011-04-23 - 23:20:51


Hoi Frank,

Ik heb inderdaad de swiften verkocht. Het waren zeer zeker mooie vogels maar ik had er niet voldoende ruimte meer voor waardoor ik heb besloten om ze te verkopen.

Heb nu dus voornamelijk papegaaien zitten en 1 koppel cruentata's en daar houd ik het zelf voorlopig bij. Ooit zal ik zeker de swiften weer aanschaffen want het zijn super leuke en mooi vogels om te hebben.

Groeten,
Kilian

frank_ursela
Website member


2011-04-25 - 11:28:36


Hallo Kilian
Jammer, dat je geen swiften meer hebt, waren pracht vogels.
Wens je in ieder geval wel veel succes met de papegaaien en ook hierbij een goede kweek.
Mvg Frankauke
Website member


2011-04-27 - 11:52:34


Hallo Frank,

Hoe gaat de kweek dit jaar , heb je jongen in de blokken. Denk het haast wel want je kweekt bijna ieder jaar goed. Bij mij gaat het ook prima , nesten met 4 jongen en 1 nest met 5 jongen en er zijn nog 3 koppels aan het broeden. Succes verder met je prachtige vogels.

Groet Auke.

ara militaris
Website member


2011-04-28 - 18:10:49


hoi frank
zo te lezen gaat het goed bij jullie met de kweek
bij ons hebben de bonte boeren de eieren kapot gemaakt helaas hopen dat de volgende ronde goed mag gaan
veel succes met jullie mooie swiften
mvg michelle

frank_ursela
Website member


2011-04-29 - 18:41:49


Hallo Mensen
Bedankt voor jullie reactie !
Heb momenteel 13 jonge swiften ( wildkleur + kans split faded ).
Maar ook nog 6 poppen ( ook 1 faded en 1 misty ) op eieren zitten.
Daarvan zullen de komende dagen weer enkele eieren uit moeten komen ,zijn velen bevrucht.
Afwachten dus , wat er nog verder gaat gebeuren.

Auke ,zo te horen gaat het bij jou ook goed met de kweek , super toch.

Michelle ,jammer van de bonte boeren , hopelijk op een goede 2e ronde.
Veel succes.

Mvg Frank

svg123
Website member


2011-05-08 - 11:11:09


Hallo Frank,

Hoeveel jongen heb je nu?
Het koppel bij mij in de voliere heeft nu 5 jongen.

Mvg Stefan

frank_ursela
Website member


2011-05-09 - 19:48:15


Hallo Stefan
Een goed koppel met 5 jonge swiften.
Zelf heb ik momenteel 19 jongen , maar er zitten ook nog 6 poppen op eieren.
Kweekseizoen is nog niet voorbij , afwachten !
Nog veel succes verder met de vogels.
Mvg Frank

svg123
Website member


2011-05-09 - 20:34:47


Hallo Frank,
19 jongen is al veel, ben benieuwd hoeveel eieren nog uit zullen komen.
Mijn koppel had 5 eitjes en 5 jongen, ze voeren goed, dus het gaat perfect, behalve dan dat de swiftparkiet man de eitjes van de zebravinken opeet, dus ik ga nog even wat veranderen aan de nestjes van de zebravinken zodat de swift er niet meer in kan.
Jij ook nog succes!

Mvg,
Stefan

Scheer
Website member


2011-05-16 - 16:15:36


Hallo Frank
Je hebt prachtige swiften vooral de faded
is een plaatje.
Gr Robin

ara militaris
Website member


2011-05-20 - 09:51:39


hallo frank
hoe gaat het met jullie mooie swiften?
mvg michelle

frank_ursela
Website member


2011-05-21 - 19:25:48


Hallo Michelle
Met de swiften gaat het goed , van de jonge koppels faded en misty zijn nu hier ook al enkele koppels begonnen met de kweek.
Het zijn nog jonge vogels van vorig jaar , en daarom ook altijd weer een verrassing met wat voor kweekresultaat het nu met zich meebrengt.
Is ook zo mooi aan deze hobby , elke keer een nieuwe uitdaging !

@ Stefan en Robin ook bedankt voor jullie reactie.
Ook veel succes.
Mvg FrankPita
Website member


2011-05-21 - 20:03:43


Hoi Frank gaat goed dit jaar zo te lezen?
Vollop in de kweek zeker?
Hoop voor een goed jaar voor jou wink ;)
Groetjes Petra.

Kilian
Website member


2011-05-23 - 14:21:24


Hoi Frank,

Hoe is het ermee? Verloopt de kweek ook naar wens? Hier heb ik inmiddels de grijze ook weer met jongen liggen. Het andere koppel maakt aanstalten om te beginnen dus we wachten geduldig af.

Groeten,
Kilian

frank_ursela
Website member


2011-05-24 - 18:38:15


Hallo Kilian
Hier is alles goed , ook met de swiftparkieten.
Ben niet ontevreden met de kweek tot op heden , heb alweer een aantal mooie jonge swiften op stok gekregen.
We wachten wel af hoe het verder verloopt , maar zie dat jezelf ook al een goede kweek hebt met de vogels.
Prachtig toch ,zo kunnen genieten van je hobby.
Veel succes.
Mvg Frank

svg123
Website member


2011-05-25 - 13:14:03


Hallo Frank,

Broeden swiftparkieten nog een 2e nest?

Mvg,
Stefan

frank_ursela
Website member


2011-05-25 - 21:27:33


Hallo Stefan
Ja, metname de overjarige koppels beginnen veelal aan een 2e legsel.
Bij jonge koppels is dit ook mogelijk , maar dan zijn vaak deze vogels vroege jongen van het jaar ervoor.
Succes.
Mvg Frank

svg123
Website member


2011-06-09 - 18:16:13


Hallo Frank,

Hoeveel jongen zijn er al uitgevlogen bij jou?
Bij mij zijn vandaag de eerste 3 uitgevlogen, zitten er nu nog 2 in de blok.
Zoals jij al eerder had gezegd; mooi om te zien, die jonge swiften.

Mvg,
Stefan

frank_ursela
Website member


2011-06-10 - 16:23:26


Hallo Stefan
Fijn om te horen dat het goed gaat met de swiften , het is inderdaad een prachtig gezicht om te zien hoe actief en ondernemend de jonge swiften zijn.
Heb zelf momenteel 37 jonge swiften , maar alle jongen vliegen nog niet rond , er zitten er ook nog een aantal in het blok.
Veel succes met de swiften.
Mvg Frank

digipeet58
Website member


2011-06-11 - 16:21:12


schandalig van mij dat het zolang geduurd heeft voordat ik weer langs kom 'vliegen'
maar ik heb nu wel het voordeel om weer veel nieuwe foto's te zien.
en nog steeds prachtig.
het moet toch heerlijk zijn om zulke mooie, tamme vogels te hebben.
zelf heb ik ook veel mooie kleuren, maar zo dichtbij en zo tam;
nee, jammer genoeg niet.
maar wel heel mooi om te zien
en dan die tekst;
daar kunnen we veel van leren.
klasse; vooral zo door gaan.
Peter.

Rudy17
Website member


2011-06-20 - 10:08:44


hallo frank de kweek is wat minder voor mij door de verbouwing maar ben toch blij een nieuwe kweekruimte en een nieuwe voliere van 7.80 voor vogels die samen mogen ik had gedacht aan swiften en turquisines.met jou is alles goed zie ik je hebt mooie vogels maar dat zal je al weten he.je mag fier zijn tot nog eens he Mvg rudy

twansoerendonk
Website member


2011-07-20 - 12:48:25


Hoi Frank,

Bedankt voor je reactie op mijn voliere!!
Jou voliere is ook super!! Heb er al veel info op gelezen over de swiften! Zeer interessant!
Jij ook succes met je hobby.
Groeten Twan.

De groenling 1
Website member


2011-07-31 - 14:29:03


Hallo frank,

Ik zie dat je weer mooi gekweekt hebt dit jaar, mooizo!
ik ben even niet meer op va geweest ik men pagina terug een beetje up to date te houden.
Maar nog succes met je vogels.
Grts Mathias

pkbos
Website member


2011-08-05 - 22:54:20


Hoi Frank,
Ik zie dat jou kweek weer voorspoedig is verlopen
prachtig toch,ik ben ook tevreden en dat kan niet
iedereen zeggen!!je hebt altijd pechvogels...
Maar ik zeg altijd, volgend jaar nieuwe kans!!!!
Gr.Piet

ej roelofs
Website member


2011-08-08 - 13:07:53


mooi resultaat frank 41 jong swiften
ga zo door
mvg erwin

ara militaris
Website member


2011-08-13 - 21:09:30


hoi frank,
wat goed 41 jongen!!
je hebt hele mooie swiften
heel veel succes
mvg michelle


pkbos
Website member


2011-08-14 - 16:30:31


Hoi Frank,
Je hebt mooi gekweekt prachtig,kijk eens bij
Michael Glogowsky..www.mg-bird-breeding.de...
Sukses..
Gr.Piet

auke
Website member


2011-08-21 - 20:17:35


Hallo Frank,

Bedankt voor je reactie ,ja ik mag niet klagen wat de kweek betreft.Heb ook nog een kleine 16 bourks gekweekt in opaline roze,lutino en wildkleursplitten.Maar jou kweek was ook prima zo te zien ,als je jongen op stok krijgt is het een geweldige hobby.Nog veel succes daar.

Mvg Auke.

svg123
Website member


2011-08-23 - 21:57:02


Hallo Frank,

Mooi resultaat, 41 jongen dit jaar!
Bij mij is het ook goed gegaan met het koppeltje swiften, 1ste nest 4 jongen, 2de nest 3 jongen.
Er staan foto's van op mijn profiel.

Mvg,
Stefan

Rudy17
Website member


2011-09-04 - 19:31:31


dag frank bedankt voor je reactie ja ik heb me ook swiftparkieten gekocht ik vond je vogels zo mooi dat ik ook een koppel wilde kopen en ja zijn echt leuke vogels ik geef als voeding zaad grote parkieten en nectar en appel en groenvoer en wilgetakken wat kan ik nog geven tips zijn welkom.gr.rudy

digipeet58
Website member


2011-09-12 - 15:48:20


41 jonge vogels; prachtig.
en wat een mooie foto's.
altijd weer wat nieuws bij jou.
echt een aanwinst voor onze vogelhobby.
als je jouw site leest,
hoef je niets meer over deze vogels te vragen.
zeer, zeer compleet.
ga zo door, geniet en succes (moet ik je dat nog wensen?)
groeten van Peter.

auke
Website member


2011-11-07 - 20:41:17


Hoi Frank,

Ziet er nog steeds supper uit , ga zo door.

Mvg Auke.

Kingparrot76
Website member


2011-11-12 - 10:36:52


Hallo Frank.
Je hebt het goed voorelkaar.
Ziet er allemaal verzorgd uit.
En wat een collectie toppie hoor.
Sccs.
Mvg: Robert.

Carpe Diem
Website member


2011-12-03 - 20:28:22


Hoi Frank

Wat een schitterende en goeduitziende vogels , en mijn complimenten voor de prachtige voliere's!! Misschien dat ik in de zomer ook een koppel swiften aanschaf , mocht dat zo zijn dan weet ik waar ik terecht kan. Nogmaals complimenten

Groetjes Maik

populier
Website member


2011-12-16 - 19:53:01


Hoi Frank,

Jij ook hele fijne feestdagen en een zeer goed kweek jaar 2012 toegewenst.

Groetjes Michael.

petro
Website member


2011-12-16 - 21:12:42


Hallo,

ik wens jou ook hele fijne feestdagen en een goed 2012 toe..

liz
Website member


2011-12-17 - 09:16:50


hoi frank en ursula

ik wens jou ook fijne dagen en een heel voorspoedige kweek 2012 toegewenst.

groetjes reinold volliere [liz]

auke
Website member


2011-12-17 - 13:22:06


Hallo Frank & Fam,

Fijne feestdagen toegewenst en een goed kweekjaar 2012.

Mvg Auke.

daltons
Website member


2011-12-17 - 15:43:32


Hallo
jij ook hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar ,veel succes met je hobby en de kweek 2012

mvg
peter

Scheer
Website member


2011-12-17 - 16:20:42


Hallo Frank
Ook voor jou en je gezin fijne feestdagen en een
goed 2012.
Gr Robin
p.s. de swiften doen het goed.

herman hoekstra
Website member


2011-12-17 - 16:35:53


Hallo frank
Fijne feestdagen en een goed (kweek) 2012
Mvg herman

oli4
Website member


2011-12-17 - 17:40:53


Neen, ik ben niet gestopt met de vogeltjes, en zal dat nog niet snel doen ook wink ;)happy :) Alles gaat hier dan ook supper, alez, met de vogels toch.

Bedankt, en ook voor jou superfijne feestdagen met je vrienden, famillie en gezinnetje, en natuurlijk ook een superkweekjaar gewenst wink ;)

Olli

ara militaris
Website member


2011-12-17 - 19:04:02


hallo Frank,
ook jullie hele fijne dagen toegewenst
en een heel goed kweekjaar

groetjes michelle

riannetje11
Website member


2011-12-17 - 19:30:52


hallo Frank,

ik weet niet of ze bevrucht zijn omdat ik haar(agapornis) niet wil storen.
meschien komen de eieren volgende week uit.
ik wens u ook een goed kweek jaar.

mvg Rianne

TH-PEET
Website member


2011-12-17 - 19:55:23


bedankt frank ik wens jouw ook prettige feestdagen en een goed 2012 en kweek toe
mvg thierry

rixt
Website member


2011-12-17 - 20:13:24


Hallo Frank,

Jij ook fijne dagen en een gezond en goed kweek jaar in 2012.

gr.Bernard.

pkbos
Website member


2011-12-18 - 14:23:11


Hoi Frank,
Nog fijne feestdagen en de beste wensen voor het
nieuwe (kweek)jaar 2012.
Gr.Piet

ej roelofs
Website member


2011-12-18 - 14:42:09


fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar gewenst

mvg erwin

raymonddinjens
Website member


2011-12-18 - 17:11:37


Hoie Frank.
De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Een hele goede gezondheid en een beste kweek.
Raymond Dinjens

ferry1
Website member


2011-12-18 - 18:58:37


hoi frank
jij ook fijne feestdagen en een goed kweekseizoen voor 2012.
groeten ferry

Kilian
Website member


2011-12-18 - 20:43:44


Hoi Frank,

Eveneens fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar gewenst in 2012!

Groeten,
Kilian

grasparkiet03
Website member


2011-12-18 - 21:54:39


hallo,

voor jullie ook fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2012 gewenst.

dit zal wel goed komen met zulke mooie swiften.

mvg grasparkiet03

wilbor
Website member


2011-12-18 - 21:59:35


Hoi Frank Ursula.

Dank voor de goede wensen. Ook ik wens je een fijne kerst en een goed en gezond nieuw[kweek] jaar toe.

wilbor

wimpie
Website member


2011-12-18 - 22:33:50


Prachtig gezicht al die swiftparkieten,zien er prima uit!!
Fijne feestdagen en een gezond 2012.
Gr Benno.

Ruben89
Website member


2011-12-19 - 18:54:40


Hallo Frank

Mooie swiften! ook de mutatie is erg mooi
Succes met de vogels en de kweek

prettige kerstdagen en de beste wensen voor 2012.

met vriendelijke groet,

Ruben

marc1
Website member


2011-12-20 - 16:19:12


een heel goed 2012 en een fantastisch kweekjaar gewenst vanuit de polder!

jaap van de pol
Website member


2011-12-21 - 09:17:45


Bedankt voor je reactie Frank.

Ook een goed jaar toegewenst met eerst fijne feestdagen. Geniet ervan.

Groeten,
Jaap

svg123
Website member


2011-12-21 - 18:14:41


Hallo Frank,

Bedankt voor je berichtje.
Jij ook alvast fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2012.

Groeten,
Stefan


aschwin
Website member


2011-12-22 - 18:07:31


Mooie collectie swiften laat je zien Frank. Ook jij een fijne kerst en een goed en gezond 2012 toegewenst.

Mvg Aschwin.

Bras
Website member


2011-12-22 - 20:42:20


Hallo Frank,
Ook voor jullie een fijne kerst en de beste wensen voor 2012 en goed kweekseizoen .
mooie vogeltjes die swiften ,vooral de faded kleur , nog veel geluk ermee.
mvg Nico,

zias
Website member


2011-12-22 - 22:31:44


Hoi Frank,

fijne feestdagen en een gelukkig en gezond en goed kweekjaar 2012spieky
Website member


2011-12-23 - 08:52:10


Voor de laatste dagen van dit jaar
Veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen
Veel geluk en weinig zorgen.
En een zeer goed kweekjaar in 2012.

Neophemagek
Website member


2011-12-23 - 19:30:50


Hoi Frank prettige feestdagen en een keigoed 2012 gewenst.

Blijven mooie vogels die swiften

pipelife
Website member


2011-12-24 - 12:36:30


Voor jou en de jouwen ook een fijne kerstdagen
en een gezond 2012.
En nog bedankt voor je berichtje op mijn site
groeten Ruud

frank_ursela
Website member


2011-12-24 - 12:55:18


Hallo Iedereen.
Wil iedereen bedanken die deze site heeft bekeken en/of een reactie heeft gegeven .
Allemaal fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2012.
Veel succes.
Mvg Frank

postvogel
Website member


2012-01-03 - 11:20:33


Vanaf deze kant een gezond en goed kweekjaar toegewenst.

Gr Chris.

William Jonker
Website member


2012-01-03 - 21:27:17


Hoi Frank

Bedankt voor je reactie,
je swiften zien er schitterend uit een goede kweek gewenst.

gr. william jonker.

pkbos
Website member


2012-01-08 - 14:05:00


Hoi Frank,
Nou jeukt het al een beetje,zo lang duurt het
niet meer dan begint de kweek weer,sukses...
Gr.Piet

frank_ursela
Website member


2012-01-09 - 19:45:14


Hallo Piet
Gezien de temperaturen momenteel ,zijn de vogels vrij actief.
Maar vind het nog te vroeg om nu al aan de kweek te beginnen , de winter is nog niet voorbij.
Half Februari zullen we het verder aanzien en dan kan de kweek waarschijnlijk weer beginnen.
Het mooiste van je hobby !!
Jij ook veel succes.
Mvg Frank

eabe80
Website member


2012-01-23 - 10:35:14


Prachtige vogels, die Swiften. Heb ze zelf ook. Heb er ook een stukje over geschreven in Onze vogels in 2011.
Veel kweek succes.
Ik heb ook een Pop met een andere kleur dan wildkleur. weet alleen niet welke. Zal je eens een foto sturen.

frank_ursela
Website member


2012-01-24 - 19:03:33


Hallo Eabe
Bedankt voor je reactie , ben wel benieuwd hoe deze pop er uit ziet ,zoals je omschrijft.
Wacht wel af welke foto's je me laat zien.
Jij ook veel succes met de kweek.
Mvg Frank

Arianne-
Website member


2012-01-30 - 23:35:37


Mooie vogels!
Succes met de kweek van dit jaarhappy :)
gr

padd0
Website member


2012-02-10 - 09:21:01


Zo frank aan jou collectie ontbreekt ook niet :O
mooie vogels en ziet er goed uit. Om jaloers op te worden die ruimte haha.

suc6 met de kweek van dit jaar

ara militaris
Website member


2012-02-21 - 20:08:49


hallo Frank
alles goed bij jullie mooie swiften?
hier gaat ook alles zijn gangetje
heb 4 jonge pyrrhura's momenteel
had eitjes bij mijn bonte boeren waarvan er 1 was uitgekomen maar het jong heeft helaas maar kort geleefd geen idee waarom
ze hebben inmiddels alweer 3 eitjes gelegd ben benieuwd wat het word
in ieder geval een goed kweekseizoen gewenst
groetjes michelle

frank_ursela
Website member


2012-02-23 - 17:59:41


Hallo Michelle
Hier alles goed met de swiften , hebben de strenge vorstdagen van laatst dan ook goed door staan.
Nu afwachten wat het kweekseizoen zal brengen dit jaar , is toch waar je als liefhebber naar toeleeft.
Alle mensen dan ook een goede kweek gewenst.
Mvg Frankpkbos
Website member


2012-03-06 - 20:23:06


Hoi Frank,
Nou loopt het tot nu toe voorspoedig,ik heb de blokken er ook in gehangen en net wat jij ook zegt hier leven wij naar toe! succes met de kweek
Groetjes Piet.

H. Mentink
Website member


2012-04-22 - 21:41:31


Hallo Frank ik heb alles aangepast op de site.
ben druk aan het bouwen, kijk maar eens.
Groeten Henri.

pipelife
Website member


2012-05-31 - 20:30:03


hoi Frank , wat een prachtige swiften heb je zitten.Als ik meer ruimte zou hebben, zou ik zeker een paar koppels willen hebben.
succes met de kweek
gr.Ruud

Moens Geert
Website member


2012-07-02 - 23:13:07


Hallo Frank,

Bedankt voor de reactie op mijn voliere!
Je collectie swiften ziet er gewoon schitterend uit.Nog veel sucses met je vogels

Groetjes Geert

pkbos
Website member


2012-07-03 - 20:22:16


Hoi Frank,
En verloopt de kweek al een beetje beter? ik wens
jou in iedergeval succes...
Gr.Piet.

auke
Website member


2012-07-05 - 09:55:12


Hallo Frank,

Nog bedankt voor je reactie , gaat het bij jou ook naar wens. Het was dit jaar toch iets minder dan andere jaren, ik denk dat het kwam door de kou. Maar klagen doe ik niet hoor kleine dertig jonge halsbanden en jonge bourks in 3 kleuren.
Nou veel succes nog met je prachtig swiften nog steeds mooi om te zien.

Mvg Auke.

frank_ursela
Website member


2012-07-07 - 21:02:11


Hallo Mensen
Bedankt voor jullie reactie's.
Over het gehele kweekseizoen ben ik niet ontevreden , wel iets minder dan andere jaren , maar mag geen probleem zijn.
Heb ook enkele jonge koppels (mutatie) er tussen zitten van afgelopen 2-3 jaar , deze vragen toch de nodige kennis en ervaring om goed te kunnen kweken.
25 jonge swiften voor dit jaar , waaronder ook weer een prachtige faded .
Ben over de kweek redelijk tevreden dit jaar , zal er in ieder geval wel van genieten.
Mvg Frank
pkbos
Website member


2012-07-30 - 20:31:28


Hoi Frank,
Het is inderdaad iets minder dit jaar,maar!!!!
volgend jaar hebben wij weer een jaar,succes....
Groet Piet.

TH-PEET
Website member


2012-08-17 - 06:37:26


dag frank
bedankt voor je mooie reactie
hoe is de kweek bij jouw geweest
trouwens je hebt prachtige swiften zitten

mvg thierry

roy-vogelkweker
Website member


2012-09-24 - 20:34:55


heey frank

bedankt voor je reactie.

bij jou ziet het er ook nog steeds fantastich uit die swiften zijn echt mooie vogels.

groetjes

parrots luc v h
Website member


2012-10-03 - 17:11:45


hello frank eindelijk een raectie sorry hoor maar ik ben ook een felle petanque speler vooritter van 70 ledn !!!wel ik heb uw collectie swift parkieten bekeken prachtige vogels en nog tam ook in belgie zien we de swiften niet zo veel bij mijn vrienden ik heb ze ook niet zijn die duur in aankoop frank je weet nooit hé ik heb vrij goed gekweekt dit jaar 24 jongen !! al 22 verkocht alleen nog 2 roodruggen u moet maar eens komen zien op mijn site heb hem aangepast met nieuwe foto's allez nog veel sucses met parkietjes hé groeten uit een nat belgie luc

pkbos
Website member


2012-10-07 - 20:23:29


Hallo Frank,
Het ziet er bij jou nog steeds goed uit,prachtig
maar er is iets mis met jou site hij is te breed.
Groet Piet.

frank_ursela
Website member


2012-10-08 - 18:49:52


Hallo Piet
Dat er iets mis is met mijn site is me nu ook opgevallen , je hebt het goed opgemerkt.
Dit is inderdaad zo niet de bedoeling , zal kijken wat het probleem is , en proberen weer goed te krijgen.
Mvg Frank

pkbos
Website member


2012-10-18 - 20:15:42


Hallo Frank,
De site is helemaal weer O.K....
Mvg Piet

Philippe
Website member


2012-10-26 - 22:49:31


bonsoir frank, merci pour ses compliments ça fait trés plaisir je compte bien persévérer et améliorer ce qui est possible. Votre élevage est superbe la swift est un oiseaux qui m'a toujours plus mais on ne peut pas tous faire, bonne chance avec votre élevage et ses mutations.codialement philippe

Philippe
Website member


2012-10-26 - 22:50:17


bonsoir frank, merci pour ses compliments ça fait trés plaisir je compte bien persévérer et améliorer ce qui est possible. Votre élevage est superbe la swift est un oiseaux qui m'a toujours plus mais on ne peut pas tous faire, bonne chance avec votre élevage et ses mutations.codialement philippe

svg123
Website member


2012-10-31 - 10:30:29


Hallo Frank,
Bedankt voor je reactie.
Dit jaar ook weer goed gekweekt met het koppel swiften: 4 jongen.
Mvg Stefan


nvda
Website member


2012-11-09 - 21:53:46


Hallo Frank,bedankt voor je reaktie op mijn volliere.Het ziet er bij jou ook super uit al die swiften vooral die faded succes met de kweek volgend jaar gr Nico

dimizoo
Website member


2012-11-23 - 19:43:49


Hallo Frank,
Dat ziet er allemaal zeer goed uit.
Gr Dimi

de jonge
Website member


2012-12-07 - 02:01:14


Hallo Frank kan ik ook een foto naar u steuren ik hop 5 koppels en 1koppel weet ik niet wat het is ik ben net begon met swiften
Gr Wim

frank_ursela
Website member


2012-12-07 - 20:03:24


Hallo Wim

Het is niet altijd even gemakkelijk om de swiften via foto's naar het geslacht te beoordelen.
Maar je kunt me natuurlijk altijd foto's sturen , zal dan kijken wat ik voor je kan doen.
Zet de swiften duidelijk op de foto , metname de kop is ook een van de kenmerken om het geslacht te bepalen.
Succes.
Mvg Frank


pkbos
Website member


2012-12-20 - 20:28:59


Het blijft mooi!!
Frank fijne feestdagen en een gezond en prachtig
(kweek)jaar 2013...
Mvg.piet

herman hoekstra
Website member


2012-12-21 - 20:24:57


Hallo Frank en Ursela
Fijne feestdagen en een gezond en prachtig (kweek) jaar 2013 Mvg Herman

Moens Geert
Website member


2012-12-21 - 22:10:05


Hallo Frank

Voor u ook prettige feestdagen en een prachtig
(kweek)jaar 2013

Groetjes Geert

TH-PEET
Website member


2012-12-22 - 11:20:54


prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2013 gewenst en een zeer goede kweek natuurlijk frank
grtjes thierry

aschwin
Website member


2012-12-22 - 12:00:33


Fijne feestdagen en een goed 2013 toe gewenst.

auke
Website member


2012-12-22 - 13:32:54


Hallo Fam Hummelink,

Noflike Krystdagen en in Lokkich nijjier!

Groet Auke.
(Fryslân)

petro
Website member


2012-12-22 - 20:22:48


fijn feestdagen en een goed 2013 toegewenst..

ps: ik heb nog steeds vogels,maar zit op teveel forums haha en om dan alles goed bij te houden..

www.everyoneweb.com/Petro

William Jonker
Website member


2012-12-22 - 21:36:29


Jullie ook hele fijne dagen en een goed 2013,
toegewenst.

gr. william.

Neophemagek
Website member


2012-12-23 - 11:09:30


Jullie ook prettige dagen en een geweldig 2013 toegewenst. dat er weer mooie vogels geboren mogen worden. wink :)

jaap van de pol
Website member


2012-12-23 - 15:45:16


Dag Frank,

Hele fijne feestdagen toegewenst en een goed en gezond 2013!

Groeten,
Jaap

parkietengait
Website member


2012-12-24 - 07:20:33


fijne feestdagen en een goed 2013
vrg gert

Philippe
Website member


2012-12-24 - 18:45:51


merci frank .également a vous joyeuses fétes et bonne repro 2013

raymonddinjens
Website member


2012-12-24 - 23:15:07


Hoie Frank.
Dankjewel voor jouw beste wensen.
Fijne feestdagen toegewenst en een goede gezondheid.
Grt Raymond Dinjens.

marc1
Website member


2012-12-26 - 07:16:46


Een heel goed en gezond 2013 gewenst voor jou en je dierbaren en dat het maar weer een mooi kweekjaar mag worden!

pipelife
Website member


2012-12-26 - 15:18:40


HELE FIJNE DAGEN EEN EEN GOED 2013
G.RUUD

populier
Website member


2012-12-27 - 13:32:00


Frank, jij ook weer een heel goed kweekjaar 2013.

Groetjes Michael

padd0
Website member


2012-12-27 - 17:25:31


jullie ook een gezond 2013 en een goed kweekjaar gewenst happy :)

postvogel
Website member


2012-12-28 - 12:00:14


Het blijft een mooie vogel de swiftparkiet.
Alvast een gezond en goed kweekjaar toegewenst.

Gr. Chris.

Ruben89
Website member


2012-12-28 - 15:45:27


Hallo Frank,

jullie ook een gezond en goed 2013 toegewenst!

Mvg, Ruben

grasparkiet03
Website member


2012-12-30 - 14:18:22


hallo,

voor jullie hetzelfde.

groetjes


frank_ursela
Website member


2013-01-01 - 19:14:42


Beste mensen
Wil iedereen bedanken voor het geven van alle reacties en/of het bekijken van deze pagina.
Veel succes en allemaal een goed (kweek)jaar 2013.
Mvg Frank


roy-vogelkweker
Website member


2013-01-02 - 12:39:45


u ook een mooi en gezond 2013
en succes met de kweek.

mvg roy

broedblok
Website member


2013-01-13 - 19:41:37


Hallo Frank,

Bedankt voor u bezoekje aan mijn voliere ,
voor u een groot compliment voor de collectie mooie vogels en voliere's .

Mvg John Senden
http://www.vogelarena.com/voliere/voliere_1000001656.html

cedric jaques
Website member


2013-01-19 - 15:47:03


Hallo Frank,

ook bedankt om een kijkje te komen nemen.
Heel veel info te vinden bij u en dat vind ik best wel tof.Ik ben nog maar begonnen met swiftparkiet dus zal ik hier wel veel info kunnen gebruiken. grts cedric

pkbos
Website member


2013-01-20 - 14:18:15


Hallo Frank,
De feestdagen goed door gekomen,nog even en de
kweek begint weer!je hebt er mooie foto's bij
gezet en de beschrijving is heel duidelijk,succes

Mvg.Piet

frank_ursela
Website member


2013-01-21 - 18:32:14


Hallo Piet
De feestdagen weer achter de rug en goed door gekomen.
Het is momenteel echt winterweer met extreme omstandigheden ,maar waar de vogels zich toch goed in conditie houden.
Uiteraard weer belangrijk om aan een goed kweekseizoen te beginnen.
We zullen zien , maar nu nog even afwachten tot het iets aangenamer is.
Mvg Frank


basti1980
Website member


2013-01-29 - 09:52:06


Hi Frank

Vielen dank für deinen eintrag.
Schöne swiften hast du da.
Ich wünsche dir einen super start in die neue zuchtsaison 2013! Gr. Sebastian

Jannes leo
Website member


2013-02-12 - 20:48:33


Hallo Frank
Super mooie collectie , mooie fotos'
Mijn complimenten , zeer mooi om naar te kijken .
Het mag er zeker zijn .
Veel susses met de kweek 2013
MVG Leo

broedblok
Website member


2013-03-12 - 23:31:58


Hallo Frank ,

Prachtige collectie vogels en mooie ruimtes waar de vogels in verblijven .
Succes met de kweek en veel plezier aan deze mooie hobby.

Mvg John Senden

http://www.vogelarena.com/voliere/voliere_1000001656.html

tomajo
Website member


2013-03-14 - 13:54:14


Mooie vogel die nieuwe faded man komt mij bekend voor
Greetz John

frank_ursela
Website member


2013-03-16 - 09:18:26


Hallo John
De fadedman is goed in conditie , nu maar afwachten hoe het dit jaar loopt met de kweek ?
Ook veel succes dit jaar.
Mvg Frank

aklaassen
Website member


2013-03-17 - 14:38:24


Hoi Frank, prachtige voliere ,prachtige vogels en mooie fotos! Succes met kweken.Je zal wel blij zijn trouwens met mijn reactie ik heb er maar een gestuurd omdat je er nog niet zoveel heb. HA HA

Gr.Andre

pkbos
Website member


2013-03-17 - 18:37:24


Frank de kweek begint weer succes...

Mvg.Piet

marc1
Website member


2013-03-19 - 19:33:01


Hoi Frank, een hele goede kweek gewenst en dat er maar weer mooie resulaten gebeokt mogen worden!

frank_ursela
Website member


2013-03-20 - 21:21:20


Bedankt mensen voor de reacties , jullie ook allemaal een goede kweek gewenst.

Mvg Frank

pkbos
Website member


2013-04-22 - 23:20:26


Heel mooi die eerste jongen van de swiftparkiet..

Mvg.Piet

H. Mentink
Website member


2013-05-01 - 21:01:13


Hallo Frank,
Ik heb er ontzettend veel plezier aan.
De barmsijsen en groenlingen zitten al op eieren.
Jij ook veel succes met de kweek.
Groeten Henri.


tomajo
Website member


2013-05-19 - 22:54:48


Hallo Frank,

Zie dat je met de kweek al verder bent dan mij.
de eerste jonge swiften zijn 12 dagen oud.
Van dit nestje split x split heb ik 2 wildkleur en 2 faded hoop dat ze groot worden.
Ander nestje split x split zijn aan het uitkomen en heb nog een nestje met 5 eieren.
Hoop dat je splitten faded keekt moet fe me er twee van bewaren man en pop en het liefst onverwant,
nog een goed kweek seizoen toegewenst.

Greetz John

auke
Website member


2013-05-22 - 16:44:26


Hallo Frank,

Bedankt voor je reactie, wat de kweek betreft mag ik niet klagen tot nu toe. Alles is wel 3 weken later dan anders ,maar dat komt door de kou. Gaat het bij jou ook naar wens. Veel succes nog en ik kijk zo nu en dan wel even.

Mvg Auke.

svg123
Website member


2013-06-16 - 13:50:07


Hallo Frank,

Bedankt voor de reactie op mijn voliere.
Grasparkieten gaat goed, al een heel aantal jongen uitgevlogen, maar lang niet zoveel als verleden jaren.
Swiften zitten op eieren, waarvan ik verwacht dat de eerste binnenkort uitkomt.
Succes nog met de kweek.

Mvg,
Stefan

pkbos
Website member


2013-07-29 - 23:28:15


Hallo Frank,
ziet er prachtig uit jou collectie,hoop dat je
een goed kweekjaar heb gehad...

Mvg.Piet

basti1980
Website member


2013-09-09 - 21:09:18


Hi Frank, die Zucht war dies Jahr nicht so gut wie 2012, die erste Runde hat schlecht begonnen, aber die zweite Runde war gut, habe weniger Jonge als 2012 aber dafür gute Qualität und gute Farben dabei. 2014 wird wieder besser wink :). Gr. Sebastian

aklaassen
Website member


2013-09-18 - 17:27:35


Hallo Frank,

Bedankt voor je compliment Frank.Heb je een goed kweekjaar gehad? Had zelf namelijk best veel jongen dood in het ei.Veel succes met je mooie swiften!

Mvg Andre

cinnamon
Website member


2013-09-19 - 14:27:37


Hoi Frank, bedankt voor je leuke reaktie bij mijn pennanten. Daarna is even jouw voliere door gelezen. Dat ziet perfekt uit vooral de wildkleur swiften zijn bommen van vogels, supermooi alsook de info die overal bij staat is de klasse van een ervaren kweker.

Succes vereder Arie

cinnamon
Website member


2013-09-19 - 14:32:20


Hoi Frank, bedankt voor je leuke reaktie bij mijn pennanten. Daarna is even jouw voliere door gelezen. Dat ziet perfekt uit vooral de wildkleur swiften zijn bommen van vogels, supermooi alsook de info die overal bij staat is de klasse van een ervaren kweker.

Succes verder Arie

frank_ursela
Website member


2013-09-21 - 20:27:57


Bedankt allemaal voor de leuke reacties.

@ Andre , heb dit jaar 31 jonge swiften gehad ,waaronder ook een aantal mutaties.
Ben er zeker tevreden mee.

Iedereen nog veel succes met de vogels.

Mvg Frank

pkbos
Website member


2013-09-30 - 22:09:56


Hoi Frank,ik zie je hebt een prachtig jaar gehad,
dan kan iedereen niet zeggen,gefeliciteerd......

Mvg.Piet

auke
Website member


2013-10-24 - 17:21:25


Hallo Frank,

Nog steeds goed bezig zie ik , ook de kweek was weer goed zo zien. Maarja de vogels hebben het ook prima naar hun zin natuurlijk. Ga zo door met je vogels , nog veel succes met je swiften.

Vriendelijke Groet,
Auke.

tomajo
Website member


2013-11-12 - 10:34:49


Hallo Frank,

Hoe gaat het met de faded man en pop.
De vogel waar je twijfelde is wel een pop.
Heb nu 4 koppels faded x split faded.
Zag dat je ook de misty x faded kweekt heb je hier al een faded uit gekweekt en ben dan ook benieuwd welke kleur het wordt.

Mvg John Stege

frank_ursela
Website member


2013-11-12 - 18:24:14


Hallo John

Met de swiften ( fadeds ) gaat het goed , zijn ook in prima conditie.
De winterperiode moet nog komen , maar ga ervan uit dat ze hier goed door komen.
Misty split faded x faded is voor mezelf ook een nieuw koppel voor de kweek van volgend jaar , dus afwachten wat ze gaan doen ?

Heb overigens ook voor de 1e keer , 3 faded ( mannen ) koppels in kolonie , ook hier erg benieuwd hoe het hier verloopt met de kweek ?

Mvg Frank

kenneth
Website member


2013-12-13 - 23:14:47


mooie vogels
ik ken niet echt iets van mutatie's maar zitten prachtexemplaren tussen.
merk je qua kweek veel verschil tissen koloniekweek en apparte huisvesting?
en is hun gedrag ook anders?
veel sucses en alvast een goed 2014


frank_ursela
Website member


2013-12-14 - 20:05:30


Hallo Kenneth

Nog bedankt voor je leuke bericht.
Koloniekweek heeft zijn voordeel ,dat de swiften elkaar kunnen uitzoeken , maar kan ook stimulerend werken op de kweek.
Voordeel van aparte koppels in een vlucht , is dat je gerichter kunt voeren.
Een koppel met jongen zal meer nodig hebben.
In koloniekweek wil de ene vogel (meestal de swiftman) soms ook dominanter overkomen dan een ander om meer indruk te maken in de voliere.
Jij ook veel succes in 2014.
Mvg FrankJannes leo
Website member


2013-12-18 - 16:10:07


Hallo Frank

Prettige feestdagen
Veel succes met de kweek in 2014

MVG Leo

William Jonker
Website member


2013-12-18 - 19:32:41


Hoi Frank,
Hele fijne feestdagen en een goed 2014 +[kweek]
Gr.William.

postvogel
Website member


2013-12-18 - 20:20:24


Hallo,

Pretttige feestdagen en een goed kweekjaar toegewenst.

Groet Chris

broedblok
Website member


2013-12-18 - 22:28:15


Hallo Frank ,


Bedankt , jullie ook alvast fijne fesstdagen en een gelukkig en een mooi en goed begin voor het nieuwe jaar .

Mvg John http://www.vogelarena.com/voliere/voliere_1000001656.html

auke
Website member


2013-12-19 - 11:23:32


Hallo Frank,

Jullie daar ook "noflike krystdagen en folle lok en seine".

Groet uit Fryslân.

cinnamon
Website member


2013-12-19 - 11:56:53


Hoi Frank, voor jouw en je gezin, fijne feestdagen en een goed begin 2014 toegewenst, ik hoop dat 2014 een goed en gelukkig broedjaar wordt en dat er veel mooie Swiften geboren worden.

Met vriendelijk groet, Arie

TH-PEET
Website member


2013-12-19 - 12:26:21


frank ik wens jullie prettige feestdagen en een zeer goed kweek jaar in 2014

jaap van de pol
Website member


2013-12-19 - 12:46:53


Beste Frank,

Fijne feestdagen en een goed 2014 toegewenst!

Groeten,
Jaap

herman hoekstra
Website member


2013-12-19 - 21:19:32


Hallo Frank
Alvast fijne feestdagen en een goed ( kweek ) jaar 2014 Mvg Herman

broedblok
Website member


2013-12-20 - 23:07:39


Hallo Frank ,

Fijne Feestdagen en een goed en gezond (kweekjaar )2014

Mvg John http://www.vogelarena.com/voliere/voliere_1000001656.html

pipelife
Website member


2013-12-21 - 12:29:01


Hallo Frank jij ook hele
Fijne feestdagen en een gezond 2014
gr.Ruud

pkbos
Website member


2013-12-24 - 00:20:59


Frank, fijne feestdagen en een gezond en prachtig
kweekjaar 2014..

Mvg.Piet

aklaassen
Website member


2013-12-26 - 10:45:58


Hoi Frank,

Fijne feestdagen en een goed 2014 !

Vr.Gr. Andre Klaassen

populier
Website member


2013-12-26 - 14:16:06


Hoi Frank,

Jij ook fijne feestdagen en een goed nieuw(kweek)jaar 2014.

Groetjes Michael.

H. Mentink
Website member


2013-12-30 - 21:24:26


Hoi Frank,
Ook een fijne jaarwisseling en een goed kweekjaar voor 2014

petro
Website member


2013-12-31 - 09:16:54


Hoi Frank,

voor jou en je familie alvast een goed 2014 toegewenst..

parrots luc v h
Website member


2013-12-31 - 18:07:18


hallo franc een prachtige collectie van swiften heb je zeg en tussen die wilgtakken heel mooi en ik wens u ook een heel gelukkig en gezond !!! 2014 met natuurlijk een goede kweek prettige feestdagen luc

frank_ursela
Website member


2014-01-01 - 19:06:53


Beste mensen

Wil iedereen bedanken voor het bezoeken/ reageren van deze pagina.
Allemaal een gezond en een goed kweekjaar 2014.
Mvg Frank


tomajo
Website member


2014-01-08 - 11:36:48


Hallo Frank,

Een heel goed en voorspoedig 2014 toe gewenst.
En uiteraard een heel goede kweek.

Greetz John

Moens Geert
Website member


2014-01-24 - 23:01:58


Hallo frank,

Voor u ook een goed 2014 gewenst
En natuurlijk een goed kweekjaar!

Groetjes Geert

pkbos
Website member


2014-02-05 - 23:03:45


Frank nog een paar weken!!!dan begint het weer...
succes

Groetjes Piet

auke
Website member


2014-03-10 - 15:57:39


Hallo Frank,

Bedankt voor je reactie , ja ik dacht laat mij ook maar eens een stukje schrijven. Alvast succes met de kweek.

Groet Auke.

Philippe
Website member


2014-03-29 - 09:09:18


bonjour frank,.toujours un plaisir de parcourir votre élevage bonne saison de repro cordialement philippe

tomajo
Website member


2014-04-28 - 09:03:06


Hallo Frank,
Hoe gaat het met de kweek al veel jonge fadeds.
Heb zelf op dit moment 6 vogels geringt 5 splitten en 1 faded. Volgens mij is de jonge faded pop van jou toch een man. Ook nod 3 koppels met eieren, Jonge faded gekweekt uit split x split.

Mvg John

tomajo
Website member


2014-04-28 - 09:05:14


Oh ja Frank wil je even kijken op mijn site heb wat foto's geplaatst vraag me af welke kleur deze foto heeft, vogel is oorspronkelijk van jou.

auke
Website member


2014-07-08 - 14:46:54


Hallo Frank,

Bedankt voor je reactie , ja klopt heb prima gekweekt. Had nog twéé meer kunnen hebben , eentje lag na 4 dagen dood in het blok , en één lutino heeft met uitvliegen een tik gehad. Deze vogel moest ik afmaken helaas , zijn poten waren na 2 dagen nog steeds verlamd. Is jou kweek naar wens verlopen?

Groet Auke.

frank_ursela
Website member


2014-07-10 - 13:54:20


Hallo Auke
Heb dit jaar ook goed gekweekt , 32 prachtige jonge swiften.
Momenteel nog wel enkele in blok , maar ga ervan uit dat ze goed op stok komen.
Kortom weer een goed resultaat.
Bedankt ,en jij ook nog veel succes.
Mvg Frank


pkbos
Website member


2014-07-20 - 12:49:21


Hallo Frank,
Ik lees wel jij heb weer een goed kweekjaar gehad
prachtig toch,bij mij was het wat minder,veel
onbevrucht maar ben toch tevreden....succes..

Groetjes Piet

Jannes leo
Website member


2014-09-09 - 06:08:38


HALLO FRANK
Hartelijk bedankt voor het compliment
U collectie parketen mag er best zijn
Super mooie parkieten , veel succes met de parkieten Frank

MVG Leo

aklaassen
Website member


2014-09-14 - 08:52:27


Hoi Frank, Bedankt voor je reactie over de Hoornparkieten.Het verbaast me soms hoe snel mensen reageren op een nieuwe aanwinst van je! erg leuk! succes met je (onze hobby)

mvg Andre

TH-PEET
Website member


2014-11-09 - 18:55:29


hallo frank bedankt voor je mooie reactie
jouw collecties zijn anders ook wel prachtig hoor
mvg thierry

parrots luc v h
Website member


2014-11-14 - 16:43:05


hallo frank het is heel !!! lang geleden dat we contact hadden u is het met de parkieten wat goede kweek gehad in 2014 ? ik 19 jongen op 11 koppels heb nu 5 nieuwe koppels waaronder pruimkop/geelbuik/veelkleueren en yamara en nu hopen op een goede keek volgend jaar he
de gtroeten uit belsele van de luc

William Jonker
Website member


2014-12-18 - 23:24:13


Hallo Frank,jullie ook fijne dagen en een goed 2015.

Jannes leo
Website member


2014-12-19 - 06:38:21


Hallo Frank

Hartelijk bedankte voor de reactie .
Voor u ook fijne feestdagen en een goede kweek jaar 2015 en nog vele jaren .

MVG Leo


auke
Website member


2014-12-19 - 13:10:10


Hallo Frank,

Jullie daar ook maar Noflike Krystdagen en in Lokkich Nijjier. En succes met de kweek in 2015.

Groet Auke.

herman hoekstra
Website member


2014-12-19 - 16:35:07


Hallo Frank

Fijne feestdagen en een gelukkig gezond (kweek) jaar 2015

Mvg Herman

cinnamon
Website member


2014-12-21 - 12:47:48


Hoi Frank,

Gezellige feestdagen toegewenst, alsook een gezond 2015 voor jou en je gezin. En we hopen weer op een goed kweekjaar natuurlijk.

Mvg., Arie

populier
Website member


2014-12-21 - 13:54:14


Hallo Frank,

Alvast fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2015.

Groetjes Michael.

jaap van de pol
Website member


2014-12-21 - 18:22:55


Beste Frank,

Fijne feestdagen en een goed 2015 toegewenst!

Groet,
Jaap

broedblok
Website member


2014-12-22 - 15:07:34


Hallo Frank,

Alvast fijne feestdagen en een goed (kweek)jaar 2015.

Mvg John

pkbos
Website member


2014-12-23 - 12:28:55


Hoi Frank,
Ook fijne feestdagen en een gezond en prachtig
(kweek)jaar 2015....

Groetjes Piet

postvogel
Website member


2014-12-23 - 13:52:08


Hallo Frank,

Ook goede feestdagen en de beste wensen voor 2015.

M.v.g Chris.

pipelife
Website member


2014-12-24 - 11:18:28


gezellige dagen en een goed 2015
gr.Ruud

TH-PEET
Website member


2014-12-29 - 13:37:42


frank voor u en je familie een gezond en gelukkig 2015

mvg thierry

frank_ursela
Website member


2014-12-31 - 19:13:06


Beste Mensen

Wil iedereen die een reactie en/of deze pagina bezocht heeft bedanken.
Fijne jaarwisseling en een gezond en goed (kweek)jaar 2015.

Mvg Frank

pkbos
Website member


2015-02-23 - 10:42:16


Hallo Frank,
Nog even en dan kunnen de blokken er weer in!!!
Veel succes het komend jaar....

Groetjes Piet

Leandro
Website member


2015-03-17 - 00:47:11


Na 6 jaar breng ik nog eens een bezoekje aan jou vogels en ze zien er allemaal even goed, zelfs beter uit happy :) Nog veel succes !!

tomajo
Website member


2015-04-20 - 20:00:57


Hallo Frank,
Hoe gaat het al begonnen met de kweek?
Op dit moment heb ik 5 jongen allemaal split faded. Morgen moeten er weer 5 uitkomen.

Laat ff wat van je horen.
Greetz John

frank_ursela
Website member


2015-04-20 - 21:19:28


Hallo John
Heb momenteel ook 5 jonge swiften , van 2 kweekkoppels.
( ook allen split faded )
Maar ook nog een aantal kweekkoppels met eieren , waarvan ook enkele jonge onverwante koppels die pas zijn begonnen.
Dus afwachten hoe het verloopt ?

Mvg Frank

pipelife
Website member


2015-06-12 - 22:11:09


Veel succes nog met je kweek Frank, bij mij zit het er al weer op.De meeste zitten in de rui.
gr.Ruud

cinnamon
Website member


2015-06-20 - 16:49:07


Hallo Frank,
wat een geweldig interessante pagina vol met nuttige info, mooie foto's van vogels en volieres.
Groet Arie.

auke
Website member


2015-09-20 - 12:57:14


Hallo Frank,

Alles goed daar , met de kweek en de vogels?
Goed broedseizoen achter de rug? En komen er nog nieuwe kleuren in de swift parkieten. Of is daar geen mogelijkheid toe? Nou nog veel plezier met de vogels en de hobby.

Vriendelijk groet
Auke.

cinnamon
Website member


2015-09-20 - 14:09:29


Hoi Frank,
Ik kijk nog steeds met plezier naar jouw in breng op mijnvoliere van vogelarena, wat een mooie kleuren heeft hebben de Swiften, ik vind wel dat de Fadel mutatie er uit springt. Prachtig.

Mvg., Arie

frank_ursela
Website member


2015-09-22 - 22:21:50


Bedankt voor jullie reacties.

Auke: Ben dit jaar redelijk tevreden geweest met de kweek.
Mooie jongen weer op stok gekregen ,waaronder oa. een prachtig fel geel gekleurde faded.
Wil deze mooie swift faded ook voor mezelf behouden om de felle kleur er in te houden.

Arie: Leuk dat je mijn pagina af en toe komt bezoeken , heel fijn.

Mvg Frank

Jannes leo
Website member


2015-10-30 - 06:56:51


Hallo Frank

Hartelijk bedankt voor de reactie .
U heb ook een mooie collectie parkieten zitten .
Veel succes met de hobby en de kweek in 2016 .
Tot weder horen Frank .

MVG Leo

TH-PEET
Website member


2015-10-30 - 07:46:25


dag frank bedankt voor je mooie reactie jouw vogels zitten ook heel prachtig en beter kunnen ze het niet hebben denk ik mooi verzorgt veel succes
mvg thierry

fugels tekeap
Website member


2015-11-07 - 11:58:12


mooie swiften u ook succes met de hobby

mvg

TH-PEET
Website member


2015-12-18 - 19:22:54


voor jouw ook fijne feestdagen en een goed kweekjaar 2016
mvg thierry

Jannes leo
Website member


2015-12-18 - 19:27:22


Hallo Frank

Prettige feestdagen en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar 2016
Heel veel succes met de hobby en de kweek in 2016

MVG Leo

pipelife
Website member


2015-12-18 - 20:55:52


Hallo Frank,
jij ook fijne kerstdagen en een gezond ( kweekjaar) 2016
en bedankt voor je reactie
groeten Ruud

William Jonker
Website member


2015-12-19 - 22:53:47


Hallo Frank,
Jij ook fijne dagen en een goed (kweek)2016 toegewenst.

jaap van de pol
Website member


2015-12-19 - 23:08:13


Beste Frank,

Fijne feestdagen en een goed 2016 gewenst.

Groet,
Jaap

herman hoekstra
Website member


2015-12-20 - 12:11:08


Hallo Frank
Fijne feestdagen en een gelukkig gezond goed(kweek) jaar 2016 toegewenst
Mvg Herman

cinnamon
Website member


2015-12-20 - 12:18:22


Hoi Frank,
Mooie feestdagen en een gezond 2016 toegewenst voor jouw en je fanmilie.
En dat je een goed kweekjaar mag hebben met mooie fadeds in de nesten.
M.vr.gr. Arie

auke
Website member


2015-12-25 - 14:54:07


Hallo Frank,

Noflike krystdagen en een lokkich Nijjier!
(fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar)

Groetjes Auke.

frank_ursela
Website member


2016-01-02 - 17:41:05


Hallo Mensen

Wil iedereen bedanken die afgelopen jaar deze site hebben bezocht en/of een reactie gaven.
Heel fijn allemaal , wens ieder dan ook een goed en gezond jaar 2016.
En natuurlijk metname ook een goede kweek met de vogels.

Mvg Frank

broedblok
Website member


2016-01-09 - 22:11:53


Hallo Frank,

Mooie collectie vogels heb je zitten
veel succes met de kweek het komende seizoen .

Groetjes John Senden

cedric jaques
Website member


2016-02-03 - 11:42:42


dag Frank,
ik heb verschillende koppels swiften
maar het verschil tussen faded en wildkleur weetn ik nie echt.Kun je me die eens aantonen?

frank_ursela
Website member


2016-02-10 - 20:58:52


Hallo Cedric Jaques

Verschil tussen faded en wildkleur is herkenbaar.
Een faded heeft een geel-groen achtige bevedering.
Metname de fadedmannen zijn nog feller ,,geel" van kleur dan de fadedpoppen ,maar voor allebei is het geslacht goed te onderscheiden van de wildkleur.
Een wildkleur heeft een groene bevedering .
(zie ook foto's hierboven , met verschil van kleur in faded en wildkleur )
Mocht je meer info willen , laat het me maar weten.
Mvg Frank

TH-PEET
Website member


2016-03-11 - 19:29:51


dag frank
succes met de kweek he
mvg thierry

frank_ursela
Website member


2016-03-12 - 19:15:59


Hallo Thierry

Bedankt voor je bericht.
Ook een mooi kweekjaar en dat er weer prachtige jongen op stok mogen komen.
De weersberichten worden steeds beter ,afwachten wat het brengt dit jaar ?
Mvg Frank

TH-PEET
Website member


2016-06-19 - 18:34:32


dag frank
bedankt voor je prachtige reactie
hier is de kweek redelijk goed verlopen mag zeker niet klagen
tot nog eens hopelijk
mvg thierry

Jannes leo
Website member


2016-06-19 - 19:51:01


Hallo Frank
Hartelijk bedankt voor het compliment
De kweek is goed en mooie jongen op stok en in de nesten , het komt wel in orde .
Op het einde van de kweek komt het zeker vast dik in orde ,
Frank nog veel succes met de parkieten en de kweek

MVG Leo


auke
Website member


2016-06-27 - 13:48:45


Hallo Frank,

Het zag er prima uit alle 10 koppels op bevruchte eieren. Maar helaas is het bij 2 koppels mislukt, de kuikens kwamen niet uit het ei. Heb dit ook niet eerder mee gemaakt. Maar verder toch nog een kleine 30 jongen gekweekt in diverse kleuren.En heb nu ook opaline gekweekt ,zodat ik weer verder kan in andere kleurslagen. Is bij jou de kweek goed verlopen?

Mvg Auke

frank_ursela
Website member


2016-07-01 - 21:52:27


Hallo
Heb van alle 10 koppels momenteel 21 jongen , met nog 2 poppen met eieren , maar is afwachten.
De swiften zijn dit jaar later begonnen dan andere jaren.
Maar ben zeker tevreden ,zitten weer prachtige jongen bij.
Mvg Frank

pipelife
Website member


2016-08-19 - 14:22:55


Hallo Frank ,bedankt voor je leike reactie
En je swiften zijn werkelijk prachtig.Men kan zien dat je er veel ervaring mee hebt.
groet Ruud

skb93
Website member


2016-12-01 - 23:48:09


Hallo Frank,

Prachtige collectie en veel nuttige info!

Gr kevin

Jannes leo
Website member


2016-12-15 - 19:52:58


Hallo Frank

Super mooi collectie parkieten heb u zitten .
Het ziet best heel goed uit .
Mijn beste wensen en een goede gezondheid in 2017
Veel succes met de hobby en de kweek in 2017

MVG Leo

TH-PEET
Website member


2016-12-16 - 17:13:37


dag frank
ik wens jullie een gezond en gelukkig 2017 en een fantastische kweek
mvg thierry

skb93
Website member


2016-12-18 - 15:27:26


Hallo Frank,

Ook voor jou prettige feesten en een schitterend (kweek)jaar!

Mvg Kevin

jaap van de pol
Website member


2016-12-18 - 19:43:26


Beste Frank,

Fijne feestdagen en een goed swiftenjaar toegewenst in 2017 wink ;)

Groet,
Jaap

herman hoekstra
Website member


2016-12-19 - 20:42:53


Hallo Frank
Fijne feestdagen en dat het maar een gezond goed (kweek) jaar 2017 mag zijn
Mvg Herman

William Jonker
Website member


2016-12-24 - 21:40:06


Hallo Frank,
Hele fijne dagen en een heel fijn en goed 2017 gewenst.
Gr.william

pipelife
Website member


2016-12-26 - 19:36:51


Hoi Frank,
een goed en gezond 2017 en natuurlijk een mooi broedseizoen.
groten Ruud

auke
Website member


2017-01-21 - 15:38:10


Hallo Frank,

Beste wensen voor 2017 , en succes met de kweek !!

Mvg Auke

Jannes leo
Website member


2017-09-11 - 13:37:43


Hallo Frank

Hartelijk bedankt voor het compliment .
Ik heb dit jaar wel iets minder parkieten gekweekt maar het val nog best mee en zeker wat mutaties aangaat . Ik heb dit jaar zeer mooie mutaties gekweekt van rosella's en pennanten maar ook zeer mooie eleganten en bourks .
Dat is een echte zeer goede meevaller .
Frank bij u gaat ook heel goed zo ik kan merken
daar zitten ook heel mooie parkieten bij .
Veel succes met de hobby Frank .
Tot weder horen .

MVG Leo

Willy'ke
Website member


2017-10-16 - 20:45:51


hallo frank
bedankt voor je leuke reactie op mijn voliere
ook halsbanden is een fijne vogel om te hebben en te kweken; maar wat een pracht aan swiften hebt u zitten,echt mooie; ik kijk zo nu en danook wel eens naar u collectie, de moeite waard grt willy

pipelife
Website member


2017-10-19 - 22:03:25


Frank , wederom prachtige vogels heb je gekweekt in 2017. Top!
groeten Ruud

Jannes leo
Website member


2017-12-11 - 13:43:15


Hallo Frank

Super mooie collectie parkieten heb u zitten .
Onze beste wensen voor het nieuwe jaar 2018 en goede gezondheid .
Veel succes met de hobby en de kweek in 2018

MVG Leo

herman hoekstra
Website member


2017-12-11 - 18:15:15


Hallo Frank
De beste wensen en een gelukkig gezond 2018
En dat het maar een goed Kweek jaar 2018 mag zijn
Mvg Herman

jaap van de pol
Website member


2017-12-18 - 11:51:30


Hoi Frank,

Ik wens jullie fijne feestdagen en een gezond en goed 2018!

Groet,
Jaap

Willy'ke
Website member


2017-12-18 - 19:58:21


hallo frank
ik wens u en u familie een gezond en gelukkig 2018 en ook een succesvol kweekjaar toegewenst
groeten willy

DirkB
Website member


2017-12-20 - 00:38:45


Dag frank,
prettige feesten en gelukkig 2018 voor de familie en voor jezelf een succesvolle kweek gewenst.
Mvg Dirk.

pipelife
Website member


2017-12-21 - 12:44:04


Hallo Frank ,
bij deze een gezond en goed kweekjaar 2018 toegewenst.
groeten Ruud

auke
Website member


2017-12-31 - 20:08:56


Beste wensen voor 2018 !!

Mvg Auke

Jannes leo
Website member


2018-12-19 - 06:15:52


Hallo Frank

Voor jullie ook fijne feestdagen en een gezond 2019 . Veel succes met de kweek in 2019

MVG Leo

Willy'ke
Website member


2018-12-20 - 08:16:40


Hallo Frank
Fijne feestdagen en een heel goed (kweek)jaar 2019 toegewenst
groetjes willy

jaap van de pol
Website member


2018-12-20 - 14:40:34


Beste Frank,

Fijne feestdagen en een goed vogeljaar gewenst in 2019!

Groet,
Jaap

herman hoekstra
Website member


2018-12-23 - 08:59:39


Hallo Frank
De beste wensen en een gezond 2019
Fijne feestdagen
En dat het maar een goed Kweek jaar mag zijn in 2019

auke
Website member


2019-01-08 - 17:19:44


Hallo Frank,

Ook van mij een gezond en een succes vol kweekjaar toe gewenst.

Groet Auke.

Jannes leo
Website member


2019-12-19 - 05:45:49


Hallo Frank

Onze beste wensen en een gezond 2020 .
Heel fijne feestdagen .
Veel succes met de hobby en een goed kweek jaar 2020
MVG Leo

herman hoekstra
Website member


2019-12-21 - 08:13:02


Hallo Frank en ursela
Fijne feestdagen en een gelukkig gezond kweek jaar 2020 Mvg. Herman

meeus
Website member


2020-12-31 - 07:26:40


dag frank een gelukkig en gezond 2021 en een geweldige kweek met de vogels mvg thierry

herman hoekstra
Website member


2020-12-31 - 09:19:09


Hallo Frank en Ursula
Fijne jaarwisseling en een gelukkig gezond nieuwjaar 2021
Dat het ook maar een goed kweek jaar mag zijn
Mvg Herman

Jannes leo
Website member


2020-12-31 - 19:22:39


Hallo Frank
De beste wensen en een gezond 2021.
Fijne feestdagen
Veel succes met de hobby en de kweek in 2021
En laat ons hopen dat het leven weer normaal word zonder ongelukken
MVG Leo

Andy Neyt
Website member


2021-04-05 - 09:27:47


Dag Frank, allereerst dikke proficiat met uw prachtige collectie swiften. Ik heb nog een vraagje. Swiftparkieten zouden kolonievogels zijn. Heb jij ervaring met het kweken van swiften in kolonie? Alvast bedankt. Vriendelijke groeten, Andy.

frank_ursela
Website member


2021-04-07 - 11:27:58


Hallo Andy.
Swiftparkieten zijn goed te houden in kolonie , in het verleden met redelijk goed resultaat gekweekt met 7 kweekkoppels swiften.
Wel zorgen voor een ruime voliere en meerdere nestkasten , zodat de koppels de keuze hebben.
Momenteel 10 kweekkoppels , waarvan 3 koppels in kolonie.
Om goede controle te hebben en overzicht , is het beter te kweken apart in een vlucht.
Maar uiteraard is kolonie mogelijk !
Mvg Frank

blauwe melba
Website member


2021-10-22 - 12:01:57


zeer mooie collectie ,volgend jaar ook eens proberen met kolonie opzetten .
alle info is welkom
groetjes

Jannes leo
Website member


2022-01-01 - 08:08:00


Hallo Frank
Onze beste wensen en een gezond 2022
Veel succes met de hobby en de kweek in 2022
MVG Leo

KeesdeJongh
Website member


2022-12-16 - 15:20:13


Beste Frank, ik zie dat je je Koningen naast elkaar hebt zitten en dat daar alleen gaas tussen zit. Ik zou de zijkanten van de volières dicht maken zodat de koppels elkaar niet kunnen zien anders denk ik niet dat je van je Koningsparkieten gaat kweken, ze fokken zich te veel op en dat maakt dan niet uit of je Australische parkieten naast Groenvleugel koningsparkieten zet.

frank_ursela
Website member


2022-12-17 - 16:50:47


Hallo Kees
Bedankt voor je reactie en het meedenken.
Heb inderdaad de (groenvleugels)konings naast elkaar zitten , maar niet direct , er zit tussen de vluchten een looppad en ook hier een groot gedeelte met dichte panelen.
Ze zouden elkaar nog beperkt kunnen zien op redelijke gepaste afstand , wat mijnsinziens genoeg moet zijn om te kunnen kweken?
De toekomst zal dan ook uitwijzen of de (groenvleugels)konings zich dan nog aan elkaar storen met de kweek ?
We gaan het zien ?
In ieder geval mooi van je ,dat je me daar op wijst .
Mvg Frank

Jannes leo
Website member


2022-12-27 - 08:57:42


Hallo Frank
De beste wensen voor het nieuwe jaar en een gezonde 2023
Veel succes met de hobby en de kweek in 2023
MVG LeoOpgeven reactie

Voor het plaatsen van een reactie, dient u ingelogd te zijn.
Er zijn in totaal 145 bezoekers op de site, waarvan 5 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede