Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst Moderators
agabird Karel Daniel


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.

Pagina : 1 2 3
<<< vorige


rupicola
Website Member
Posts :1681

Website Member
2018-06-23 - 20:50:58 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

@ rajar:

Een bewijs van vakbekwaamheid komt alleen in beeld in geval van bedrijfsmatig houden van dieren.
Voor hobbymatige activiteiten op dit gebied is vooralsnog geen diploma, vergunning of wat dan ook vereist!
Mocht het ministerie daar ooit nog eens mee komen dan wens ik ze veel sterkte met het houden van toezicht daarop en de praktische handhaving ervan.

Er zitten namelijk heel wat 'losse' huiskamerdiertjes in Nederlandse woningen en ik vermoed dat er tbv de handhavers geen algemene 'vrijpas' c.q. huiszoekingsbevel voor al die woningen gaat komen.


De omschrijving van, c.q. het verschil tussen hobby en bedrijf is wel door het ministerie bedacht, opgeschreven en zelfs geventileerd, maar een en ander is juridisch volstrekt onhoudbaar. Pracht staaltje broddelwerk dus!


wiechmann
Website Member
Posts :941

Website Member
2018-06-25 - 06:52:07 send message to wiechmann

ben ik met je eens rupicola dat ze regels maken die juridische niet kloppen doen ze bij cites ook . en ze weten dit . want het volgende probleem is voor de meeste kekers . als ze controle gehad hebben en ze zijn volgens hen niet in orde moet je in beroep gaan en dan kom het de advocaat kosten zijn voor veel mensen gewoon niet op te brengen . en dan betaal de betrefende kweker liever de boete . helaas . heb het zelf aaan de hand met cites belgie . ook hun regels kloppen juridisch niet . en ik vecht dit op dit moment ook aan . nadeel ls voor er hier uitspraak over is ben ik gewoon minimaal 2 jaar verder . maar dan heb ik nog niet me schadevergoeding ontvangen . daar ga dan ook nog is enkele jaren overheen . en nadeel in belgie advocaat kosten krijg je in dit geval max 700 euro vergoed van de tegenpartij . je weet zelf dit is lang niet voldoende om een advocaat te betalen . en rechtsbijstandverzekering is niet voldoende bleek achter af voor dit soort zaken moet je extra verzekering hebben . die heb ik nu wel genomen maar in deze zaak heb ik daar niets aan .

dus ik hoop dat er in nederland ook een kweker opsta die een rechtzaak over deze regels begin of van maak .


rupicola
Website Member
Posts :1681

Website Member
2018-08-30 - 18:27:45 send message to rupicola

De minister heeft een mijns inziens uitstekend onderbouwde klacht ontvangen van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit.

Zoals we weten is de positieflijst door de rechter van tafel geveegd, maar op de site rijksoverheid.nl wordt gewoon glashard vermeld dat er sprake is van een in 2017 in werking getreden positieflijst, compleet met soortenlijsten.

Het is uiteraard ronduit belachelijk dat een site waar de Nederlandse burger van op aan zou moeten kunnen dit soort door politiek gekleurde (zo niet verontrustend verwarde) ambtenaren tot stand gebrachte broddelwerk nog steeds als geldende waarheid worden verkondigd.

Op de site van PVH (www.huisdieren.nu) zijn de klacht, de begeleidende brief en en screenshots van rijksoverheid terug te vinden.

Degenen die mijn berichtgeving omtrent de positielijstsoap een beetje gevolgd hebben weten dat ik meermaals heb gewezen op het minder transparant worden van de dierhouderij.
Tal van houders zeggen hun lidmaatschap bij een bond of vereniging op om administratief te verdwijnen uit relatief gemakkelijk te traceren bestanden. Sterker nog, hele collecties verdwijnen achter de schermen. allemaal zaken die niemand eigenlijk wil, maar wat als gevolg van overregulering c.q. de dreiging daarvan wel is veroorzaakt!

De minister is nu behalve op de foute informatie van rijksoverheid.nl ook (opnieuw) geattendeerd op deze gevolgen van dit soort bureaucratische chaos.


Goed werk!


rupicola
Website Member
Posts :1681

Website Member
2018-09-20 - 13:29:17 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Het ministerie LNV heeft aangegeven dat zij,
gezien de inhoud van de brief(???), het voornemen heeft deze niet te behandelen als officiële klacht volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (H9) met bijbehorende procedures.
Wel zal het Ministerie met een schriftelijk inhoudelijke reactie komen.

Ondertussen wordt door het ministerie, vanaf nu dus moedwillig, doorgegaan met het verstrekken van onjuiste informatie aan de Nederlandse burger aangaande de positieflijst en het als zodanig dus ook moedwillig benadelen van de positie van ongeveer een half miljoen houders van exotische dieren in Nederland.

WAT IS DIT VOOR LAND!


wiechmann
Website Member
Posts :941

Website Member
2018-09-20 - 14:41:50 send message to wiechmann

En zo word men x op x belazerd door de overheids instantie’s
Maar als men ze hoor doen zij alle voor de dierenwelzijn .maar wel alleen als het hun uitkom .is ook hier in belgie .


rupicola
Website Member
Posts :1681

Website Member
2018-12-17 - 20:31:17 send message to rupicola

En daar gaat ie weer:

Onder verwijzing naar de site van PVH (www.huisdieren.nu) stel ik de forumgenoten in kennis van het gegeven dat de 4e Haagse poging in 10 jaar tijd om tot de blijkbaar sterk gewenste positieflijsten te komen inmiddels een weliswaar heimelijk en peperduur feit is geworden.

Heimelijk omdat het ministerie tot nu toe geen inzage heeft gegeven of heeft willen geven omtrent de wijze waarop een en ander deze keer tot stand is gekomen.
Naast vragen omtrent de daartoe ingestelde commissie, welke deskundigen deze commissie vormen, waaruit hun deskundigheid blijkt, welke methodiek deze keer is gebruikt en hoe een en ander zich verhoudt ten aanzien van het Andibel arrest is het wellicht ook even de navraag waard hoe het nu precies zit het met de database persoonsgegevens van dierhouders die t.b.v. de vorige ‘in 2017 afgebrande’ positieflijst hun gegevens hebben laten vastleggen.

Peperduur omdat het Haagse segment inmiddels al bijna 25 jaar aanzienlijke hoeveelheden gemeenschapsgelden spendeert aan het fenomeen dat we inmiddels gerust de positieflijsten-soap mogen noemen! We hoeven slechts een kwart eeuw salariëring van direct betrokken ambtenaren in ogenschouw te nemen, laat ik alle andere kostenposten nog even buiten beschouwing . . . . .
Volstrekte waanzin!

Hoe dan ook, onder deze link https://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-04-Wob-samenstelling-WAP.pdf vindt u de brief aan de minister.

We wachten met belangstelling op de reactie vanuit het ministerie.


rupicola
Website Member
Posts :1681

Website Member
2018-12-17 - 20:53:31 send message to rupicola

Onder deze link een schriftelijke navraag omtrent de door het ministerie uit gemeenschapsgelden gespendeerde kostendekking sinds de inwerkingtreding van het Andibel arrest, teneinde de nagenoeg kansloze positieflijsten-soap gaande te houden:

https://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-28-Wob-kosten-Positieflijst.pdf

Wordt het niet eens tijd voor een rondje RADAR of iets dergelijks?


bva118
Website Member
Posts :267

Website Member
2018-12-18 - 06:08:47 send message to bva118

Ben benieuwd naar de resultaten. Prachtig stuk werk.


Daniel
Website Member
Posts :3262

Website Member
2018-12-18 - 13:32:15 send message to Daniel

Radar zal geen optie zijn aangezien Antionette Hertsenberg een voorstander is van de positieflijst.


rupicola
Website Member
Posts :1681

Website Member
2018-12-18 - 16:46:31 send message to rupicola

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

Daar heb je zeker een punt Daniel, Radar is eveneens een gekleurd programma.

Vrijheid is een groot goed en Nederlands heet een vrije maatschappij te zijn.
Diezelfde vrijheid heeft echter ook een keerzijde en daar maken wij als sector nu een duidelijk voorbeeld van mee.

Het staat een ministerie blijkbaar vrij om op kosten van de belastingbetaler een hele sector jarenlang, keer op keer en zonder succes op de hielen te zitten.

Het ministerie, haar opvolgende bewindslieden en beleidsmakers, heeft/hebben 26 jaar lang pogingen ondernomen om het houden van gezelschapsdieren aan banden te leggen, waarvan 10 jaar lang middels ronduit gekunstelde pogingen om wet- en regelgeving dusdanig anders te interpreteren c.q. te omzeilen teneinde tot het door hen gewenste resultaat te komen!
Een en ander bij herhaling en steeds zonder resultaat, maar wel ten koste van aanzienlijke hoeveelheden gemeenschapsgelden!

Gebleken is dat het ministerie niet schroomt om een uitspraak van een rechter te negeren en anderhalf jaar lang, willens en wetens, een door diezelfde rechter afgewezen verbod op het houden van een aantal zoogdieren op een openbare site www.rijksoverheid.nl als zijnde geldige wetgeving in stand te houden.

Gebleken is dat het ministerie een gehele sector belanghebbenden (de Nederlandse dierhouderij) als beslist deskundige partij en overlegpartner ter zijde heeft geschoven, dat zij geen openbaarheid van stukken wil geven en ook niet schroomt om sturende beleidsmaatregelen af te kondigen, terwijl deze maatregelen worden onderbouwd met bedenkelijke (pseudo-) wetenschappelijke gegevens, althans gegevens van een dusdanig kaliber dat dit door een rechter van tafel zijn geveegd.

Het wegzetten van de sector als een generator of bron van illegale handel, stroperij en het ronduit topzwaar inzetten van eigen interpretaties ten aanzien van dierwelzijn, middels weinig steekhoudende en eenzijdige onderbouwing, met gebruikmaking van incidentele zaken en het inzetten van beoogde buitensporige zware maatregelen, zoals een verbod op het houden van de meeste soorten gezelschapsdieren, neigt naar ongepaste generalisatie, gebrek aan integriteit en zelfs naar laster en smaad.

Misschien is een rondje RADAR hiervoor sowieso een te licht middel en zou de sector de Nederlandse staat zo langzamerhand maar eens moeten aanklagen!Pagina : 1 2 3
<<< vorige

Plaats een reactieEr zijn in totaal 133 bezoekers op de site, waarvan 9 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright Jan Brinkers 1998-2018,
Laatste update: 22 mei 2018
e-mail: webmaster@vogelarena.com
Goedkope hosting / webhosting of een Gratis forum of toch kinderopvang in Enschede