Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Einde AviMarkt Europe Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.

Pagina : 1


Auteur Onderwerp : Einde AviMarkt Europe
J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2023-01-04 - 14:45:23 send message to J. Elsen

Definitief einde AviMarkt Europe.

https://avimarkt-europe.com/


Dit bericht is door moderator Arabird aangepast

Schubbenlori
Website Member
Posts :5

Website Member
2023-01-06 - 21:53:33 send message to Schubbenlori

ja duidelijk, maar leg mij eens uit !
Alle kleine beurzen in Nederland gaan tot nu gewoon door.Wat is het verschil......


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2023-01-07 - 00:34:55 send message to J. Elsen

Bekijk volgende informatie NBvV.

"Regels voor het houden van een vogelmarkt of vogelbeurs".

En vooral:
1. Begripsbepalingen
2. Wet- en regelgeving.
3. Organisatie.

"Een vogelbeurs wordt als regel georganiseerd door een VERENIGING van vogelliefhebbers en al of niet gelijktijdig met de organisatie van een tentoonstelling".

Vogelverenigingen hebben doorgaans als doel niet winstgevend te zijn. En zijn over het algemeen vzw.
Vereniging zonder winstgevend oogmerk.

Wel daar gaat het hem om wat betreft:
"al of niet commercieel (bedrijfsmatig) bezig".
Vooral de interpretatie:
"al of niet commercieel ( bedrijfsmatig) bezig".

Volgens EU interpretatie, maatregelen,, worden particulieren, hobbyisten, die dieren, vogels verhandelen beschouwd als commercieel. Zelfs als dit gratis gebeurd.
Dus ook mogelijks ook op/bij vogelbeurzen, vogelmarkten.
Commercieel betekent dan nog niet dat die particulieren, vogelhobbyisten, bedrijfsmatig bezig zijn.
Maar van zodra die vogelmarkten, vogelbeurzen, worden georganiseerd door bedrijfsmatige organisatie, zoals AviMarkt-Europe, dan worden allen die daaraan deelnemen beschouwd, aanzien, als "bedrijfsmatig".
Dus alle deelnemende particulieren, vogelhobbyisten, worden beschouwd als "bedrijfsmatig bezig".
Zelfs van zodra er handelaars (bedrijfsmatig) aanwezig zijn .
"Bedrijfsmatig" heeft hier te maken met bepaalde maatregelen, wetten.
Namelijk één en de zelfde maatregelen voor iedereen (bedrijfsmatig). Zowel voor de handelaars (bedrijfsmatig) maar ook voor de particulieren, vogelhobbyisten (commercieel).

Dit is één van de voornaamste redenen waarom in Belgie bij vogelbeurzen handelaars niet toegelaten zijn.
Particulieren, vogelhobbyisten, worden dan beschouwd als "commercieel" bezig. En niet "bedrijfsmatig bezig" van zodra er handelaar (bedrijfsmatig) er aan te pas komt.

"Commercieel" heeft hier vooral te maken met recente EU verordening wat betreft:
Ziektes.
Traceerbaarheid.
Dierenwelzijn.
ETC.
Commercieel heeft hier in dit geval niets te maken met de fiscus.

Bedrijfsmatig kan wel te maken hebben met de fiscus.
En dit geval is een Nederlandse aangelegenheid (wetgever).
En daar gaat in Nederland die discussie over.

Vogels kunnen ook verhandeld worden via advertenties vogelbladen vogelverenigingen, vogelbonden. En wat in het verleden veelvuldig voorkwamen, veelvuldig werden toegepast.
Dit wordt beschouwd als commercieel bezig.
Voor iedereen één en de zelfde regeltjes, wetten.
Van zodra een handelaar (bedrijfsmatig) dergelijke verkoop advertentie plaats. Dan worden allen beschouwd als "bedrijfsmatig bezig".
Eén en de zelfde maatregelen "bedrijfsmatig bezig".

Dit is onder andere het geval bij advertenties Online dieren- vogelverkoop.
Worden beschouwd als " bedrijfsmatig bezig".

Simpel uitgelegd:
"Commercieel bezig" wordt dan vervangen, beschouwd als "bedrijfsmatig bezig".

Of "bedrijfsmatig bezig" of interpretatie ervan, al of niet te maken hebben met fiscus, btw, etc, hangt af regeltjes, wetten, EU Lidstaten zelf.

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/regeling-vogelmarkt-en-vogelbeurs-revisie-2019.pdf

De vraag die vele vogelhobbyisten zich stellen.

Waarom moeten handelaars, bedrijfsmatig vogelverkopers, bedrijfsmatig vogelkopers, aanwezig zijn bij hobbymatig vogelverkoop, bij hobbymatig vogelbeurzen?


hj de graaf
Website Member
Posts :382

Website Member
2023-01-07 - 10:24:13 send message to hj de graaf

is gewoon een kwestie van tijd dat de rest van de markten ook niet meer mag. Maar de handhaving kan niet overal tegelijk handhaven dus wat doen ze dan?

Dan pakken ze de grootse markt aan zodat ze er meteen de grootste klap er op kunnen geven. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het ene evenement wel mag en het andere niet....


www.wim
Website Member
Posts :119

Website Member
2023-01-07 - 12:28:22 send message to www.wim


Er is helemaal nog niks verboden.
Gewoon zorgen dat je de zaken op orde hebt als verkoper.
Voor de huidige organisatoren zal het denk ik (financieel)zwaar wegen dat idd veel standhouders en bezoekers het laten afweten ivm wat er eventueel zou kunnen gebeuren.
Maar dat hebben ze dacht ik duidelijk uitgelegd.
Jammer voor de liefhebbers van beurzen/markten.
Maar de algehele trend laat toch zien dat alle verenigingen of het nu duiven-vogel of kleindieren houders zijn het moeilijk hebben en op den duur omvallen,wat vogels betreft doet daar het weg vallen van s'Hertogenbosch of opkopers geen goed aan.Het staat u vrij om als een vereniging oid zelf iets te organiseren.
Of dat financieel handig is waag ik te betwijfelen.


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2023-01-07 - 16:02:08 send message to J. Elsen

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Wat wel al van toepassing is, is Europese wetgeving AHL. Ook in Nederland, en zou wel eens van groter invloed zijn, groter invloed kunnen hebben bij particulieren, hobbyisten, dieren vogelverkoop.
Zelfs meer dan particulieren, hobbyisten, al of niet bedrijfsmatig bezig.

Eind vorig jaar waren mijn echtgenote en mezelf uitgenodigd op/bij Internationaal kleindierenshow, ook weleens neerhofdieren show genoemd. En als proefproject:
"Mobiel pocket printer"
En waar ook bevoegde organisaties, personen, aanwezig waren.
Ook juridische gerechtsdeskundigen.

Tegenwoordig zijn zo goed als alle nodige informaties, gegevens, digitaal opgeslagen.
Waardoor het mogelijks via smartphone, tablet, laptop, al deze opgeslagen digitale gegevens te bekijken. Zelfs de nodige officieel, wettelijke, gegevens via mobiel projeckt printer af te drukken.

Het probleem is dan, dat enkel en alleen eigenaars dieren, vogels, dergelijke gegevens mogen afdrukken.
Dit vanwege "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)".

Door bijvoorbeeld intikken persoonlijk nummer, ook wel kweeknummer genoemd, kan desnoods alle nodige informaties, gegevens, bekomen.
Zoals informaties, gegevens eigenaars dieren, vogels.
Alle informaties, gegevens van de dieren, vogels, zelf. Denk aan de informaties, gegevens vogelringen.

Al die gegevens worden beschouwd als privacy.
Vandaar dat niet iedereen het recht heeft om al die privacy gegevens zomaar te bekijken.

Daar is op het ogenblik heel wat om te doen.
Dergelijke digitale informaties, gegevens, kunnen ook van op afstand bekeken worden. En dit door al of niet bevoegde organisaties, personen, controles, etc.
Onder andere ook wat betreft proces verbaal, inbeslagname dieren, vogels.
Het grootste deel ervan worden tegenwoordig aangevochten vanwege wet op privacy.

Een ander element dat werd aangekaart.
De organisatie is niet verantwoordelijk.
Van zodra er inkom wordt betaald, verkoopstand betaalt, etc, is de organisatie verantwoordelijk.

Argument is:
Als organisatie(s) niet verantwoordelijk is/zijn.
Dan kan diezelfde organisatie(s) geen controles uitoefen wat betreft inkom bezoekers, verkoop standen, etc.
Zelfs juridisch, gerechtelijk, hebben die zelfde organisaties, verantwoordelijken, dan niet het recht persoonlijke digitale informaties, gegevens te bekijken, te controleren.

Tegenwoordig komt er bij organiseren dieren vogelevenementen heel wat bij kijken.

Tegenwoordig wordt alles duurder.
Ook het organiseren allerhande dieren vogelevenementen.
Daar tegenover staat een duidelijke daling: aantal leden, aantal deelnemers, aantal dieren vogels, etc.
Dus met als gevolg:
duurdere lidgelden
duurdere inschrijving
duurdere vogelringen;
etc.

Dat al die onzekerheid, ongenoegen, of wat weet ik veel, een invloed hebben, bewijzen allerhande informaties, gegevens.

COM Mondial 2023 Napels.

Totaal aantal deelnemende vogels; 21618
Is een laagte record.
Terwijl de raming 25.000 was/is.
Zelfs ongeveer 2000 vogels minder dan vorig jaar
Meer dan 10.000 vogels minder dan Com Mondial 2018 Cesena. (ongeveer 34.000 vogels ingeschreven

Per Land:
Nederland: 444
Bijna de helft minder als vorig jaar.
Terwijl raming 600 was/is.
Minder dan 500 zou transport van de vogels niet doorgaan.
Dus of Nederlandse vogels al of niet deelnemen COM Mondial 2023 Napels, is er nog geen officieel bevestiging ervan.

Ook wat aantal deelnemende vogels Nationale vogelkampioenschappen betreft, is er een duidelijke daling.

Nederlands vogelkampioenschap: ongeveer 5.500 vogels.
Belgisch vogelkampioenschap: ongeveer 5.000 vogels.
Frans vogelkampioenschap is tweemaal geannuleerd vanwege vogelgriep. En met als gevolg ontslag voorzitter. Die bovendien ook voorzitter was COM Frankrijk.
Ook daar is het niet zeker of Franse vogels deelnemen COM Mondial 2023 Napels.

Een voorbeeld dat voorzitter vogelvereniging grensstreek Nederland - Belgie.
Bij dergelijke vogelverenigingen zijn zowel Nederlandse vogelhobbyisten als Belgische vogelhobbyisten aangesloten, lid bij dergelijke vogelverenigingen.
Nederlandse leden die in Belgie deelnemen vogeltentoonstelling. En of omgekeerd, Belgische leden die in Nederland deelnemen vogeltentoonstellingen. Mogen daarna met deze vogels de eerste 21 dagen niet deelnemen aan/bij om het even welk dieren vogelevenement waar dan ook binnen de EU.
Dus ook niet lokale, plaatselijke dieren vogelevenementen in Nederland en of in Belgie.

Dit was ook het geval bij duivensport, sportduivenwedstrijden in Belgie en of Nederland.
Maar via "lange" politieke arm is daar tijdelijk een oplossing voor gevonden.
Maar is, blijft wel van toepassing voor/bij sportduiven evenementen, beurzen, shows.jason
Website Member
Posts :31

Website Member
2023-01-08 - 20:14:45 send message to jason

wat dan met bv postzegel beurzen zowel hobby als handelaars aanwezig,vlooien markten toch zelfde wet?mogen deze wel?


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2023-01-09 - 14:35:52 send message to J. Elsen

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

Is helemaal niet het zelfde.

Uittreksel, regeltjes, wetten dergelijk verkoop postzegelbeurzen, vlooienmarkten, rommelmarkten, etc.

Een particulier mag enkel zijn private overschotten verkopen die het normaal beheer van een privaat patrimonium niet te buiten gaan.
Het gaat om goederen die de particuliere verkoper niet heeft aangekocht, niet heeft geproduceerd of niet heeft gekweekt met het oog verkoop ervan.
Ee particulier mag eigen goederen verkopen wanneer de verkoop occasioneel blijft.
Gemeente kan in een reglement het occasioneel karakter preciseren......etc.

Dat betekent een algemeen verkoop verbod van:
nieuwe producten, goederen.
eigen geproduceerde producten, goederen,
alles wat te maken hebben met voedingsproducten, dranken, etc.
Dieren, vogels, planten, bloemen.

Zelfs steeds meer en meer bij dergelijke markten.Algemeen verbod cassettes, dvd's, video's, lp's, etc.
Dit is een bevoegdheid van de gemeentes, burgemeesters.

Bedrijven, handelaars, die buiten hun handelsbedrijf, zaak, winkel, hun producten verkopen, moeten in het bezit zijn van zogenaamde leurderskaart.
Ook het personeel die op dat moment voor hen werkt. En al is dit op vrijwillige basis.
Dit is ook van toepassing voor bij deze bedrijven, handelaars die actief zijn op/bij dieren vogelbeurzen, dieren vogelmarkten.
Dus ook al die handlangers, tussenpersonen, die dieren vogels verkopen.

En daar gaat onder andere die discussie "wet op dieren" over gaat.
De kans bestaat dat al wie dieren vogels verkoopt op soortelijke beurzen, markten, zoals AviMarkt-Europe in het bezit moeten zijn van dergelijke leuderskaart.
Ook particulieren die aan dergelijk dieren vogelverkoop deelnemen.
Daar beslissen de EU Lidstaten zelf over.
Zoals Nederland.
Dit is het tweede gedeelte van recente EU verordening.
Dit zijn regeltjes, wetten, die de EU Lidstaten zelf bepalen.
Dus zijn de EU Lidstaten verplicht om deze regeltjes, wetten, officieel kenbaar te maken.
Deze regeltjes, wetten zullen meer dan waarschijnlijk van kracht zijn ongeveer midden 2023.
In Belgie vanaf 23-06-2023.

Het eerste deel recente EU verordening is een Europese aangelegenheid.
Dus de EU Lidstaten zijn niet verplicht om deze Europese regeltjes, wetten, officieel kenbaar te maken.
Dit eerste deel Europese wet (AHL), onder andere landbouwdieren, is al van kracht, wet, 15-10-2021.

Maar het zal nog meer zijn bij tweede deel recente EU Verordening.

Belgie: 23-06-2023

Een algemeen verbod vogels onder de noemer "pluimvee" samen met andere vogels in de zelfde ruimte.
Ook gezamenlijk transport is vanaf die datum verboden.
Dit betekent dat kwartelsoorten niet langer toegelaten zijn in voliere met andere vogelsoorten.
Kippen niet langer toegelaten samen met eenden, ganzen, zoogdieren.
Konijnen niet langer toegelaten met andere zoogdieren en of vogelsoorten.
Er is sprake dat dit ook het geval zal zijn bij parkieten, papegaaien. Of op zijn minst bepaalde soorten parkieten, papegaaien.
Dat zou dus betekenen dat bijvoorbeeld valkparkieten niet langer toegelaten zijn met andere vogelsoorten, zoals kanaries, zangvogels, in de zelfde voliere.
Dus ook niet meer gezamenlijk mogen getransporteerd, vervoerd worden.

Nogmaals:
Daarover beslissen de EU Lidstaten elk afzonderlijk.
In Belgie is er al een:
"Koninklijk Besluit van 22 mei 2022
gepubliceerd op 10 juni 2022".
"Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels".

Bekijk de volgende informatie en waar de discussie, overleg, dieren vogelorganisaties bonden.
Onder andere om het vooraf verzamelen van vogels voor een tentoonstelling mogelijk te maken, waardoor de kosten van het certificaat omlaag kunnen.
Vanaf midden 2023 (Belgie: 23-06-2023) is dit niet meer mogelijk.
Is dan enkel en alleen dan mogelijk als deze vogels 21 dagen op deze verzamelplaatsen in quarantaine verblijven.
Van af dan moeten de Certificaten afgeleverd worden registratie adres deelnemers, vogels.
En waar deze deelnemende vogels vooraf onafgebroken 21 dagen verblijven. is een vorm van quarantaine.

https://www.kleindierned.nl/wijzigingen-wet-en-regelgeving/

https://www.kleindierned.nl/themas/verplaatsing-dieren-naar-andere-lidstaten/Henry4308
Website Member
Posts :2

Website Member
2023-02-07 - 09:47:20 send message to Henry4308

Goedemorgen, is er een goed alternatief voor de avimarkt? Nu deze niet doorgaat.
Is de vogelmarkt in grobbendonk de moeite?


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2023-02-09 - 16:00:04 send message to J. Elsen

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Persoonlijk denk ik dat toekomst gericht geen goed alternatief bestaat voor de avimarkt.
Veel, zo niet alles, hangt af wat eerst volgende maanden worden beslist met betrekking allerhande regeltjes, wetten. Met betrekking tot positieflijst dieren, vogels, wet dieren, dierenwelzijn, etc.
En vooral al die regeltjes, wetten, die vanaf 01-01-2024 van kracht zijn, van toepassing zijn.
Bovendien wordt er ook "angstvallig" uitgekeken hoe vogelgriep varianten verder evolueren.
Overdracht van zoogdier naar zoogdier. En met mogelijks overdracht van mens naar mens.
Hopelijk dan niet met algemeen verbod particulieren dieren vogelverkoop.
Maar de vrees neemt steeds toe dat dit uiteindelijk de definitieve doodsteek kan zijn met alles wat te maken hebben dieren vogelhobby

Er nog aan toevoegen dat er in Franstalig Belgie (Namen).

"Manifestatie 20 februari in Namen om 14 uur voor het Waals parlement"

https://www.aobbel.be/nl/

https://www.aobbel.be/nl/wp-content/uploads/2023/02/Manifestatie-20-februari-in-Namen-om-14-u-voor-het-Waals-parlement.pdf


bva118
Website Member
Posts :289

Website Member
2023-03-26 - 12:06:14 send message to bva118

Vogelmarkt Hardenberg is een aanrader. Werd door bevoegde instanties gecontroleerd en heeft normaal doorgang kunnen vinden.Pagina : 1

Plaats een reactieEr zijn in totaal 120 bezoekers op de site, waarvan 2 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede