Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > Kweek en verzorging. > Kakariki's Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.

Pagina : 1 2
volgende >>>


Auteur Onderwerp : Kakariki's
jeffke kweker
Website Member
Posts :251

Website Member
2023-10-15 - 22:04:41 send message to jeffke kweker

Kakariki's in alle kleuren ring plichtig ze moeten een gesloten geregistreerde ring met juiste ring maat om hebben om ze te mogen houden
Roodvoorhoofd kakariki's waaronder de Groene Bonte Geele Blauwe Crème Witte moeten ringmaat 5.0 om hebben
Geelvoorhoofd kakariki's moeten ringmaat 5.4 om hebben Zijn verplichte ringmaat dat ze moeten hebben


P.Rooth
Website Member
Posts :2799

Website Member
2023-10-16 - 13:14:52 send message to P.Rooth

https://ringen.parkietensocieteit.nl/index.php/component/jshopping/search/result?Itemid=0

Ik gebruik altijd 5.4 mm ring voor de roodvoorhoofdkakariki en voor de geelvoorhoofdkakariki die wat kleiner is dan de roodvoorhoofd kakariki 5 mm .

De parkietensociëteit houd voor bijde 5 mm aan .


jeffke kweker
Website Member
Posts :251

Website Member
2023-10-19 - 00:56:35 send message to jeffke kweker

Verplichte ringmaat
Roodvoorhoofd kakariki's 5.0
Geelvoorhoofd kakariki's 5.4


jeffke kweker
Website Member
Posts :251

Website Member
2023-10-19 - 00:57:31 send message to jeffke kweker

Staat op ook in het boekje dat ik gekregen heb van de PS


P.Rooth
Website Member
Posts :2799

Website Member
2023-10-20 - 13:36:08 send message to P.Rooth

https://ringen.parkietensocieteit.nl/index.php/component/jshopping/search/result?Itemid=0

Website geeft 5.0 voor de rood en de geelvoorhoofdkakariki

Ik gebruik voor de geelvoorhoofd 4.5 mm


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2023-10-21 - 22:58:01 send message to J. Elsen

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

"Website Parkieten Societeit geeft 5,0 voor de rood en geelvoorhoofdkakariki".

Logisch !!!!!!

Want bij Parkieten Societeit komen geen Vogelringen 5,4 mm voor zoals de Nederlandse wet voorschrijft.
Wel vogelringen 5,5mm
Groter ringen dan de Wet voorshrijft is verboden.
Is enkel bij uitzonderlijke omstandigheden toegelaten.
Vandaar dus ringmaat 5,0 mm geelvoorhoofdkariki

Bekijk informatie Website Parkieten Societeit.

"Gewone" ringen.

Zoekresultaat "roodvoorhoofdkakariki"

5,0 mm gekleurd aluminium.

voor onder andere:
roodrugparkiet
roodstuitparkiet
geelvoorhoofdkakariki
roodvoorhoofdkakariki
Etc.

Probleem is onduidelijkheid allerhande nuttige informaties.
Maar vooral niet updudate volgens huidige wetgeving.

Welke vogels moet ik ringen?

Vogels die staan in "bijlage 6 van de Regeling natuurbescherming";

Cyanoramphus forbesi Geelvoorhoofdkakariki 5,4

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/2023-10-05#Bijlage6

Wat staat er op de pootringen van de vogels?

de inscriptie 'NL'
de binnendiameter
het jaartal waarin de ring is aangebracht
de code van de vogelbond
het kweeknummer
het volgnummer

De ringmaat is per vogel vastgesteld en mag alleen afwijken op aangeven van een dierenarts of andere deskundige.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelhandel/pootringen-verplicht-bij-kweek-beschermde-vogels

Volgens recente Cites EU Verordening is het verboden om planten, dieren nog langer in het bezit te hebben die voorkomen op bijlage A en bijlage B.

Voor, bij vogels betekent dit.

Een algemene ringplicht voor/bij vogelsoorten die voorkomen op, bij bijlage A en bijlage B.


jeffke kweker
Website Member
Posts :251

Website Member
2023-10-22 - 02:16:40 send message to jeffke kweker

Roodvoorhoofd kakariki's moeten 5.0 om hebben verplichte ringmaat
Geelvoorhoofd kakariki's moeten 5.4 om hebben verplichte ringmaat

Staan beide op de Cites lijst 1 bijlage X


jeffke kweker
Website Member
Posts :251

Website Member
2023-10-22 - 02:17:18 send message to jeffke kweker

Roodvoorhoofd kakariki's waaronder de Groene Bonte Geele Blauwe Crème Witte moeten 5.0 ring maat


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2023-10-22 - 16:49:40 send message to J. Elsen

Dit bericht is 4 keer gewijzigd

"Staan beide op de Cites lijst 1 bijlage X"?

Waarom dan aanvraag "gewone" ringen bij dergelijke Cites vogelsoorten bij erkende Parkieten Societeit?

Trouwens enkel roodvoorhoofdkakariki staat vermeld op de Cites lijst 1 bijlage X

https://www.adviespraktijkvoorvogels.nl/wp-content/uploads/2017/03/Infoblad_EU-certificaten_versie_20151.pdf

Geelvoorhoofdkakariki staat vermeld op de Cites lijst 1 bijlage A
Dit betekent verplicht ringen en de aangevraagde ringen (volgnummers) mogen enkel gebruikt worden bij vogelsoort waarvoor deze ringen zijn aangevraagd.
Deze ringen worden geregistreerd.

Bij aanvraag dergelijke vogelringen:
Uw BurgerServiceNummer
Hoeveelheid ouderparen (EU-Certificaat)
de EU-certificaat moet je zelf aanvragen.

Sinds aanpassingen Cites EU verordening is dit nu ook van toepassing bij onder andere roodvoorhoofdkakariki wanneer deze vogelsoort worden gebruikt voor de kweek en of bij het verhandelen, verkopen dergelijke vogelsoort binnen de EU.

Informaties Cites EU verordening.

Heeft de volgende Verordeng vastgesteld

Artiekel 1

De bijlage bij Verordening(EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst in bijlage bij deze verordeng (Publicatieblad van de EU)

Artikel 2

Deze verordening treed in werking op de derde dag na die van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is bindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Deze EU-verordening informatie is onder andere gepubliceerd door Cites Nederland Nieuwsbrief (2017) en tevens overgenomen door BEC.

https://bec-info.com/Upload/PdfBestanden/VrijstellingGefokteVogels.pdf

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/nieuwe-cites-soortenlijst-van-kracht-vanaf-februari-2017jeffke kweker
Website Member
Posts :251

Website Member
2023-10-23 - 18:52:42 send message to jeffke kweker

Beide Cites lijst 1 bijlage X


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2023-10-23 - 21:04:21 send message to J. Elsen

Dit bericht is 5 keer gewijzigd

"beide Cites lijst 1 bijlage X".

Beste jeffke kweker.

Kunt U op de één of andere manier, mogelijkheid dit bevestigen.
Staat dit eventueel vermeld vogelblad Parkieten Societeit? En of ander vogelblad vogelorganisatie, vogelbond, Nederlandse overheid, etc.

Cites bijlage 1 bijlage X hebben te maken met Europese uitvoeringsverordening:
865/2006
van 4 mei 2006
houdende uitvoeringsbepalingen van de verhouding (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle het desbetreffende handelsverkeer.

Scrol naar onder:

M1
Bijlage X

In artiekel 62, LID 1, bedoelde diersoorten

Aves

onderaan deze lijst

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis cucullata

Psittaciformes

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

Zoals al aangegeven wat betreft EU basisverordening 2017 vervangt die EU basisiverordening 2017 de (EG) nr.338/97.
En waar bij die EU basisverordening 2017 "nieuwe" vogelsoorten eraan zijn toegevoegd bij Cites 1 bijlage A.
Zoals roodvoorhoofdkakariki.
EU basisverordening betekent, staat voor EU wetgeving alle EU lidstaten. En is dus van kracht binnen alle EU lidstaten.
Ook in Nederland, Belgie, Etc.
In al die EU lidstaten zijn roodvoorhoofdkakariki beschermde uitheemse vogelsoort Cites 1 bijlage A.
En niet langer Cites 1 bijlage X

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/03/Uitvoeringsverordening-CITES.pdf

PS. Van zodra deze Cites 1 bijlage X vogels worden gebruikt voor, bij de kweek, en of worden verhandeld, verkocht is er een EU-certificaat nodig.
Zonder dit EU-certificaat oudervogels, mogen de erkende organisaties uitgave pootringen geen pootringen verschaffen voor/bij vogels die voorkomen op, bij Cites 1 bijlage A.
Dit EU-certificaat (nummer) moet ook vermeld zijn bij EU overdrachtsverklaring gegevens oudervogels.


jeffke kweker
Website Member
Posts :251

Website Member
2023-11-01 - 12:16:26 send message to jeffke kweker

Beide staan ze op de Cites lijst 1 bijlage X
Roodvoorhoofd kakariki's waaronder de Groene Bonte Geele Blauwe Crème Witte moeten ringmaat 5.0 om hebben verplichte ringmaat
Geelvoorhoofd kakariki's moeten ringmaat 5.4 om hebben verplichte ringmaat


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2023-11-01 - 18:10:18 send message to J. Elsen

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Beste jeffke kweker.

In een ander onderwerp waar U zichzelf voorstelt.

Daar heb ik ook aangehaald dat dergelijk hybrides, kruisingen, kleurslagen, mutaties, mutanten in Nederland ook beschermd.
Is in Nederland ook van toepassing bij allerhande kakarikis soorten, ondersoorten, kleurslagen,mutaties, mutanten.

Het zijn de recente Wetenschappelijke namen die officieel wettelijk erkend worden.
En bij voorbeeld niet Nederlandse namen zoals Roodvoorhoofdkakariki, en of geelvoorhoofdkakariki.

Bekijk recenste Cites EU-basisisverordening:
2023/966 van de Commissie
van 15 mei 2023.
En nu binnen de EU (alle EU lidstaten) van kracht, van toepassing.

AVES Vogels

Psittaciformes Papegaaiachtigen

Psittacidae Papegaaien en parkieten

Cyanoramphus forbesi (I) Geelvoorhoofdkakariki

Cyanoramphus novaezelandiae (I)
Roodvoorhoofdkakariki


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0966

PS. Het klopt dat roodvoorhoofdkakariki voorkomt op/bij lijst bijlage X.

Volgens allerhande informaties, vooral informaties vogelorganisaties, vogelbonden, betekende dit:

"geen ringplicht, wel bewijs legale herkomst".

Hoe kunt je bij niet geringde vogel de legale herkomst ervan bewijzen.
Hoe kunt je bewijzen dat de nodige bewijzen specifiek horen bij die niet geringde vogel.
Zie Nederlandse rechtspraak.

Dan was plots het kot te klein. en werd er beslist dat dergelijke vogels bijlage B en bijlage X moesten voorzien van pootring.

Is voorhoofdkakariki geringd met een geregistreerde pootring zoals bij vogels Cites I bijla A. Dan is EU certificaat niet nodig.

Is dit niet het geval, en geringd met "gewone" pootring, dan is EU-certificaat nodig wanneer dergelijke vogels worden in geschakeld in de kweek, en of dergelijke vogels worden verhandeld, worden verkocht.

Zijn dergelijke vogels niet geringd. dan is EU-certificaat altijd nodig.

Vogelsoorten waar in het verleden juridisch, gerechtelijk meeste problemen voordeden zijn onder andere:
Roodvoorhoofdkakariki (bijlage X)
Geelvoorhoofdkakeriki (bijlage B)
Kapoetsensijs (bijlage X)
Japanse nachtegaal (bijlage B)
Grijze roodstaart (van bijlage B naar bijlage A)

Straks
Shamalijster (van niet beschermd naar bijlage B)

Allemaal uitheemse beschermde vogelsoorten waar geen vogelring nodig was. Maar wel bewijs legale herkomst.

Vandaar nu vogelring voor/bij vogels, vogelsoorten, die voorkomen op/bij Cites EU bijlage A en bijlage B, Bijlage X (als die wettelijk nog bestaat?).

Zelfs bijlage C en bijlage D.

Een van de problemen in Nederland is dat er twee soorten pootringen voorkomen.

De niet geregistreerde pootringen (zogenaamde kanarie-ringen.
De geregistreerde pootringen (zogenaamde NL-ringen). En altijd verplicht bij Vogels Cites I bijla A

Aan te raden bij vogels Cites I bijlage X (?) en vogels Cites II bijlage B, wat betreft al of niet EU-certificaat nodig.

Het zijn vooral legaal bewijs oudervogels die zorgen voor bewijs legale herkomst van/bij vogels gekweekt in gevangenschap.

Vandaar deze "nieuwe" EU-overdrachtsverklaringen met "verplichte" gegevens melding oudervogels.jeffke kweker
Website Member
Posts :251

Website Member
2023-11-01 - 23:29:16 send message to jeffke kweker

Kakariki's in alle kleuren ring plichtig moeten geringd zijn met een gesloten geregistreerde ring om moeten hebben met de juiste ring maat om ze te mogen houden en verkopen


jeffke kweker
Website Member
Posts :251

Website Member
2023-11-01 - 23:30:35 send message to jeffke kweker

Heb een Cites boekje met de vogels die ring plichtig zijn en die Cites papieren erbij moeten hebben dat hoef de kakariki's nog niet


P.Rooth
Website Member
Posts :2799

Website Member
2023-11-02 - 13:52:22 send message to P.Rooth

Juist Jeffke registratie thuis is met de ringnrs al voldoende . Kakarikis worden in grote getalen gekweekt en hierop heb ik nooit een controle gehad van de NVWA of de AID in Nederland wel op mijn Cites vogels die ringplichtig en waarvoor de juiste Cites documenten aanwezig moeten zijn .Pagina : 1 2
volgende >>>

Plaats een reactieEr zijn in totaal 74 bezoekers op de site, waarvan 3 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede