Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > Kweek en verzorging. > Vakbekwaam?? Moderators
agabird Karel Daniel


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.

Pagina : 1 2 3 4
volgende >>>


Auteur Onderwerp : Vakbekwaam??
rosella kweker
Website Member
Posts :88

Website Member
2019-10-26 - 16:54:42 send message to rosella kweker

Weet iemand wat er volgend jaar verplicht is als je vogels houd en ook adverteerd?


rupicola
Website Member
Posts :1669

Website Member
2019-10-26 - 22:30:55 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

ligt er aan wat voor vogels u houdt en op welke schaal dit plaats vindt.

Vakbekwaamheid hangt vooralsnog aan bedrijfsmatige uitvoering van activiteiten in de zin van dierhouderij.

Adverteren is een van de criteria op het lijstje dat enige tijd geleden door het ministerie is geventileerd teneinde betreffende activiteiten als bedrijfsmatig te kunnen beschouwen. Men zou niet aan alle criteria, maar zelfs slechts een daarvan hoeven te voldoen om als bedrijf te kunnen worden aangemerkt.

Daarmee zou geen enkele hobbyist ooit een openbare advertentie kunnen plaatsen, omdat die handeling vervolgens wordt beschouwd als bedrijfsvoering!
Dergelijk ministerieel broddelwerk houdt juridisch uiteraard volstrekt geen stand!


Esselink
Website Member
Posts :44

Website Member
2019-10-28 - 09:29:05 send message to Esselink

Ik ken toevallig iemand van de nvwa en die zegt dat er heus geen heksenjacht komt tegen hobbyisten. Mensen die op elke vogelmarkt met bakken vol vogels staan kunnen beter wel hun diploma halen. Ik ken verscheidene mensen die de cursus al gedaan hebben en dat schijnt een fluitje van een cent te zijn.


rupicola
Website Member
Posts :1669

Website Member
2019-10-28 - 12:48:33 send message to rupicola

Had via via ook al vernomen dat er heus geen heksenjacht komt tegen hobbyisten.
Dit is ook niet zo vreemd, want het ministeriële lijstje gaat zoals gezegd juridisch gewoon geen stand houden.

Het is en blijft echter wel uiterst bedenkelijk, gènant zelfs, dat een Nederlands ministerie officieel met dit soort broddelwerk in de openbaarheid treedt en als zodanig zeer veel onnodige onrust veroorzaakt.
Wat mankeert die mensen toch?
Over kloof tussen overheid en burger . . . èn verlies aan respect voor autoriteiten gesproken.


J. Elsen
Website Member
Posts :148

Website Member
2019-10-28 - 18:43:30 send message to J. Elsen

U kunt de rollen ook omdraaien?
Die dieren-vogels ingevangenschap houden-kweken. En zeker in het verleden, waar het allemaal niet nauw stak. En waar nu jonge-beginnende dieren-vogelhobbyisten de gevolgen van dragen.

Zie in Belgie de heisa met wolvin die meer dan waarschijnkijk is gedood door jager(s).
De bevolking-Vlamingen keren zich tegen jagers sinds dood van wolvin Naya.

Wie weet is het een hulpmiddel om kritiek van buiten uit, diegenen die deze dieren-vogel- hobby(s) niet zo genegen zijn, te temperen, afzwakken,matigen.


rupicola
Website Member
Posts :1669

Website Member
2019-10-28 - 22:55:30 send message to rupicola

@ Elsen: beetje merkwaardig reactie!

om te beginnen heeft een jachtincident helemaal niets met onderwerp te maken.

Maar goed, . . . in alle sectoren vinden zaken plaats die beter kunnen, zo ook in de dierhouderij.
Cruciaal punt is echter dat de Nederlandse wetgeving daar al vele jaren in voorziet.

Er wordt echter onophoudelijk gewerkt aan aanvullende beperkende maatregelen (zowel NL als EU wet- en regelgeving) die voor de vorm op verbetering van dierwelzijn zijn gericht, maar in werkelijkheid de dierhouderij zwaar aan banden zal leggen.

Een en ander laat allemaal onverlet dat een NL ministerie t.a.v. hobby of bedrijfsmatig handelen met prul afkomt waar niemand bij gebaat is.

Je mag vanuit een NL ministerie verwachten (eisen zelfs) dat ze met een geloofwaardig en eerlijk onderscheid op de spreekwoordelijke proppen komen . . .


rupicola
Website Member
Posts :1669

Website Member
2019-10-28 - 23:04:03 send message to rupicola

minister Schouten is overigens door de rechter gemaand om op straffe van 100 euro per dag openheid van zaken te verschaffen t.a.v. het kostenplaatje uit gemeenschapsgelden over ruim twee decennia, alsmede de gehanteerde criteria waarmee het collectiefje door het ministerie ingeschakelde deskundigen is samengesteld teneinde tot de gewraakte positieflijsten te komen.

De minister legt de uitspraak van de rechter simpelweg naast zich neer . . . en betaalt (al tijdenlang en ook uit gemeenschapsgelden overigens) de door de rechter opgelegde gelden.

Verdient allemaal ook geen schoonheidsprijs zal ik maar zeggen!


bva118
Website Member
Posts :262

Website Member
2019-10-29 - 06:33:52 send message to bva118

@ rupicola

Is er door het ministerie nog steeds geen opening van zaken gegeven? Ondanks het rechterlijke bevel daartoe? En hoe lang duurt dit al? En betekent dit dat je zolang je de opgelegde dwangsom, kennelijk op kosten van de belastingbetaler, maar blijft betalen, je het rechterlijke bevel dus aan je laars kan lappen? Mooie voorbeeldfunctie van de overheid dan.


Karel
Moderator
Posts :6804

Moderator
2019-10-29 - 11:34:03 send message to Karel

@ J.Elsen

Ik snap wat je bedoelt, maar niet te handhaven regelgeving kan in twee richtingen werken. Ofwel de indruk wekken er "heus wel iets aan te doen", teneinde de kooivogeltegenstanders te sussen, ofwel over enige jaren nog veel strengere regels in te kunnen voeren omdat de huidige regels "niet blijken te werken, danwel niet te controleren/handhaven zijn".
De politiek kent rare sprongen!


J. Elsen
Website Member
Posts :148

Website Member
2019-10-29 - 11:54:15 send message to J. Elsen

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

Klopt.

Maar de schuld, of toch op zij minst medeschuld, bevind zich ook bij dieren-vogelorganisaties-bonden.
Neem nu al die heisa gesloten pootringen beschermde uitheemse vogelsoorten. En vooral die vogels die voorkomen op/bij Cites II/bijlage B, Bijlage X

Volgens Cites Nederland moeten bij deze ringen de letters-code NL voorkomen.

Al jaren is er een discussie daarover of bondsringen NBvV , zonder letters-code NL officieel-wettelijk in orde zijn volgens EU-Cites verordening.
En wat zijn nu de gevolgen. EU richtsnoer Cites II of Bijlage B of Bijlage X vogelsoort.
En hier al aangekaart, zelfs door gewezen moderator, en die vanwege zijn beroepsleven over de nodige kennis beschikt.

Ringplicht Cites II of Bijlage B of Bijlage X vogelsoort.

Bij wie ligt dan aan de oorzaak?
Bij de overheid, bij vogelorganisaties-bonden, of bij beide.

En wat kostenplaatje uit gemeenschapsgeld betreft.

Wie weet is kostenplaatje uit gemeenschapsgeld dan misschien nog veel hoger bij Europese boetes.


J. Elsen
Website Member
Posts :148

Website Member
2019-10-29 - 14:30:19 send message to J. Elsen

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

Vakbekwaamheid wordt binnen de EU al op verschillende plaatsen toegepast (vergunning, licentie). Zelfs al een tijdje voor al wie soorten roofvogels houden/kweken binnen de EU.
Voor ander vogelsoorten, Europese cultuurvogels, is het zelfs al van toepassing in Belgie-Waals Gewest. en hebt je een licentie-vergunning nodig. In Brussel-Gewest zijn Europese cultuurvogels zelfs verboden, zelfs doorgang-doorreis is er verboden.
Dat de druk steeds meer en meer worden opgevoerd bij dieren-vogel-hobbyisten zelf, hebben ook deels te maken met beleid dieren-vogelorganisaties. Zeker in het verleden; "wij zijn niet verantwoordelijk".
Betekent zoveel als " handen in onschuld wassen".

Bekijk recente informaties SOR Italie. Is eigenlijk spreekbuis voor Italiaanse vogelbond FOI.
Vandaag is er nog een oproep dat iedereen zich zouden houden aan maatregelen vogeltransport naar vogelevenementen, vogeltentoonstellingen, wat betreft transportformulier Mod.4. Zelfs een oproep naar de verantwoordelijken om vogels zonder dit transportformulier Mod.4 niet toe te laten. Om grote Internationale vogelbeurzen, zoals Zwolle, niet te bezoeken, geen vogels te kopen, vanwege al of niet de juiste documenten-formulieren. Heeft deels ook te maken met vogelgriep.

Als het water aan de lippen staat, dan is plots alles mogelijk. Want nog iets dergelijks in Italie zoals voorval COM Mondial Portugal enkele jaren terug, en de licentie wordt ingetrokken.

Wat is het belangrijkste bij het welzijn dieren/vogels. Boetes voor/bij personen die het welzijn van hun dieren-vogels niet zo nauw nemen, en we doen gewoon verder zoals we bezig zijn, of vakbekwaamheid,vergunning, licentie, al of niet tijdelijk-definitief te schorsen,in te trekken.
Dit is een vorm van dieren/vogels houden/kweken mits voorwaarden.
Kan ook aanzien worden als een strategie om Europese boetes te omzeilen. Zeker met al die heisa in Nederland wat betreft positief-lijst, nu huisdieren-lijst. Dieren/vogels houden mits al of niet voorwaarden.


J. Elsen
Website Member
Posts :148

Website Member
2019-10-29 - 15:26:08 send message to J. Elsen

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Moet wel lukken.

Vandaag in de brievenbus vogelmaandblad AOB "de Vogel-wereld.
"Ethiek zal onze etiquette worden.
Het ontstaan-tegenkantingen;
Stop vogelvangst en misbruik waarvoor we zelf onze ogen sloten.
Uitdagingen; zoals mutaties nog langer aanvaarden.
Vogelbeurzen; bepaalde soorten vogels niet langer toelaten.
Voorouderlijke praktijken; vermijden dat die voorouderlijke praktijken onze liefhebberij schaadt.
Laakbaar gedrag; Wereldkampioenschap, heel wat onregelmatigheden kunnen zo opgemerkt worden.
En nog veel meer.
Informatie(s) met achtergrond waarheid.
Is eigenlijk niet zo verwonderlijk dat AOB dergelijke informatie plaatst-publiceert. Dit vanwege Italiaanse achtergrond sommige bestuursleden. En waardoor AOB voor het eerst in de geschiedenis, hoofdzakelijk Franstalig bestuur.rupicola
Website Member
Posts :1669

Website Member
2019-10-29 - 17:15:20 send message to rupicola

@ bva118: De bestuursrechter bepaalde op 16 april 2019 dat de minister uiterlijk op 1 mei 2019 een besluit moest nemen over de gevraagde gegevens, zo niet, dan zou daarna een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 15.000 ingaan.

Die prijs wordt klaarblijkelijk gewoon betaald om de openbaarheid van bestuur te omzeilen c.q. af te kopen.

Een en ander staat overigens niet op zich, want er lopen nog enkele vergelijkbare zaken tussen het ministerie en de belangenbehartiging dierhouderij.

Als ik me niet vergis verloopt de betaling van de door de rechter opgelegde bedragen inmiddels in viervoud!


J. Elsen
Website Member
Posts :148

Website Member
2019-10-29 - 18:47:41 send message to J. Elsen

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

En wat gebeurd er als verantwoordelijk persoon-minister die "ongeldige" positief-lijst, nu huisdierenlijst, niet plaatst.En of die schadeclaim, rechtsuitspraak, wel betaalt.
Hoeveel moet Nederland als boete betalen aan EU?
Want dan betekent voor EU-Brussel dat er op het ogenblik geen positief-lijst, huisdierenlijst, in Nederland officieel niet bestaat. Want Nederland is al lang over toegestane termijn.
In Belgie/Vlaanderen is er al een positieflijst reptiellen. En dit zonder bezwaren reptielen organisaties-bonden.
Daar hoor je jammer genoeg niks over.
Als ik mij niet vergis, worden dergelijke Europese boetes ook door de gemeenschapsgelden betaalt.


rosella kweker
Website Member
Posts :88

Website Member
2019-10-29 - 19:42:48 send message to rosella kweker

hallo dank je voor reacties, ik las op internet dat je vier lesdagen krijgt en stage van 25 dgn moet looen en 800 euro kosten hebt. Ik heb 50 kweekvogels in voliere s wat is dan wijsheid en waar kan je evt de cursus violgen?


wibo
Website Member
Posts :37

Website Member
2019-10-29 - 20:06:54 send message to wibo

Heb de cursus gedaan en idd makkie. Het gaat om bedrijfsmatige activiteit.dat is het belangrijkst. Voor hobbykwekers is dit niet van toepassing. Hoewel ze het wel zo laten lijken.....Pagina : 1 2 3 4
volgende >>>

Plaats een reactieEr zijn in totaal 130 bezoekers op de site, waarvan 3 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright Jan Brinkers 1998-2018,
Laatste update: 22 mei 2018
e-mail: webmaster@vogelarena.com
Goedkope hosting / webhosting of een Gratis forum of toch kinderopvang in Enschede