Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-01-31 - 12:23:44 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Met deze visie kan ik een heel eind meegaan!

Neemt niet weg dat een goede of liever optimale verzorging niet alleen de verantwoordelijkheid van de verkoper betreft!

Maar een handelaar aan terroristische personen of organisaties linken en dit vervolgens als zodanig aan de autoriteiten te melden, alleen omdat hij vooralsnog legaal dieren op de markt brengt, gaat toch best wel ver!

Zo'n voorbeeld geeft een beetje inzicht in hoe ver tegenstanders van het houden van dieren bereid zijn te gaan.


blg
Oud Lid
Posts :1027

Oud Lid
2014-01-31 - 21:51:13 send message to blg

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

rupicola

Het bericht waar je naar linkt komt uit 2003, de tijd dat de vrachtwagens van dierentransporteurs in brand werden gestoken, nertsenfokkers belaagd werden,
Pim Fortuyn net vermoord werd, de regering nauwlijks optrad tegen radicale "dierenbeschermers",
andere tijden dus.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-01-31 - 22:40:57 send message to rupicola

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

@ blg:

Het is mij bekend dat de forumberichten niet nieuw zijn, maar het betreft wel een aardige weergave van het fanatisme of misschien wel het ware gezicht van groeperingen en organisaties die zich tegen elke vorm van dierhouderij keren.

Het zijn zeker geen andere tijden, sterker nog, het fanatisme uit die hoek is alleen maar toegenomen.

Vergeet ook niet dat dit slechts een voorbeeld is.
Guess what, er is meer, veel meer!

Maar, getuige de kennelijk verworven politieke- en maatschappelijke steun,verkregen door middel van een jarenlange niet aflatende lobby en het handig uitvergroten van negatieve excessen uit de dierhouderij, hebben een aantal zaken inmiddels al behoorlijk vorm gekregen in onder andere de wet dieren.
Een en ander gaat nu nog gevolg krijgen in de vorm van de van deze wet deel uitmakende positief lijsten.


blg
Oud Lid
Posts :1027

Oud Lid
2014-01-31 - 23:59:36 send message to blg

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

rupicola

Klopt wat je zegt, maar wat hebben de bonden gedaan die ons vertegenwoordigen en de liefhebbers/kwekers.
Terwijl de tegenstanders zich bovengronds organiseerden en zich sterk maakten in de politiek hebben wij zitten slapen, sommige activisten zijn zelfs partijleider geworden en nu ze ons de strik om de nek leggen, proberen we in actie te komen.
Terwijl tegenstanders reclame tijd op radio/tv kopen "plofkip,legbatterijen,bio industrie" komen wij alleen in het nieuws als er weer eens handelaar/vogelvanger wordt opgepakt of een ziekte uitbreekt op een tentoonstelling.
In de eerste plaats hebben de bonden zitten slapen, heb jij ooit gehoord dat ze, behalve dat ze in een commissie zitten, dat ze een positief resultaat hebben geboekt, een blad uitgeven, tentoonstellingen organiseren en ringen verkopen verder doen ze weinig.


eabe80
Website Member
Posts :297

Website Member
2014-02-01 - 08:06:18 send message to eabe80

Id,
De lobby van de bonden is zeer gering geweest. Alleen nu komt men in actie, zij het ook weinig. Of het genoeg is om het tij te keren, denk het niet.
Wat er ook aan actie nog komt, de lijsten komen er hoe dan ook.....


Rik
Oud Lid
Posts :1398

Oud Lid
2014-02-01 - 09:48:54 send message to Rik

----------------------------------------------
Het bericht waar je naar linkt komt uit 2003, de tijd dat de vrachtwagens van dierentransporteurs in brand werden gestoken, nertsenfokkers belaagd werden,Pim Fortuyn net vermoord werd, de regering nauwlijks optrad tegen radicale "dierenbeschermers", andere tijden dus.
-----------------------------------------------

Niet helemaal 'andere tijden'. Vroeger gebeurde veel dingen ondergronds. Na de moord op Pim was er minder draagvlak voor de ondergrondse activiteiten van dieractivisten. Daarom besloten ze een politieke partij op te richten: De Partij voor de Dieren.

Daar zijn vogelliefhebbers nu de dupe van.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-02-01 - 12:20:16 send message to rupicola

Voor u gevonden op de site van Stichting AAP:

citaat:

Stichting AAP pleit al jaren voor een Positieflijst voor zoogdieren, zowel in Nederland als in andere Europese landen. Op zo’n Positieflijst staat welke dieren geschikt zijn als huisdier. Alle dieren die er niet op staan, mogen automatisch niet worden gehouden. Als het aan AAP ligt staan er geen exotische en wilde dieren op.

Op 16 december 2013 publiceerde staatssecretaris Dijksma de herziene uitwerking van de Positieflijst voor zoogdieren, die per 1 juli 2014 van kracht zou moeten worden. Door de WUR is een systematiek ontwikkeld om te komen tot deze Positieflijst. AAP heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd, door wetenschappelijk bronnen aan te leveren. Ook hebben de gedragsdeskundigen van AAP de informatie beoordeeld.

Het invoeren van de Positieflijst gaat veel leed voor mens en dier voorkomen. Want nog steeds worden in Nederland veel wilde dieren als huisdier gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de wasbeer en de degoe. Na een tijd blijkt dat deze dieren helemaal niet te handhaven zijn in huis, of zeer ernstig ziek zijn door een verkeerd dieet. Vervolgens staat de eigenaar het dier af. De opvang van AAP zit vol met deze exotische en wilde zoogdieren.


medaar
Geroyeerd
Posts :1001

Geroyeerd
2014-02-01 - 19:52:04 send message to medaar

aap of genen aap:
wanneer je dieren hebt , moet je de kooien voor hebben . de plekke ook .
een olifant of aap , zet je ook niet op je ??


ParkietenPeter
Website Member
Posts :4054

Website Member
2014-02-02 - 15:49:17 send message to ParkietenPeter

quote
Het invoeren van de Positieflijst gaat veel leed voor mens en dier voorkomen. Want nog steeds worden in Nederland veel wilde dieren als huisdier gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de wasbeer en de degoe.


Ik kom niet veel wasberen tegen of degoes. Ze zullen gehouden worden.In Brunssum is een winkel (in de omgeving welbekend) die ze verkoopt. Als je de winkel ziet, zou ik er nog geen grasparkiet vandaan halen.

Dat een positieflijst dit soor (wan)toestanden probeert te voorkomen, ben ik het helemaal mee eens.

In Europarrot (febr.2014)staat een stukje over de positieflijst. Enkele opsomming van feiten vanuit de lijst voor zoogdieren. Maar niks concreets.

Geen opsomming van soorten, en dat is natuurlijk waar iedereen nieuwsgierig heen is.

Er wordt gesproken over huisvesting en "algemeen geaccepteerde omstandigheden en dieren".

Veel zal er nog te zeggen zijn voor het 2015 is. Maar ik met mijn neophema's, valken en rosella's. Wacht gewoon af.

wink ;) Peter


johanblok
Website Member
Posts :1971

Website Member
2014-02-02 - 18:36:23 send message to johanblok

Degoe's zijn overigens prima te houden, tenminste niet moeilijker dan konijnen of cavia's. En dat is de kern van het probleem van de huidige aanpak, namelijk dat de focus ligt op het verbieden van dieren i.p.v. op het vaststellen van de voorwaarden waaronder ze goed te houden zijn. Dit is een richting waar extremistische organisaties als stichting Aap hard voor lobbyen met desastreuze gevolgen voor dierenwelzijn. Het grootste probleem met dierenwelzijn betreft de enorme aantallen verkeerd gehouden konijnen, cavia's, hamsters, honden, goudvissen. Dat wordt met deze wetgeving helemaal niet aangepakt.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-02-03 - 12:01:29 send message to rupicola

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

Ben het geheel eens met Johan als het gaat om het gros van laat ik het noemen 'welzijnsproblematiek bij gezelschapsdieren', dat -uiteraard- het meest voorkomt bij de meest gehouden soorten.

Wantoestanden komen overal voor, zo ook in de dierhouderij en worden doorgaans in algemene zin gevat in de term 'dierenmishandeling'.
Voor dergelijk zaken geldt al bestaande wetgeving en dat betekent dat we daar in feite helemaal geen nieuwe regels voor nodig hebben.
De nieuwe wetgeving lijkt dan ook een geheel ander doel te dienen, want wat nu onder de vlag van 'dierwelzijn en de intrinsieke waarde van dieren' wordt bewerkstelligd is in feite niet anders dan het fors reduceren van de sector en de manier waarop men dit nu voornemens is te bewerkstelligen -de uitvoering- gaat beslist tegengestelde gevolgen veroorzaken.

@ PPeter: Voor wat betreft opsomming van soorten
(zoogdieren) kan ik hier desgewenst het lijstje wel even plaatsen hoor, zoveel zijn het er niet:

# de productiedieren,
# aanvankelijk 6, thans 7 soorten vrij (zonder voorwaarden) te houden,
# 33 soorten onder voorwaarden
# en de rest -al dan niet onderzocht(!)- wordt simpelweg verboden.

De vorig jaar in werking getreden wet dieren verwijst naar die voorwaarden, maar de daar is tot op heden het wachten nog steeds op!


De lijsten voor vogels, reptielen en vissen volgende waarschijnlijk later dit jaar.Ben 820
Website Member
Posts :2

Website Member
2014-02-03 - 20:56:54 send message to Ben 820

De positieflijst wordt ingevoerd om de vogels voldoende ruimte in de volières te geven. Er zullen idd vogels op komen die zeldzaam zijn.
Die mogen dus niet meer gehouden worden. Alleen nog maar door instanties die zich bezig houden met het kweken om ze misschien weer in het wild uit te zetten...... Verder gaat het uiteindelijk om de huisvesting!!! Een papegaai wordt straks niet meer gedoogd in een te kleine voliere. Ze moeten kunnen vliegen, dus hun vleugels kunnen uitslaan. Dit gaat voor alle vogels gelden. De meeste volières zijn dus te klein.


hookbill
Website Member
Posts :107

Website Member
2014-02-03 - 21:19:41 send message to hookbill

De positieflijst wordt ingevoerd om de vogels voldoende ruimte in de volières te geven. NEE
Er zullen idd vogels op komen die zeldzaam zijn.JA
Die mogen dus niet meer gehouden worden.JAWEL Alleen nog maar door instanties die zich bezig houden met het kweken om ze misschien weer in het wild uit te zetten...... NEE
Verder gaat het uiteindelijk om de huisvesting!!! NEE
Een papegaai wordt straks niet meer gedoogd in een te kleine voliere. JAWEL
Ze moeten kunnen vliegen, dus hun vleugels kunnen uitslaan. Dit gaat voor alle vogels gelden. NEE
De meeste volières zijn dus te klein.NEE

Zie PS januarinummer artikel H. Kremer met een goede uitleg van wat ons mogelijk te wachten staat.


johanblok
Website Member
Posts :1971

Website Member
2014-02-03 - 22:01:57 send message to johanblok

@Ben 820: wat jij noemt, goede huisvesting, wordt juist NIET geregeld met de postieflijsten.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-02-04 - 10:48:03 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Zoals eerder opgemerkt is het wachten nu op de formulering van de voorwaarden, waar in de wet dieren voor het gemak al wel naar wordt verwezen.

Een en ander neemt niet weg dat een van de veel besproken voorwaarden, zoals een fokverbod voor bepaalde soorten, met name bij vogels, vissen en reptielen een negatieve bijwerking zal krijgen als het gaat om juist zeer diervriendelijke huisvesting.
Immers, des te ruimer en natuurlijker een verblijf is uitgevoerd, des te lastiger gaat het worden om nageslacht bij de daarin gehuisveste soorten te reguleren c.q. tegen te houden.Laten we verder vooral niet vergeten dat de insteek van ALLE betrokken lobby(tegen)partijen en de kennelijke insteek van de beleidsmakers is gericht op het verkrijgen van een zo klein mogelijke positieflijst!

Vrij vertaald is men er dus op uit dat er na voltooiing van de wet- en regelgeving zo weinig mogelijk soorten als gezelschapsdier mogen worden gehouden!!!#
Plaats een reactieEr zijn in totaal 150 bezoekers op de site, waarvan 7 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede