Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.medaar
Geroyeerd
Posts :1001

Geroyeerd
2014-09-12 - 19:15:46 send message to medaar

de broodtkwekers zitten met een ei op hé .


Rik
Oud Lid
Posts :1398

Oud Lid
2014-09-12 - 22:26:12 send message to Rik

Precies wat jij zegt Medaar. De broodkwekers zitten met een ei op!


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-11-11 - 17:25:59 send message to rupicola

Met inachtneming van het eindejaarsreces, hetgeen ongeveer half december begint, ben ik opnieuw reuze benieuwd hoe het er voor staat met de zoveelste deadline (te weten 01 januari 2015) aangaande de publicatie van de soortenlijsten in het kader van de wet dieren.

Parallel aan vorenstaande vond ik ook stukken van de Europese commissie waarin eenzelfde deadline is gesteld aangaande een bijlage c.q. soortenlijst met ongewenste invasieve exoten.

Vooralsnog lijkt het op beide fronten oorverdovend stil hieromtrent.

Stilte voor de storm of opnieuw uitstel van zaken?


medaar
Geroyeerd
Posts :1001

Geroyeerd
2014-11-11 - 19:50:13 send message to medaar

sststtt: geen slaapende honden wakker maaaaken .
sststst.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-11-17 - 11:57:43 send message to rupicola

Slapen de honden?

Gisteren in Brandpunt aandacht voor dit onderwerp.

uitzending gemist?

http://www.npo.nl/brandpunt/16-11-2014/KN_1661812Ubernoob
Website Member
Posts :405

Website Member
2014-11-18 - 15:14:24 send message to Ubernoob

Bedankt voor het plaatsen Rupicola.

Heb het met interesse bekeken. Vond het positief dat juist de houder van exoten zijn zaken wel goed voor elkaar had.

Eigenlijk gek dat die positieflijst dus helemaal niks doet voor de dieren waarmee de grootse problemen bestaan.


arjandaf
Website Member
Posts :980

Website Member
2014-11-18 - 17:53:35 send message to arjandaf

leek meer op een leuk dagje uit met film crew, en onderbouwend bezig zijn vanuit het oogpunt van de inspecteur ( die gewoon zijn werk doet idd ) maar een + of - voor onze hobby kant kon ik er met de beste wil NIET in ontdekken


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-11-18 - 20:27:41 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Op de website van het ministerie van EZ staat nog steeds de oude informatie over de Positieflijst van 2013, die is niet meer geldig. Verder wordt u aangemoedigd bij het Klantportaal van EZ (https://mijn.rvo.nl/huisdieren?inheritRedirect=true) om vóór 1 januari 2015 uw diersoorten, als die niet op de daarbij gevoegde lijst staan, alsnog aan te melden.

DAAR IS GEEN ENKELE REDEN TOE.

Dit is een vergissing van de behandelend ambtenaar.
Die lijst stamt nog uit de tijd van de eerdere Positieflijst van mevrouw Dijksma van 19 juni 2013.

bron: www.huisdieren.nu


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-11-18 - 20:30:23 send message to rupicola

Het ministerie van EZ wil de Positieflijst beperken tot de soorten die nu in Nederland worden gehouden. Alle andere soorten zouden dan bij voorbaat, en zonder enige beoordeling, worden verboden. Dit is in strijd met het Europees recht. Het ministerie van EZ lijkt er tot nu toe voor te kiezen dit te negeren en dat betekent dat wij (PVH) dit aan de bestuursrechter zullen gaan voorleggen.

Er is dus helemaal geen lijst van nu in Nederland gehouden soorten nodig. Het gaat hier slechts om een onwettige poging van het ministerie om de Positieflijst zo kort mogelijk te houden.

bron: www.huisdieren.nu


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-11-18 - 20:34:39 send message to rupicola

Op dit moment bestaat er geen Positieflijst, het wachten is op de eerste resultaten van de nieuwe methode.
Naar verwachting zal de staatssecretaris die rond 1 januari 2015 bekend maken.

Er is dus ook geen reden om nu alvast afstand te doen van uw dieren !!!

Het ministerie van EZ, samen met de antidierhouderij-organisaties, wekt voortdurend de indruk dat er straks ‘fors’ wordt ingegrepen in de sector gezelschapsdieren.

Dit leidt ertoe dat onwetende dierhouders zich zorgen maken en geheel onterecht alvast ‘oplossingen’ gaan zoeken.
Ze duiken onder of ‘dumpen’ hun dieren (in asielen of in de natuur).
Asielen melden al een groot aanbod van onder andere Degoes, die vooral door stichting AAP in de pers werden gebracht.

Volgens PVH is er geen schijn van kans dat soorten als de Degoe wordt verboden en datzelfde geldt voor de meeste andere soorten.

bron: www.huisdieren.nu


Kievit
Website Member
Posts :110

Website Member
2014-11-19 - 15:26:41 send message to Kievit

Interessant stukje.
het gaat inderdaad om het verwaarlozen tegen tegaan.
dit vind ik niks meer dan normaal.
maar waar het er uitzag of dat er een bom ontploft was was bij de duiven en konijnen houders. En deze dieren staan niet op de lijst.

Bij die man met exotische dieren zag het er netjes uit.

Is het dan niet verstandiger om de dierenhouders aan bepaalde voorwaarden telaten doen door middel van cursus of diploma wat er in frankrijk geloof ik ook al gebeurt.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-11-19 - 23:10:24 send message to rupicola

@ Kievit:

Er is uiteraard helemaal niets tegen verbetering van dierwelzijn.

Punt is dat wetgeving op dit gebied al alles omvattend is dichtgetimmerd.

Rest dat er middels handhaving nog veel te verbeteren is.

De insteek van de wet dieren, zoals deze thans voor ligt, is van geheel andere orde en zal middels de bijlagen -de positieflijst in het bijzonder- een fikse reductie van het aantal legaal te houden soorten betekenen.
Die werkwijze heeft een aantal discutabele en zelfs tegengestelde effecten, waar niemand - zeker de betreffende dieren niet- op zit te wachten.

Jammer dat de lobbypartijen die effecten in hun kennelijk blinde strijd niet (willen) zien.

Nog vervelender is het gegeven dat de staatssecretaris, ook nadat zij meervoudig schriftelijk is ingelicht en gewaarschuwd voor die effecten ook nauwelijks wil wijken.


Hoe dan ook, we moeten nu eerst de officiële publicatie van de bijlagen afwachten alvorens we verder kunnen.


arjandaf
Website Member
Posts :980

Website Member
2014-11-20 - 18:31:32 send message to arjandaf

waarom rekening rijden , ja als je als minister een auto met chauffeur hebt raakt het jou niet en wat je niet raakt tja heeft voorrang , wedden dat heel veel lobbyisten konijnen thuis hebben en geen vogels zoals wij


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-12-13 - 14:27:44 send message to rupicola

recente (12 december 2014) ontwikkeling met het oog op wat ons ten aanzien van vogels staat te wachten:

We hadden gehoopt, na de ondergang van de eerste Positieflijst voor zoogdieren (die van 19 juni 2013), dat we in goed overleg met het ministerie van EZ tot eerlijke oplossingen zouden komen. Echter, nu blijkt dat EZ in het geheel niet bereid is om de Europese regelgeving te respecteren. Noodgedwongen pakken daarom de ‘formele’ route maar weer op, om straks bij de bestuursrechter beslagen ten ijs te komen.

We hebben daarom allereerst aan de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, gevraagd om het voorgenomen verbod op nu niet in Nederland gehouden zoogdiersoorten schrappen. We hebben dat verzoek gemotiveerd met een verwijzing naar de Europese regelgeving en jurisprudentie op dit punt.

De stap daarna is belangrijk voor de liefhebber en houder van ‘bijzondere’ zoogdierdiersoorten. Het ministerie heeft eind 2013 door de WUR een onderzoek laten uitvoeren naar de zoogdierdiersoorten die in Nederland worden gehouden. Uit dit onderzoek blijkt, dat het om 549 soorten gaat. Hiervan werden 18 soorten zonder beoordeling op de Positieflijst geplaatst (de productiedieren plus de hond en de kat). Het ministerie is bereid 160 soorten te gaan beoordelen voor opname op de Positieflijst. Over de overige 371 soorten wordt niet meer gesproken.

Op de website van EZ verscheen het bericht dat iedereen, die een soort heeft, die niet tot de 160 soorten behoort, dit maar moet aanmelden. Hij moet ‘bewijzen’ dat hij de soort ook daadwerkelijk in bezit heeft en bovendien (wetenschappelijk) aantonen dat je de soort ook kunt houden. Tegen het besluit over de aangemelde soort is geen beroep en bezwaar mogelijk.

Een nogal omgekeerde wereld. Volgens de het Andibel-arrest moet niet de houder aantonen dat het wel kàn, de overheid moet aantonen dat het niet kàn. De overheid negeert daarmee niet alleen de Europese regelgeving, ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt met voeten getreden.

Vandaar dat PVH als vertegenwoordiger van àlle zoogdierhouders, de staatssecretaris heeft verzocht om de resterende 371 gehouden zoogdiersoorten alsnog op de lijst van ‘voor de positieflijst te beoordelen soorten’ te plaatsen. Bij de brief aan mevrouw Dijksma vindt u de lijst van 371 soorten de juridische motivering en de de Lijst van 60 soorten (die al zullen worden beoordeeld.

Belangrijk !!!

Mocht de staatssecretaris besluiten om ons verzoek te negeren en na 1 januari 2015 overgaan tot acties tegen houders van één of meer van zoogdiersoorten die opgenomen zijn in de lijst van 371 soorten.

dan is het van het grootste belang om PVH onmiddellijk te informeren.

Wij zullen dan in overleg met u en, waar mogelijk, namens u de benodigde juridische stappen ondernemen.


bron:
http://www.huisdieren.nu/over-pvh/wat-doen-wij/wet-en-regelgeving/wetgeving/de-wet-dieren/positieflijsten/belangrijke-ontwikkelingen-voor-de-houders-van-bijzondere-zoogdiersoorten/

#


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-12-13 - 22:09:00 send message to rupicola

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

Naar aanleiding van diverse reacties in mijn mailbox het volgende:


In het huidige stadium is 'slechts' sprake van regelgeving ten aanzien van zoogdieren.

Onderneem onder geen beding (paniek) acties met uw dieren en al helemaal niet met vogels, reptielen vissen etc.


Nog even voor de duidelijkheid:
Uw medewerking aan de door het ministerie gewenste opgave van soorten is -geheel in tegenstelling tot de door datzelfde ministerie gewekte suggestie- geen verplichting!

Door recent gebleken houding en acties van het ministerie is het wellicht zelfs verstandig om hier vooralsnog geheel niet aan mee te werken!

Eerst maar eens duidelijkheid omtrent welke (vogel)soorten strak wel en niet gehouden mogen worden.

Dan procedures uitvechten en uiteindelijk een beslissing van het Europese hof afwachten.

Pas daarna is het vroeg genoeg om eigen beslissingen nemen!
Plaats een reactieEr zijn in totaal 95 bezoekers op de site, waarvan 1 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede