Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 





   




Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird Karel Daniel


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.



rupicola
Website Member
Posts :1692

Website Member
2020-05-21 - 12:46:52 send message to rupicola

In grote lijnen mag je ervan uitgaan dat een en ander geldt vanaf de gerechtelijke uitspraak, tenzij in de uitspraak, al dan niet op onderdelen, een specifieke datum inwerkingtreding is opgenomen.

Wat mij in betreffende handleiding vooral is opgevallen betreft de bijlage III van de handleiding, waarin bijlage B diersoorten waarvoor geen register hoeft te worden bijgehouden.

In deze lijst namelijke een paar soorten, die er in het wild zeker niet al te best voor staan, maar vooral een opmerkelijk contrast vormen met bijlage B soorten, die veel tot zeer veel gefokt worden en waarvan we nu dus wel registratie bij moeten gaan houden!
Wat mij betreft op z'n minst 'bijzonder'. . .!


hookbill
Website Member
Posts :106

Website Member
2020-06-02 - 20:30:17 send message to hookbill

Heeft zich al iemand verdiept in nieuwe EU-wetgeving die in april 2021 ingevoerd wordt en het transport van alle dieren binnen de EU gaat regelen? In nederland heet het de Diergezondheidsverordening en in het Engels de AHR (Animal Health Regulations).
Daarbij wordt de bewijsvoering voor bijlage II vogels in administratie nog je kleinste probleem als je vogels uit een ander land wilt hebben, of ze er naar toe moet sturen. Het is al in 2016 afgehamerd in Brussel. Je moet onder andere de vogels die vertrekken 14 dagen in quarantaine doen, onder toezicht Official veterinarian (NVWA) en de ontvanger moet het ook doen. Vice versa hetzelfde verhaal. Dat zal ongetwijfeld de markten ook de das om doen.


J. Elsen
Website Member
Posts :255

Website Member
2020-06-02 - 23:46:37 send message to J. Elsen

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Steeds meer en meer hebben we te maken met:
"Tracking en Tracing".
En dit bij om het even welk levend wezen.
Zowel mensen, dieren, vogels, en de daarbij horende allerlei omstandigheden. Zoals allerhande ziektes-virussen.
Het is de bedoeling dat de huidige verschillende maatregelen worden samengevoegd, en al of niet worden aangepast.
EU voert een verplichte registratie voor een "klein" aantal soorten dieren/vogels.
Heeft onder ander te maken met vogelsoorten onder de noemer "pluimvee"
Ook hobbyisten zouden hun pluimvee moeten registreren.
Maar ook bij parkieten/papegaaien zouden wel eens sprake kunnen zijn van registratieplicht. Dit vanwege "papegaaienziekte".
Maar aangezien het grootste deel van deze vogels voorkomen op/bij Cites/Bijlage, is er al bij deze vogels een registratieplicht.
Bij vogels betekent registratieplicht:
Geregistreerde gesloten pootringen, of geregistreerde microchip.
Nu ook verplicht bij vogels Bijlage B of Bijlage X.
Is dit niet het geval bij vogels Bijlage B, dan is altijd bewijs legale herkomst nodig.
Vanaf dit jaar EU Overdrachtsverklaring.
De problemen doen zich vooral voor bij niet geringde vogels.
Daarom worden er op aangedrongen om deze niet geringde vogels Bijlage B, te voorzien van officieel erkende microchip.
Is dit niet mogelijk.
Zorg voor EU-certificaten.
Daarom dienen die allerhande bewijzen legale herkomst. Zoals aankoopbon, bewijs van overdracht, register-administratie, etc.
Dan is het aan Cites-bureau om te beslissen als deze vogels legaal zijn.

Maar volgens de letter van de Wet, is dit bij niet geringde vogels, niet mogelijk om legale herkomst aan te tonen, te bewijzen.
Zie uitspraak Nederlandse rechter.

Een andere mogelijkheid bij dergelijke niet geringde vogels.
Is door bevoegde organisaties, personen, zoals wijkagenten, proces verbaal laten opmaken.
En daarbij gevoegd zoveel mogelijk allerhande bewijzen legale herkomst van deze vogels.
Dan is het aan de overheid om te beslissen als deze vogels legaal zijn.

Vorige week in Antwerpen opnieuw inbeslagname van 17 papegaaien die voorkomen op/bij Bijlage B.
In Europa zijn dit jaar al meer dan 500 vogels inbeslagname die voorkomen op/bij Bijlage B.
En waarvan verschillende afkomstig uit Nederland.

Het is algemeen geweten dat Nederland het niet zo nauw neemt met alles wat te maken hebben met
registraties hobbydieren-vogels. En zeker als het te maken hebben met EU.
Want ook nu heeft Nederland zich tegen die EU Dier Gezondheid Verordening verzet.
Nu is er in Nederland een registratieplicht voor houders van meer dan 250 kippen, ganzen, kalkoenen, etc.
Toekomst gericht zal dit aantal merkelijk lager zijn.


www.wim
Website Member
Posts :95

Website Member
2020-06-07 - 09:09:49 send message to www.wim

Dag Hookbill,
De vogelmarkt in Zwolle is sowieso ten dode opgeschreven misschien nog 1 x maar nu door de corona zal het wel nooit meer plaats vinden.(voor velen zeer jammer).
De ijsselhallen moeten plaats maken voor woningbouw....voor veel personeel is al ontslag aangevraagd...google maar en staat ook in de stentor.


hookbill
Website Member
Posts :106

Website Member
2020-06-09 - 09:26:49 send message to hookbill

Ja, had ik al gelezen, maar Zwolle is niet de enige markt. In principe had Assen gewoon het stokje als DE markt over kunnen nemen.


jaikishan301
Website Member
Posts :5

Website Member
2020-06-10 - 08:00:28 send message to jaikishan301

<a href="https://www.sarkarijob.org.in/punjab-psc-civil-services-latest-syllabus-2020/">Punjab PSC Civil Services Latest Syllabus 2020
</a>


jaikishan301
Website Member
Posts :5

Website Member
2020-06-10 - 08:02:36 send message to jaikishan301



rupicola
Website Member
Posts :1692

Website Member
2020-07-01 - 11:42:19 send message to rupicola

ACH!

Men heeft van Rijkswege gemeend dat de term 'positieflijst' maar eens een andere naam moet gaan dragen.

Logisch want er zit uiteraard niemand op duidelijkheid te wachten!!!

Deze keer wordt het de huis- en hobbydierenlijst...



citaat uit de site van RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/huisdieren-houden-en-fokken/huisdierenlijst :


"Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen, hebben bijzondere of ingewikkelde verzorging nodig of zijn gevaarlijk. Daarom werken we in Nederland aan een huis- en hobbydierenlijst. Vroeger heette dit de positieflijst. De dieren die hierop staan, mag u houden.

Het ministerie zorgt eerst voor een huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren. Houdt u een vogel, amfibie of reptiel? Of wilt u deze gaan houden? De bedoeling is dat hier later lijsten voor komen. Tot die tijd mag u deze dieren houden. Als hierover meer bekend is, zetten wij dit op onze website."


Dit betekent onder andere dat alle stukken/dossiers voor deze jongste poging om tot een positieflijst te komen dus opnieuw moeten worden aangepast/vervangen.
Ach, wat maakt het ook uit, de belastingbetaler vergoed alles....


Ook de beoordelingscommissie heeft een nieuwe naam en mogelijk ook samenstelling gekregen.
Om de daadwerkelijke onafhankelijkheid te kunnen vaststellen werd de minister op basis van de wet openbaarheid van bestuur gevraagd om de samenstelling van de beoordelingscommissie.
Deze informatie bleef -ondanks de uitspraak van de rechter en bijbehorende dwangsommen- uit.
de vorige commissie bestaat formeel niet meer. . . , dus zal de procedure zal naar aanleiding van deze ontwikkeling, (lees: de truc met de naamsverandering) herhalen.

en zo blijft de soap maar voortduren en de bijbehorende kosten blijven maar oplopen . . .



rupicola
Website Member
Posts :1692

Website Member
2020-07-01 - 11:56:45 send message to rupicola

en dan nog even dit deel van dezelfde site:


Aanmelden voor tijdelijke vrijstelling

Houdt u een zoogdiersoort die de BHH niet gaat beoordelen? Meld uw dier dan aan op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning 2+ of hoger of met DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning of DigiD aan. De BHH beoordeelt na uw melding alsnog uw diersoort.

Direct aanmelden

Het moge duidelijk zijn dat het vooralsnog niet verstandig is om hier op voorhand gebruik van te maken!

U speelt de dram-bedenkers en hun regelzucht dan wel heel gemakkelijk in de kaart!


rupicola
Website Member
Posts :1692

Website Member
2020-09-12 - 13:44:39 send message to rupicola

actueel nieuwsbericht: "Politie vindt nabij Arnhem 16 verwaarloosde honden langs kant van de weg!"

Dit is een voorbeeld van een strafbaar feit, dat hopelijk tot een onderzoek en liefst ook een veroordeling zal leiden.

Je zult echter zien dat de ons inmiddels maar al te bekende links extremistische schreeuwbekken nu niet meteen roepen dat het houden van honden maar verboden moet worden . . .

moraal van dit verhaal:
Bij het houden van al dan niet exotische dieren gaan soms zaken mis en voor zover dat dan strafbaar feiten betreffen dienen deze ook zeker te worden aangepakt. Dit is al sinds jaar en dag met bestaande wetgeving geregeld en dus ook goed mogelijk!
De decennialange pogingen om tot een positieflijst, huis- en hobbydierenlijst of hoe je deze geldverslindende doordrammerij ook wilt noemen, te komen zijn dan ook volstrekt overbodig!




Plaats een reactie



Er zijn in totaal 169 bezoekers op de site, waarvan 11 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright Jan Brinkers 1998-2018,
Laatste update: 22 mei 2018
e-mail: webmaster@vogelarena.com
Goedkope hosting / webhosting of een Gratis forum of toch kinderopvang in Enschede