Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.Antonia
Website Member
Posts :1945

Website Member
2020-01-29 - 07:22:37 send message to Antonia

Cites I/bijlage A is dit nog niet zo erg, en wordt een gedoogbeleid toegelaten omdat deze vogels in het bezit moeten zijn van Cites-EU-certificaten.


Dat klopt niet, JUIST cites 1 vogels dienen geringd te zijn met de juiste ring.


wiechmann
Website Member
Posts :944

Website Member
2020-01-29 - 08:58:40 send message to wiechmann

om van alle gezeur af te zijn . breng men gewoon een cites B certificaat uit . wat in Duitsland all mogelijk is . dan kunnen ze vanaf nu geboren vogels nadien controleren of ze legal zijn . voor de vogels geboren voor dat de regelgeving in is gegaan . mag men dit niet vragen . die vallen namelijk onder de oude regeling .vogels met ring is dus niets aan de hand of de ring is niet meer leesbaar .de vogels zonder ring en dat zijn er toch vrij veel is het lastig maar heb men overdracht van deze vogels . dan moet het ook ok zijn mits de overdracht plaatsvond voor 2020 . wat men nu kan doen is alle vogels die geen ring hebben door vogelarts laten chippen en verklaring op laten maken dan heb je bewijs dat deze vogel nog onder de oude regeling val


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2020-01-29 - 12:56:39 send message to J. Elsen

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

@ Antonia.

Het klopt wat je aanhaalt dat vogels Cites I dienen geringd te zijn met juiste ring.
Maar waarom zijn die zogenaamde bondsringen NBvV zonder de letters-code NL al jaren officieel toegelaten.
Omdat deze gesloten pootringen ook geregistreerd zijn volgens maatregelen Cites Nederland.
Het probleem was/is wanneer deze vogels Nederlands grondgebied verlaten. Dan is het aan de eigenaars van deze vogels om te bewijzen dat deze vogels volgens Cites Nederland geregistreerd zijn. En doorgaans worden die in het gelijk gesteld. Maar moeten zelf opdraaien voor alle onkosten.
Daarom de letters-code NL, en die verwijst dat die gesloten pootringen geregistreerd zijn volgens maatregelen Cites Nederland.
Maar bij Cites I/bijlage A zijn er ook verplichte Cites-EU-certificaten.
Wat betekent dat ook de oudervogels geregistreerd zijn wegens verplicht Cites-EU-certificaten.

Simpel uitgelegd:
De gegevens van die oudervogels Cites I/bijlage A zijn gekend.
Wat niet het geval is bij oudervogels bijlage B. En daarom dienen die recente "nieuwe" overdrachtsverklaringen, waar de gegevens oudervogels, kwekers, etc, vermeld zijn.
Is dit niet mogelijk, dan zijn EU-certificaten altijd nodig. En zijn op deze manier ook oudervogels bijlage B geregistreerd.
Waarom wordt gekozen voor recent "nieuw" overdrachtsverklaring en niet voor EU-certificaten.
Vooral om twee redenen.
(1) onderscheid tussen bescherming vogels Cites I/ bijlage A, en vogels Cites II/bijlage B
(2) Voor minder belasten Cites administraties.
Want stel je voor dat plots iedereen die vogels bijlage B bezitten, EU-certificaten aanvragen.

De bewijzen zijn er meer dan voldoende, welke allerhande problemen zich hebben voorgedaan, en nu zelfs nog voordoen, bij grijze roodstaart.

Jongen vogels bijlage B die niet geringd zijn kunnen officieel erkend worden via informaties DNA verwantschappen oudervogels - jongen - nakomelingen.
Wettelijk is chip toegelaten bij minimum gewicht 500 gram.
En als die gebeuren door bevoegde organisaties, personen (dieren-vogelartsen). Maar ook dan zijn bewijzen DNA verwantschap belangrijk.


Antonia
Website Member
Posts :1945

Website Member
2020-01-29 - 19:28:13 send message to Antonia

Omdat NBvv staat voor Nederlande Bond voor vogels, dus een ring is uit Nederland NL


henkdelaat
Website Member
Posts :1328

Website Member
2020-01-30 - 17:43:00 send message to henkdelaat

Antonia,

Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.


Antonia
Website Member
Posts :1945

Website Member
2020-01-30 - 20:03:19 send message to Antonia

Mag ook, maar iig een goedgekeurde ring voor citesringen happy :)


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2020-01-30 - 20:57:35 send message to J. Elsen

Dit bericht is 11 keer gewijzigd

Bekijk dan eens aandachtig volgende informatie.

"Op de pootring van in Nederland in gevangenschap gefokte vogel staat de inscriptie NL, de binnendiameter, het jaartal, de bondscode, het kweeknummer en het volgnummer.
Bondscode NBvV: NB

www.nvwa.nl/onderwerpen/pootringen-controles-nvwa/uitvoering-controles

PS. Waarom waren de letters-code NL wel vermeld vogelringen ANBvV?
Was toch ook een Nederlandse vogelbond, vogelringen uit Nederland NL.
Waarom bij overname ANBvV die letters-code NL niet verder toegepast, zoals Cites Nederland, Nederlandse Overheid, voorschrijft?
Dan waren er heel wat minder problemen bij controles, onderzoeken. Zeker wat buitenland aangaat.
Zelfs in Belgie weten velen al niet wat bondscode NB betekent.
Daarom dienen die letters-code NL.
Om traceerbaar beschermde vogels waar dan ook mogelijk te maken.
Trouwens als ik mij niet vergis komen die Letters-code NL wel voor bij gesloten pootringen NBvV bestemd voor Europese vogels.

Als informaties kloppen komen nu ook leden Bond Pakara in de problemen. Omdat het gaat om gesoten pootringen uitgegeven door NBvV. Terwijl dat in het verleden gebeurde door ANBvV. Omdat Bond Bakara niet officieel erkend is als organisatie gesloten pootringen beschermde vogels in Nederland.
Dat zal wel een van de redenen zijn waarom sommigen nu niet reageren.
Namelijk vanwege persoonlijke belangen.

www.pakara.nl/ringen-bestellen/

Zelfs de Italiaanse vogelbond FOI, en enigste officieel erkende vogelbond in Italie, voorziet van dit jaar hun gesloten pootringen bestemd Cites vogels met de letters-code IT. Omdat de leden steeds meer en meer moeilijkheden, problemen, ondervinden bij controles, onderzoeken. Vooral buiten Italie.

www.vogeloplossingen.nl/index.php/overzicht-ringcodes-vogelbonden

Overzicht landcodes en landnummers

www.landcode.nl


J. Elsen
Website Member
Posts :361

Website Member
2020-01-30 - 22:55:31 send message to J. Elsen

Dit bericht is 8 keer gewijzigd

En het zal voor dieren-vogel hobbyisten er niet op verbeteren mocht er bevestiging komen wat nu blijkt. Dat dieren-vogelmarkt de aanleiding zijn, slang, zoogdier, vogel, de overbrenger zijn naar mens, bij coronavirus. En zeker met alles dat te maken hebben met tropische dieren-vogels.
Dan zullen diegenen die deze hobby's niet zo genegen zijn, de contra's, er nog meer op inspelen.

www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/30/who-over-coronavirus/

www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/26/het-blijft-onduidelijk-welk-wild-dier-het-nieuwe-coronavirus-ver/


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2020-05-13 - 10:53:06 send message to rupicola

voor u gevonden:

(dit is het positieve deel, zie mijn volgende post)


In november 2019 bracht een delegatie van LNV, bestaande uit Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Agro), Lieke Hendrix (directeur DAD) en Judith Velthuizen (projectleider Positieflijsten), een werkbezoek aan een houder van bijzondere diersoorten. In de gesprekken bij dat bezoek werd de gedachte geopperd dat het wenselijk zou zijn als LNV en de sector zouden overleggen. Op z’n minst om elkaars positie en uitgangspunten te begrijpen.

Oriënterend overleg op 31 januari 2020

Als vervolg daarop organiseerde de projectleider Positieflijsten op 31 januari 2020 een eerste oriënterend overleg in Amersfoort met vertegenwoordigers van de sector (PVH en Dibevo). Namens directie DAD namen Lieke Hendrix, Judith Velthuizen en Petra Blok (juriste) aan dit overleg deel.

Het was voor het eerst in meer dan tien jaar (sinds het ministerie in 2009 besloot een passende oplossing bij de WUR te kopen) dat er naar de visie van de sector werd gevraagd. En, het mag gezegd worden, het was een zinvol overleg. Er werd gesproken over de problemen van de huidige aanpak van het ministerie en over de mogelijkheden die de sector ziet om, samen met de overheid, tot een effectieve borging van dierenwelzijn te komen.

Natuurlijk reikt een dergelijk eerste overleg niet verder dan kennis nemen van elkaars standpunten, maar toch, het leek heel even op een uitgestoken hand, op een Haagse lente. Na dertig jaar van mislukkingen en de bijbehorende verspillingen van gemeenschapsgeld, leken de mogelijkheden tot samenwerking te worden verkend.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2020-05-13 - 10:54:57 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Vervolg bij de directeur-generaal Agro op 11 februari 2020

Aansluitend op het eerdere gesprek waren Fred van der Kolk en ondergetekende anderhalve week later namens PVH te gast bij de directeur-generaal Agro, Marjolijn Sonnema. Het werd een absoluut ontluisterende en onthutsende bijeenkomst. De directeur-generaal Agro was luid en duidelijk in haar standpunten:

Ambtenaren voeren de opdrachten van hun politieke bazen (in dit geval vastgelegd in het regeerakkoord) loyaal en onvoorwaardelijk uit. Ze hebben geen oordeel over de inhoud en/of het morele niveau van de opdracht en zelfs juridische belemmeringen (de geldende wet- en regelgeving) worden als ondergeschikt gezien aan de opdracht.
Waar wij (de sector, maar mogelijk ook de burgers en de Tweede Kamer) meenden dat een zo goed mogelijke borging van dierenwelzijn in het geding zou zijn, blijkt dit een misverstand. In het regeerakkoord staat niks over ‘zo goed mogelijk borgen’, er is vastgelegd dat er een Positieflijst moet komen en dus komt die er. Niet handhaafbaar? Negatieve effecten voor dierenwelzijn? Maatschappelijke schade? Allemaal niks mee te maken, daar zijn wij ambtenaren niet voor.
PVH stelde opnieuw voor om nu alvast samen aan houderijvoorschriften voor àlle gehouden diersoorten te werken om dan later, mocht het ooit zover komen, alsnog de regelgeving van de Positieflijst hieraan toe te voegen. De directeur-generaal Agro was daar heel stellig in, er is maar één route, PVH kan meewerken aan de opdracht in het regeerakkoord, verder niks. Met borging van dierenwelzijn heeft zij niets van doen. Haar opstelling is niet nieuw, die is geheel in lijn met het beleid van het ministerie in de achterliggende tien jaren.

Wettelijke rechten van burgers

Vanwege de beperkte tijd die mevrouw Sonnema voor dit gesprek beschikbaar had kwamen we niet toe aan het bespreken van het gegeven dat het ministerie kennelijk volkomen lak heeft aan de wettelijke rechten van de burger. We hebben dit onderwerp wèl in de samenvatting van het overleg aan de orde gesteld. We zouden niet willen dat de directeur-generaal Agro daar achteraf haar verbazing over uitspreekt en het allemaal niet heeft geweten.

PVH vroeg op 18 december 2018 in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om inzage in de eerste beoordelingsresultaten van de nieuwe methodiek om Positieflijst op te stellen. Directie DAD negeerde dat verzoek. En dus moesten we naar de rechter. Die verplichtte de minister in zijn uitspraak op 16 april 2020 om de wet te respecteren. Vervolgens kregen we op 3 juni 2019 (behalve een uitvoerige lijst van documenten die we niet mogen inzien) meer dan veertig gecensureerde pagina’s, vrijwel zonder enige nuttige inhoud. We gaan dus opnieuw met de vraag naar de rechter om de gewenste inzage te krijgen. We zijn inmiddels zowat anderhalf jaar verder. Het is het klassieke ambtelijk traineren, het schoolvoorbeeld van sabotage van wettelijke regels om de invloed van de burger uit te schakelen.

Zo ook liggen er sinds november 2018 nog drie andere Wob-verzoeken die door LNV worden genegeerd, het ministerie heeft inmiddels per Wob-verzoek 15.000 euro aan dwangsommen verbeurd. De gevraagde informatie hebben we nog steeds niet en ook hier moeten we opnieuw naar de rechter opdat die de minister opnieuw opdraagt de wet te respecteren. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden termijnen gesteld waarbinnen de overheid dient te reageren op verzoeken en bezwaren van burgers. Het ministerie negeert alle wettelijke verplichtingen, het heeft helemaal niks met de rechten van burgers.

Meer dan zorgelijk

De sector wordt geconfronteerd met een overheid die onbereikbaar is voor elke inhoudelijke overweging. Er is maar één doel, dat werd ruim dertig jaar geleden in een motie in de Tweede Kamer vastgesteld en daarna (al struikelend) klakkeloos van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) in 1992 naar de Wet dieren (Wd) in 2011 en van het ene regeerakkoord naar het volgende meegesleept. Niemand in de politiek is geïnteresseerd in de zinnigheid van een Positieflijst. En ook van de recente reeks van ambtelijke mislukkingen ligt blijkbaar niemand wakker (2013, 2015, 2017, ….. de toegezegde versie 2019 heeft de directie DAD tot nu toe nog niet aangedurfd).

Voor het ambtenarenkorps heiligt het doel de middelen, dat heeft bovendien geen last van inhoudelijke of morele bezwaren. Van die attitude hebben we de laatste jaren helaas te veel voorbeelden voorbij zien komen. Ongetwijfeld het meest schrijnend is de affaire rond de kinderopvangtoeslagen waar de levens van honderden (duizenden?) gezinnen zonder de geringste terughoudendheid of morele bedenking werden geschaad en, deels zelfs, verwoest. Het begrip ‘gêne’ speelde geen rol, gewoon lekker ambtelijk bezig zijn, de politieke bazen wilden het toch?


bron: www.huisdieren.nu


bva118
Website Member
Posts :290

Website Member
2020-05-13 - 18:30:20 send message to bva118

Dank voor de update.


wiechmann
Website Member
Posts :944

Website Member
2020-05-14 - 15:17:00 send message to wiechmann

weer een mooi voorbeeld hoe dat den ambtenaren denken en handelen . ze laten gewoon rechterlijke uitspraken aan hun laars .moeten wij als burger is doen . hier in belgie is het niets anders als in Nederland met de ambtenaren . hier komen ze ook gewoon hun eigen regels niet toe .


parrotmaniak
Website Member
Posts :581

Website Member
2020-05-17 - 10:58:02 send message to parrotmaniak

ik ben bang dat de huidige situatie mbt Corona geen goed doet aan dit alles .
zal zeker gebruikt worden in de hele dierhouderij discussie
Ben bang dat we de laatste markten gehad hebben ,en dat we helemaal de positief lijst niet nodig hebben om de vogelhobby om zeep te helpen.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2020-05-17 - 13:07:58 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Dat Corona inmiddels al wekenlang is en wordt ingezet tegen dierhouderij is gewoon een feit.

Beetje sneu is dat alles vooralsnog is gebaseerd op vermoedens en aannames, maar zoals gebruikelijk vormt dit geen enkel bezwaar voor de lobbypartijen om vooral maar weer van alles zo hard en zo veel mogelijk te roepen.

Daarnaast weten we inmiddels [eigenlijk al jaren] dat we te maken hebben met een hele kolonie dram-ambtenaren.

We weten ook dat hun verblindende fanatisme een daadwerkelijke realisatie van een positieflijst meer dan eens behoorlijk in de weg heeft gezeten.

We weten ook dat al die lobbypartijen net doen alsof er al een positieflijst in werking is getreden! Hoezo nepnieuws/valse informatieverstrekking!

We weten ook dat de overheid die illusie op haar eigen site [overheid.nl], klaarblijkelijk maar wat graag in tact laat! Dat is gewoon kwalijk!

Let wel, de positieflijst soap is niet uitsluitend gericht op de vogelhouderij, maar op dierhouderij in de breedste zin.

We weten nu echter dat de term 'dierwelzijn' in ambtelijke kringen slechts een loze kreet is gebleken, waardoor we mogen concluderen dat de gegarandeerd optredende negatieve effecten op dierwelzijn als gevolg van voorgenomen positieflijstbeleid -met uitzondering van de meeste de liefhebbers/houders- slechts weinigen boeit.

Inmiddels al weer de nodige jaren geleden is de toenmalige staatssecretaris [Dijksma] al eens in kennis gesteld van de neveneffecten van onderhavig drambeleid, met name het dumpen van dieren en het verdwijnen van activiteiten in de illegaliteit.
In het laatste geval zal men flink wat grip verliezen op zaken waar men klaarblijkelijk gretig de vingers achter wil krijgen/houden.

Gelukkig zijn er nog flink wat liefhebbers die er bijzonder veel voor over hebben om dieren te kunnen houden en dit dan ook niet zonder slag of stoot zullen opgeven.hookbill
Website Member
Posts :108

Website Member
2020-05-20 - 19:26:28 send message to hookbill

Gisteren op de deurmat; een handleiding als het gaat om Cites bijlage B en hoe de legale herkomst aan te tonen. Er staat de kwekers nog heel wat te wachten...Het boekje is geschreven door Mr.E. Phillipi-Gho van Natuur en Recht en beschikbaar gesteld door de PS. Mogelijk ook via andere bonden, dat weet ik niet.
Wat ik mij afvraag is of deze regels met een zekere terugwerkende kracht moeten worden gehanteerd, of vanaf nu?
Plaats een reactieEr zijn in totaal 74 bezoekers op de site, waarvan 0 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede