Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-04-02 - 19:48:30 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

voor de "liefhebbers" heb ik een iets breder(dan vogels) aangepaste en vrij te gebruiken versie gemaakt:


Ministerie van Economische Zaken
T.a.v. de staatssecretaris mevr. S.A.M. Dijksma
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Plaats, datum

Onderwerp: Protest positieflijsten


Geachte mevrouw Dijksma,


Als serieus houder van gezelschapsdieren teken ik bezwaar aan tegen de uitvoering van de wet dieren, waarbij in het bijzonder de uitvoering van de zogenaamde ‘positieflijsten’, althans zoals deze momenteel voor liggen.

Met inachtneming van het feit dat dierwelzijnsaangelegenheden reeds in de Nederlandse wetgeving zijn opgenomen spreekt het voor zich dat het belang van dierenwelzijn ook bij mij hoog in het vaandel staat en derhalve juich ik elk initiatief om dierenwelzijn te verhogen van harte toe.
De systematiek welke door Wageningen University Livestock Research (WUR) werd ontwikkeld en ten aanzien van de samnstelling van de ‘positieflijsten’ wordt gehanteerd heeft echter weinig met dierwelzijn van doen, is qua onderbouwing minstens discutabel te noemen en zal in bepaalde gevallen zelfs averechtse gevolgen hebben. De door WUR gehanteerde onderzoeken berusten grotendeels op literatuurstudies en kennen slechts een zeer beperkte inbreng van specialisten op het gebied van diergedrag en praktijkgerichte kennis en kunde. Daarnaast is slechts een zeer gering percentage soorten onderzocht en kan bovendien worden geconstateerd dat diverse deskundigen onderling nogal van mening verschillen aangaande de beoordeling en indeling van soorten in de verschillende categorieën/lijsten.
Voorts is het contrast tussen de door WUR gehanteerde studies aan gedrag van in het wild levende diersoorten versus de zeer beperkt gehanteerde studies aan aanpassingsvermogen bij diersoorten opvallend groot, hetgeen een onafhankelijke beoordeling aanzienlijk ondergraaft.
Uit vorenstaande blijkt minstens onvoldoende validiteit en betrouwbaarheid aangaande de thans gehanteerde systematiek!

Op basis van professioneel geëxploiteerde negatieve excessen (niet zelden uit een ver verleden) door de lobbypartijen wordt het overgrote deel van de serieuze houders – tevens een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking- aan de kant gezet en worden zij middels de op handen zijnde wetgeving onevenredig gedupeerd. Dat hierbij ook het welzijn van de betreffende diersoorten in het geding komt staat simpelweg vast. Zo lijkt in geval van op te leggen fokverboden bijvoorbeeld geen rekening gehouden met soorten waarbij sprake is van paarvorming voor het leven en/of soorten welke in kolonieverband leven. Ook soorten die thans uitermate diervriendelijk in ruime (beplante) verblijven worden gehuisvest zullen als gevolg van voorwaarden als fokverboden beslist minder diervriendelijk gehouden moeten worden teneinde de houder in staat te stellen aan de wettelijk opgelegde voorwaarden te voldoen. Mijns inziens staat een en ander haaks op de intentie van voorgenomen wetgeving.

Voorts stel ik vast dat in hoge mate voorbij wordt gegaan aan belangrijke sociaal maatschappelijke aspecten rond het houden van gezelschapsdieren. Dit belang is een en andermaal vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken en dient derhalve een niet te onderschatten omvangrijk maatschappelijk doel. Op dit punt teken ik expliciet bezwaar aan.

De economische gevolgen van het grootschalig inperken van het houden van gezelschapsdieren zullen aanzienlijk zijn en ook daar teken ik als Nederlandse belastingbetaler expliciet bezwaar tegen aan.Hoogachtend,

#


Rik
Oud Lid
Posts :1398

Oud Lid
2014-04-03 - 20:56:47 send message to Rik

Als ik deze brief lees dan zou ik het volgende antwoorden:
1- Er is wel degelijk een goed onderzoek geweest;
2- Dieren kunnen best in kolonie gehouden zonder er me te fokken, het is juist de bedoeling om het fokken van dieren binnen de perken te houden;
3- Economische redenen zijn van ondergeschikt belang, zoals u zelf al aaneeft gaat het hier om dierenwelzijn.

Persoonlijk zou ik me meer richten op 'willekeur'. Waarom een vogel wel en een konijn, kat of hond niet?

In de praktijk? Ik denk dat je geen antwoord krijgt en dat er niet inhoudelijk op de brief wordt ingegaan. De brief wordt op formele vereisten afgedaan. Geen bezwaar mogelijk, geen belanghebbende of iets dergelijks.


Persoonlijk vind ik de schrijfstijl en de inhoud van je brief erg goed Rupicola. Uiteraard hoop ik dat wel dat het wat uithaalt...maar ik ben er bang voor.

Beter is het om de media te zoeken. Pownews of iets dergelijks.


molineti
Website Member
Posts :1604

Website Member
2014-04-18 - 19:33:25 send message to molinetiHenk57
Website Member
Posts :332

Website Member
2014-04-18 - 20:14:43 send message to Henk57

2003?


molineti
Website Member
Posts :1604

Website Member
2014-04-18 - 20:32:32 send message to molineti

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

Klopt Henk,
Ik heb de link iets te fanatiek geplaatst...en toen pas gelezen.

Wel kan deze positief lijst mss nog nut hebben,want het lijkt me moeilijk te verdedigen waarom bepaalde soorten toen wel op de positieflijst zouden staan en bv in 2014 niet meer.
Het houden en kweken van bepaalde soorten is alleen maar verbeterd.

P.s geeft wel aan dat ze achter de schermen er al lang mee bezig zijn.

Mocht het verwarrend zijn mag van mij de link en berichtjes verwijderd worden.


Henk57
Website Member
Posts :332

Website Member
2014-04-18 - 21:19:43 send message to Henk57

Duidelijk


Daniel
Website Member
Posts :3287

Website Member
2014-04-18 - 21:20:02 send message to Daniel

Het voegt iets toe aan de discussie en het is relevant. Dus ik stel voor om de link te laten staan


parrotmaniak
Website Member
Posts :581

Website Member
2014-04-19 - 10:07:03 send message to parrotmaniak

Ik heb deze week contact gehad met de 2e kamer fractie van de politieke partij waar ik lid van ben ,en heb een goed gesprek gehad.
Men staat positief tegenover de positieflijst ,maar voornamelijk om de uitwassen die er zijn. we zullen tegen de tijd dat het in de 2e kamer behandelt wordt weer contact hebben .


Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2014-04-19 - 13:56:10 send message to Karel

@parrotmaniak

Dat is op zich goed nieuws, met name de opmerking over "uitwassen" biedt naar mijn idee een mogelijke uitweg of zijweg.
Mijn persoonlijke mening is dat, mede gezien de zgn. "uitwassen", het opmaken van een negatieflijst meer voor de hand zou liggen. M.a.w.: een lijst waar dieren op staan die niet meer gehouden mogen worden in plaats van andersom.
Ik heb geen moeite met een lijst die bijv. gevaarlijke dieren (giftig, agressief enz.) en dieren die aantoonbaar bij ontsnapping impact hebben op de Nederlandse fauna bevat, die wat betreft het houden in gevangenschap worden uitgesloten.

Het opstellen van de positieflijst is veel te kort door de bocht en doet me denken aan het verbieden van autobezit omdat er ongelukken met auto's gebeuren. Daar hebben we ook (verkeers)regels voor opgesteld. Dat moet toch wat betreft het houden van dieren ook kunnen?

Wellicht kun je je politieke gesprekspartners deze optie voorleggen?


Henk57
Website Member
Posts :332

Website Member
2014-04-19 - 16:53:04 send message to Henk57

Ik hoof nu al jaren dat deze lijst komt. Lees er niets meer over in de kamerstukken . Waar baseren we het op dat de lijst nu komt.


parrotmaniak
Website Member
Posts :581

Website Member
2014-04-19 - 20:11:32 send message to parrotmaniak

Houdt wel in dat we ons moeten laten horen .
Je kan zo de 2e kamer bellen en je door laten verbinden met de fracties,je vraagt dan naar degene die dierenwelzijn behandeld,en doet je verhaal


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-04-20 - 10:57:15 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

@ Henk,

De wet dieren is medio vorig jaar van kracht geworden en wordt vervolgens gefaseerd voltooid.

Afgelopen januari zou de indeling (lijsten m.b.t. zoogdiersoorten) in werking treden, dit is echter uitgesteld tot juni 2014.

De voltooiing van de voorwaarden, behorende bij de categorie 'soorten houdbaar onder voorwaarden' staan (stonden?) in de planning voor dit voorjaar.
Omdat de voorwaarden deel uit maken van de wetgeving zal men deze bekend moeten maken voordat de lijsten zoogdieren in werking kunnen treden!

De lijsten voor vogels, reptielen en vissen staan gepland voor dit najaar.

Hoewel de details rond de voorwaarden ook niet geheel onbelangrijk zijn moge het duidelijk zijn dat juist de indeling/lijsten m.b.t. vogelsoorten onze hoogste aandacht zullen vergen.

wink ;)N.B. onze tegenstanders (w.o. PvdD) hebben bij het verschijnen van de lijsten voor zoogdieren onmiddellijk schriftelijk aan de staatssecretaris aangegeven dat zij het aantal zonder voorwaarden te houden soorten (7) en de onder voorwaarden te houden soorten (33) nog veel te ruim gesteld vonden.

Met andere woorden:
De zogenaamde 'lobbypartijen' gaan kennelijk voor nul!
kamervoliere
Website Member
Posts :516

Website Member
2014-04-20 - 17:02:35 send message to kamervoliere

als we hier nu eens een colletief maken,door allemaal te stemmen op de partij die tegen deze lijst is.misschien een idee?


Henk57
Website Member
Posts :332

Website Member
2014-04-20 - 18:15:15 send message to Henk57

Kamervoliere. De politiek is wel wat breder dan vogels. Stel dat de PVV hier tegen is zou ik daar dan op moeten gaan stemmen . Lijkt me toch niet. Enige wat helpt denk ik is een goede lobby van de verenigingen maar die hebben het laten liggen. Ligt dit nu aan die besturen van de verenigingen. Nee ik denk van niet. De "schuld" ligt denk ik bij de leden zelf want wie komt er nog op vergaderingen. Wie heeft als lid dit aangekaart bij de bond toen de wet in de maak was?
Denk dat we allen de hand ook in eigen boezem moeten steken.

Henk


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-04-20 - 19:18:01 send message to rupicola

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

'kleine' probleempje:

De lobbypartijen zijn er blijkbaar heel efficiënt in geslaagd om hun standpunten aan de hand van op professionele wijze (ze doen niet anders) uitgebuite excessen en niet zelden zeer gedateerde misstanden aan de Haagse politiek te slijten, met als gevolg dat zij ALLE politieke partijen aan hun kant hebben gevonden!

Dat hiermee volledig en grootschalig voorbij wordt gegaan aan Nederlandse burgers, die kosten noch moeite sparen om hun dieren optimaal te houden en verzorgen, zie ik tot op heden slechts afgedaan met de dooddoener-mededeling 'dat er straks genoeg soorten overblijven voor particuliere houders'

Afgezien van de diverse negatieve effecten die onderhavige wetgeving met zich mee zal brengen op gebied van dierwelzijn worden de positieve effecten op het welzijn van mensen die gezelschapsdieren houden (meervoudig wetenschappelijk aangetoond) vanuit 'het Haagse' oorverdovend stil gehouden.

Op het gebied van 'tegenlobby' kan ik melden dat er achter de schermen best een en ander gaande is, maar we moeten ook erkennen dat het een zware dobber is en ook nog zal worden, omdat wij in de bekende lobbypartijen een professionele en goed geoliede machine tegenover ons vinden, waarbij tevens opgemerkt dat er sprake is van een ietwat onevenredige juristen-dichtheid!

Desalniettemin is de strijd uiteraard nog lang niet gestreden.


Plaats een reactieEr zijn in totaal 162 bezoekers op de site, waarvan 2 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede