Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-01-01 - 22:05:37 send message to rupicola

even voor de duidelijkheid:

vorenstaande citaat heeft betrekking op regelgeving aangaande het bedrijfsmatig houden van dieren en het al dan niet 'dragen' van de bedrijfsstatus.

De regelgeving m.b.t. positieflijsten geldt straks voor zowel bedrijven als particulieren.

#


henkdelaat
Website Member
Posts :1328

Website Member
2015-01-03 - 11:07:21 send message to henkdelaat

Rupicola,

Het gaat mij hoofdzakelijk over de onderstaande regels omdat er steeds vragen komen van mensen die iets gehoord hebben maar niet weten hoe op dit moment de vork in de steel zit.

Mocht u controle krijgen van de NVWA dan willen wij u aanraden om onmiddellijk contact op te nemen met het bondsbureau en zelf niet in te stemmen van een eventuele conclusie van de inspecterende ambtenaar dat er sprake is van bedrijfsmatig handelen. Zoals gezegd houdt de politiek zelf rekening met het feit dat 92% van de dierhouders onder het hobbycriterium valt, laten we dan zelf ook uitdragen en geen onnodige paniek zaaien.

Henk.


Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2015-01-28 - 15:28:44 send message to Karelrupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-01-28 - 16:34:02 send message to rupicola

ondergetekende kreeg een en ander ook al toegestuurd.

Eerste conclusie is dat er aanmerkelijk meer soorten beschikbaar blijven dan de 6 soorten op de eerder ingediende lijsten.


n.b. de lijsten voor vogels en reptielen volgen dit jaar.


#


henkdelaat
Website Member
Posts :1328

Website Member
2015-01-28 - 19:29:21 send message to henkdelaat

@ rupicola,

Eerste conclusie is dat er aanmerkelijk meer soorten beschikbaar blijven dan de 6 soorten op de eerder ingediende lijsten.

Als dit met de lijst voor vogels ook gebeurd hoeven we ons voor alsnog geen zorgen te maken.

Henk.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-01-28 - 19:49:03 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Die conclusie lijkt me vooralsnog wel wat voorbarig, want er zijn nog steeds partijen actief die er alles aan zullen doen om de lijsten zo klein mogelijk te krijgen.

Voor wat betreft aantallen soorten praten we bij vogels vissen en reptielen bovendien ook nog eens over een geheel andere omvang.

Om die reden mag gesteld worden dat de strijd nog lang niet gestreden is.

Vooralsnog denk ik dat we erg terughoudend moeten zijn jegens de meldingsplicht waartoe de wetgever oproept.

Tevens moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de vermeende onmogelijkheid om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen.

Ditzelfde geldt zeer zeker ook voor de (deze keer) 'houderijvoorschriften' genoemde details rond het houden van betreffende soorten.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-01-28 - 23:13:48 send message to rupicola

Dit bericht is 4 keer gewijzigd

Tabel 1
Positieflijst huisdierenlijst
Diersoorten die zijn aangewezen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren die gehouden kunnen worden zonder toepassing van soortspecifieke houderijvoorschriften.

bevat naast (productiedieren, hond en kat) in totaal 51 soorten.


Tabel 2
Diersoorten die zijn aangewezen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren, die
gehouden kunnen worden met toepassing van soortspecifieke houderijvoorschriften.

48 soorten. De bijbehorende houderijvoorschriften zijn nog niet bekend . . .
tot die tijd nog geen daadwerkelijke voorwaarden maar alvast wel een registratieplicht!


Tabel 3
Diersoorten die niet worden aangewezen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren


19 soorten vanaf 1 april 2015 verboden. registratieplicht - fokverbod - uitsterfbeleid


nog >300 soorten te beoordelen en in bovengenoemde lijsten te plaatsen.


#


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-01-28 - 23:39:16 send message to rupicola

Een van de meest opmerkelijke ontwikkelingen is het feit dat Kangoeroes/wallabies nu opeens weer wel gehouden mogen worden!

Bij de vorige 'ronde' werd deze groep nog aangemerkt als een gevaar voor de volksgezondheid vanwege de mogelijkheid van het dragen van een op mensen overdraagbare aandoening (zoönose), een virusinfectie dat overigens nog nooit op het Noordelijke halfrond van de aarde is aangetroffen.

Opmerkelijk of misschien wel merkwaardig is ook dat men voor twee tamelijk veel gehouden soorten de Degoe en de chinchilla blijkbaar nog steeds geen beslissing heeft kunnen nemen.


Vanuit verschillende bronnen heb ik vernomen dat er momenteel actief aan de lijsten voor vogels wordt gewerkt. Het voornemen is dat deze lijsten in de loop van 2015 worden gepubliceerd.


Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2015-01-29 - 00:24:35 send message to Karel

Inhakend op bovengenoemde "houdersvoorschriften" worden er her en der al cursussen aangeboden. Ik raad eenieder aan vooralsnog terughoudend te zijn in het gaan volgen van dit soort kostbare "opleidingen".

De staatsecretaris geeft aan dat zij de opdracht voor het ontwikkelen van een dergelijke bekwaamheidsopleiding over zal laten aan de Dibevo en het Platform Verantwoord Huisdierenbezit. Op zich geen vreemde keus omdat de Dibevo ervaring heeft met opleidingen voor dieren-vakdploma's.

Ook wat betreft de vogels die straks in lijst 2 terecht komen zal een bewijs van (des)kundigheid nodig zijn. Even afwachten dus..........


Ubernoob
Website Member
Posts :405

Website Member
2015-01-29 - 08:20:04 send message to Ubernoob

Natuurlijk moeten we aankijken hij die situatie zich blijft ontwikkelen maar dit ziet er toch al wel wat minder slecht uit dan de lijsten die eerder werden gepubliceerd.

Mijn mangoesten staan nog niet genoemd.

Tot op dit moment zijn alleen de spiesherten en muntjaks verboden met de volgende argumentatie:

De grote impact die het houden heeft op de gezondheid en welzijn van deze dieren rechtvaardigen de conclusie dat deze soorten niet aangewezen dienen te worden.

Dit is natuurlijk wel erg algemeen.


Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2015-01-29 - 11:49:42 send message to Karel

Er zijn nog best veel zoogdieren niet ingedeeld, zoals de beertjes (wasberen, neusberen, rolstaartberen) en exotische katten. Deze worden toch ook wel vaak gehouden en gefokt.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-01-29 - 12:21:30 send message to rupicola

De definitieve lijst staat op de website van de Rijksoverheid.

Het betreft dan ook een dynamische lijst die in de toekomst wordt uitgebreid.

Met andere woorden: we moeten de regelmatig veranderende wetgeving de komende jaren steeds in de gaten blijven houden.

Prettig geregeld!


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-01-29 - 12:21:57 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Op dit moment ben ik vooral erg benieuwd naar de gewijzigde criteria die nu worden gehanteerd om tot indeling van lijsten te komen.
Helaas heb ik deze ik tot op heden nog niet kunnen vinden, maar het heeft er opnieuw alle schijn van dat er sprake is van een zekere mate van willekeur.
Mocht iemand de criteria al hebben gevonden dan hou ik me aanbevolen.


De nieuwe wetgeving wordt gepresenteerd onder de vlag van dierwelzijn.
Dat is hoogst discutabel, want het heeft hier en daar een volstrekt tegengestelde uitwerking.
(zie eerdere berichten van ondergetekende)

Er wordt ook geschermd met gevaren voor de volksgezondheid. (w.o. zoönosen en uitbraak van gevaarlijke soorten)
Dergelijke risico's komen simpelweg zo weinig voor dat ze bijna irreëel genoemd kunnen worden.
Daarnaast zijn deze 'gevaren' klaarblijkelijk onderhavig aan korte termijn variabelen.
Zie bijvoorbeeld de overgang van 'gevaarlijke' risico's bij kangoeroes naar opeens vrij en zonder voorschriften toegestaan.
Natte vingerwerk dus!


Hoe meer ik mezelf in de materie inlees hoe meer ik de indruk krijg dat er geheel andere belangen spelen dan wat er schriftelijk wordt voorgespiegeld.

Met de nieuwe presentatie van de lijsten is vooral duidelijk geworden dat men middels verplichtstelling aanstuurt op registratie van het overgrote deel aan in Nederland gehouden diersoorten.

Wanneer de overheid eenmaal goed in beeld heeft wie, wat, waar houdt/fokt/verkoopt heeft men een fantastisch fiscaal instrument in handen, wordt de lang gekoesterde wens naar enige vorm van dierenhoudersbelasting daadwerkelijk binnen handbereik gesteld.

Laten we niet uit het oog verliezen dat er al jarenlang sprake is van honden belasting, dat er ook al jarenlang geprobeerd wordt om een kattenbelasting in te voeren (deze discussie is momenteel ook weer actueel) en dat eveneens al jaren wordt uitgekeken naar mogelijkheden om ook andere dieren te belasten.

Gezien het feit dat de gehele dierhouderij een miljardenindustrie behelst zal de overheid ongetwijfeld ook veel belangstelling hebben voor andere geldstromen binnen deze sector en ook daarbij geldt dat de nu ingevoerde registratieplicht een prachtig instrument vormt.


Ubernoob
Website Member
Posts :405

Website Member
2015-01-30 - 19:34:32 send message to Ubernoob

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Over de thans gehanteerde methode is hier het een en ander te lezen:

http://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2014/07/2014-06-20-Positieflijst-2-0.pdf

en

http://www.huisdieren.nu/over-pvh/wat-doen-wij/wet-en-regelgeving/wetgeving/de-wet-dieren/positieflijsten/een-nieuwe-systematiek-voor-het-vaststellen-van-positieflijsten/

Me dunkt overigens dat ze dezelfde methode zullen gaan gebruiken voor de vogels.

Voor wat betreft jouw angst dat dit bedoelt is om een dierenbelasting te gaan innen Rupicola. Die angst deel ik niet. Volgens mij is deze positieflijst vooral een gevolg van jarenlang gelobby van bepaalde organisaties.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-01-30 - 20:25:34 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

@ Ubernoob: bedankt voor de moeite, maar dit zijn niet de stukken die ik bedoel.

Alle stukken op de site onder deze links zijn mij goed bekend, zo ook de 'standaard' criteria, maar niet de nieuwe wijze van interpretatie/toepassen van deze criteria.
De resultaten zijn tenslotte toch geheel anders dan voorheen en het is niet geheel onbelangrijk om te weten hoe men tot deze indeling is gekomen.

Inmiddels is mij duidelijk (zelfde site- in brief belangrijke ontwikkelingen d.d. 29 januari 2015) dat de vraag om de bewuste gegevens inmiddels bij de staatssecretaris in neergelegd en dus ook niet is gepubliceerd.


verder heb ik persoonlijk geen enkele angst voor dierhouderijbelastingen, maar slechts enkele constateringen ter overdenking geplaatst.

wink ;)


Plaats een reactieEr zijn in totaal 65 bezoekers op de site, waarvan 1 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede