Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2013-06-23 - 17:49:10 send message to Karel

quote
Was hierbij overigens geen sprake van een uitzondering voor vogels welke geacht worden in open perken te worden gehuisvest, of is dat van de baan geveegd?Deze uitzondering is/wordt uit de wetgeving gehaald. Oorspronkelijk zou dat per 1-1-2015 gebeuren (verzoek Thieme), maar volgens het laatste bericht dat ik hoorde zou Dijksma 2018 aan willen houden.

Met mijn eerder opmerking over het leewieken doel ik overigens niet op het mogelijk makkelijker ontsnappen van de vogels, maar op de (on)mogelijkheid om de vogels terug te vangen ná ontsnapping.

Dat de verantwoordelijkheid bij de houder ligt, waar het om ontsnappen gaat (of dat nou middels overnetting of leewieken gebeurt) is niet meer dan logisch.
Ook duidelijk is dat de wetgever de houder daarin niet vertrouwt, anders zou het ontsnappingscriterium niet tzv de positieflijst zijn gehanteerd. Vandaar mijn vraag:

Als de wetgever ervan uitgaat dat vogelhouders hun dieren (makkelijk?) laten ontsnappen, waarom wordt het dan extra moeilijk gemaakt ze weer te vangen door het leewieken te verbieden?

Overigens is het een slim juridisch trucje geweest om het leewieken apart te behandelen en aldus buiten de dierenwelzijn/positieflijst-problemathiek te houden. De positieflijst kan namelijk alleen worden ingevoerd als voldaan wordt aan een aantal Europese voorwaarden. Een van deze voorwaarden stelt dat verzoeken betreffende de indeling en beoordeling objectief moeten worden behandeld. De angst dat het leewiekverbod slecht om sentimentele, dus op subjectieve gronden, is ingesteld, zou namelijk kunnen betekenen dat Europa een stokje steekt voor de positieflijst en alles wat daarmee samenhangt.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2013-06-23 - 19:28:32 send message to rupicola

@ Karel: Bedankt voor bovenstaande nadere toelichting.


quote: Met mijn eerder opmerking over het leewieken doel ik overigens niet op het mogelijk makkelijker ontsnappen van de vogels, maar op de (on)mogelijkheid om de vogels terug te vangen ná ontsnapping.

Het een hangt m.i. onlosmakelijk samen met het ander. wink ;)dooren
Website Member
Posts :2443

Website Member
2013-06-23 - 19:59:33 send message to dooren

http://www.huisdieren.nu/over-pvh/tegen-positieflijst/

Ben van plan de petitie die hierboven wordt genoemd te ondertekenen.

We worden er een beetje moe van door onze Roverheid steeds te worden benadeeld.
Gert


Rogert
Website Member
Posts :1303

Website Member
2013-06-24 - 09:28:38 send message to Rogert

Reeds gedaan!

Nu al actie ondernemen op het zoogdierenbeleid kan invloed hebben op het vogelbeleid in positieve zin. Als de overheid ziet dat er weinig draagvlak is voor een slecht voorstel dan zullen ze op het beleid van vogels wel beter nadenken!


ineznick
Website Member
Posts :654

Website Member
2013-06-24 - 11:18:38 send message to ineznick

Ja, heb hem ook ondertekend! Helemaal met Rogert eens !


Araproject
Website Member
Posts :106

Website Member
2013-06-24 - 16:44:33 send message to Araproject

Een importverbod op in het wild gevangen exoten lijkt mij effectiever. Dieren die zich goed redden in gevangenschap planten zich voort en geraken in loop der tijd gedomesticeerd. De rest verdwijnt in 1 á 2 generaties. Voorkomt iig Chavello Plak toestanden.

Een goede uiteenzetting van het effect van het import verbod op vogels zo de argumentatie kunnen helpen.


OmeiJan
Website Member
Posts :35

Website Member
2013-06-24 - 22:04:35 send message to OmeiJan

Waar zijn de vogelbonden !!! Onbegrijpelijk dat die niet meer doen !! Ze proberen het niet eens ..... Proberen ze het wel dan weten ze dat heel goed te verbergen !!


enkeling
Oud Lid
Posts :355

Oud Lid
2013-06-24 - 22:59:34 send message to enkeling

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

Laat het duidelijk zijn.

Het gaat om/over particulieren die dieren/vogels houden/kweken in gevangenschap.
Dit is de bevoegdheid/verantwoordelijkheid van de verschillende EU lidstaten afzonderlijk.
Bepaalde argumenten die hier worden aangehaald hebben in zekere zin daar niks mee te maken.
Het verhandelen van dieren/vogels, transport van dieren/vogels, import verbod van dieren/vogels, vogels/dieren in de natuur, etc, is/ligt de bevoegdheid/verantwoordelijkheid bij de EU.
De EU heeft ook de bevoegdheid/verantwoordelijkheid van dierentuinen, vogelparken. Dus ook wat betreft het welzijn van dieren/vogels in dierentuinen, vogelparken.
De EU is niet bevoegd/verantwoordelijk voor het welzijn van dieren/vogels die door particulieren worden gehouden/gekweekt in gevangenschap.
Bij welke EU Lidstaten komen onder andere positieflijst, negatieflijst, etc, voor?
Bij EU Lidstaten die niet beschikken over een "degelijke" wetgeving, wat betreft particulieren die dieren/vogels houden/kweken in gevangenschap.
Zoals onder andere wat betreft minimale ruimte waar dier(en)/vogel(s) zich in bevinden bij particulieren.
Door zo weinig mogelijk dieren/vogels op postieflijst te vermelden schuift men in zekere zin de zwarte piet, de bevoegdheid/verantwoordelijkheid door naar de EU.
De EU is bevoegd/verantwoordelijk wat betreft dierentuinen/vogelparken. Dus ook wat betreft het welzijn van deze dieren/vogels. Ook wat betreft particuliere/private dierentuinen/vogelparken (erkenning/vergunning)
Erkenning/vergunning betekent, staat voor, gelijkgesteld als dierentuinen/vogelparken.
Erkenning/vergunning betekent, staat voor, bevoegdheid/verantwoordelijkheid EU.
EU Lidstaten = Wetten
EU = Aanbevelingen. Die door de verschillende EU Lidstaten afzonderlijk worden omgezet in Wetteksten/Wetten. Al of niet aangepast.


Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2013-06-24 - 23:43:46 send message to Karel

Voor invoering van de positieflijst heeft Nederland goedkeuring van de EU nodig. Deze goedkeuring zal worden verleend onder bepaalde voorwaarden, hetgeen per definitie betekent dat de EU, zij het indirect, invloed heeft op de soorten die door particulieren mogen worden gehouden.


Eelke
Website Member
Posts :144

Website Member
2013-06-25 - 00:44:56 send message to Eelke

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

Enkele vragen:

Mag ik concluderen dat het (een "positieflijst") ook een kwestie is van het afschuiven van verantwoordingen?

Welke zaken spelen (eventueel waarschijnlijk) meer een rol bij het nemen van het besluit door "de overheid" (eventueel ook op EU-niveau) om over te gaan tot een "positieflijst"?

Welke mate van onafhankelijkheid, realiteitszin, waarheden, betrouwbaarheid van gebruikte gegevens enz. kunnen we van een universiteit die zich in laat huren door een overheid en van diezelfde overheid verwachten?

Welke financiële motieven zouden er kunnen zijn?

Naast enkele goede argumenten voor zo'n lijst zien wij als vogelhouders vooral de mogelijke negatieve gevolgen "natuurlijk".


DirkD
Website Member
Posts :408

Website Member
2013-06-25 - 07:15:18 send message to DirkD

Dit bericht is 5 keer gewijzigd

De positieflijst is een lijst van zoogdieren die zonder enige voorwaarden mogen gehouden worden.
Hiet niet verschijnen op de positieflijst zal niet automatisch inhouden dat deze op de negatieflijst zullen belanden.

Ik heb geen glazen bol maar het principe mag onder voorwaarde dat …… zal de bovenhand halen.

Dat er aan het houden van dieren bepaalde voorwaarden zullen gesteld worden lijkt mij in de huidige maatschappij onvermijdelijk geworden.

Verzuring van de maatschappij waar regelnichten, klagers en klikspanen de dienst willen uitmaken en spelende kinderen als overlast zien, zal het er niet eenvoudiger op maken.

Cites en andere reeds afgesloten overeenkomsten zullen als lijdraad dienen.

Ps; blijkbaar nog nie goe wakker

Mvg
DIrk


enkeling
Oud Lid
Posts :355

Oud Lid
2013-06-25 - 13:22:35 send message to enkeling

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Waar DirkD onder andere naar verwijst;

" Onder voorwaarde dat ...." (erkenning/vergunning)

Daar gaat het voornamelijk om/over wat betreft bepaalde dierenorganisaties/vogelbonden.
Jammer genoeg zijn er ook bepaalde organisaties, personen, die van de gelegenheid gebruik maken om er andere argumenten erbij te betrekken.

Het klopt wat Moderator Karel aanhaalt.
Dat het ene met het andere te maken heeft.
Hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.
Dit komt voornamelijk omdat de EU niet beschikt over een eigen Grondwet.


enkeling
Oud Lid
Posts :355

Oud Lid
2013-06-25 - 14:29:48 send message to enkeling

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

Hoelang heeft men het al niet over Positieflijst, Negatieflijst, Etc?
Ik denk ongeveer 20 jaar.

Hoelang discussieerd men al niet wat betreft; kleine kooien, babykooien, etc?
Zelfs op een bepaald Café, als men het toelaat.

Wel het ene heeft met het andere te maken.

Simpel gezegd:
Men schuift ongeveer al 20 jaar bepaalde "problemen" voor zich uit.
Vooral in Nederland en Belgie. Onder andere omdat er niks officieel is wat betreft minimum maten dierenverblijven, vogelkooien, bij particulieren.

Neem als voorbeeld Oostenrijk.
Die misschien op het ogenblik over de "strengste" Wetgeving beschikt.
Zeker als het gaat om/over minimum maten dierenverblijven, vogelkooien.
Waar bijvoorbeeld ronde volieres/kooien niet zijn toegelaten voor bepaalde vogelsoorten.
Waar men bepaalde soort dieren/vogels niet in de woning-woonkamer mag houden.

Daar gaat het onder andere om/over.
Maar in een "verkapte" vorm. En heeft men het onder andere over Positieflijst, Negatieflijst, Etc.

Eigenlijk gaat het hem om/over:
(1) Groene lijst: diersoorten, vogelsoorten die door particulieren gehouden mogen worden zonder speciale voorwaarden.
(2) Onranje/paarse lijst: dieren/vogels die door particulieren gehouden mogen worden onder speciale randvoorwaarden.
(3) Rode lijst: dieren/vogels die door particulieren niet meer gehouden mogen worden.

Meer dan waarschijnlijk zullen het grootste deel van de soorten dieren/vogels opgenomen worden in de oranje/paarse lijst.
Waar DirkD in een vorige bericht al naar verwijst.


Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2013-09-07 - 19:49:50 send message to Karel

Ga er even een half uurtje voor zitten. Deze lezing is de moeite van het bekijken waard:

http://www.youtube.com/watch?v=CN7NL3aUZGA


P.Rooth
Website Member
Posts :2793

Website Member
2013-09-07 - 20:41:22 send message to P.Rooth

Komt erop neer dat dit idee door incompetentie figuren bedacht is en wet en regelgeving in Europees verband totaal genegeerd wordt
Kost alleen ons als belastingbetaler kapitalen maar daar geven ze niet om omdat ze het zelf niet hoeven te betalen .

Paul

Plaats een reactieEr zijn in totaal 114 bezoekers op de site, waarvan 5 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede