Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-02-10 - 16:16:26 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

ter kennisgeving:

De EO (omroep) meent ook een duit in het zakje te moeten doen en geeft daarmee blijk van het feit dat ook zij bepaald niet gehinderd worden door enige kennis van zaken:

http://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-07-Reactie-EO-onderzoekt.pdf


even voor alle duidelijkheid:
de EO is een publieke omroep en maakt met dit soort beeldvorming dus gemeenschapsgeld op!!!hookbill
Website Member
Posts :108

Website Member
2014-02-26 - 09:57:52 send message to hookbillrupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-04-01 - 11:18:09 send message to rupicola

Bij de uitgave april 2014 van Parkieten Sociëteit is een protestbrief tegen de aanstaande wetgeving/positieflijsten gevoegd.

Goed initiatief in de eerste lijn van verzet dat wat mij betreft navolging door alle bonden en vervolgens ook door alle verenigingen verdient!


#Mp vd Sande
Website Member
Posts :158

Website Member
2014-04-01 - 11:26:43 send message to Mp vd Sande

Ik heb het gezien en ligt al klaar om verzonden te worden.


molineti
Website Member
Posts :1604

Website Member
2014-04-01 - 12:37:02 send message to molineti

Protestbrief wordt beantwoord met een stadaard briefje,waarin wordt gesteld dat je van b.v met het houden van een kanarie net zoveel hobby kunt beleven als met het houden van een andere soort.
M.a.w waarom zou je niet een hoop soorten verbieden,je mag toch nog enkele soorten houden,een vogel is een vogel.

Ze staan dus heel ver van de vogelhobby en snappen er niks van.


arakweker
Website Member
Posts :45

Website Member
2014-04-01 - 12:41:19 send message to arakweker

Kan iemand dat formulier online zetten?
Dank!


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-04-01 - 13:43:30 send message to rupicola

@ molineti:
waar het in eerste instantie om gaat is het afgeven van een signaal vanuit de dierhouderij
. . . en eerlijk gezegd verwacht ik zelfs helemaal geen antwoord, laat staan een inhoudelijke reactie.

Dit laatste kunnen we in een volgend stadium (als de lijsten worden gepubliceerd) afdwingen door grootschalig schriftelijk procedures op te starten.

@ arakweker:
waarschijnlijk wel, maar op elk geschreven stuk rust auteursrecht, dus raad ik klakkeloos overnemen en online publiceren zonder toestemming in eerste instantie af.

Het ontbreekt me nu aan tijd, maar morgen wil ik er wel even achteraan gaan.meyersam
Website Member
Posts :215

Website Member
2014-04-01 - 14:55:16 send message to meyersam

ik ben echt eens benieuwd welke vogelsoorten op de lijst zullen staan? Tot de lijst er is koop ik alleszins geen dure kromsnavels meer bij.


molineti
Website Member
Posts :1604

Website Member
2014-04-01 - 16:30:30 send message to molineti

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Rupicola@, je krijgt dus wel bericht( viel mij ook al mee!!)
Bij onze afdeling,jou wel bekend hebben diverse leden een protest brief ingestuurd(mss dezelfde als van de P.S,maar dit weet ik niet zeker want ik ben geen lid van de PS meer)en kregen daar alle de zelfde brief op terug.

Ondanks dit standaard berichtje van hun zijde is het zeker goed om ons zelf als liefhebbers zoveel mogelijk te laten
horen happy :)

Mss staat de bedoelde brief op onderstaande site onder mededelingen

Oost Brabantse Parkieten Sociëteit
www.obps.nl/Mededelingen.html


arjandaf
Website Member
Posts :980

Website Member
2014-04-01 - 23:39:08 send message to arjandaf

heb allebei de laatste briefstukken over de EO docu. en het zuid afrika verhaal gelezen / maar een verbod op halsbanden vind ik dan ook TE ver gaan , MAAR wij komen er niet meer vanaf en met alle gevolgen voor inheemse natuur. duss


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-04-02 - 14:25:33 send message to rupicola

Onder de link die molineti heeft geplaatst is inderdaad bedoelde brief te vinden, waarvoor dank!

Inmiddels heb ik ook een iets andere (afgeleide/aangepaste) versie welke ik hier desgewenst (na groen licht van moderator) zou kunnen plaatsen.
Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2014-04-02 - 14:40:34 send message to Karel

Plaatsing van brieven en (concept) bezwaarschriften mbt de positieflijst lijkt me volledig in het belang van de vogelliefhebberij als geheel, en derhalve geen probleem.

Indien op grond van auteursrechten door de belanghebbende bezwaar wordt gemaakt, zullen deze brieven echter direct worden verwijderd.


Kortom:


Dit bericht is door moderator Karel aangepast

G. Bekkers
Website Member
Posts :51

Website Member
2014-04-02 - 15:14:38 send message to G. Bekkers

@Karel,
Ik zit in het bestuur van de OBPS waar de brief te vinden is en heb zeker geen bezwaar als de brief hier geplaatst wordt.
Hoe meer brieven er verstuurd worden hoe beter.
Ik hoop alleen dat ze er ook iets mee zullen doen en niet dat alles bij een glas wijn al beklonken is.


swanny
Website Member
Posts :312

Website Member
2014-04-02 - 15:23:32 send message to swanny

Arjandaf, 1 vogel is dus een zekerheidje dat hij op de lijst zal staan en dat is de halsband. Deze soort is immers al vast gevestigd in Nl en verdere verspreiding wilt men natuurlijk voorkomen. Mogelijk zelfs het vangen en afmaken van losvliegende exemplaren.

Dat veel mensen geen (dure) kromsnavels kopen op het moment is denk ik goed terug te zien in de handel die zo goed als op zijn gat ligt.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2014-04-02 - 19:42:31 send message to rupicola

dit is de versie zoals deze bij PS is gevoegd:Aan: Ministerie van Economische Zaken

T.a.v. Mevr. S.A.M. Dijksma

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Plaats, datum


Onderwerp: Protest positieflijsten


Geachte mevrouw Dijksma,

Als gepassioneerd vogelhouder teken ik bezwaar aan tegen de ophanden zijnde invoering van de positieflijst voor vogels en reptielen.

Uiteraard staat het belang van dierenwelzijn ook bij mij hoog in het vaandel. Elk initiatief om dierenwelzijn te verhogen juich ik van harte toe. Echter Wageningen UR Livestock Research hanteert een systematiek voor het samenstellen van positieflijsten die wetenschappelijk gezien discutabel is. Onderzoeken berusten grotendeels op literatuurstudies en kennen een zeer beperkte inbreng van diergedragspecialisten. Verhoudingsgewijs is slechts een zeer gering percentage dieren onderzocht. Beoordelaars in het onderzoek constateren onderling grote verschillen in hun oordeel. Hieruit blijkt dat de systematiek, waarmee op basis van wetenschappelijke primaire criteria beargumenteerd wordt welke diersoorten in de positieflijst opgenomen worden, onvoldoende valide en betrouwbaar is.
Bovendien is het gedrag bestudeerd van in het wild levende diersoorten zonder aandacht te schenken aan het feit dat vele diersoorten al lange tijd gedomesticeerd zijn. Gedomesticeerde soorten kunnen aangepast gedrag vertonen. Het feit dat dieren zich aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden heeft vele diersoorten behoed voor uitsterven. Hierin hebben vele goedwillende amateurs met een bijna professionele kennis een positieve bijdrage geleverd.

Hoe kunt u voorbij gaan aan het feit dat vele dierenliefhebbers er voor zorgen dat dieren juist op een verantwoorde wijze worden gehouden? Zij zijn het die een belangrijke bijdrage leveren om dieren niet meer uit hun natuurlijke leefomgeving te halen.

Ik ben ervan overtuigd dat dierenliefhebbers niet gebaat zijn bij de invoering van de positieflijsten als de huidige werkwijze wordt gehanteerd. Volgens deze systematiek zullen er straks vele soorten zijn die tot aan hun dood gehouden moeten worden met uitsluiting van voortplanting. Welke rechtgeaarde dierenliefhebber zal zich met deze opdracht kunnen vereenzelvigen?

Naast criteria gericht op dierenwelzijn is op geen enkele wijze rekening gehouden met het welzijn van de dierenliefhebbers. Uit algemeen bekende onderzoeken blijkt dat dierenhouders langer leven, en meer plezier hebben in hun leven. Wilt u ook aan dit maatschappelijk belang voorbijgaan?

Ik hoop dat mijn brief u en andere politici nog eens na laat denken over de invoering van positieflijsten en de gevolgen daarvan. Ik stel voor dat u specialisten, stichtingen en verenigingen niet alleen aanhoort maar er ook echt naar luistert. Op deze manier kan het dierenwelzijn en dat van dierhouders in de toekomst verbeterd worden.

Met vriendelijke groet,


naam………………
adres…………………
postcode, woonplaats
Plaats een reactieEr zijn in totaal 84 bezoekers op de site, waarvan 1 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede