Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-04-04 - 16:16:01 send message to rupicola

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

en voor degene(n) die nog wat tijdverdrijf nodig hebben:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/03/30/roadmap-naar-een-positieflijst-voor-vogels-en-reptielen.html


Zoals het de ambtelijk molen betaamt is er feitelijk weinig nieuws onder de zon, maar (voor zover het de lezers hier interesseert) wel een aardig inzicht in de verschillende visies/opvattingen vanuit de uiteraard diverse invalshoeken.

In een paar gevallen ook prachtige weergaven van het feit dat men bepaald niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken.

Aardig is ook om te zien dat de (averechtse) effecten van positieflijsten ten aanzien van de beoogde verbetering dierwelzijn zo langzamerhand toch een klein beetje beginnen door te sijpelen.

Ook niet onaardig is de bevestiging van het feit dat handhaving misschien wel het grootste probleem gaat vormen.

zie vorig bericht! happy :)
rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-04-04 - 20:28:02 send message to rupicola

de links voor voorgaande berichten deden niet helemaal wat de bedoeling was.

Ons immer wakend oog 'Karel' had dit al gauw opgemerkt en doorgegeven.

De links zijn nu gewijzigd, getest en moeten nu correct werken.

Bedankt Karel.


Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2015-04-05 - 12:19:02 send message to Karel

Ik wilde eigenlijk vooral de artikelen kunnen lezen. Vooral de laatste, waarin de herziene werkwijze van WUR wordt uitgelegd, is erg boeiend.


parrotmaniak
Website Member
Posts :581

Website Member
2015-04-05 - 14:43:38 send message to parrotmaniak

Ik denk dat voor de vogelliefhebbers de positieflijst ook wel met een sisser zal aflopen .
Ik ben op dit moment veel ongeruster over de europese wetgeving t.a.v. De invasieve soorten,m.n. De halsband ,alexander en muisparkiet.
Het zou voor sommige mensen een ramp betekenen als hier de handel en kweek van verboden zou worden.
Wie weet hoe ver dit nu is??


ineznick
Website Member
Posts :654

Website Member
2015-04-05 - 15:24:39 send message to ineznick

Ik ben het helemaal eens met parrotmaniak, denk ook dat we daar volgend jaar een groter probleem mee krijgen.
Is daar verder ook wat meer over bekend?


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-04-06 - 13:47:29 send message to rupicola

Deze Europese wetgeving zit evenals de positieflijsten al langdurig in de koker van beleidsmakers.

In beide gevallen is de materie bijzonder gecompliceerd en daardoor erg lastig in wetgeving te vertalen.
men kan van alles willen, maar het moet wel te handhaven- en bovendien juridisch haalbaar zijn.

Ten aanzien van invasieve exoten spelen nogal wat processen een rol.
Om te beginnen de commerciële belangen, die zoals u en ik maar al te goed weten altijd voorrang krijgen.
Daardoor ontstaan al de eerste discutabele verschillen.
Mooi voer voor het gelijkheidsbeginsel!

Een niet geheel onbelangrijke rol is weggelegd voor het 'mosterd na de maaltijd gehalte' van deze Eurovisie op exoten.
Wetenschappelijk is vastgesteld dat diverse ontstane situaties simpelweg al een onomkeerbare status hebben verkregen.
Dan kun je wetgeving maken wat je wilt, . . . . maar is weggegooid geld c.q. kapitaalvernietiging.

Laat ik dan ook nog maar even een ander probleempje vermelden.

Wat is een exoot: een soort die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomt.
Wat is het ijkpunt of ster vaststelling van al dan niet oorspronkelijke soorten?
De situatie van 50, 100, 1000, 100.000 jaar geleden?

Gaat dit soort wetgeving straks alleen op voor dieren of neemt men ook planten mee in deze?
mag ik me ook even afvragen of er dan ook een tabel voor Homo sapiens wordt opgemaakt?


Kortom, ook in het geval van invasieve exoten zal het hier en daar nog wel een rechtzaakje gaan opleveren.

Ondergetekende kijkt al met belangstelling uit naar de eerste jurisprudentie.


happy :)

#rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-06-06 - 20:36:24 send message to rupicola


ter informatie:

Update Positieflijst, 5 juni 2015


Nadat op 28 januari 2015 de eerste tranche van de Positieflijst (versie 2.0) bekend werd gemaakt, bleken er opnieuw problemen in de wijze waarop de overheid omgaat met de Europese regels. Het wil mevrouw Dijksma maar niet lukken om gewoon, zoals dat hoort, de Europese wet- en regelgeving te respecteren. De politieke voorkeuren en persoonlijke ambities lopen, naar het zich laat aanzien, het respect voor de basisbeginselen van de rechtsstaat onder de voet.

In de genoemde Positieflijst van januari 2015 zien we een twee soorten van problemen, beide hebben te maken met willekeur, met belangen die kennelijk zwaarder wegen dan dierbelangen:
◾enerzijds worden soorten zonder enige beoordeling en zonder houderijvoorwaarden op de Positieflijst gezet, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er grote welzijnsproblemen zijn in de houderij (zoals bijvoorbeeld bij het Konijn);
◾anderzijds worden soorten verboden (de Muntjaks en de Mazama’s) op basis van vermoedens en veronderstellingen zonder dat er enig onderzoek heeft plaatsgevonden aan dieren van die soorten in de houderijsituatie.

De Europese regelgeving en de daarop gebaseerde jurisprudentie is daar heel helder over: een houderijverbod (een handelsbelemmering) mag slechts dan worden ingesteld indien uit gedegen onderzoek blijkt dat het welzijn van de soort niet veilig kan worden gesteld in de houderij terwijl bovendien is aangetoond dat er geen maatregelen mogelijk zijn om dit doel te bereiken, die minder handelsbelemmerend zijn.

Nadat de huidige Positieflijst van kracht werd, is door PVH een tweetal bezwaren ingediend:
◾allereerst tekent PVH bezwaar aan tegen plaatsing van het konijn in tabel 1 (de lijst van zonder enige voorwaarden te houden dieren). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de als huisdier gehouden konijnen met welzijnsproblemen kampt. Met eenvoudige maatregelen (en dus plaatsing in tabel 2) is dit grotendeels te voorkomen.
◾verder tekent PVH bezwaar aan tegen plaatsing van de muntjak mazama in tabel 3 (de lijst van verboden soorten). Van deze soorten veronderstelde de PEC dat ze mogelijk te schuw en schrikkerig zouden zijn en dat ze daardoor wellicht welzijnsproblemen zouden kunnen krijgen. Echter, het bleef bij vermoedens en veronderstellingen, het juridisch noodzakelijke bewijzende onderzoek werd niet uitgevoerd.

Nadat de bezwaren waren ingediend, werd opnieuw geprobeerd om met het ministerie van EZ te overleggen over de Europeesrechtelijke eisen die voor het instellen van een Positieflijst gelden. De behandelend ambtenaar, drs. Paul Bours, bleek daarvoor weinig belangstelling te hebben. Vandaar dat PVH de juridische kaders op 4 juni opnieuw onder de aandacht heeft gebracht in een brief aan de staatssecretaris, mevrouw Dijksma.

Inmiddels zijn de procedures gestart in de aanloop van de gang naar de bestuursrechter. Behalve voor de beide hierboven genoemde bezwaren geldt dit ook voor de inmiddels afgewezen aanvraag tot plaatsing op de Positieflijst van een soort die nu nog niet in Nederland wordt gehouden. Ook de voorwaarden die het ministerie van EZ stelt om ‘nieuwe’ soorten op de Positieflijst te doen plaatsen, zijn strijdig met het Europees recht.

bron: site PVH


coscoroba
Website Member
Posts :15

Website Member
2015-06-06 - 21:48:16 send message to coscoroba

Beste
Deze lijder is voor Nederland of België ?
En vanaf wanneer mogen we deze vogels dan niet meer houden sad :(


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-08-29 - 19:53:40 send message to rupicola

ter kennisname:


een actueel en bijzonder interessant verhaal van Pierreco Eyma over de gang van zaken rond een inmiddels verboden gestelde (zoogdier) soort.


http://www.huisdieren.nu/over-pvh/pe...-of-toch-niet/


#
P.Rooth
Website Member
Posts :2799

Website Member
2015-08-29 - 21:15:05 send message to P.Rooth

De link werkt niet rupicola


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-08-29 - 21:57:09 send message to rupicola

Hmmm, dat moet dan een of ander technisch toestandje zijn, want vanuit een ander forum werkt de link perfect.

Anyway, even naar www.huisdieren.nu en het bedoelde is redelijk eenvoudig te vinden onder de titel:
'een ongelijke strijd of toch niet?!'


wink ;)


Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2015-08-30 - 01:13:11 send message to Karel

Duidelijk verslagje. Eigenlijk vermoedden we al dat men op deze willekeurige manier te werk zou gaan.

Naar ik aanneem zal op grond van de aangevoerde argumenten wel aan het bezwaar tegemoet worden gekomen. Een en ander betekent helaas wel dat er soort voor soort zal moeten worden bekeken of een soort ten onrechte op een bepaalde lijst is geplaatst en zal er in dat geval voor iedere soort een onderbouwd bezwaarschrift moeten worden ingediend. Kortom, het ministerie laat de liefhebber in feite het onderzoek doen en kan achteroverzittend afwachten wat er komen gaat.

Dat belooft nog wat voor de vogel........ sad :(

Overigens hulde aan Pierreco, die zich voor het houden van deze soort heeft ingezet.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2015-08-31 - 10:14:19 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

De materie zit niet geheel voor niets al riant meer dan 2 decennia in de koker van de Haagse beleidsmakers!

De wijze waarop de huidige staatssecretaris in het geheel staat is inmiddels heel helder: laat ik het 'gekleurd' noemen.
Het gevolg is dat de zgn. lobbypartijen hun kans schoon hebben gezien en een en ander tenminste deels op de rails hebben gekregen.
De manier waarop is echter weinig doordacht gebleken. Zie dit topic, de eerdere afgeblazen versies van positieflijsten en bijv. het inzetten van zoönosen bij wallabies als 'gevaarlijk voor de volksgezondheid' terwijl het betreffende virus nog NOOIT op het Noordelijke halfrond werd aangetroffen (hetgeen overigens slechts een voorbeeld van natte vingerwerk waarmee het traject doordrenkt is) en daar komt o.a. nog het nodige Juridisch rammelwerk bij.

Tja, als dit de werkwijze is, kun je wel wat verwachten en haalt men zich in diverse opzichten heel wat op de hals.

Tevens dient te worden opgemerkt dat dit broddelwerk over de jaren een sloot aan belastinggeld heeft gekost en gezien de te verwachten stroom aan wijzigingen, aanpassingen, (her)onderzoeken, vergaderingen, rechtszaken et cetera ook nog vele jaren zal gaan kosten.

#


ineznick
Website Member
Posts :654

Website Member
2015-08-31 - 12:39:50 send message to ineznick

In de €uroparrot staat deze maand ook een artikel over het houden van halsbanden. Daar is ongeveer hetzelfde gehandeld als met de positieflijst. Gewoon een lachertje!


Henk57
Website Member
Posts :332

Website Member
2015-09-01 - 00:26:50 send message to Henk57

De bekende D heeft inmiddels op zijn site staan dat hij de enige in NL is die ontheffing heeftnom jongen groot te brengen ( pappen en machine) iemand van een Facebook forum is bezig met een aanklacht samen met het ministerie .

Henk
Plaats een reactieEr zijn in totaal 74 bezoekers op de site, waarvan 3 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede