Vogelarena

Log In


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

Inhoud

   
Zoeken
 
   
 
VogelArena.com

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2013-06-21 - 10:33:34 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

@ Rogert:

Daar heb je precies een punt wat ik op een ander forum ook al eens heb aangehaald, namelijk de economische kant van het houden van gezelschapsdieren.

Het is namelijk een > miljoenen industrie!

Het mag minstens opmerkelijk heten dat 'Den Haag' -zeker gezien het huidige tijdvak- niet schroomt om bepaalde bedrijfstakken te reduceren, of zelfs te elimineren.
Karel
Website Member
Posts :6824

Website Member
2013-06-21 - 10:45:40 send message to Karel

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

quote
Het is namelijk een > miljoenen industrie!Absoluut waar, maar dit argument is ook ten tijde van het instellen van het importverbod volledig aan de kant geschoven.

Maar is dat ten onrechte gebeurd? wink ;)

Is het wel correct dat wij als vogelliefhebbers als één van de argumenten tegen de positieflijsten aanvoeren, dat er door sommigen heel veel geld in de vogelhandel verdiend wordt?


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2013-06-21 - 12:19:54 send message to rupicola

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

De omzet in vogelhandel op zich zou wel eens verkeerd kunnen worden 'vertaald', maar de omzet in de dierenbranche ten aanzien van diervoeding, benodigdheden, lectuur, huisvesting -in de breedste zin van het woorden- en het veterinaire aandeel schat ik (niet geheel uit de lucht gegrepen overigens) in op een veelvoud van de handel in dieren.
Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat hier een miljardenindustrie mee is gemoeid.


DirkD
Website Member
Posts :408

Website Member
2013-06-21 - 13:01:55 send message to DirkD

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

De europese richtlijnen houden in dat elk land een wetgeving creert ivm dierenwelzijn die voldoet aan de ecologische,wetenschapelijke en culturele eisen en rekening houdt met economische en recreative eisen.

De positieflijst geeft een opsomming van niet voor consumptie gehouden zoogdieren die zonder beperkingen gehouden kunnen worden. Nergens is hier sprake van fokken.
Er is ook de mogelijkheid om bepaalde soorten mits voldoende argumentatie aan deze lijst te laten toevoegen.

Dieren dus ook vogels die economische belangrijk zijn en voldoende gedomesticeerd zullen dus nooit voor problemen zorgen.

Voor degenen die aligators in de badkamer en brulkikkers in de vijver wensen te houden zal dit problemen geven.

Mvg
Dirk


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2013-06-21 - 13:37:22 send message to rupicola

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

Dat klopt, er zitten dan ook zeker positieve elementen is deze binnenkort te realiseren regelgeving.
Het valt niet te ontkennen dat er ten aanzien van diverse soorten al vele jaren eerder een soortgelijke regelgeving had moeten komen, maar tegelijk is het eveneens zo dat er blijkens de regelgeving voor zoogdieren al een aantal merkwaardige keuzes zijn gemaakt.
Groot nadeel is ook dat de wetgever zich te alle tijde voorbehoudt om op korte of langere termijn wijzigingen aan te brengen, waardoor in de praktijk steeds een onzekere factor - het spreekwoordelijke zwaard van Damocles- boven het 'hoofd' van het houden van gezelschapsdieren blijft hangen.

Mede hierdoor is er (al een aantal jaren) duidelijk sprake van ontmoedigingsbeleid en worden er in feite steeds meer drempels opgeworpen om gezelschapsdieren te gaan houden.
Dit lijkt ook tamelijk effectief, want het heeft er alle schijn van dat liefhebbers in toenemende mate afhaken en de jeugd is nog maar zeer beperkt is te motiveren.
Uiteraard zal er altijd sprake zijn van een 'kernploeg' die zich zal aanpassen aan vrijwel alles wat 'Den Haag' bedenkt.

Daarnaast is er zeker ook een bereidwilligheid om de liefhebberij -desnoods in een subcultuur- voort te zetten.


De steeds verder toenemende wet- en regelgeving, heeft, naast beslist positieve invloeden, in toenemende mate zeker ook negatieve invloed op het houden van gezelschapsdieren in het algemeen, het verenigingsleven in het bijzonder, maar vooral ook op de niet te onderschatten economische waarde van de dierenbranche.


DirkD
Website Member
Posts :408

Website Member
2013-06-21 - 13:49:29 send message to DirkD

Dit bericht is 2 keer gewijzigd

Soorten kunnen aan deze lijst toevoegd of geschrapt worden.
Er dient enkel in beide gevallen geargumenteerd te worden waarom.

Vb: Het aantal deelnemers van een soort aan tentoonstellingen of wedstrijden.
Het aantal in gevangenschap geboren dieren, de onmogelijkheid tot overleven buiten de beschermde omgeving enz

Mvg
Dirk


Ton Koek
Website Member
Posts :3551

Website Member
2013-06-21 - 14:18:16 send message to Ton Koek

Weet iemand of ook de argumenten om een diersoort wel of niet "toe te staan" ergens te vinden zijn?

Bijvoorbeeld van degoes zou ik die graag eens willen zien.


enkeling
Oud Lid
Posts :355

Oud Lid
2013-06-21 - 14:44:06 send message to enkeling

Dit bericht is 3 keer gewijzigd

Het klopt wat DirkD aanhaalt.

Een uittreksel van een brief van 2008 gericht aan voorzitter(s) dieren/reptielenorganisatie(s).

" Momenteel bereidt mijn dienst een positieve lijst voor. Overeenkomstig de bedoeling van de wetgever zullen op deze lijst enkel soorten opgenomen worden die door iedereen, ook door beginners, gehouden kunnen worden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het welzijn van het dier. Voor ervaren houders ziet de wet de mogelijkheid om een erkenning te krijgen voor het houden van een soort die niet op de lijst is opgenomen.

Sinds 2008 zijn er al verschillende bijeenkomsten geweest van verschillende dieren organisaties. Ook Internationale bijeenkomsten. waar onder andere Duitse, Franse, Nederlandse, Belgische, dierenorganisaties aanwezig waren. Waar ook juristen, gerechtsdeskundigen aanwezig waren.

Volgens de EU aanbeveling is dit niet van toepassing bij/voor dierenparken-vogelparken.
Wat gaat men dan doen, wat gebeurd er dan, met particuliere/private dierenparken-vogelparken?
Het klopt dat dergelijke particuliere/private organisaties/personen beschikken over een vergunning/licentie.
Wel om onder andere deze argumenten moet men particulieren de kans gunnen om eventueel dergelijke dieren te houden. Moet er een mogelijkheid bestaan dat dergelijke personen kunnen beschikken over een vergunning/licentie.
Of die betrokken persoon die vergunning/licentie ook krijgt is een andere vraag.

Al van 2008 zijn er al verschillende discussies, vergaderingen/bijeenkomsten, dierenorganisaties geweest.
Het merkwaardige was/is dat steeds dezelfde organisaties (vogelbonden) uitblonken in hun afwezigheid.DirkD
Website Member
Posts :408

Website Member
2013-06-21 - 17:56:11 send message to DirkD

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

@Ton Koek
In het document dat men opent via de link opgegeven door eabe80 kan men de criteria vinden.

Indien men een soort op de positieflijst wil plaatsen is er een document met standaardvragen waarop de aanvrager informatie geeft.

I) Over zichzelf
II) Identificatie van de soort
III) Fysiologische, ethologische en ecologische behoeften (gedetailleerde beschrijving van de soort in het wild)
IV) Houdbaarheid en huisvesting.

Mvg
Dirk


medaar
Geroyeerd
Posts :1001

Geroyeerd
2013-06-21 - 19:38:34 send message to medaar

????? snap er niks van . maar niks ze .
dus(een vogel is geen mus)
wij kweken . europese vogels ( met vallen en opstaan). parkieten , van klein naar groot.
olifanten kweken we niet ???
snap je ?????


enkeling
Oud Lid
Posts :355

Oud Lid
2013-06-21 - 19:56:07 send message to enkeling

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

@ Medaar:

Nog nooit gehoord van/over Andibel-arrest van 19juni 2008.

Daar gaat het over wat betreft Positief Lijst.

Toekomst gericht zal dit ook van toepassing zijn voor/bij Avicultuur.

www.minivarkens.be/wetgeving/belgie/positieflijst.asp

www.positieflijst.org/Andibel%20arrest%20met%20toelichting%20PVH.pdf


medaar
Geroyeerd
Posts :1001

Geroyeerd
2013-06-21 - 20:17:34 send message to medaar

snap het nog niet?.
van die hangbuikvarkens ?
lekker om op te eten ze .wink ;)


Ton Koek
Website Member
Posts :3551

Website Member
2013-06-22 - 00:20:37 send message to Ton Koek

@Ton Koek
In het document dat men opent via de link opgegeven door eabe80 kan men de criteria vinden.

Hartelijk dank, daar had ik overheen gekeken. Als je die criteria zo leest, zijn die heel redelijk. Nu snap ik alleen nog minder waarom bv de degoe niet gehouden zou mogen worden.


DirkD
Website Member
Posts :408

Website Member
2013-06-22 - 07:34:46 send message to DirkD

Wel Ton een mooie uitdaging om eventueel samen met een rasclub of vereniging aan te tonen deze dieren op de positieflijst thuishoren.

Aangezien er ook met het ethologische aspect rekening is gehouden kan het feit dat deze dieren in hun natuurlijke omgeving in groep functioneren, en er bij alleen gehouden exemplaren snel problemen zouden reizen misschien een oorzaak zijn.

Bij een aanvraag zal men verplicht zijn de reden waarom dit niet kan mee te delen.

Mvg
Dirk


eabe80
Website Member
Posts :297

Website Member
2013-06-22 - 09:14:31 send message to eabe80

Zoals ik nu begrijp na wat lezen her en der op internet zullen bv vogels welke Cites bijlage A zijn, Roofvogels en een grote groep"loopvogels" op de lijst gekomen.
De meest gehouden vogels (grasparkiet,valkparkiet etc, kanarie) komen op de positieflijst.

Ikzelf heb Pyrrhura Cruentatas. Deze worden relatief weinig gehouden en gekweekt in Nederland. Deze komt dan op de negatief lijst en valt onder het uitsterfbeleid. Terwijl dit diertje in het land van herkomst met uitsterven wordt bedreigd. Daar snap je als vogelvriend toch niets van.

Begrijp mij goed.. ik hou van al mijn vogels en de eventueele verkoop van jongen is voor mij geheel bijzaak. Maar het hebben van een fokverbod is toch te gek voor woorden. Cruentatas hebben ten allen tijden een nestblok, slapen ze in. Dus de kweek gaat gebeuren wanneer de vogels daar aan toe zijn. Ik meende dat deze nieuwe regels ten goede van de vogels zou zijn. Maar volgens mij behoort het broeden bij het natuurlijk proces van vogels en dit moet dus straks juist voorkomen worden? Dat is toch ook een vorm van dierenmishandeling.........
Plaats een reactieEr zijn in totaal 235 bezoekers op de site, waarvan 5 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede