Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > Positieflijst voor zoogdieren is er door. Eind volgend jaar de vogels aan de beurt! Moderators
agabird


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2016-10-19 - 12:03:56 send message to rupicola

Een en ander is echt wel iets breder uitgezet dat alleen dit forum hoor! happy :)

Naast verspreiding via mijn eigen netwerk heb ik het ook op diverse forums (vogels-reptielen-vissen-kleindieren)gezet.

Voor wat betreft media ben ik wel bereid om kranten e.d. te woord te staan.
De grotere media sluit ik niet per definitie uit, maar eigenlijk zie ik dit niet als mijn taak.
Om te beginnen zou ik daar liever een goede jurist voor willen inzetten of minstens bij aanwezig willen hebben.
Het aanspreken van de grote media vergt bovenal ook een iets andere voorbereiding en goede productionele afspraken want ik voel er weinig voor om de problematiek even snel in een paar zinnetjes op te lepelen met het risico dat je het verhaal niet of nauwelijks kunt completeren en derden met halve informatie aan de haal gaan.

#


wiechmann
Website Member
Posts :944

Website Member
2016-10-19 - 12:13:31 send message to wiechmann

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

had het vorige en nu ook dat van de 15 op mijn facebook geplaatst .daar is het vrijveel op bekekeken en ook weer verder gedeeld door andere .

als iedereen die dit gelezen heb op hun facebook plaats dan bereik je al een mooie grote groep mensen .
rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2016-10-19 - 13:43:34 send message to rupicola

waarvoor dank!

Facebook is om een aantal persoonlijke redenen niet echt mijn ding, maar uiteraard wel een prima doorgeefluik. wink ;)


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2016-10-19 - 14:43:13 send message to rupicola

Geachte heer/ mevrouw,

Naar aanleiding van uw e-mail van 28 september jl. bericht ik u het volgende. Om te voorkomen dat huis- en hobbydieren in hun welzijn worden geschaad, wordt er een lijst van zoogdieren (positieflijst) opgesteld die mogen worden gehouden (Wet Dieren art. 2.2, eerste lid). De totstandkoming van deze lijst is de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer waar staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken invulling aan geeft. Hij hecht aan een zorgvuldige procedure en heeft daarom ook onafhankelijke experts (Positieflijst Expert Commissie en Positieflijst Advies Commissie) gevraagd hem te adviseren of en over de voorwaarden waaronder je het beste zoogdieren kan houden. De adviezen van de experts worden voor het einde van het jaar verwacht. Uiteindelijk zal de staatssecretaris het definitieve besluit nemen. Tegen dit besluit is weer bezwaar en beroep mogelijk.


Met vriendelijke groet,

Publieksvoorlichting EZ
De publieksvoorlichting van het ministerie van EZ is ondergebracht bij Informatie Rijksoverheid- www.rijksoverheid.nl


*****

De wens van de Tweede Kamer was ons al bekend. Met de kennis dat de argumentatie vanuit de sector (dierhouderij) min of meer structureel ter zijde wordt geschoven is die ‘zorgvuldige procedure’ inmiddels een ietwat ander verhaal gebleken.

Zoals geruime tijd geleden al door mij voorspeld stevenen we dus op volle kracht af op tijd, geld en energie verslindende bezwaar- en beroepsprocedures.


dundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2016-10-20 - 12:42:39 send message to dundieje

toch moeten we niet onze oogkleppen ophouden.
de dierhouderij heeft dit ook een beetje zelf over zich afgeroepen.
waar u praat over specialisten, durf ik tocht te beweren dat meer dan de helft van de vogelsoorten in hokken,kooien schuurtjes zitten op een manier die eigenlijk niet van deze tijd is.
ik denk dat de papegaai het vroeger aan de ketting nog beter had.

de organisaties/ liefhebbers zouden er denk ik goed aan doen om zelf met richtlijnen te komen om diverse soorten in gevangenschap ( duurzaam )te houden.


rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2016-10-20 - 21:57:29 send message to rupicola

quote: de organisaties/ liefhebbers zouden er denk ik goed aan doen om zelf met richtlijnen te komen om diverse soorten in gevangenschap ( duurzaam )te houden.

Dat is al gebeurd, . . . . en maak je niet ongerust, want er komt zeker regelgeving omtrent minimale huisvestingseisen.
Ervan uitgaande dat dit in alle redelijkheid wordt opgesteld is daar helemaal niets mis mee, want er zijn zeker ook situaties die beslist vatbaar zijn voor verbetering.dundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2016-10-21 - 08:43:03 send message to dundieje

Mijn ongerustheid is weggenomen,maar mijn nieuwsgierigheid aangewakkerd.
waar kan ik die richtlijnen vinden???
want in mijn ogen valt of staat daar een positieflijst mee.


ineznick
Website Member
Posts :654

Website Member
2016-10-21 - 14:03:25 send message to ineznick

Ik ben het helemaal eens met dundieje. Zou ook graag willen weten waar ik dat kan vinden. Zodat ik kan controleren of ik daar aan voldoe.


wiechmann
Website Member
Posts :944

Website Member
2016-10-21 - 16:55:49 send message to wiechmann

Geachte heer Wiechmann,

Hartelijk dank voor uw mail over de positieflijst aan D66. Allereerst wil ik van harte benadrukken dat D66 dierenwelzijn hoog op de agenda heeft staan. Daarom hebben wij met interesse uw artikel bestudeerd. Wij vinden hier echter geen grond in voor het overnemen van de ernstige beschuldigingen aangaande de integriteit van een ambtenaar die u doet. Graag wijzen wij erop dat er twee fasen onderscheiden moeten worden: de Wageningen Universiteit en Research die wetenschappelijke scores op verschillende aspecten opstelt, en Economische Zaken die de scores weegt en tot een beoordeling komt.

Uw opmerkingen over de hoge tijdsdruk bij het onderzoek, mede door de beschikbare financiën, nemen wij mee in de voorbereiding van onze inbreng in debatten voor de aankomende positieflijsten.

Nogmaals, voor D66 is dierenwelzijn een zeer belangrijk thema. D66 vraagt voortdurend aandacht voor het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren. Zo hebben we bijvoorbeeld in de Tweede Kamer onlangs een voorstel gesteund dat een einde maakt aan het houden van konijnen in dieronvriendelijke draadgaaskooien, vragen we geregeld aandacht voor de leefomstandigheden in stallen inclusief de brandveiligheid en hebben wij ons ingezet tegen dierenleed bij jonge kalveren op lange transporten.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Aarzel niet om nogmaals contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Martine van Bemmel

============================
Medewerker publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie D66
Plein 2 / Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

============================


henkdelaat
Website Member
Posts :1328

Website Member
2016-10-21 - 18:22:40 send message to henkdelaat

7 personen van de 2e kamer hebben de moeite genomen om te antwoorden op de ingezonden klacht van de POSITIEF LIJST,wat zullen de anderen het druk hebben.


dundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2016-10-22 - 08:22:11 send message to dundieje

Ik mag hopen dat ze zich inderdaad bezighouden met belangrijkere dingen,dan het beantwoorde van gekopieerde mailtjes die naar 150 leden zijn gestuurd.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2016-10-22 - 21:55:59 send message to rupicola

Dit bericht is 1 keer gewijzigd

Tja, de chronologische volgorde is nogal merkwaardig en waarschijnlijk slechts begrijpelijk voor Haagse insiders.

De wet (Wet Dieren)is al geruime tijd geleden in werking getreden.
Voor wat betreft soorten, die onder voorwaarden mogen worden gehouden, wordt in de wet ook verwezen naar die voorwaarden.
Niet geheel onbelangrijk punt is echter dat de voorwaarden nog niet concreet zijn opgesteld.

We weten inmiddels dat er nogal eenzijdig wordt omgegaan met het maken van dit beleid en dat de hoofddoelstelling is gericht op een zo klein mogelijk aantal te houden soorten.
Wellicht hebben de voorwaarden om deze reden ook een uiterst lage prioriteit.
Voor alle duidelijkheid: De soortenlijsten zijn (uiteraard) ook nog niet klaar.rupicola
Website Member
Posts :1712

Website Member
2016-11-21 - 21:12:53 send message to rupicola

In de loop der tijd heb ik meer dan eens aangegeven dat de gang van zaken rond de P-lijst soap juridisch aan alle kanten rammelt!


hieronder een paar juridische bevindingen.

Verslag van de beroepsprocedures inzake de Positieflijst, 16 november 2016.
Het beroep aangaande de positieflijst voor zoogdieren is goed verlopen. We moeten nog wel even
wachten op de uitspraak maar duidelijk is dat de rechters van College van Beroep voor het
bedrijfsleven zich zeer goed hadden ingelezen, precies begrepen waar de knelpunten zitten en de
vertegenwoordiger van de Staatssecretaris stevig aan de tand hebben gevoeld. De
vertegenwoordigers van de Staatssecretaris hadden zich niet voorbereid en konden de vragen van de
rechters niet of nauwelijks beantwoorden. Met name de navolgende punten die door ons zijn
aangevoerd leken door het College zeer goed begrepen te worden:
- het onderzoek dat door de PEC is uitgevoerd is niet objectief (één van de drie rechters kon zo
aanwijzen waar het eindoordeel afkomstig was van de tegenstanders van de dierhouderij),
- de gebruikte niet-wetenschappelijke bronnen (wikipedia etc) mochten niet gebruikt worden en
nu niet duidelijk is welke conclusies zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en welke
niet, is niet voldaan aan de eisen die aan een onderzoek worden gesteld,
- niet aannemelijk is gemaakt dat de Muntjak en de Mazama niet gehouden kunnen worden met
een houderijvoorschrift, daarmee is de plaatsing op de lijst van verboden soorten onrechtmatig,
- bij de aanvraag voor plaatsing van een soort op de positieflijst mag niet worden geëist dat de
aanvrager aantoont dat een dier gehouden kan worden, de Staatssecretaris dient te bewijzen
dat een dier niet gehouden kan worden,
- er kan bezwaar gemaakt worden tegen de plaatsing van een soort op de lijst van dieren
waarvoor een soortspecifiek houderijvoorschrift wordt vastgesteld.
- omdat de Staatssecretaris aangaf bezig te zijn met een nieuwe lijst heb ik de rechters verzocht
twee knelpunten op te lossen die spelen bij de bestaande lijst en bij de nieuwe lijst een nog
groter probleem vormen dan bij de huidige, namelijk dat de Staatssecretaris kan afwijken van
het wetenschappelijke oordeel en dat de Staatssecretaris soorten kan verbieden waarvoor geen
onderzoek beschikbaar is.
Ik acht de kans dat we op voornoemde punten gelijk krijgen groot. Mogelijk zijn er nog meer punten
waarop we gelijk krijgen, maar we moeten de uitspraak even afwachten. Gevolg van het beroep kan
zijn dat de methodiek door de rechter wordt afgeschoten waardoor de lijst (ook degene die men nu
weer maakt) overnieuw moet. De rechters hebben overigens zeer grote zorgen over de wijze waarop
de PEC en PAC zijn aangesteld zonder formeel aanstellingsbesluit en over de taakverdeling en dan
met name de effectiviteit van de controlerende rol van de PAC. Ook was duidelijk dat de rechters,
conform de Europese eisen, van mening zijn dat de Staatssecretaris zelf de beoordeling en het
onderzoek dient te verifiëren.

Mw. Mr. E. (Erna) Philippi-Gho
Natuur en Recht

bron: huisdieren.nu


dundieje
Website Member
Posts :234

Website Member
2016-11-21 - 21:23:34 send message to dundieje

Bovenstaand lijstje is best wel positief!!


parrotmaniak
Website Member
Posts :581

Website Member
2016-11-22 - 21:59:50 send message to parrotmaniak

ik wil nog even terug komen op de richtlijn die er zou bestaan over de hok / ren grootte.
waar kan ik die vinden?
Plaats een reactieEr zijn in totaal 87 bezoekers op de site, waarvan 0 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede